biomedicina slovenica


"DEINSTITUTIONALIZATION" : 17

 1. Cafnik Liljana; Ocepek Julija
  Delovni terapevt in njegov prispevek pri iskanju in oblikovanju novih bivalnih okolij - alternativa institucionalnemu bivanju
  [Occupational therapist and his contribution to searching and forming new living places - alternative to institutional living]
  2006
 2. Gričar Nevenka
  Vpliv okolja na zadovoljstvo posameznika
  [Environmental influences on the satisfaction of individual]
  2006
 3. Petek Jožica
  Delovna terapija na poti v skupnost in dom
  2004
 4. Cizelj Milka; Ferlež Zdenka; Flaker Vito; Lukač Josip; Pogačar Miha; Švab Vesna
  Vizija posebnih socialnih zavodov
  2004
 5. Švab Vesna
  Uvod
  2004
 6. Švab Vesna
  Skupnostna skrb za osebe z duševnimi motnjami
  [La cura nella comunita delle persone con disturbi psichici]
  2003
 7. Švab Vesna; Tomori Martina
  Mental health services in Slovenia
  2002
 8. Sedlar Tatjana
  Dolgoročne strategije razvoja zdravstvene nege na področju duševnega zdravja
  [Long term developmental strategies in mental health nursing]
  2002
 9. Švab Vesna
  Deinstitucionalizacija kot ukrep sanacijskega programa Psihiatrične bolnišnice Ljubljana
  2002
 10. Stritih Bernard; Možina Miran
  Trening socialnih veščin kot metoda vzpodbujanja in dvigovanja socialne kompetentnosti
  2000
 11. Hrast Igor; Koser Zdenka
  Civilna družba kot izvajalka programov pobolnišnične psihosocialne skrbi za ljudi z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju: primer: Društvo Ozara, Slovenija - Nacionalno združenje za kakovost življenja
  1998
 12. Mohl Wolfgang
  Evalvacija psihiatrične rehabilitacije Haus Ponfeld - poročilo katamneze
  1998
 13. Solbach Claus
  Dehospitalizacija kroničnih duševnih bolnikov v tesnem sodelovanju s Psihiatrično bolnišnico Marburg in Centrom za socialno delo Marburg v letih 1985-1995
  1998
 14. Napret Boža
  Od institucionalizacije do deinstitucionalizacije in odnos do ljudi z najtežjo invalidnostjo
  1997
 15. Pokorn D; Accetto B; Eržen N
  Nutritional characteristics of Ljubljana population aged over 80 years
  1993
 16. Lamovec T; Brandon D; Brandon A
  Načela vsakdanjega življenja na neobičajnih mestih
  [The principle of every day life in unusual places]
  1994
 17. Zalokar J
  Angloameriška reforma psihiatrije
  [The Anglo-American reform of psychiatry]
  1989New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics