biomedicina slovenica


"DDE" : 7199

 1. Pahole Goličnik Jana; Ebert Moltara Maja; Zavratnik Boštjan; Mehle Maria Gloria; Ivanetič Maja; Žist Andrej; Bernot Marjana; Zlodej Nataša
  Analiza dela ob 10-letnici oddelka za akutno paliativno obravnavo na Onkološkem inštitutu
  2017
 2. Ebert Moltara Maja
  Vloga paliativnih oddelkov v bolnišnicah
  2017
 3. Benedik Jernej; Pahole Goličnik Jana; Ebert Moltara Maja
  Oddelek za akutno paliativno oskrbo na Onkološki inštitut Ljubljana
  2017
 4. Vau Nuno; Volavšek Metka; Blanca Ana; Montironi Rodolfo; Raspollini Maria R.; Massari Francesco; Cheng Monica; Scarpelli Marina; Lopez-Beltran Antonio
  Prospects for precision therapy of bladder urothelial carcinoma
  2017
 5. Pierconti Francesco; Straccia Patrizia; Sacco Emilio; Bassi Pier Francesco; De Pascalis Ivana; Marques Rita C.; Volavšek Metka; Larocca Luigi M.; Lopez-Beltran Antonio
  Cytological and histological changes in the urothelium produced by electromotive drug administration (EMDA) and by the combination of intravescical hyperthermia and chemotherapy (thermochemotherapy)
  2017
 6. Kac Katarina
  Varnostna kultura pri delu z ostrimi predmeti na Oddelku za dializo
  human factor and systemic approach
  [Safety culture at work with sharp items at the dialysis department]
  2017
 7. Zemljič Klara; Tomažič Jožica
  Paliativna oskrba pacienta na Oddelku za hematologijo in hematološko onkologijo
  [Palliative care of a patient on Department for hematology and hematological oncology]
  2017
 8. Jug Došler Anita
  Raziskovanje in usmerjanje prikritega kurikuluma v zdravstvenovzgojnem delu
  2017
 9. Ciglenečki Jan; Škodlar Borut
  Prayer is the Monk's mirror (John of the Ladder)
  2017
 10. Erdani-Kreft Mateja; Resnik Nataša; Hudoklin Samo; Zupančič Daša; Višnjar Tanja; Baraga Diana; Prezelj Tim; Glažar Polona; Kolšek Irenej; Ellinger Adolf; Polishchuk Roman S.; Manders Erik; Veranič Peter
  Tunneling membrane nanotubes as communication tool between urinary bladder cancer and normal urothelial cells
  2017
 11. Oblak Teja; Lindič Jelka; Gubenšek Jakob; Kveder Radoslav; Aleš Andreja; Škoberne Andrej; Večerić-Haler Željka; Borštnar Špela; Avguštin Nuša; Ponikvar Rafael; Mlinšek Gregor; Ferluga Dušan; Kojc Nika; Godnov Uroš; Kovač Damjan
  Treatment of antibody-mediated rejection of kidney grafts with bortezomib and/or rituximab compared to standard regimen
  2017
 12. Arheo
  1981
 13. Taskovska Milena; Janež Jurij
  Inguinal hernia containing urinary bladder - a case report
  2017
 14. Šoštarič Podlesnik Marija; Savšek Lina
  Migrena ali subarahnoidna krvavitev?
  [Migraine or subarachnoid hemorrhage?]
  2017
 15. Tasič Jerneja; Zupan Igor
  T-wave variability as a risk stratifier in patients with dilated cardiomyopathy
  2009
 16. Antolič Bor; Šinkovec Matjaž
  EKG priročnik s prikazom primerov
  2016
 17. Kotseva Kornelia; De Bacquer Dirk; Jennings Catriona S.; Gyberg Viveca; De Backer Guy; Rydén Lars; Amouyel Philippe; Bruthans Jan; Fras Zlatko; Keber Irena
  Adverse lifestyle trends counter improvements in cardiovascular risk factor management in coronary patients
  2015
 18. Žontar Dejan
  Digitalni radiološki oddelek
  2014
 19. Trotovšek Blaž; Stupan Urban
  Gallbladder cancer-surgical treatment results after laparoscopic cholecystomy
  2017
 20. Šinkovec Matjaž
  EKG in prekatna tahikardija pri srtukturni bolezni srca
  2016
 21. Šinkovec Matjaž
  EKG in preddvorne aritmije
  2016
 22. Šinkovec Matjaž
  Normalen EKG
  2016
 23. Zupan Igor; Tasič Jerneja
  EKG pri preddvornoprekatnih in kračnih bolkih
  2016
 24. Cvijić Marta
  EKG in srčni spodbujevalnik
  2016
 25. Nicholson Judith; Jevons Sarah J.; Grošelj Blaž; Ellermann Sophie; Konietzny Rebecca; Kerr Martin; Kessler Benedikt M.; Kiltie Anne E.
  E3 ligase cIAP2 mediates downregulation of MRE11 and radiosensitization in response to HDAC inhibition in bladder cancer
  2017
 26. Višnjar Tanja; Dragin Jerman Urška; Veranič Peter; Erdani-Kreft Mateja
  Chitosan hydrochloride has no detrimental effect on bladder urothelial cancer cells
  2017
 27. Fokdal Lars U.; Kirchheiner Kathrin; Kibsgaard Jensen N.; Lindegaard Jacob Christian; Kirisits Christian; Chagari C.; Mahantshetty Umesh; Jürgenliemk-Schulz Ina Maria; Šegedin Barbara; Hoskin Peter J.
  Physician assessed and patient reported bladder morbidity after RCHT and IGABT for cervical cancer
  2017
 28. Tratnjek Larisa; Romih Rok; Erdani-Kreft Mateja
  Differentiation-dependent rearrangements of actin filaments and microtubules hinder apical endocytosis in urothelial cells
  2017
 29. Emeršič Tadej; Zhang Rui; Martinez-Gonzalez Jose A.; Pablo Juan J.; Tkalec Uroš
  Optothermal tuning of flowing nematic fluids
  2017
 30. Zelko Erika; Selič Polona; Malačič Stanislav
  Palliative care
  2017
 31. Kacjan Žgajnar Katarina; Bahč Dejan; Kump Teja
  Hrup kot dejavnik tveganja v jasličnem oddelku
  2017
 32. Ebert Moltara Maja
  Pogled v prihodnost
  2017
 33. Červek Jožica
  Pogled nazaj
  2017
 34. Ebert Moltara Maja
  10 let oddelka za paliativno oskrbo
  2017
 35. Peterka-Novak Jožica
  Duševno zdravje, spol in čustva bolnic z anoreksijo nervozo
  2002
 36. Hedžić Lejla; Skela-Savič Brigita
  Timski pristop in model delitve dela v zdravstveni negi na Internističnem oddelku Onkološkega inštituta Ljubljana
  [Team approach and model division in Nursing Internist Department of Oncology Institute Ljubljana]
  2017
 37. Kotnik-Kevorkijan Božena
  Nujne obravnave na Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor
  [Emergency care treatment at the Department of Infectious Diseases of University Medical Centre Maribor]
  2017
 38. Cvelbar Mirjam; Hočevar Marko; Novaković Srdjan; Stegel Vida; Perhavec Andraž; Krajc Mateja
  Genetic counselling, BRCA1/2 status and clinico-pathologic characteristics of patients with ovarian cancer before 50 years of age
  2017
 39. Vrtek Stanka; Puzić Nataša; Majdič Neža
  Ocena težavnosti bolnikov glede na kategorijo zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege na oddelku za rehabilitacijo bolnikov z okvaro hrbtenjače
  [Assessment of patient's demandigness in relation to the work complexity classification of hospital nursing at the department for rehabilitation of patients with spinal cord lesion]
  2017
 40. Božnar Mateja; Birk Karin; Pađen Ljubiša
  Prehranska tveganja pri ambulantno zdravljenih pacientih s kompleksnimi ranami
  2017
 41. Horvat Matej; Potočnik Uroš; Repnik Katja; Kavalar Rajko; Zadnik Vesna; Potrč Stojan; Štabuc Borut
  Single nucleotide polymorphisms in genes MACC1, RAD18, MMP7 and SDF-1[alpha] as prognostic factors in resectable colorectal cancer
  2017
 42. Smrke Dragica; Nikolič Janja
  Rana - včeraj, danes, jutri?
  2017
 43. Hudoklin Samo
  Blood-urine barrier formation in the urinary bladder
  2016
 44. Kragelj Borut; Zaletel-Kragelj Lijana
  Urinary incontinence after high-dose-rate brachytherapy boost treatment for prostate cancer
  2016
 45. Železnik Taja; Dragin Jerman Urška; Cirman Tina; Veranič Peter; Erdani-Kreft Mateja
  Use of amniotic membrane scaffolds for inhibiting the growth of cancer urothelial cells
  2017
 46. Višnjar Tanja; Dragin Jerman Urška; Veranič Peter; Erdani-Kreft Mateja
  Influence of the chitosan hydrochloride on bladder cancer cells
  2017
 47. Dragin Jerman Urška; Lojk Jasna; Pavlin Mojca; Veranič Peter; Erdani-Kreft Mateja
  Establishment of an in vitro model of urinary bladder cancer for studying the early stages of carcinogenesis
  2017
 48. Kajzar Jure; Mlinar Rupnik Branka; Nikolič Janja; Smrke Dragica; Pađen Ljubiša
  Ocena prehranskih tveganj in stanja pri pacientih z amputacijo spodnjega uda
  2017
 49. Zorc Maša; Jovišić Irenca; Nikolič Janja; Zorc Minja; Pađen Ljubiša
  Stroškovna ocena oskrbe kompleksnih ran pri ambulantno zdravljenih pacientih
  2017
 50. Gradišnik Lidija; Smrke Dragica; Maver Tina; Stana-Kleinschek Karin; Maver Uroš
  Biokompatibilostne študije-povezava med kliničnimi raziskavami in kliniko?
  2017
 51. Maver Tina; Maver Uroš; Dobaj-Štiglic Andreja; Kurečič Manja; Smrke Dragica; Stana-Kleinschek Karin
  3D tiskani materiali za oskrbo ran
  2017
 52. Caffo Orazio; Thompson Catherine; De Santis Maria; Kragelj Borut; Hamstra Daniel A.; Azria David; Fellin Gianni; Pappagallo Giovanni L.; Galligioni Enzo; Choudhury Ananya
  Concurrent gemcitabine and radiotherapy for the treatment of muscle-invasive bladder cancer
  2016
 53. Oblak Irena
  Predoperativna radiokemoterapija raka želodca
  [Predoperative radiochemotherapy for gastric cancer]
  2016
 54. Kacjan Žgajnar Katarina; Bilban Marjan; Čudina Mirko; Dodič-Fikfak Metoda; Tomori Martina; Polič Marko
  Vpliv hrupa v vrtcu na stres pri vzgojnem osebju v predšolskih oddelkih
  2016
 55. Lamb Thomas; Haro Luc; Lonati Davide; Brvar Miran; Eddleston Michael
  Antivenom for European Vipera species envenoming
  2017
 56. Ramšak-Pajk Jožica; Poplas-Susič Tonka
  Izkušnje medicinskih sester v patronažnem varstvu z obiski na domu v okviru projekta Nadgrajena celovita obravnava pacienta
  [Experiences of community nurses with home visits in the framework of the Upgraded comprehensive patient care project]
  2017
 57. Jovanovski Sašo; Popovski Julie; Dakskobler Aleš; Marion Ljubo; Jevnikar Peter
  The influence of crown ferrule on fracture resistance of endodontically treated maxillary central incisors
  2017
 58. Rožman Primož
  Oddelek za terapevtske storitve v Zavodu za transfuzijsko medicino
  2016
 59. Osredkar Damjan; Maličev Patricija
  Damjan Osredkar: Bolje je leteti z orli
  2017
 60. Šegrec Nuša
  Predstavitev programa oddelka za osebe z odvisnostmi soobstoječimi duševnimi motnjami Centra za zdravljenje odvisnih od drog Psihiatrične klinike Ljubljana
  2016
 61. Jensterle Sever Mojca; Goričar Katja; Janež Andrej
  Add on DPP-4 inhibitor alogliptin alone or in combination with pioglitazone improved [beta]-cell function and insulin sensitivity in metformin treated PCOS
  2017
 62. Erman Andreja; Križan-Hergouth Veronika; Blango Matthew G.; Kerec Kos Mojca; Mulvey Matthew A.; Veranič Peter
  Repeated treatments with chitosan in combination with antibiotics completely eradicate uropathogenic Escherichia coli from infected mouse urinary bladders
  2017
 63. Erman Andreja; Veranič Peter; Kapun Gregor; Pavlin Mojca; Bregar Vladimir Boštjan; Erdani-Kreft Mateja
  Orthotopic mouse bladder tumour model for studying early stages of tumourigenesis
  2016
 64. Srebotnik-Kirbiš Irena; Strojan Fležar Margareta
  Cell count-based triaging of cytology samples for cell block preparation
  2016
 65. Krebs Bojan; Pelivanova Elena; Schäffer Manca
  Umrljivost po operacijah raka danke na Oddelku za abdominalno kirurgijo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor v desetletnem obdobju, 2001-2010
  [Post-operative mortality after rectal cancer surgery at the Department of abdominal surgery, University medical centre Maribor over a period of 10 years between 2001 and 2010]
  2017
 66. Koršič Marjan; Denišlič Miro
  Somatosenzorni izvabljeni odziv pri otroku s hidrocefalusom
  2016
 67. Gabršček Lucija; Voga Gorazd; Štajer Dušan
  Vpliv začetne transtorakalne ultrazvočne ocene srca na zdravljenje bolnikov na intenzivnem oddelku
  2016
 68. Tepeš Bojan; Novak-Mlakar Dominika; Bračko Matej; Stefanovič Milan; Štabuc Borut; Frković-Grazio Snježana; Maučec Zakotnik Jožica
  Pregled rezultatov SVIT programa - šestletne izkušnje
  [National colorectal cancer screening program SVIT - six years of experience]
  2016
 69. Zupančič Daša; Terčelj-Zorman Marjeta; Štrus Bojan; Veranič Peter
  How to obtain goodmorphology and antigen detection in the same tissue section?
  2017
 70. Polanec Beno; Lučev Jernej; Slanič Aleš; Breznik Silva; Matela Jožef
  Znotrajžilno zdravljenje kronične mezenterične ishemije - rezultati na radiološkem oddelku UKC Maribor 2011-2015
  2016
 71. Georgiev Dejan; Kojović Maja; Klanjšček Gorazd; Dolenc-Grošelj Leja
  Hashimoto encephalopathy associated rapid onset narcolepsy type 1
  2017
 72. Rems Miran; Kalan Gregor; Kunstelj Andrej; Jemec Marko; Dolenc Matej
  Ekstralevatorna abdominoperinenalna ekscizija - nova ali stara metoda?
  [Extralevator abdminoperineal excision - new or old operation?]
  2016
 73. Rems Miran; Jarm Katja
  Lokalna ponovitev bolezni pri bolnikih, operiranih zaradi nemetastatskega raka danke
  [Local recurrence of rectal cancer in patients with non-metastatic disease]
  2016
 74. Tomažič Aleš; Grosek Jan; Petrič Miha
  Tečaj kirurških tehnik v abdominalni kirurgiji
  2016
 75. Ivanecz Arpad; Krebs Bojan; Potrč Stojan
  Simpozij z mednarodno udeležbo na temo Abdominoperinealna resekcija, razsejani rak debelega črevesa in danke, razne teme
  2016
 76. Ribič Helena; Eberl-Gregorič Edita; Dermota Urška; Ravnik Mateja; Grmek-Košnik Irena
  Navodila za odvzem kužnin za mikrobiološke preiskave Oddelka za medicinsko mikrobiologijo Kranj
  2016
 77. Vianna Garcia Patrick; Ferreira Seiva Fábio Rodrigues; Pocol Carniato Amanda; de Mello Wilson; Durán Nelson; Macedo Alda Maria; Gabarra de Oliveira Alexandre; Romih Rok; da Silva Nunes Iseu; da Silva Nunes Odilon; Fávaro Wagner José
  Increased toll-like receptors and p53 levels regulate apoptosis and angiogenesis in non-muscle invasive bladder cancer
  2016
 78. Vaccarella Salvatore; Franceschi Silvia; Zaridze David; Poljak Mario; Veeru Piret; Plummer Martyn; Bray Freddie
  Preventable fractions of cervical cancer via effective screening in six Baltic, central, and eastern European countries 2017-40
  2016
 79. Huzjan Barbka
  Specifičnost delovne terapije pri bolnikih z revmatoidnim artritisom
  2016
 80. Kveder Tanja; Lakota Katja; Švec Tinka; Čučnik Saša; Žigon Polona; Ambrožič Aleš; Sodin-Šemrl Snežna; Božič Borut; Tomšič Matija
  Fluorometric immunoassay for detection of anti-dsDNA antibodies
  [Dosage immunologique fluorométrique pour la détection d'anticorps anti-adndb]
  2015
 81. Horvat Matjaž
  Pogostejši zapleti v abdominalni kirurgiji
  2016
 82. Ivanecz Arpad
  Dreni v abdominalni kirurgiji
  2016
 83. Potrč Stojan
  Ezofagojejunoanastomoza in gastroenteroanastomoza
  2016
 84. Potrč Stojan; Ivanecz Arpad; Jagrič Tomaž; Marolt Urška; Krebs Bojan; Ilijevec Bojan; Kobilica Nina
  Dejavniki, ki vplivajo na uspešnost radikalnega kirurškega zdravljenja raka trebušne slinavke
  [Impact factors for radical surgical treatment of pancreatic cancer]
  2016
 85. Slanič Aleš
  Predoperativna perkutana transhepatična biliarna drenaža pri malignem ikterusu
  [Percutaneous preoperative biliary drainage in malignant obstructive jaundice]
  2016
 86. Jagrič Tomaž; Krebs Bojan; Pivec Vid; Ivanecz Arpad; Potrč Stojan
  Ali je laparoskopska D2 limfadenektomija po vzoru azijskih centrov ključ do laparoskopije pri lokalno napredovalem raku želodca?
  [Does the laparoscopic D2 lymphadenectomy performed in Asian centers hold the key for locally advanced gastric cancer treatment?]
  2016
 87. Ivanecz Arpad; Pivec Vid; Krebs Bojan; Jagrič Tomaž; Plahuta Irena; Potrč Stojan
  Točkovni sistem za oceno težavnosti laparoskopske resekcije jeter zaradi zasevkov raka debelega črevesa in danke
  [A difficulty scoring system for laparoscopic liver resection of colorectal metastases]
  2016
 88. Krebs Bojan
  Obračanje bolnikov pri abdominoperinealni resekciji - je res potrebno?
  [Turning the patients at abdominoperineal resection - is it really necessary?]
  2016
 89. Džodan Aleksandar; Marolt Urška; Krebs Bojan
  Abdominoperinealna ekscizija v UKC MB - radialni resekcijski rob, lokalni recidiv in preživetje
  [Abdominoperineal excision at the Department for abdominal surgery UMC Maribor - circumferential margins, local recurrence and survival]
  2016
 90. Rudolf Saša
  Zamejitev raka danke z magnetno resonanco (MRI) tudi po obsevanju - ali se izplača ob dejstvu, da operiramo vse bolnike
  [Restaging magnetic resonance imaging (MRI) for rectal cancer after chemoradiation - a question of cost benefit with every patient being operated]
  2016
 91. Ocepek Andreja
  Predoperativno endoskopsko tetoviranje tumorjev debelega črevesa in danke
  [Preoperative endoscoping tattooing of colorectal tumors]
  2016
 92. Potrč Stojan
  Uvodna beseda
  2016
 93. Krebs Bojan
  Smisel ponovne MRI po neoadjuvantni kemoradioterapiji in pred operacijo raka danke - pomemben vpliv na strategijo zdravljenja ali samo nepotreben strošek ter daljšanje čakalnih vrst?
  2016
 94. Polanec Beno; Slanič Aleš; Lučev Jernej; Matela Jožef; Breznik Silva
  Znotrajžilno zdravljenje kronične mezenterične ishemije - rezultati na Radiološkem oddelku UKC Maribor
  2016
 95. Berlot Rok; Metzler-Baddeley Claudia; Ikram Arfan; Jones Derek K.; O'Sullivan Michael J.
  Global efficiency of structural networks mediates cognitive control in mild cognitive impairment
  2016
 96. Massart Annick; Pallier Annaïck; Pascual Julio; Viklicky Ondrej; Budde Klemens; Spasovski Goce; Klinger Marian; Sukru Sever Mehmet; Buturović-Ponikvar Jadranka; Kandus Aljoša
  The DESCARTES-Nantes survey of kidney transplant recipients displaying clinical operational tolerance identifies 35 new tolerant patients and 34 almost tolerant patients
  2016
 97. Tomažič Aleš; Janež Jurij
  Operacija ali sledenje po endoskopski odstranitvi malignega polipa debelega črevesa ali danke z nejasnimi resekcijskimi robovi?
  [Surgical treatment or follow-up after endoscopic resection of malignant colorectal polyp with unclear resection margins?]
  2016
 98. Pintar Tadeja
  Principi enteralne prehranske podpore
  2016
 99. Sever Primož
  ERAS
  2016
 100. Tomažič Aleš
  Anastomoze trebušne slinavke
  2016

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics