biomedicina slovenica


"DDE" : 7239

 1. Novak-Jankovič Vesna; Gradišek Primož
  Šola anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine
  2018
 2. Bukleta Dashnor; Krasniqi Shaip; Beretta Giangiacomo; Nila Arb; Komoni Teuta; Selmani-Bukleta Manushaqe; Schara Rok
  Impact of combined non-surgical and surgical periodontal treatment in patients with type 2 diabetes mellitus - a preliminary report randomized clinical study
  2018
 3. Strokovno izobraževanje Malabsorpcijski sindromi, 13. 3. 2018
  2018
 4. Železnik Ramuta Taja; Erdani-Kreft Mateja
  Human amniotic membrane and amniotic membrane-derived cells
  2018
 5. Seme Katja
  Bolnik s sumom na sepso na Oddelku za intenzivno zdravljenje - hemokultura, molekularna diagnostika ali kaj tretjega?
  [Patient with suspected sepsis in intensive care unit - blood culture, molecular diagnostics or something else?]
  2017
 6. Pavlič Klemen; Pohar Perme Maja
  Using pseudo-observations for estimation in relative survival
  2018
 7. Erman Andreja; Veranič Peter
  The use of polymer chitosan in intravesical treatment of urinary bladder cancer and infections
  2018
 8. Denišlič Miro; Zorc Marjeta; Ravnik Janez; Miloševič Zoran; Tiric-Campara Merita; Al-Hashel Jassem Yousef; Zorc-Pleskovič Ruda; Ravnik Dean
  Impact of extracranial veins endovascular procedures on the quality of life in patients with multiple sclerosis - follow up after 1 year
  2014
 9. Vovko Tomaž
  Bolnik s HIV na oddelku za intenzivno zdravljenje-je v Sloveniji to le zgodovina ali še vedno realna možnost?
  [A patient with HIV infection in the intensive therapy-is this in Slovenia a history or still a real possibility?]
  2018
 10. Kamenik Mirt
  Osnove statistike v raziskovalnem delu
  2018
 11. Kamenik Mirt
  Umetno predihovanje in nadzor predihovanja med splošno anestezijo
  2018
 12. Spindler-Vesel Alenka
  Monitoring-EKG in krvni tlak
  2018
 13. Novak-Jankovič Vesna
  Nadzorovanje transporta ogljikovega dioksida
  2018
 14. Mekiš Dušan
  Prenos kisika in ogljikovega dioksida
  2018
 15. Šoštarič Maja
  Priprava bolnika na diagnostični ali operativni poseg v anesteziji
  2018
 16. Mušič Polona
  Pojasnilna dolžnost in privolitev bolnika na poseg v anesteziji
  2018
 17. Poredoš Peter
  Anestezijski aparat in anestezijski dihalni sistem
  2018
 18. Križmarić Miljenko
  Fizika za anesteziologe
  2018
 19. Grošelj Blaž; Ruan Jia-Ling; Scott Helen; Gorrill Jessica; Nicholson Judith; Anbalagan Selvakumar; Stratford Michael R. L.; Jevons Sarah J.; Kerr Martin; Kiltie Anne E.
  Radiosensitisation in vivo by histone deacetylase inhibition with no increase in early normal tissue radiation toxicity
  2018
 20. Novak Primož; Ščavničar Ana
  Določanje ciljev pri rehabilitaciji pacientov z okvarami perifernega živčevja
  [Goal setting in peripheral nerve lesions patients rehabilitation]
  2018
 21. Udovčić Pertot Anja; Šmid Sonja
  Določanje ciljev rehabilitacije pri pacientih z drugimi nevrološkimi boleznimi
  [Goal setting in rehabilitation of patients with other neurologic diseases]
  2018
 22. Grabljevec Klemen
  Določanje ciljev v rehabilitaciji pacientov z možgansko poškodbo
  [Goal setting in rehabilitation of patients after traumatic brain injury]
  2018
 23. Žargaj Anja; Korošec Peter; Šifrer Franc; Košnik Mitja
  Diagnostična vrednost označevalcev pri sepsi
  [Biomarkers to diagnose sepsis]
  2017
 24. Pretnar-Oblak Janja; Šteblaj Simona; Medvešček-Smrekar Maja; Janež Andrej; Kompan Lidija
  Žilna nevrologija II
  2018
 25. Pretnar-Oblak Janja; Šteblaj Simona; Vodušek David B.; Rot Uroš
  Žilna nevrologija II
  2018
 26. Fabjan Andrej; Blinc Aleš
  Arterijska disekcija kot vzrok ishemične možganske kapi
  [Arterial dissection as the cause of ishemic stroke]
  2018
 27. Rigler Igor; Mavri Alenka; Kosi Ewa Iwona
  Optimalno zdravljenje bolnika z embolično kapjo neznanega izvora
  [Optimal treatment of a patient with an embolic stroke of unknown source]
  2018
 28. Kenda Jana; Rojc Bojan; Ambrožič Aleš; Kozak Matija; Peterlin Borut; Vovko Tomaž; Žižek David
  Redki vzroki ishemične možganske kapi-diagnostični algoritem
  [Rare cause of ischemic stroke-a diagnostic algorithm]
  2018
 29. Mofardin Sergio; Vižintin Cuderman Tjaša; Milivojevič Nataša
  Paliativna oskrba bolnika z možgansko kapjo in boleznijo srca
  [Palliative care for patients with stroke and heart disease]
  2018
 30. Frol Senta; Pernat Andrej; Horvat-Pinterić Gordana; Karničnik Katja
  Kakšno kardiološko obravnavo potrebuje bolnik z ishemično možgansko kapjo in novoodkrito atrijsko fibrilacijo?
  [What kind of cardiological workup does a patient with ischmeical stroke and a newly diagnosed atrial fibrillation need?]
  2018
 31. Pretnar-Oblak Janja; Šoštarič Podlesnik Marija; Prokšelj Katja
  Bolnik s kriptogeno ishemično možgansko kapjo in odprtim ovalnim oknom-diagnostični in terapevtski algoritem
  [A patient with cryptogenic ischemic stroke and patent foramen ovale-a diagnostic and therapeutic algorithm]
  2018
 32. Šoštarič Podlesnik Marija; Bervar Mojca; Resman-Gašperšič Anita; Pretnar-Oblak Janja
  Ali lahko dovolj zanesljivo trdimo, da je ishemična možganska kap kriptogena?
  [When can ischemic stroke be considered cryptogenic?]
  2018
 33. Pretnar-Oblak Janja; Toplišek Janez; Mavri Alenka
  Obravnava bolnika z umetno srčno zaklopko in svežo ishemično možgansko kapjo
  [Management of a patient with an acute ischemic stroke and an artificial heart valve]
  2018
 34. Šteblaj Simona; Pretnar-Oblak Janja
  Uvodne besede
  2018
 35. Zaletel Marjan; Magdič Jožef
  Ali bolnik s simptomatsko karotidno boleznijo potrebuje kardiološko obravnavo?
  [Does a patient with symptomatic carotid artery disease require a cardiological workup?]
  2018
 36. Koprivšek Jure; Čelofiga Andreja; Bon Jurij; Žmuc Veranič Lea; Nedog Kristjan; Drobnič Radobuljac Maja; Brecelj Anderluh Marija; Novak Šarotar Brigita
  Posebni standardi in normativi za oddelke psihiatričnih bolnišnic in oddelke otroške in mladostniške psihiatrije, normativi za ambulantne psihiatrične storitve
  2017
 37. Rozman Janez; Pečlin Polona; Ribarič Samo; Godec Matjaž; Burja Jaka
  An improved method of crafting a multi-electrode spiral cuff for the selective
  2018
 38. Zupančič Daša; Mrak Poljšak Katjuša; Erdani-Kreft Mateja
  Co-culturing porcine normal urothelial cells, urinary bladder fibroblasts and smooth muscle cells for tissue engineering research
  2017
 39. Štotl Iztok
  Klinične lastnosti bolnikov s sladkorno boleznijo in kronično kritično ishemijo ter značilnosti njihove obravnave na diabetološkem oddelku v UKCL v obdobju 2011-2014
  2017
 40. Zobec Logar Helena Barbara
  Long term results of radiotherapy in vulvar cancer patients in Slovenia between 1997-2004
  2017
 41. Pahole Goličnik Jana; Ebert Moltara Maja; Zavratnik Boštjan; Mehle Maria Gloria; Ivanetič Maja; Žist Andrej; Bernot Marjana; Zlodej Nataša
  Analiza dela ob 10-letnici oddelka za akutno paliativno obravnavo na Onkološkem inštitutu
  2017
 42. Ebert Moltara Maja
  Vloga paliativnih oddelkov v bolnišnicah
  2017
 43. Benedik Jernej; Pahole Goličnik Jana; Ebert Moltara Maja
  Oddelek za akutno paliativno oskrbo na Onkološki inštitut Ljubljana
  2017
 44. Vau Nuno; Volavšek Metka; Blanca Ana; Montironi Rodolfo; Raspollini Maria R.; Massari Francesco; Cheng Monica; Scarpelli Marina; Lopez-Beltran Antonio
  Prospects for precision therapy of bladder urothelial carcinoma
  2017
 45. Pierconti Francesco; Straccia Patrizia; Sacco Emilio; Bassi Pier Francesco; De Pascalis Ivana; Marques Rita C.; Volavšek Metka; Larocca Luigi M.; Lopez-Beltran Antonio
  Cytological and histological changes in the urothelium produced by electromotive drug administration (EMDA) and by the combination of intravescical hyperthermia and chemotherapy (thermochemotherapy)
  2017
 46. Kac Katarina
  Varnostna kultura pri delu z ostrimi predmeti na Oddelku za dializo
  human factor and systemic approach
  [Safety culture at work with sharp items at the dialysis department]
  2017
 47. Zemljič Klara; Tomažič Jožica
  Paliativna oskrba pacienta na Oddelku za hematologijo in hematološko onkologijo
  [Palliative care of a patient on Department for hematology and hematological oncology]
  2017
 48. Jug Došler Anita
  Raziskovanje in usmerjanje prikritega kurikuluma v zdravstvenovzgojnem delu
  2017
 49. Ciglenečki Jan; Škodlar Borut
  Prayer is the Monk's mirror (John of the Ladder)
  2017
 50. Erdani-Kreft Mateja; Resnik Nataša; Hudoklin Samo; Zupančič Daša; Višnjar Tanja; Baraga Diana; Prezelj Tim; Glažar Polona; Kolšek Irenej; Ellinger Adolf; Polishchuk Roman S.; Manders Erik; Veranič Peter
  Tunneling membrane nanotubes as communication tool between urinary bladder cancer and normal urothelial cells
  2017
 51. Oblak Teja; Lindič Jelka; Gubenšek Jakob; Kveder Radoslav; Aleš Andreja; Škoberne Andrej; Večerić-Haler Željka; Borštnar Špela; Avguštin Nuša; Ponikvar Rafael; Mlinšek Gregor; Ferluga Dušan; Kojc Nika; Godnov Uroš; Kovač Damjan
  Treatment of antibody-mediated rejection of kidney grafts with bortezomib and/or rituximab compared to standard regimen
  2017
 52. Arheo
  1981
 53. Taskovska Milena; Janež Jurij
  Inguinal hernia containing urinary bladder - a case report
  2017
 54. Šoštarič Podlesnik Marija; Savšek Lina
  Migrena ali subarahnoidna krvavitev?
  [Migraine or subarachnoid hemorrhage?]
  2017
 55. Tasič Jerneja; Zupan Igor
  T-wave variability as a risk stratifier in patients with dilated cardiomyopathy
  2009
 56. Antolič Bor; Šinkovec Matjaž
  EKG priročnik s prikazom primerov
  2016
 57. Kotseva Kornelia; De Bacquer Dirk; Jennings Catriona S.; Gyberg Viveca; De Backer Guy; Rydén Lars; Amouyel Philippe; Bruthans Jan; Fras Zlatko; Keber Irena
  Adverse lifestyle trends counter improvements in cardiovascular risk factor management in coronary patients
  2015
 58. Žontar Dejan
  Digitalni radiološki oddelek
  2014
 59. Trotovšek Blaž; Stupan Urban
  Gallbladder cancer-surgical treatment results after laparoscopic cholecystomy
  2017
 60. Šinkovec Matjaž
  EKG in prekatna tahikardija pri srtukturni bolezni srca
  2016
 61. Šinkovec Matjaž
  EKG in preddvorne aritmije
  2016
 62. Šinkovec Matjaž
  Normalen EKG
  2016
 63. Zupan Igor; Tasič Jerneja
  EKG pri preddvornoprekatnih in kračnih bolkih
  2016
 64. Cvijić Marta
  EKG in srčni spodbujevalnik
  2016
 65. Nicholson Judith; Jevons Sarah J.; Grošelj Blaž; Ellermann Sophie; Konietzny Rebecca; Kerr Martin; Kessler Benedikt M.; Kiltie Anne E.
  E3 ligase cIAP2 mediates downregulation of MRE11 and radiosensitization in response to HDAC inhibition in bladder cancer
  2017
 66. Višnjar Tanja; Dragin Jerman Urška; Veranič Peter; Erdani-Kreft Mateja
  Chitosan hydrochloride has no detrimental effect on bladder urothelial cancer cells
  2017
 67. Fokdal Lars U.; Kirchheiner Kathrin; Kibsgaard Jensen N.; Lindegaard Jacob Christian; Kirisits Christian; Chagari C.; Mahantshetty Umesh; Jürgenliemk-Schulz Ina Maria; Šegedin Barbara; Hoskin Peter J.
  Physician assessed and patient reported bladder morbidity after RCHT and IGABT for cervical cancer
  2017
 68. Tratnjek Larisa; Romih Rok; Erdani-Kreft Mateja
  Differentiation-dependent rearrangements of actin filaments and microtubules hinder apical endocytosis in urothelial cells
  2017
 69. Emeršič Tadej; Zhang Rui; Martinez-Gonzalez Jose A.; Pablo Juan J.; Tkalec Uroš
  Optothermal tuning of flowing nematic fluids
  2017
 70. Zelko Erika; Selič Polona; Malačič Stanislav
  Palliative care
  2017
 71. Kacjan Žgajnar Katarina; Bahč Dejan; Kump Teja
  Hrup kot dejavnik tveganja v jasličnem oddelku
  2017
 72. Ebert Moltara Maja
  Pogled v prihodnost
  2017
 73. Červek Jožica
  Pogled nazaj
  2017
 74. Ebert Moltara Maja
  10 let oddelka za paliativno oskrbo
  2017
 75. Peterka-Novak Jožica
  Duševno zdravje, spol in čustva bolnic z anoreksijo nervozo
  2002
 76. Hedžić Lejla; Skela-Savič Brigita
  Timski pristop in model delitve dela v zdravstveni negi na Internističnem oddelku Onkološkega inštituta Ljubljana
  [Team approach and model division in Nursing Internist Department of Oncology Institute Ljubljana]
  2017
 77. Kotnik-Kevorkijan Božena
  Nujne obravnave na Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor
  [Emergency care treatment at the Department of Infectious Diseases of University Medical Centre Maribor]
  2017
 78. Cvelbar Mirjam; Hočevar Marko; Novaković Srdjan; Stegel Vida; Perhavec Andraž; Krajc Mateja
  Genetic counselling, BRCA1/2 status and clinico-pathologic characteristics of patients with ovarian cancer before 50 years of age
  2017
 79. Vrtek Stanka; Puzić Nataša; Majdič Neža
  Ocena težavnosti bolnikov glede na kategorijo zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege na oddelku za rehabilitacijo bolnikov z okvaro hrbtenjače
  [Assessment of patient's demandigness in relation to the work complexity classification of hospital nursing at the department for rehabilitation of patients with spinal cord lesion]
  2017
 80. Božnar Mateja; Birk Karin; Pađen Ljubiša
  Prehranska tveganja pri ambulantno zdravljenih pacientih s kompleksnimi ranami
  2017
 81. Horvat Matej; Potočnik Uroš; Repnik Katja; Kavalar Rajko; Zadnik Vesna; Potrč Stojan; Štabuc Borut
  Single nucleotide polymorphisms in genes MACC1, RAD18, MMP7 and SDF-1[alpha] as prognostic factors in resectable colorectal cancer
  2017
 82. Smrke Dragica; Nikolič Janja
  Rana - včeraj, danes, jutri?
  2017
 83. Hudoklin Samo
  Blood-urine barrier formation in the urinary bladder
  2016
 84. Kragelj Borut; Zaletel-Kragelj Lijana
  Urinary incontinence after high-dose-rate brachytherapy boost treatment for prostate cancer
  2016
 85. Železnik Taja; Dragin Jerman Urška; Cirman Tina; Veranič Peter; Erdani-Kreft Mateja
  Use of amniotic membrane scaffolds for inhibiting the growth of cancer urothelial cells
  2017
 86. Višnjar Tanja; Dragin Jerman Urška; Veranič Peter; Erdani-Kreft Mateja
  Influence of the chitosan hydrochloride on bladder cancer cells
  2017
 87. Dragin Jerman Urška; Lojk Jasna; Pavlin Mojca; Veranič Peter; Erdani-Kreft Mateja
  Establishment of an in vitro model of urinary bladder cancer for studying the early stages of carcinogenesis
  2017
 88. Kajzar Jure; Mlinar Rupnik Branka; Nikolič Janja; Smrke Dragica; Pađen Ljubiša
  Ocena prehranskih tveganj in stanja pri pacientih z amputacijo spodnjega uda
  2017
 89. Zorc Maša; Jovišić Irenca; Nikolič Janja; Zorc Minja; Pađen Ljubiša
  Stroškovna ocena oskrbe kompleksnih ran pri ambulantno zdravljenih pacientih
  2017
 90. Gradišnik Lidija; Smrke Dragica; Maver Tina; Stana-Kleinschek Karin; Maver Uroš
  Biokompatibilostne študije-povezava med kliničnimi raziskavami in kliniko?
  2017
 91. Maver Tina; Maver Uroš; Dobaj-Štiglic Andreja; Kurečič Manja; Smrke Dragica; Stana-Kleinschek Karin
  3D tiskani materiali za oskrbo ran
  2017
 92. Caffo Orazio; Thompson Catherine; De Santis Maria; Kragelj Borut; Hamstra Daniel A.; Azria David; Fellin Gianni; Pappagallo Giovanni L.; Galligioni Enzo; Choudhury Ananya
  Concurrent gemcitabine and radiotherapy for the treatment of muscle-invasive bladder cancer
  2016
 93. Oblak Irena
  Predoperativna radiokemoterapija raka želodca
  [Predoperative radiochemotherapy for gastric cancer]
  2016
 94. Kacjan Žgajnar Katarina; Bilban Marjan; Čudina Mirko; Dodič-Fikfak Metoda; Tomori Martina; Polič Marko
  Vpliv hrupa v vrtcu na stres pri vzgojnem osebju v predšolskih oddelkih
  2016
 95. Lamb Thomas; Haro Luc; Lonati Davide; Brvar Miran; Eddleston Michael
  Antivenom for European Vipera species envenoming
  2017
 96. Ramšak-Pajk Jožica; Poplas-Susič Tonka
  Izkušnje medicinskih sester v patronažnem varstvu z obiski na domu v okviru projekta Nadgrajena celovita obravnava pacienta
  [Experiences of community nurses with home visits in the framework of the Upgraded comprehensive patient care project]
  2017
 97. Jovanovski Sašo; Popovski Julie; Dakskobler Aleš; Marion Ljubo; Jevnikar Peter
  The influence of crown ferrule on fracture resistance of endodontically treated maxillary central incisors
  2017
 98. Rožman Primož
  Oddelek za terapevtske storitve v Zavodu za transfuzijsko medicino
  2016
 99. Osredkar Damjan; Maličev Patricija
  Damjan Osredkar: Bolje je leteti z orli
  2017
 100. Šegrec Nuša
  Predstavitev programa oddelka za osebe z odvisnostmi soobstoječimi duševnimi motnjami Centra za zdravljenje odvisnih od drog Psihiatrične klinike Ljubljana
  2016

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics