biomedicina slovenica


"DALMACIJA" : 8

 1. Vrbič Vitomir
  Vpliv elementov v sledovih na zobni karies: I. faza
  1969
 2. Lauš Boris
  A contribution to the herpetofauna of Žirje Island (Dalmatia, Croatia)
  [Prispevek k poznavanju favne plazilcev in dvoživk otoka Žirje (Dalmacija, Hrvaška)]
  2010
 3. Žibrat Uroš; Jazbec Katerina; Potisk Boštjan
  Ekosistemi Dalmacije
  2005
 4. Denac Damijan; Vrezec Al
  Tengmalm's owl Aegolius funereus found in bare karst area of Pag island (N Dalmatia, Croatia)
  [Koconogi čuk Argolius funereus najden v goli kraški krajini otoka Pag (S Dalmacija, Hrvaška)]
  2005
 5. Vrezec Al
  The breeding density of Eurasian scops owl Otus scops in urban areas of Pelješac peninsula in southern Dalmatia
  [Gnezditvena gostota velikega skovika Otus scops v urbanih okoljih polotoka Pelješac v južni Dalmaciji]
  2001
 6. Rubinič Borut; Vrezec Al
  Audouin's gull Larus audouinii, a new breeding gull species in the Adriatic sea (Croatia)
  [Sredozemski galeb Larus audouinii, nova gnezdeča galebja vrsta v Jadranskem morju (Hrvaška)]
  2000
 7. Štefančič M
  Antropološka obdelava zgodnjesrednjeveških okostij iz grobišča Nin-Ždrijac (Severna Dalmacija)
  [Antropological analysis of the early middle ages skeletons from the cementary Nin-Ždrijac (Northern Dalmatia)]
  1995
 8. Kryštufek B
  Variability of enamel tooth pattern in Microtus arvalis from Dalmatia (Rodentia, Mammalia)
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics