biomedicina slovenica


"DDE" : 7174

 1. Višnjar Tanja; Dragin Jerman Urška; Veranič Peter; Erdani-Kreft Mateja
  Chitosan hydrochloride has no detrimental effect on bladder urothelial cancer cells
  2017
 2. Fokdal Lars U.; Kirchheiner Kathrin; Kibsgaard Jensen N.; Lindegaard Jacob Christian; Kirisits Christian; Chagari C.; Mahantshetty Umesh; Jürgenliemk-Schulz Ina Maria; Šegedin Barbara; Hoskin Peter J.
  Physician assessed and patient reported bladder morbidity after RCHT and IGABT for cervical cancer
  2017
 3. Tratnjek Larisa; Romih Rok; Erdani-Kreft Mateja
  Differentiation-dependent rearrangements of actin filaments and microtubules hinder apical endocytosis in urothelial cells
  2017
 4. Emeršič Tadej; Zhang Rui; Martinez-Gonzalez Jose A.; Pablo Juan J.; Tkalec Uroš
  Optothermal tuning of flowing nematic fluids
  2017
 5. Zelko Erika; Selič Polona; Malačič Stanislav
  Palliative care
  2017
 6. Kacjan Žgajnar Katarina; Bahč Dejan; Kump Teja
  Hrup kot dejavnik tveganja v jasličnem oddelku
  2017
 7. Ebert Moltara Maja
  Pogled v prihodnost
  2017
 8. Červek Jožica
  Pogled nazaj
  2017
 9. Ebert Moltara Maja
  10 let oddelka za paliativno oskrbo
  2017
 10. Peterka-Novak Jožica
  Duševno zdravje, spol in čustva bolnic z anoreksijo nervozo
  2002
 11. Hedžić Lejla; Skela-Savič Brigita
  Timski pristop in model delitve dela v zdravstveni negi na Internističnem oddelku Onkološkega inštituta Ljubljana
  [Team approach and model division in Nursing Internist Department of Oncology Institute Ljubljana]
  2017
 12. Kotnik-Kevorkijan Božena
  Nujne obravnave na Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor
  [Emergency care treatment at the Department of Infectious Diseases of University Medical Centre Maribor]
  2017
 13. Cvelbar Mirjam; Hočevar Marko; Novaković Srdjan; Stegel Vida; Perhavec Andraž; Krajc Mateja
  Genetic counselling, BRCA1/2 status and clinico-pathologic characteristics of patients with ovarian cancer before 50 years of age
  2017
 14. Vrtek Stanka; Puzić Nataša; Majdič Neža
  Ocena težavnosti bolnikov glede na kategorijo zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege na oddelku za rehabilitacijo bolnikov z okvaro hrbtenjače
  [Assessment of patient's demandigness in relation to the work complexity classification of hospital nursing at the department for rehabilitation of patients with spinal cord lesion]
  2017
 15. Božnar Mateja; Birk Karin; Pađen Ljubiša
  Prehranska tveganja pri ambulantno zdravljenih pacientih s kompleksnimi ranami
  2017
 16. Horvat Matej; Potočnik Uroš; Repnik Katja; Kavalar Rajko; Zadnik Vesna; Potrč Stojan; Štabuc Borut
  Single nucleotide polymorphisms in genes MACC1, RAD18, MMP7 and SDF-1[alpha] as prognostic factors in resectable colorectal cancer
  2017
 17. Smrke Dragica; Nikolič Janja
  Rana - včeraj, danes, jutri?
  2017
 18. Hudoklin Samo
  Blood-urine barrier formation in the urinary bladder
  2016
 19. Kragelj Borut; Zaletel-Kragelj Lijana
  Urinary incontinence after high-dose-rate brachytherapy boost treatment for prostate cancer
  2016
 20. Železnik Taja; Dragin Jerman Urška; Cirman Tina; Veranič Peter; Erdani-Kreft Mateja
  Use of amniotic membrane scaffolds for inhibiting the growth of cancer urothelial cells
  2017
 21. Višnjar Tanja; Dragin Jerman Urška; Veranič Peter; Erdani-Kreft Mateja
  Influence of the chitosan hydrochloride on bladder cancer cells
  2017
 22. Dragin Jerman Urška; Lojk Jasna; Pavlin Mojca; Veranič Peter; Erdani-Kreft Mateja
  Establishment of an in vitro model of urinary bladder cancer for studying the early stages of carcinogenesis
  2017
 23. Kajzar Jure; Mlinar Rupnik Branka; Nikolič Janja; Smrke Dragica; Pađen Ljubiša
  Ocena prehranskih tveganj in stanja pri pacientih z amputacijo spodnjega uda
  2017
 24. Zorc Maša; Jovišić Irenca; Nikolič Janja; Zorc Minja; Pađen Ljubiša
  Stroškovna ocena oskrbe kompleksnih ran pri ambulantno zdravljenih pacientih
  2017
 25. Gradišnik Lidija; Smrke Dragica; Maver Tina; Stana-Kleinschek Karin; Maver Uroš
  Biokompatibilostne študije-povezava med kliničnimi raziskavami in kliniko?
  2017
 26. Maver Tina; Maver Uroš; Dobaj-Štiglic Andreja; Kurečič Manja; Smrke Dragica; Stana-Kleinschek Karin
  3D tiskani materiali za oskrbo ran
  2017
 27. Caffo Orazio; Thompson Catherine; De Santis Maria; Kragelj Borut; Hamstra Daniel A.; Azria David; Fellin Gianni; Pappagallo Giovanni L.; Galligioni Enzo; Choudhury Ananya
  Concurrent gemcitabine and radiotherapy for the treatment of muscle-invasive bladder cancer
  2016
 28. Oblak Irena
  Predoperativna radiokemoterapija raka želodca
  [Predoperative radiochemotherapy for gastric cancer]
  2016
 29. Kacjan Žgajnar Katarina; Bilban Marjan; Čudina Mirko; Dodič-Fikfak Metoda; Tomori Martina; Polič Marko
  Vpliv hrupa v vrtcu na stres pri vzgojnem osebju v predšolskih oddelkih
  2016
 30. Lamb Thomas; Haro Luc; Lonati Davide; Brvar Miran; Eddleston Michael
  Antivenom for European Vipera species envenoming
  2017
 31. Ramšak-Pajk Jožica; Poplas-Susič Tonka
  Izkušnje medicinskih sester v patronažnem varstvu z obiski na domu v okviru projekta Nadgrajena celovita obravnava pacienta
  [Experiences of community nurses with home visits in the framework of the Upgraded comprehensive patient care project]
  2017
 32. Jovanovski Sašo; Popovski Julie; Dakskobler Aleš; Marion Ljubo; Jevnikar Peter
  The influence of crown ferrule on fracture resistance of endodontically treated maxillary central incisors
  2017
 33. Rožman Primož
  Oddelek za terapevtske storitve v Zavodu za transfuzijsko medicino
  2016
 34. Osredkar Damjan; Maličev Patricija
  Damjan Osredkar: Bolje je leteti z orli
  2017
 35. Šegrec Nuša
  Predstavitev programa oddelka za osebe z odvisnostmi soobstoječimi duševnimi motnjami Centra za zdravljenje odvisnih od drog Psihiatrične klinike Ljubljana
  2016
 36. Jensterle Sever Mojca; Goričar Katja; Janež Andrej
  Add on DPP-4 inhibitor alogliptin alone or in combination with pioglitazone improved [beta]-cell function and insulin sensitivity in metformin treated PCOS
  2017
 37. Erman Andreja; Križan-Hergouth Veronika; Blango Matthew G.; Kerec Kos Mojca; Mulvey Matthew A.; Veranič Peter
  Repeated treatments with chitosan in combination with antibiotics completely eradicate uropathogenic Escherichia coli from infected mouse urinary bladders
  2017
 38. Erman Andreja; Veranič Peter; Kapun Gregor; Pavlin Mojca; Bregar Vladimir Boštjan; Erdani-Kreft Mateja
  Orthotopic mouse bladder tumour model for studying early stages of tumourigenesis
  2016
 39. Srebotnik-Kirbiš Irena; Strojan Fležar Margareta
  Cell count-based triaging of cytology samples for cell block preparation
  2016
 40. Krebs Bojan; Pelivanova Elena; Schäffer Manca
  Umrljivost po operacijah raka danke na Oddelku za abdominalno kirurgijo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor v desetletnem obdobju, 2001-2010
  [Post-operative mortality after rectal cancer surgery at the Department of abdominal surgery, University medical centre Maribor over a period of 10 years between 2001 and 2010]
  2017
 41. Koršič Marjan; Denišlič Miro
  Somatosenzorni izvabljeni odziv pri otroku s hidrocefalusom
  2016
 42. Gabršček Lucija; Voga Gorazd; Štajer Dušan
  Vpliv začetne transtorakalne ultrazvočne ocene srca na zdravljenje bolnikov na intenzivnem oddelku
  2016
 43. Tepeš Bojan; Novak-Mlakar Dominika; Bračko Matej; Stefanovič Milan; Štabuc Borut; Frković-Grazio Snježana; Maučec Zakotnik Jožica
  Pregled rezultatov SVIT programa - šestletne izkušnje
  [National colorectal cancer screening program SVIT - six years of experience]
  2016
 44. Zupančič Daša; Terčelj-Zorman Marjeta; Štrus Bojan; Veranič Peter
  How to obtain goodmorphology and antigen detection in the same tissue section?
  2017
 45. Polanec Beno; Lučev Jernej; Slanič Aleš; Breznik Silva; Matela Jožef
  Znotrajžilno zdravljenje kronične mezenterične ishemije - rezultati na radiološkem oddelku UKC Maribor 2011-2015
  2016
 46. Georgiev Dejan; Kojović Maja; Klanjšček Gorazd; Dolenc-Grošelj Leja
  Hashimoto encephalopathy associated rapid onset narcolepsy type 1
  2017
 47. Rems Miran; Kalan Gregor; Kunstelj Andrej; Jemec Marko; Dolenc Matej
  Ekstralevatorna abdominoperinenalna ekscizija - nova ali stara metoda?
  [Extralevator abdminoperineal excision - new or old operation?]
  2016
 48. Rems Miran; Jarm Katja
  Lokalna ponovitev bolezni pri bolnikih, operiranih zaradi nemetastatskega raka danke
  [Local recurrence of rectal cancer in patients with non-metastatic disease]
  2016
 49. Tomažič Aleš; Grosek Jan; Petrič Miha
  Tečaj kirurških tehnik v abdominalni kirurgiji
  2016
 50. Ivanecz Arpad; Krebs Bojan; Potrč Stojan
  Simpozij z mednarodno udeležbo na temo Abdominoperinealna resekcija, razsejani rak debelega črevesa in danke, razne teme
  2016
 51. Ribič Helena; Eberl-Gregorič Edita; Dermota Urška; Ravnik Mateja; Grmek-Košnik Irena
  Navodila za odvzem kužnin za mikrobiološke preiskave Oddelka za medicinsko mikrobiologijo Kranj
  2016
 52. Vianna Garcia Patrick; Ferreira Seiva Fábio Rodrigues; Pocol Carniato Amanda; de Mello Wilson; Durán Nelson; Macedo Alda Maria; Gabarra de Oliveira Alexandre; Romih Rok; da Silva Nunes Iseu; da Silva Nunes Odilon; Fávaro Wagner José
  Increased toll-like receptors and p53 levels regulate apoptosis and angiogenesis in non-muscle invasive bladder cancer
  2016
 53. Vaccarella Salvatore; Franceschi Silvia; Zaridze David; Poljak Mario; Veeru Piret; Plummer Martyn; Bray Freddie
  Preventable fractions of cervical cancer via effective screening in six Baltic, central, and eastern European countries 2017-40
  2016
 54. Huzjan Barbka
  Specifičnost delovne terapije pri bolnikih z revmatoidnim artritisom
  2016
 55. Kveder Tanja; Lakota Katja; Švec Tinka; Čučnik Saša; Žigon Polona; Ambrožič Aleš; Sodin-Šemrl Snežna; Božič Borut; Tomšič Matija
  Fluorometric immunoassay for detection of anti-dsDNA antibodies
  [Dosage immunologique fluorométrique pour la détection d'anticorps anti-adndb]
  2015
 56. Horvat Matjaž
  Pogostejši zapleti v abdominalni kirurgiji
  2016
 57. Ivanecz Arpad
  Dreni v abdominalni kirurgiji
  2016
 58. Potrč Stojan
  Ezofagojejunoanastomoza in gastroenteroanastomoza
  2016
 59. Potrč Stojan; Ivanecz Arpad; Jagrič Tomaž; Marolt Urška; Krebs Bojan; Ilijevec Bojan; Kobilica Nina
  Dejavniki, ki vplivajo na uspešnost radikalnega kirurškega zdravljenja raka trebušne slinavke
  [Impact factors for radical surgical treatment of pancreatic cancer]
  2016
 60. Slanič Aleš
  Predoperativna perkutana transhepatična biliarna drenaža pri malignem ikterusu
  [Percutaneous preoperative biliary drainage in malignant obstructive jaundice]
  2016
 61. Jagrič Tomaž; Krebs Bojan; Pivec Vid; Ivanecz Arpad; Potrč Stojan
  Ali je laparoskopska D2 limfadenektomija po vzoru azijskih centrov ključ do laparoskopije pri lokalno napredovalem raku želodca?
  [Does the laparoscopic D2 lymphadenectomy performed in Asian centers hold the key for locally advanced gastric cancer treatment?]
  2016
 62. Ivanecz Arpad; Pivec Vid; Krebs Bojan; Jagrič Tomaž; Plahuta Irena; Potrč Stojan
  Točkovni sistem za oceno težavnosti laparoskopske resekcije jeter zaradi zasevkov raka debelega črevesa in danke
  [A difficulty scoring system for laparoscopic liver resection of colorectal metastases]
  2016
 63. Krebs Bojan
  Obračanje bolnikov pri abdominoperinealni resekciji - je res potrebno?
  [Turning the patients at abdominoperineal resection - is it really necessary?]
  2016
 64. Džodan Aleksandar; Marolt Urška; Krebs Bojan
  Abdominoperinealna ekscizija v UKC MB - radialni resekcijski rob, lokalni recidiv in preživetje
  [Abdominoperineal excision at the Department for abdominal surgery UMC Maribor - circumferential margins, local recurrence and survival]
  2016
 65. Rudolf Saša
  Zamejitev raka danke z magnetno resonanco (MRI) tudi po obsevanju - ali se izplača ob dejstvu, da operiramo vse bolnike
  [Restaging magnetic resonance imaging (MRI) for rectal cancer after chemoradiation - a question of cost benefit with every patient being operated]
  2016
 66. Ocepek Andreja
  Predoperativno endoskopsko tetoviranje tumorjev debelega črevesa in danke
  [Preoperative endoscoping tattooing of colorectal tumors]
  2016
 67. Potrč Stojan
  Uvodna beseda
  2016
 68. Krebs Bojan
  Smisel ponovne MRI po neoadjuvantni kemoradioterapiji in pred operacijo raka danke - pomemben vpliv na strategijo zdravljenja ali samo nepotreben strošek ter daljšanje čakalnih vrst?
  2016
 69. Polanec Beno; Slanič Aleš; Lučev Jernej; Matela Jožef; Breznik Silva
  Znotrajžilno zdravljenje kronične mezenterične ishemije - rezultati na Radiološkem oddelku UKC Maribor
  2016
 70. Berlot Rok; Metzler-Baddeley Claudia; Ikram Arfan; Jones Derek K.; O'Sullivan Michael J.
  Global efficiency of structural networks mediates cognitive control in mild cognitive impairment
  2016
 71. Massart Annick; Pallier Annaïck; Pascual Julio; Viklicky Ondrej; Budde Klemens; Spasovski Goce; Klinger Marian; Sukru Sever Mehmet; Buturović-Ponikvar Jadranka; Kandus Aljoša
  The DESCARTES-Nantes survey of kidney transplant recipients displaying clinical operational tolerance identifies 35 new tolerant patients and 34 almost tolerant patients
  2016
 72. Tomažič Aleš; Janež Jurij
  Operacija ali sledenje po endoskopski odstranitvi malignega polipa debelega črevesa ali danke z nejasnimi resekcijskimi robovi?
  [Surgical treatment or follow-up after endoscopic resection of malignant colorectal polyp with unclear resection margins?]
  2016
 73. Pintar Tadeja
  Principi enteralne prehranske podpore
  2016
 74. Sever Primož
  ERAS
  2016
 75. Tomažič Aleš
  Anastomoze trebušne slinavke
  2016
 76. Petrič Miha; Stanisavljević Dragoje
  Anastomoze žolčnih izvodil
  2016
 77. Trotovšek Blaž
  Lokalni hemostati-vpliv na izgubo krvi med operativnim posegom
  2016
 78. Omejc Mirko
  Anastomoze pri resekcijah rektuma
  2016
 79. Norčič Gregor
  Anastomoze tankega in debelega črevesa
  2016
 80. Pintar Tadeja
  Gastrostomija, jejunostomija
  2016
 81. Trotovšek Blaž
  VAC, laparostoma
  2016
 82. Petrič Miha
  Laparotomija
  2016
 83. Djokić Mihajlo
  Elektrokirurgija
  2016
 84. Janež Jurij
  Šivalne tehnike in šivalni materiali
  2016
 85. Buturović-Ponikvar Jadranka
  Dosežki Kliničnega oddelka za nefrologijo Interne klinike UKC Ljubljana v letu 2016
  2016
 86. Boc Vinko; Boc Anja
  Sevalne obremenitve bolnikov v kateterskem laboratoriju Kliničnega oddelka za žilne bolezni-sevalne obremenitve bolnikov
  2016
 87. Grosek Jan
  Črevesne stome
  2016
 88. Grosek Jan; Omejc Mirko
  Pomen resekcijskih robov pri raku danke
  2016
 89. Štabuc Borut; Gavrić Aleksandar
  Priprava bolnika na antikoagulantni ali antiagregacijski terapiji na kolonoskopijo
  [Anticoagulant and antiplatelet therapy in patients before colonoscopy]
  2016
 90. Edhemović Ibrahim
  Možnosti za izboljšavo rezultatov pri abdominoperinealni eksciziji
  [Options for improvements in outcome of abdominoperineal excision]
  2016
 91. Paro Panjan Darja; Derganc Metka; Fidler Mis Nataša; Grosek Štefan; Meglič Anamarija; Neubauer David; Podnar Tomaž; Rus Rina
  Hemodinamsko, tekočinsko in elektrolitsko ravnovesje pri novorojenčku
  2016
 92. Andoljšek Matej
  Skriti zlomi skočnice in petnice
  [Hidden fractures of the talus and the calcaneus]
  2016
 93. Lenasi Helena
  Fiziologija ledvic novorojenčka
  [Physiology of the newborn kidney]
  2016
 94. Žigon Polona; Podovšovnik Anuška; Ambrožič Aleš; Tomšič Matija; Hočevar Alojzija; Gašperšič Nataša; Rotar Žiga; Praprotnik Sonja; Sodin-Šemrl Snežna; Čučnik Saša
  Added value of anti-phosphatidylserine/prothrombin antibodies for antiphospholipid syndome
  2016
 95. Lapanja Aljoša
  Doživljanje in soočanje medicinske sestre s stresom na intenzivnem psihiatričnem oddelku
  [Experiencing and coping with the stress of nurses in intensive psychiatric ward]
  2010
 96. Kansky Andrej; Ihan Alojz
  Doc. dr. Andrej Kansky, dr. dent. med., predstojnik Kliničnega oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo UKCL
  2016
 97. Lapanja Aljoša; Zorc-Maver Darja
  Obravnava otrok in mladostnikov na psihiatričnem oddelku pod posebnim nadzorom
  2016
 98. Soltirovska Šalamon Aneta
  Motnje v presnovi kalcija in fosforja pri novorojenčkih
  [Disorders in calcium-phosphate metabolism in newborn infants]
  2016
 99. Lozar Krivec Jana
  Prehrana novorojenčkov z ledvično motnjo
  [Nutrition in newborns with renal dysfunction]
  2016
 100. Novljan Gregor
  Akutna ledvična okvara pri novorojenčku
  [Acute kidney injury in the newborn]
  2016

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics