biomedicina slovenica


"DDE" : 7280

 1. Keppens Cleo; Palma John; Das Partha; Scudder Sidney; Wen Wei; Normanno Nicola; van Krieken Han J. J. M.; Sacco Alessandra; Fenizia Francesca; Gonzales de Castro David; Hönigschnabl Selma; Kern Izidor; Lopez-Rios Fernando; Lozano Maria D.; Marchetti Antonio; Halfon Philippe; Schuuring Ed; Setinek Ulrike; Sorensen Boe; Taniere Phillipe; Tiemann Markus; Vosmikova Hana; Dequeker Elisabeth
  Detection of EGFR variants in plasma
  2018
 2. Boyanov Mihail; Czerwínski Edward; Shinkov A.; Palička V.; Lakatos P.; Poiana C.; Payer Juraj; Killinger Z.; Kocjan Tomaž; Lesnyak O.; Holzer Gerold; Resch H.
  Patterns in the diagnosis and treatment of osteoporosis in men
  2017
 3. Kocjan Tomaž
  Hiponatriemija
  2017
 4. Peršič Vanja; Gubenšek Jakob
  Elektrolitna šola
  2017
 5. Mervic Liljana; Bartenjev Igor
  Vpliv spola in starosti na preživetje bolnikov s primarnim melanomom
  [Influence of sex and age on survival of patients with primar cutaneous melanoma]
  2013
 6. Hočevar Alojzija; Ješe Rok; Kolenc Matej; Milivojevič Nataša
  Kdo naj vodi bolnika z možgansko kapjo in sistemskim vaskulitisom?
  [Who should manage a patient with a stroke and systemic vasculitis?]
  2018
 7. Kuret Tadeja; Lakota Katja; Hočevar Alojzija; Burja Blaž; Čučnik Saša; Sodin-Šemrl Snežna
  Evaluating the utility of autoantibodies for disease activity and relapse in giant cell arteritis
  2018
 8. Tomšič Matija; Perdan-Pirkmajer Katja
  Strokovna priporočila za napotitev in triažo v revmatološki ambulanti Klinočnega oddelka za revmatologijo
  2018
 9. Sievert Karl-Dietrich; Abufaraj Mohammad; Kernig Karoline; Dräger Karoline; Blaganje Mija; Hakenberg Oliver; Mansy Karim; Liedl Bernhard; Turcan Tufan; De Ridderg Dirk
  Sling sling surgery for female incontinence
  2018
 10. Planinšek Ručigaj Tanja
  Kvaliteta življenja bolnikov z limfedemom
  [lymphoedema-quality of life]
  2013
 11. Štuhec Matej
  Psihiatrični neželeni učinki dermatološke terapije, uvedba psihofarmakov in dermatološki neželeni učinki psihofarmakov
  [Psychiatric adverse reactions of dermatologic pharmacotherapy, dermatological adverse reaction of psychopharmaceuticals and psychiatric treatment of dermatological patients]
  2013
 12. Kovačič Sašo; Premuš Marušič Alenka
  Fotosenzitivnost in fototoksičnost zdravil - pregled področja
  [Photosensitivity and phototoxicity of medicines - an overview]
  2013
 13. Ocvirk Janja
  Novosti v zdravljenju napredovalega karcinoma bazalnih celic
  [Whatʹs new in the treatment of advanced basal cell carcinoma]
  2013
 14. Benedičič Ana; Pilih Klemen Aleš
  Zaščita pred soncem - čemu dati prednost?
  [Sunprotection - what to prioritize?]
  2013
 15. Frangež Igor; Nikolič Janja
  Kirurški in/ali konzercativni pristop k zdravljenju kronične rane?
  2018
 16. Šalamun Vesna; Jensterle Sever Mojca; Janež Andrej; Vrtačnik-Bokal Eda
  Liraglutide increases IVF pregnancy rates in obese PCOS women with poor response to first-line reproductive treatments
  2018
 17. Vettorazzi Renata; Pađen Ljubiša
  Lokalna oskrba poškodovanih in bolečih prsnih bradavic
  2018
 18. Gjorshevski Ljupcho
  Hidradenitis suppurativa in pravilna kirurška obravnava
  2018
 19. Semenič Danijela; Bukovec Petra; Macura Miloš; Frangež Igor
  Celjenje kroničnih ran
  2018
 20. Bekić Jovana; Frangež Igor
  Prikaz primerov zdravljenja kronične rane s transdermalno aplikacijo CO2
  2018
 21. Frangež Igor; Klar Helena; Bekić Jovana; Miklavčič J.
  Septični osteoartritis
  2018
 22. Planinšek Ručigaj Tanja; Jelen Anita
  Kronične rane
  2018
 23. Jug Marko; Groznik Matjaž; Andolšek Meta; Kidrič Urška
  Vpliv trde vratne ortroze s spominsko peno na preprečevanje razjede zaradi pritiska pri bolnikih s poškodbo vratnega dela hrbtenjače
  2018
 24. Čuček Igor; Frangež Igor
  Multidisciplinarni pristop pri zdravljenju bolnika s kronično rano
  2018
 25. Frangež Igor; Bekić Jovana
  Amnijske membrane
  2018
 26. Jovišić Irenca; Alikadič Nadja; Gjorshevski Ljupcho
  Uporaba Mikrodacyn [sup] 60 raztopine pri oskrbi kroničnih ran v ambulanti kliničnega oddelka za kirurške okužbe
  2018
 27. Frangež Igor; Bukovec Petra
  Charcotova nevroartropatija-terapevtski pristopi
  2018
 28. Logar Mateja
  Mesto zdravil ceftarolin (zinforo) in tigeciklin (tygacil) pri zdravljenju zapletenih okužb kože in mehkih tkiv
  2018
 29. Frangež Igor; Bergman Rok
  naraščanje trenda amputacij v osrednji Sloveniji-kako ukrepati?
  2018
 30. Beović Bojana
  Potrebujemo na oddelkih za intenzivno zdravljenje lastne smernice za predpisovanje protimikrobnih zdravil?
  [Do we need local antimicrobial treatment guidelines in intensive care units?]
  2016
 31. Planinc Strunjaš Natalija; Pirš Mateja
  Večkratno odporne po gramu negativne bakteirje na Oddelku za intenzivno zdravljenje
  [Multidrug-resistant gram-negative bacteria in the Intensive care unit]
  2016
 32. Kmet Lunaček Nina; Vovko Tomaž
  Obvladovanje okužb sečil pri bolnikih s stalnim urinskim katetrom na Oddelku za intenzivno zdravljenje
  [Management of catheter-associated urinary tract infections in Intensive care unit]
  2016
 33. Peroša Peter; Kovačič Žiga; Debevc David; Kansky Andrej
  Ovrednotenje bakterij iz odontogenih abscesov obravnavanih na Kliničnem oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo
  2016
 34. Veliu Skender; Kröpfl Jasmina; Kastelic Marta; Vrbnjak Dominika
  Vpliv polarizirane, polikromatske svetlobe na celjenje ran
  2018
 35. Kröpfl Jasmina; Veliu Skender; Vrbnjak Dominika
  Kakovost življenja bolnikov s kronično rano
  2018
 36. Veliu Skender; Kröpfl Jasmina; Vrbnjak Dominika
  Obravnava bolnikov s kroničnimi ranami v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj
  2018
 37. Jovchevska Ivana
  Sequencing the next generation of glioblastomas
  2018
 38. Kordiš Špela; Battelino Saba
  The role of high dose intratympanic dexamethasone as salvage therapy for idiopathic sudden sensorineural hearing loss
  2017
 39. Jerin Aleš; Mosa Fathy Osama; Kališnik Jurij-Matija; Žibert Janez; Skitek Milan
  Vloga laboratorija pri odkrivanju akutne ledvične okvare
  [The role of laboratory in detection of acute kidney injury]
  2017
 40. Hertiš Tjaša; Petek Tadej; Marčun-Varda Nataša
  The prevalence of elevated blood pressure in a sample of Slovene children and adolescents
  [Prevalenca visokega krvnega tlaka na vzorcu slovenskih otrok in mladostnikov]
  2018
 41. Matjačić Zlatko; Zadravec Matjaž; Olenšek Andrej
  Feasibility of robot-based perturbed-balance training during treadmill walking in a high-functioning chronic stroke subject
  2018
 42. Novak-Jankovič Vesna; Gradišek Primož
  Šola anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine
  2018
 43. Bukleta Dashnor; Krasniqi Shaip; Beretta Giangiacomo; Nila Arb; Komoni Teuta; Selmani-Bukleta Manushaqe; Schara Rok
  Impact of combined non-surgical and surgical periodontal treatment in patients with type 2 diabetes mellitus - a preliminary report randomized clinical study
  2018
 44. Strokovno izobraževanje Malabsorpcijski sindromi, 13. 3. 2018
  2018
 45. Železnik Ramuta Taja; Erdani-Kreft Mateja
  Human amniotic membrane and amniotic membrane-derived cells
  2018
 46. Seme Katja
  Bolnik s sumom na sepso na Oddelku za intenzivno zdravljenje - hemokultura, molekularna diagnostika ali kaj tretjega?
  [Patient with suspected sepsis in intensive care unit - blood culture, molecular diagnostics or something else?]
  2017
 47. Pavlič Klemen; Pohar Perme Maja
  Using pseudo-observations for estimation in relative survival
  2018
 48. Erman Andreja; Veranič Peter
  The use of polymer chitosan in intravesical treatment of urinary bladder cancer and infections
  2018
 49. Denišlič Miro; Zorc Marjeta; Ravnik Janez; Miloševič Zoran; Tiric-Campara Merita; Al-Hashel Jassem Yousef; Zorc-Pleskovič Ruda; Ravnik Dean
  Impact of extracranial veins endovascular procedures on the quality of life in patients with multiple sclerosis - follow up after 1 year
  2014
 50. Vovko Tomaž
  Bolnik s HIV na oddelku za intenzivno zdravljenje-je v Sloveniji to le zgodovina ali še vedno realna možnost?
  [A patient with HIV infection in the intensive therapy-is this in Slovenia a history or still a real possibility?]
  2018
 51. Kamenik Mirt
  Osnove statistike v raziskovalnem delu
  2018
 52. Kamenik Mirt
  Umetno predihovanje in nadzor predihovanja med splošno anestezijo
  2018
 53. Spindler-Vesel Alenka
  Monitoring-EKG in krvni tlak
  2018
 54. Novak-Jankovič Vesna
  Nadzorovanje transporta ogljikovega dioksida
  2018
 55. Mekiš Dušan
  Prenos kisika in ogljikovega dioksida
  2018
 56. Šoštarič Maja
  Priprava bolnika na diagnostični ali operativni poseg v anesteziji
  2018
 57. Mušič Polona
  Pojasnilna dolžnost in privolitev bolnika na poseg v anesteziji
  2018
 58. Poredoš Peter
  Anestezijski aparat in anestezijski dihalni sistem
  2018
 59. Križmarić Miljenko
  Fizika za anesteziologe
  2018
 60. Grošelj Blaž; Ruan Jia-Ling; Scott Helen; Gorrill Jessica; Nicholson Judith; Anbalagan Selvakumar; Stratford Michael R. L.; Jevons Sarah J.; Kerr Martin; Kiltie Anne E.
  Radiosensitisation in vivo by histone deacetylase inhibition with no increase in early normal tissue radiation toxicity
  2018
 61. Novak Primož; Ščavničar Ana
  Določanje ciljev pri rehabilitaciji pacientov z okvarami perifernega živčevja
  [Goal setting in peripheral nerve lesions patients rehabilitation]
  2018
 62. Udovčić Pertot Anja; Šmid Sonja
  Določanje ciljev rehabilitacije pri pacientih z drugimi nevrološkimi boleznimi
  [Goal setting in rehabilitation of patients with other neurologic diseases]
  2018
 63. Grabljevec Klemen
  Določanje ciljev v rehabilitaciji pacientov z možgansko poškodbo
  [Goal setting in rehabilitation of patients after traumatic brain injury]
  2018
 64. Žargaj Anja; Korošec Peter; Šifrer Franc; Košnik Mitja
  Diagnostična vrednost označevalcev pri sepsi
  [Biomarkers to diagnose sepsis]
  2017
 65. Pretnar-Oblak Janja; Šteblaj Simona; Medvešček-Smrekar Maja; Janež Andrej; Kompan Lidija
  Žilna nevrologija II
  2018
 66. Pretnar-Oblak Janja; Šteblaj Simona; Vodušek David B.; Rot Uroš
  Žilna nevrologija II
  2018
 67. Fabjan Andrej; Blinc Aleš
  Arterijska disekcija kot vzrok ishemične možganske kapi
  [Arterial dissection as the cause of ishemic stroke]
  2018
 68. Rigler Igor; Mavri Alenka; Kosi Ewa Iwona
  Optimalno zdravljenje bolnika z embolično kapjo neznanega izvora
  [Optimal treatment of a patient with an embolic stroke of unknown source]
  2018
 69. Kenda Jana; Rojc Bojan; Ambrožič Aleš; Kozak Matija; Peterlin Borut; Vovko Tomaž; Žižek David
  Redki vzroki ishemične možganske kapi-diagnostični algoritem
  [Rare cause of ischemic stroke-a diagnostic algorithm]
  2018
 70. Mofardin Sergio; Vižintin Cuderman Tjaša; Milivojevič Nataša
  Paliativna oskrba bolnika z možgansko kapjo in boleznijo srca
  [Palliative care for patients with stroke and heart disease]
  2018
 71. Frol Senta; Pernat Andrej; Horvat-Pinterić Gordana; Karničnik Katja
  Kakšno kardiološko obravnavo potrebuje bolnik z ishemično možgansko kapjo in novoodkrito atrijsko fibrilacijo?
  [What kind of cardiological workup does a patient with ischmeical stroke and a newly diagnosed atrial fibrillation need?]
  2018
 72. Pretnar-Oblak Janja; Šoštarič Podlesnik Marija; Prokšelj Katja
  Bolnik s kriptogeno ishemično možgansko kapjo in odprtim ovalnim oknom-diagnostični in terapevtski algoritem
  [A patient with cryptogenic ischemic stroke and patent foramen ovale-a diagnostic and therapeutic algorithm]
  2018
 73. Šoštarič Podlesnik Marija; Bervar Mojca; Resman-Gašperšič Anita; Pretnar-Oblak Janja
  Ali lahko dovolj zanesljivo trdimo, da je ishemična možganska kap kriptogena?
  [When can ischemic stroke be considered cryptogenic?]
  2018
 74. Pretnar-Oblak Janja; Toplišek Janez; Mavri Alenka
  Obravnava bolnika z umetno srčno zaklopko in svežo ishemično možgansko kapjo
  [Management of a patient with an acute ischemic stroke and an artificial heart valve]
  2018
 75. Šteblaj Simona; Pretnar-Oblak Janja
  Uvodne besede
  2018
 76. Zaletel Marjan; Magdič Jožef
  Ali bolnik s simptomatsko karotidno boleznijo potrebuje kardiološko obravnavo?
  [Does a patient with symptomatic carotid artery disease require a cardiological workup?]
  2018
 77. Koprivšek Jure; Čelofiga Andreja; Bon Jurij; Žmuc Veranič Lea; Nedog Kristjan; Drobnič Radobuljac Maja; Brecelj Anderluh Marija; Novak Šarotar Brigita
  Posebni standardi in normativi za oddelke psihiatričnih bolnišnic in oddelke otroške in mladostniške psihiatrije, normativi za ambulantne psihiatrične storitve
  2017
 78. Rozman Janez; Pečlin Polona; Ribarič Samo; Godec Matjaž; Burja Jaka
  An improved method of crafting a multi-electrode spiral cuff for the selective
  2018
 79. Zupančič Daša; Mrak Poljšak Katjuša; Erdani-Kreft Mateja
  Co-culturing porcine normal urothelial cells, urinary bladder fibroblasts and smooth muscle cells for tissue engineering research
  2017
 80. Štotl Iztok
  Klinične lastnosti bolnikov s sladkorno boleznijo in kronično kritično ishemijo ter značilnosti njihove obravnave na diabetološkem oddelku v UKCL v obdobju 2011-2014
  2017
 81. Zobec Logar Helena Barbara
  Long term results of radiotherapy in vulvar cancer patients in Slovenia between 1997-2004
  2017
 82. Pahole Goličnik Jana; Ebert Moltara Maja; Zavratnik Boštjan; Mehle Maria Gloria; Ivanetič Maja; Žist Andrej; Bernot Marjana; Zlodej Nataša
  Analiza dela ob 10-letnici oddelka za akutno paliativno obravnavo na Onkološkem inštitutu
  2017
 83. Ebert Moltara Maja
  Vloga paliativnih oddelkov v bolnišnicah
  2017
 84. Benedik Jernej; Pahole Goličnik Jana; Ebert Moltara Maja
  Oddelek za akutno paliativno oskrbo na Onkološki inštitut Ljubljana
  2017
 85. Vau Nuno; Volavšek Metka; Blanca Ana; Montironi Rodolfo; Raspollini Maria R.; Massari Francesco; Cheng Monica; Scarpelli Marina; Lopez-Beltran Antonio
  Prospects for precision therapy of bladder urothelial carcinoma
  2017
 86. Pierconti Francesco; Straccia Patrizia; Sacco Emilio; Bassi Pier Francesco; De Pascalis Ivana; Marques Rita C.; Volavšek Metka; Larocca Luigi M.; Lopez-Beltran Antonio
  Cytological and histological changes in the urothelium produced by electromotive drug administration (EMDA) and by the combination of intravescical hyperthermia and chemotherapy (thermochemotherapy)
  2017
 87. Kac Katarina
  Varnostna kultura pri delu z ostrimi predmeti na Oddelku za dializo
  human factor and systemic approach
  [Safety culture at work with sharp items at the dialysis department]
  2017
 88. Zemljič Klara; Tomažič Jožica
  Paliativna oskrba pacienta na Oddelku za hematologijo in hematološko onkologijo
  [Palliative care of a patient on Department for hematology and hematological oncology]
  2017
 89. Jug Došler Anita
  Raziskovanje in usmerjanje prikritega kurikuluma v zdravstvenovzgojnem delu
  2017
 90. Ciglenečki Jan; Škodlar Borut
  Prayer is the Monk's mirror (John of the Ladder)
  2017
 91. Erdani-Kreft Mateja; Resnik Nataša; Hudoklin Samo; Zupančič Daša; Višnjar Tanja; Baraga Diana; Prezelj Tim; Glažar Polona; Kolšek Irenej; Ellinger Adolf; Polishchuk Roman S.; Manders Erik; Veranič Peter
  Tunneling membrane nanotubes as communication tool between urinary bladder cancer and normal urothelial cells
  2017
 92. Oblak Teja; Lindič Jelka; Gubenšek Jakob; Kveder Radoslav; Aleš Andreja; Škoberne Andrej; Večerić-Haler Željka; Borštnar Špela; Avguštin Nuša; Ponikvar Rafael; Mlinšek Gregor; Ferluga Dušan; Kojc Nika; Godnov Uroš; Kovač Damjan
  Treatment of antibody-mediated rejection of kidney grafts with bortezomib and/or rituximab compared to standard regimen
  2017
 93. Arheo
  1981
 94. Taskovska Milena; Janež Jurij
  Inguinal hernia containing urinary bladder - a case report
  2017
 95. Šoštarič Podlesnik Marija; Savšek Lina
  Migrena ali subarahnoidna krvavitev?
  [Migraine or subarachnoid hemorrhage?]
  2017
 96. Tasič Jerneja; Zupan Igor
  T-wave variability as a risk stratifier in patients with dilated cardiomyopathy
  2009
 97. Antolič Bor; Šinkovec Matjaž
  EKG priročnik s prikazom primerov
  2016
 98. Kotseva Kornelia; De Bacquer Dirk; Jennings Catriona S.; Gyberg Viveca; De Backer Guy; Rydén Lars; Amouyel Philippe; Bruthans Jan; Fras Zlatko; Keber Irena
  Adverse lifestyle trends counter improvements in cardiovascular risk factor management in coronary patients
  2015
 99. Žontar Dejan
  Digitalni radiološki oddelek
  2014
 100. Trotovšek Blaž; Stupan Urban
  Gallbladder cancer-surgical treatment results after laparoscopic cholecystomy
  2017

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics