biomedicina slovenica


"DELIRIUM" : 124

 1. Muršec Mojca
  Delirij pri starejših bolnikih
  2007
 2. Benedik Jernej
  Delirij v paliativni medicini
  2009
 3. Sukič Klavdija; Grosek Štefan
  Delirij v pediatrični intenzivni enoti
  2012
 4. Štuhec Matej
  Solifenacin-induced delirium and hallucinations: a case report
  2013
 5. Korošec Jagodič Helena; Lunder Dušan; Jagodič Klemen; Parežnik Roman
  Primer bolnika z rezistentnim alkoholnim delirijem
  [Resistent alcohol withdrawal]
  2012
 6. Pregelj Peter
  Delirium associated with i. v. citalopram in an elderly depressive patient
  2012
 7. Delić Mirjana; Pregelj Peter
  Delirium during i. v. citalopram treatment
  2013
 8. Štuhec Matej
  Solifenacin-induced delirium and hallucinations
  2013
 9. Štuhec Matej; Švab Vesna; Malešič Ivan
  Clomethiazole-induced hepatotoxicity - a case report
  2013
 10. Jukić Tomislav; Rojc Bojan; Boben-Bardutzky Darja; Hafner Mateja; Ihan Alojz
  The use of a food supplementation with D-phenylalanine, L-glutamine and L-5-hydroxytriptophan in the alleviation of alcohol withdrawal symptoms
  2011
 11. Žmitek Andrej; Pregelj Peter; Vitorović Sveto; Kastelic Andrej
  Obravnava bolnika z alkoholnim delirijem
  [Treatment and management of patients with alcohol withdrawal delirium]
  2011
 12. Kuehn Bridget M
  Delirij pogosto ni prepoznan ali zdravljen navkljub nevarnim dolgoročnim posledicam
  [Delirium often not recognized or treated despite serious long-term consequences]
  2010
 13. Georgiev Dejan; Danieli Aljoša; Ocepek Lidija; Novak Dominika; Zupančič-Križnar Nina; Trošt Maja; Pirtošek Zvezdan
  Othello syndrome in patients with Parkinson's disease
  2010
 14. Korošec-Jagodič Helena; Jagodič Klemen; Pregelj Peter
  Obravnava bolnika z delirijem
  [Management of delirium]
  2009
 15. Kogoj Aleš; Pregelj Peter; Žmitek Andrej; Perne Damijan
  Delirij v starosti
  [Delirium in older patients]
  2009
 16. Kogoj Aleš
  Kognitivne in duševne motnje v starosti - ocena potreb
  [Cognitive and mental disorders in old age - estimation of needs]
  2008
 17. Jošt Jožica; Žižmond Nataša
  Dilema medicinske sestre - kako poskrbeti za varnost pri pacientu z metastazami v glavi
  2006
 18. Klanjšček Gorazd
  Nevrološke komplikacije sindroma odvisnosti od alkohola
  2005
 19. Pišljar Marko; Milič Janja
  Epileptični napadi pri osebah, odvisnih od alkohola
  2005
 20. Milič Janja
  Urgentna stanja in sindrom odvisnosti od alkohola
  2005
 21. Švigelj Viktor
  Nezavest
  2006
 22. Marinšek Martin; Sinkovič Andreja; Kamenik Borut; Svenšek Franci; Pehnec Zlatko
  Zgodnje prepoznavanje sepse pri starostniku in kronično bolnem
  [Early recognition of sepsis in elderly and in patients with chronical diseases]
  2006
 23. Čufer Tanja
  Palliative and supportive care
  2005
 24. Kores-Plesničar Blanka
  Somatske bolezni s psihiatrično klinično sliko
  [Somatic disorders with psychiatric clinical picture]
  2005
 25. Mlakar Andrej; Krajnc Natalija; Župančič Neža
  Nezavesten otrok
  [Unconciuous child]
  2005
 26. Golobič Damjana
  Zdravstvena nega delirantnega bolnika
  2004
 27. Kogoj Aleš
  Nemir, demenca in delirij pri starostniku v IE
  2005
 28. Zabavnik Zoran
  Anestezija in perioperativno zdravljenje pri starostnikih
  2005
 29. Snoj Zvezdana
  Najpogostejše psihiatrične motnje pri bolnikih z rakom
  2005
 30. Kogoj Aleš
  Nemir, demenca in delirij pri starostniku v intenzivni enoti
  2005
 31. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Zdravljenje bolečine in sedacija pri starostniku
  2005
 32. Ziherl Slavko
  Alkohol: priročnik in metodična navodila k diapozitivom
  1985
 33. Ziherl Slavko
  Duševni poremećaji i smetnje ponašanja zbog psihoaktivnih tvari
  1998
 34. Šabovič Mišo
  Vloga interne medicine pri starejšem poškodovancu
  2004
 35. Mahkovic-Hergouth Ksenija; Sakelšek-Jeras Ljudmila
  Pooperacijsko okrevanje starostnika-poškodovanca
  2004
 36. Kogoj Aleš
  Psihiatrični problemi pri poškodovancu starostniku
  2004
 37. Kogoj A; Darovec J; Velikonja I; Kocmur M; Denišlič M; Muršec M; Pišljar M; Troha-Jurekovič D
  Regulatory issues concerning behavioural and psychological symptoms of dementia in Slovenia: guidelines
  2004
 38. Kolšek Marko
  O pitju alkohola: priročnik za zdravnike družinske medicine
  2004
 39. Krušič Andrej; Bedenik Janez; Marn Sonja
  Respiratory insufficiency in patients with delirium tremens (case report)
  2004
 40. Kogoj Aleš
  Suspected propranolol-induced delirium
  2004
 41. Danieli Aljoša; Kogoj Aleš; Pirtošek Zvezdan
  Duševne in spoznavne motnje pri Parkinsonovi bolezni
  [Mental and cognitive disorders in Parkinson's disease]
  2004
 42. Pišljar Marko
  Epilepsija in odvisnost od alkohola
  2004
 43. Roš Tanja; Salobir Urša
  Akutno stanje zmedenosti (ASZ) in delirij pri bolniku z rakom
  2004
 44. Lokar Katarina
  Problemi hospitalizacije starostnikov
  2003
 45. Danieli Aljoša
  Duševne motnje pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo
  2004
 46. Židanik Miloš; Čebašek-Travnik Zdenka
  Sindrom odvisnosti od alkohola: priročnik za strokovnjake, ki se ukvarjajo z osebami z odvisnostjo in vse druge bralce, ki jih zanimajo posledice škodljivega uživanja alkohola
  2003
 47. Švigelj Viktor
  Encefalopatije, maligni nevroleptični sindrom, psihiatrične motnje zavesti
  2003
 48. Možina Hugon
  Motnje zavesti - razdelitev
  2003
 49. Mesec Anton
  Zmeden bolnik
  2003
 50. Robar Alojzija; Stopar Irena
  Zdravstvena nega delirantnih stanj
  2003
 51. Faganelj-But Metka
  Delirantna stanja
  2003
 52. Muršec Mojca
  Organske duševne motnje
  2003
 53. Križanec Dragica
  Prvi stik bolnika s psihiatrijo
  2003
 54. Flisar Dušan
  Prehodne motnje spomina
  [Transient memory impairments]
  2003
 55. Pukl-Gabrovšek Vita; Pirtošek Zvezdan
  Klicalec z motnjami organske etiologije
  2003
 56. Groleger Urban
  Vloga psihiatra pri bolnikih po travmatski poškodbi možganov
  2003
 57. Kravos Matej
  S klozapinom povzročeni delirij
  2003
 58. Darovec Jože; Kogoj Aleš; Muršec Mojca; Denišlič Miro; Pišljar Marko; Troha-Jurekovič Daša; Velikonja Ingrid
  Nemir pri bolnikih z demenco: smernice za zdravljenje
  2002
 59. Zalokar Jurij
  Sodobno zdravljenje deliriuma tremensa
  1957
 60. Gašparovič Marta
  Kakovost obravnave akutno zmedenega bolnika
  2002
 61. Mrak Lidija; Dremelj Magdalena
  EEG v psihiatriji
  2004
 62. Muršec Mojca
  Medikamentozno zdravljenje psihičnih in vedenjskih simptomov demence
  2002
 63. Kogoj Aleš
  Delirij v starosti
  2002
 64. Jovan Primož
  Internist v psihiatriji
  2002
 65. Perovšek-Šolinc Nada; Blinc-Pesek Marjeta
  Konzilarni psihiater ob internističnem bolniku
  2002
 66. Troha-Jurekovič Daša
  Delirij v interni medicini
  2002
 67. Roš-Opaškar Tanja
  Akutna zmedenost in delirij pri bolniku z rakom
  2001
 68. Kogoj Aleš; Darovec Jože; Denišlič Miro; Gamse Jožica; Muršec Mojca; Pišljar Marko; Troha-Jurekovič Daša; Velikonja Ingrid
  Uporaba zdravil pri nemirnih bolnikih z demenco - osnutek priporočil
  [Treatment of agitation in dementia - draft guidelines]
  2001
 69. Hilger Eva; Fischer Peter
  Mental disorders in old age
  2001
 70. Hovnik-Keršmanc Marjetka; Čebašek-Travnik Zdenka
  Poraba alkohola in kazalci škodljive rabe alkohola v Sloveniji za leto 1998
  1999
 71. Hovnik-Keršmanc Marjetka; Čebašek-Travnik Zdenka
  Poraba alkohola in kazalci škodljive rabe alkohola v Sloveniji za leto 1999
  2000
 72. Hovnik-Keršmanc Marjetka; Čebašek-Travnik Zdenka
  Poraba alkohola in kazalci škodljive rabe alkohola v Sloveniji za leto 1997
  1998
 73. Židanik Miloš
  Sindrom odvisnosti od alkohola: priročnik za ljudi, ki so od alkohola odvisni, za ljudi, ki so na poti v odvisnost, ter njihove svojce in prijatelje
  2001
 74. Arko I; Kobal M; Lokar J; Matevžič V; Vitorović M
  Zdravljenje deliriuma tremensa in postopek z bolnikom
  1969
 75. Kobal Miloš Frančišek
  Razlikovanje med objektivnimi in subjektivnimi posledicami lobanjsko-možganskih poškodb in njegov pomen za izvedenstvo v odškodninskih zadevah
  2000
 76. Krčevski-Škvarč N
  Sedation of agitated critically ill patient without an artificial airway
  2000
 77. Kores-Plesničar Blanka; Zalar Bojan
  Nekognitivni simptomi Alzheimerjeve bolezni
  [Noncognitive symptoms of Alzheimer's disease]
  2000
 78. Kersnik Janko
  Psihiatrija
  2000
 79. Podbregar Matej; Podbregar-Marš Andreja; Voga Gorazd; Skale Rafael; Parežnik Roman; Krivec Bojan; Gaberšček Lucija
  Koma zaradi zastrupitev z vodo
  [Coma due to water intoxication]
  2000
 80. Jakopič Jože
  Ocenjevanje delazmožnosti odvisnih od alkohola
  2000
 81. Muršec Mojca
  Disociativna amnezija
  2000
 82. Ramovš Jože
  Slovar socialno alkohološkega izrazja
  1999
 83. Muršec Mojca
  Demenca kot klinični sindrom
  1999
 84. Jerina Tina
  Zdravstvena nega bolnika z delirijem
  1999
 85. Kogoj Aleš
  Pomembnejše organske duševne motnje
  1999
 86. Čosič Kristina
  Posebnosti procesa zdravstvene nege v centru za izvenbolnišnično psihiatrijo
  1999
 87. Čebašek-Travnik Zdenka
  Zloraba in odvisnost od psihoaktivnih snovi
  1999
 88. Kogoj Aleš
  Organske duševne motnje
  1999
 89. Auer Vladimir
  Alkoholna psihoza: predstavitev primera in zgodovinski pregled
  [Alcohol psychosis: a case report and historic review]
  1999
 90. Kogoj Aleš
  Psihiatrična urgentna stanja pri starostnikih
  1999
 91. Pišljar Marko
  Odvisnost od alkohola in urgentna stanja
  1999
 92. Kostnapfel Janko
  Pogled na psihogeriatrijo
  1999
 93. Kostnapfel Janko
  Krizna in urgentna stanja pri duševno motenih osebah
  [Crises and emergencies on mentally disturbed elderly patients]
  1998
 94. Tavčar Rok; Dernovšek Mojca Z; Brosch Sabine
  Ketoprofen intoxication delirium
  1999
 95. Tavčar Rok; Dernovšek Mojca Z
  Risperidone-induced delirium
  1998
 96. Krnel Ksenija
  Zdravstvena nega bolnika z etilično okvaro jeter*
  [Nursing care of a patient with aethylic liver disease]
  1998
 97. Cesar-Komar M; Rus-Vaupot V
  Development of therapy of alcoholic delirium in the centre for intensive therapy
  1994
 98. Jakopič Jože
  Odvisnost od alkohola in delazmožnost
  1997
 99. Jerina Tina
  Zdravstvena nega delirantnega bolnika in pomoč pri nujnih stanjih
  1997
 100. Kogoj Aleš
  Organske duševne motnje
  1997

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics