biomedicina slovenica


"DEAFNESS" : 165

 1. Kladnik Stabej Katja; Šmid Alojz
  Bralne sposobnosti in zaznavanje glasbe pri od rojstva gluhih otrocih s polževim vsadkom
  2017
 2. Balestrini Simona; Milh Mathieu; Castiglioni Claudia; Lüthy Kevin; Finelli Mattea J.; Verstreken Patrik; Cardon Aaron; Gnidovec Stražišar Barbara; Holder J. Lloyd; Lesca Gaetan
  TBC1D24 genotype-phenotype correlation
  2016
 3. Bonnet Crystel; Riahi Zied; Chantot-Bastaraud Sandra; Smagghe Luce; Fakin Ana; Glavač Damjan; Jarc-Vidmar Martina; Zupan Andrej; Battelino Saba; Hawlina Marko
  An innovative strategy for the molecular diagnosis of Usher syndrome identifies causal biallelic mutations in 93% of European patients
  2016
 4. Zabret Miha; Battelino Saba
  Vloga nevidranih vibratornih slušnih pripomočkov pri enostranski gluhoti
  [The role of non-anchored vibratory hearing aid in rehabilitation of single sided deafness]
  2016
 5. Kordiš Špela; Battelino Saba
  Intratimpanalna aplikacija deksametazona kot primarno zdravljenje akutne idiopatske zaznavne naglušnosti
  [Intratympanic dexamethasone as primary treatment of sudden idiopathic sensorineural deafness]
  2016
 6. Škibin Ljubislava; Bilban Marjan; Deželak Ferdinand
  Potrjevanje suma kronične senzorinevralne naglušnosti kot poklicne bolezni (upoštevanje starostne korekcije izgube sluha)
  [Verifying of suspicion on chronic sensory-neural partial deafness as occupational disease (taking into account age correction regarding hearing loss)]
  2005
 7. Sepčić Juraj; Bučuk Mira; Perković Olivio; Šepić-Grahovac Dubravka; Trošelj Vukić Biserka; Poljak Ivica; Crnić-Martinović Marija; Turel Iztok; Ristić Smiljana; Sepčić Kristina
  Drug-induced aseptic meningitis, sensorineural hearing loss and vestibulopaty
  2010
 8. Kapus Manca; Battelino Saba
  Vpliv polževega vsadka na zmanjšanje tinitusa pri gluhih osebah
  [The effect of cochlear implantation on tinnitus reduction in deaf patients]
  2015
 9. Spindler Majda
  Follow up of neonatal screened babies
  2007
 10. Spindler Majda
  Second stage of universal neonatal screening with ABR - results and problems
  2007
 11. Hribar Manja; Šuput Dušan; Araujo Carvalho Altiere; Battelino Saba; Vovk Andrej
  Structural alterations of brain grey and white matter in early deaf adults
  2014
 12. Spindler Majda
  Kako prosim, ne slišim dobro!
  2011
 13. Rebol Janez
  Soft tissue reactions in patients with bone anchored hearing aids
  2015
 14. Gnidovec Stražišar Barbara; Neubauer David; Paro Panjan Darja; Writzl Karin
  Early-onset epileptic encephalopathy with hearing loss in two siblings with TBC1D24 recessive mutations
  2015
 15. Rebol Janez
  Rehabilitacija sluha z implantabilnimi slušnimi pripomočki
  2012
 16. Spindler Majda
  Presejalni testi za sluh in rezultati
  2012
 17. Sečko Sanja; Šostar-Turk Sonja; Lorber Mateja
  Vpliv hrupa na zdravje delavcev
  [The impact of noise on workers' health]
  2014
 18. Mahnič Katja; Plemelj Mohorič Alenka
  Zaposlitvena rehabilitacija gluhih
  [Vocational rehabilitation of the deaf]
  2014
 19. Kojović Maja; Gregorič Kramberger Milica; Pirtošek Zvezdan
  #The #syndrome of deafness-dystonia
  2013
 20. Pehnec Zlatko; Svenšek Franc
  Značilnosti bolnikov s srčnim spodbujevalnikom v ambulantni praksi
  [Characteristics of patients with pacemaker in outpatient practice]
  2013
 21. Fakin Ana; Zupan Andrej; Glavač Damjan; Hawlina Marko
  Retinitis pigmentosa and deafness as a result of novel Leu130Pro mutation in PRPH2 gene and most common homozygous deletion 35delG in Gjb2 gene; differential diagnosis of Usher syndome
  2012
 22. Battelino Saba; Rudolf Gorazd; Žargi Miha; Trebušak-Podkrajšek Katarina; Peterlin Borut
  Connexin 26 (GJB2) and connexin 30 del(GJB6-D13S1830) mutations in Slovenians with prelingual non-syndromic deafness
  2011
 23. Battelino S; Bošnjak R; Božani N
  Small intraneural hemangioma in the internal auditory canal; causing deafness and facial palsy
  2011
 24. Usonis Vytautas; Anca Ioana; Andre Francis; Čižman Milan; Pokorn Marko
  Rubella revisited: Where are we on the road to disease elimination in Central Europe?
  2011
 25. Gros Anton; Vatovec Jagoda
  Ali je vstavitev polževega vsadka varna metoda habilitacije in rehabilitacije gluhosti?
  [Is cochlear implantation a safe method for habilitation/rehabilitation of deafness?]
  2011
 26. Rebol Janez; Spindler Majda; Gros Anton
  Kohlearna implantacija po bilateralni komociji labirintov
  [Cochlear implantation after bilateral commotion of labyrinths]
  2010
 27. Pangršič Tina; Lasarow Livia; Reuter Kirsten; Takago Hideki
  Hearing requires otoferlin-dependent efficient replenishment of synaptic vesicles in hair cells
  2010
 28. Godić Aleksandar; Stražišar Mojca; Zupan Andrej; Korošec Branka; Kansky Aleksej; Glavač Damjan
  Darier disease in Slovenia: spectrum ofATP2A2 mutations and relation to patients' phenotypes
  2010
 29. Zaputovic Sanja; Stanojevic Milan; Medica Igor; Peterlin Borut; Petrovic Oleg
  Incidence of the 35delG/GJB2 mutation in low-risk newborns
  2008
 30. Battelino Saba; Gros Anton; Butinar Dušan
  A comparison of electroaudiometry (EAM) with electrically evoked brainstem response (EABR) results and with the cochlear implantation hearing results
  2009
 31. Hočevar-Boltežar Irena; Boltežar Miha; Žargi Miha
  The influence of cochlear implantation on vowel articulation
  2008
 32. Butinar Dušan; Starr Arnold; Zidar Janez; Koutsou P.; Christodoulou K.
  Auditory nerve is affected in one of two different point mutations of the neurofilament light gene
  2008
 33. Štiblar-Martinčič Draga
  Razvoj ušesa
  2007
 34. Rednak-Paradiž Katarina; Mlaker Martina; Paro-Panjan Darja; Radešček-Rakar Rasta
  Prirojena okužba s citomegalovirusom
  [Congenital cytomegalovirus infection]
  2006
 35. Kladnik-Stabej K; Vatovec J
  Rezultati vprašalnika o zmožnostih sporazumevanja gluhih otrok
  [Results of the questionary about abilities of a communication of the deaf children]
  2006
 36. Vatovec J; Gros A; Geczy B
  Rezultati rehabilitacije s polževim vsadkom pri prelingvalno gluhih odraslih osebah
  [The outcome of cochlear implantation in pre-lingual adult users]
  2006
 37. Hočevar-Boltežar I; Vatovec J; Geczy B; Gros A; Battelino S; Lavrenčak B; Žargi M
  Sprememba uravnavanja fonacije po vstavitvi polževega vsadka
  [Change of phonation control after cochlear implantation]
  2006
 38. Gros A; Vatovec J
  Reoperacije po vstavitvi kohlearnega implanta
  [Reoperations after cochlear implant implantation]
  2006
 39. Battelino S; Žargi M; Repič-Lampret B
  Gluhost in genetika - naše izkušnje s preiskavo gena GJB2 za koneksin 26
  [Deafness and genetics - our experience with investigation of gene GJB2 for connexin 26]
  2006
 40. Hernja Nada; Brumec Milan
  Zbornik referatov 3. slovenskega posveta o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom; 2006 nov 10-11; Maribor
  [3rd Slovene conference on rehabilitation of person with cochlear implants]
  2006
 41. Battelino Saba
  Nujna stanja v otorinolaringologiji
  2006
 42. Hočevar-Boltežar Irena; Radšel Zora; Vatovec Jagoda; Geczy Branka; Černelc Smilja; Gros Anton; Zupančič Janez; Battelino Saba; Lavrenčak Boštjan; Žargi Miha
  Change of phonation control after cochlear implantation
  2006
 43. Šimenc Mojca
  Znova v svetu zvoka
  2006
 44. Medica Igor; Rudolf Gorazd; Balaban Manuela; Peterlin Borut
  C.35delG/ GJB2 and del(GJB6-D13S1830) mutations in Croatians with prelingual non-syndromic hearing impairment
  2005
 45. Medica Igor; Rudolf Gorazd; Prpić Igor; Stanojević Milan; Peterlin Borut
  Incidence of the del35G/GJB2 mutation in Croatian newborns with hearing impairment
  2005
 46. Hočevar-Boltežar Irena; Vatovec Jagoda; Gros Anton; Žargi Miha
  The influence of cochlear implatation on some voice parameters
  2005
 47. Vatovec Jagoda; Gros Anton; Žargi Miha; Alčin Branka
  Usposabljanje gluhih s pomočjo polževega vsadka - naše izkušnje
  [The management of deafness with cochlear implant - our experience]
  2005
 48. Ratkajec Tihomir
  Poklicna okvara sluha strojnega steklarja
  [Occupational noise-induced hearing loss in glass engine operator]
  2005
 49. Bratanič N; Kosem R; Žerjav-Tanšek M; Uršič-Bratina N; Stopar-Obreza M; Kržišnik C; Battelino T
  Osteogenesis imperfecta in spremembe zobovja
  [Osteogenesis inperfecta and dental aberrations]
  2005
 50. Višnjevec-Tuljak Marisa
  Presejalni test za odkrivanje okvare sluha pri šolskih otrocih
  2005
 51. Kladnik Katja
  Rehabilitacija oseb z okvaro sluha
  2004
 52. Godić Aleksandar; Miljković Jovan; Kansky Aleksej; Glavač Damjan
  Morbus Darier v Sloveniji: epidemiološko-genetična raziskava
  2004
 53. Vatovec J; Gros A
  Auditory performance of cochlear implant users
  2004
 54. Alčin Branka; Vatovec Jagoda; Rokavec Alenka
  Vestibulokohlearna okvara pri bolnikih z nenadno vrtoglavico
  [Vestibulocochlear dysfunction in patients with acute vertigo]
  2004
 55. Kastelic Anita; Božič Mateja; Vatovec Jagoda
  Sprememba kakovosti življenja pri odraslih uporabnikih polževega vsadka
  [Change in the quality of life of adult cochlear implant patients]
  2004
 56. Dawidowsky Krsto; Branica Srećko; Šprem Nikola; Kovač Lana
  Cochlear implantation and vestibular function
  2004
 57. Gros Anton; Vatovec Jagoda
  Kateri dejavniki vplivajo na uspeh rehabilitacije gluhih s polževim vsadkom?
  [Which factors influence the rehabilitation rate of deafness by use of cochlear implant?]
  2004
 58. Battelino Saba; Žargi Miha
  Posamičen vpliv trajanja gluhosti in starosti bolnika na pražne vrednosti električne avdiometrije
  [Individual influences of duration of deafness and patient age on threshold values in electroaudiometry]
  2004
 59. Redžepovič Aljoša
  Športna rekreacija gluhih
  2003
 60. Battelino Saba
  Vpliv trajanja gluhosti in starosti bolnika na pražne vrednosti električne avdiometrije
  2003
 61. Kogovšek Damjana
  Izguba sluha in obdobje mladostništva
  2003
 62. Peljhan Živa
  Komunikacija na poklicni maturi
  [Communication on graduation exam]
  2003
 63. Peljhan Živa
  Pomen zgodnje komunikacije pri slišečih in gluhih otrocih
  [The meaning of an early communication]
  2003
 64. Globačnik Bojana
  Enakopravnost slovenskega znakovnega jezika
  [The equality of Slovenian sign language]
  2003
 65. Hernja Nada; Werdonig Alenka; Furjan-Varžič Irena; Ropert Diana; Groegl Sergeja; Brumec Milan
  Jezikovni razvoj otrok s polževim vsadkom
  [Language development of children with cochlear implant]
  2003
 66. Dolinšek Tatjana; Vodenik Karmen
  Celovit model reševanja brezposelnosti gluhih in naglušnih oseb
  2002
 67. Deželak Ferdinand; Novak Andrej
  Nevarnosti uporabe petard s poudarkom na akustičnih travmah
  2002
 68. Kuhar Dušan
  Znakovni jezik za otroke s polževim vsadkom - da ali ne?
  [Sign language for children with a cochlear implant - yes or no?]
  2002
 69. Levec Alenka
  Nekaj stališč gluhih mladostnikov do polževega vsadka
  [What deaf youngsters think of cochlear implant]
  2002
 70. Bertram B; Meyer V
  Psychological aspects of re-implantation in children from the parents' point of view
  [Psihološki vidiki reimplantacije pri otrocih s stališča staršev]
  2002
 71. Kohl Eva
  Accessories for cochlear implant speech processors
  [Primočki za govorne procesorje polževih vsadkov]
  2002
 72. Breznik Marjetka
  Otroci s posebnimi potrebami - obremenitev ali izziv?
  [Children with special needs - burden or challenge?]
  2002
 73. Rošer Irena
  Načrtovanje integracije otrok s polžkovim vsadkom v oddelke podaljšanega bivanja
  [Planning integration of cochlear implanted children into after-school care]
  2002
 74. Papež Jana
  Uspehi in težave deklice s polževim vsadkom pri pouku v redni osnovni šoli
  2002
 75. Velušček Alenka
  Integracija otroka s polževim vsadkom
  2002
 76. Burgar Bojan
  Okolje učenca s polževim vsadkom v integraciji
  [Environment of a child with a cochlear implant in integration]
  2002
 77. Werdonig Alenka
  Usposabljanje strokovnih delavcev vrtcev in osnovnih šol ob vključitvi otroka s polževim vsadkom
  [Training of kindergarten and primary school professionals upon integration of cochlear implanted children]
  2002
 78. Kolenec Franci M
  Integracija otrok s polžkovim vsadkom
  [Integration of cochlear implanted children]
  2002
 79. Hernja Nada; Werdonig Alenka; Furjan-Varžič Irena; Ropert Diana; Groegl Sergeja; Brumec Milan
  Uspešnost pozne implantacije
  [Success of late implantation]
  2002
 80. Kohl Eva
  Monitoring the auditory progress of children by means of the EARS test battery
  [Spremljanje slušnega razvoja otrok s pomočjo testne baterije EARS]
  2002
 81. Medved Mihela
  "Slišim super": (opis primera - naše prve izkušnje z rehabilitacijo osebe s polževim vsadkom)
  ["I hear great": (description of a case - our first experience with rehabilitation of a person with a cochlear implant)]
  2002
 82. Filipič-Dolničar Anamarija
  Polžev vsadek pri otroku z dodatnimi težavami v razvoju
  [Cochlear implant in a child with multiple development disabilities]
  2002
 83. Fifolt Irena; Lesar Barbara
  Komunikacija in razvoj govora v začetnem obdobju otrokovega razvoja
  [Communication and speech promotion in early stage of child's development]
  2002
 84. Novak Ciril
  Razvoj nebesednih intelektualnih sposobnosti pri otrocih s polžkovim vsadkom
  [Progress in non-verbal intellectual functioning in children with cochlear implant]
  2002
 85. Groegl Sergeja
  Glasba-razvedrilo in terapija
  [Music-entertainment and therapy]
  2002
 86. Rataj Monika
  Vaje za razvoj poslušanja in govora pri osebah s polževim vsadkom
  [Listening and speech skills development in cochlear implanted persons]
  2002
 87. Željan Irena
  Metode dela pri osebah s polževim vsadkom
  [Work methods in cochlear implanted persons]
  2002
 88. Crnković Višnja
  Preko govora do jezika
  [Through speech to language]
  2002
 89. Hernja Nada
  Cilj rehabilitacije otrok s polževim vsadkom
  [Rehabilitation of cochlear implanted children - main goals]
  2002
 90. Hočevar-Boltežar Irena; Žargi Miha
  Sprememba kakovosti glasu pri gluhih po vstavitvi polževega vsadka
  [Voice quality changes in deaf subjects after cochlear implantation]
  2002
 91. Aras Ivana; Mijič Vesna
  Vestibularno osjetilo u rehabilitaciji
  2002
 92. Branica S; Šprem N; Gortan D; Dawidowsky K
  Umjetne pužnice i vestibularna funkcija
  [Cochlear implantation and vestibular function]
  2002
 93. Thurner Ewald
  Innovative technology for cochlear implants
  [Inovativna tehnologija za polževe vsadke]
  2002
 94. Meyer V; Bertram B; Kanert W; Fuerstenberg D
  NRT measurement in uni- and bilateral CI-provided young children
  [Meritev NRT pri mahjnih otrocih s polževim vsadkom v enem ali obeh ušesih]
  2002
 95. Alčin B; Vatovec J; Šega J
  Strategije kodiranja govora pri polževem vsadku
  [Speech coding strategies in cochlear implants]
  2002
 96. Vatovec Jagoda; Gros Anton; Alčin Branka; Žargi Miha
  Izkušnje s polževim vsadkom na Kliniki za otorinolaringologijo in cevikalno kirurgijo v Ljubljani
  [Experince with cochlear implantation program in University department of otorhinolaryngology and cervicofacial surgery]
  2002
 97. Božič Mateja; Kastelic Anita; Vatovec Jagoda
  Nastavitev govornega procesorja pri otrocih in odraslih
  [Fitting speech processors in small children and adults]
  2002
 98. Gros Anton; Vatovec Jagoda; Lavrenčak Boštjan
  Operacijski in pooperacijski zapleti pri vstavitvi polžkovega vsadka
  [Operative and postoperative complications in cochlear implantations]
  2002
 99. Šprem Nikola; Branica Srećko; Dawidowsky Krsto
  Modificirani pristup u kirurgiji kohlearne implantacije
  [Surgical approach for cochlear implantation]
  2002
 100. Lavrenčak Boštjan; Gros Anton
  Kirurgija polžkovega vsadka
  [Cochlear implant surgery]
  2002

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics