biomedicina slovenica


"DELUSIONS" : 29

 1. Liang Chunguang; Du Ting; Verkhratsky Alexei; Peng Liang
  Ammonium increases Ca[sup]2+ signalling and up-regulates expression of TRPC1 gene in astrocytes in primary cultures and in the in vivo brain
  2014
 2. Delić Mirjana; Pregelj Peter
  Delirium during i. v. citalopram treatment
  2013
 3. Škodlar B; Henriksen MG; Sass LA; Nelson B; Parnas J
  Cognitive-behavioral therapy for schizophrenia: a critical evaluation of its theoretical framework from a clinical-phenomenological perspective
  2012
 4. Liščić Rajka Marija; Kogoj Aleš
  Social behaviour vs. psychiatric features of frontotemporal dementia: clinical report of two cases
  2010
 5. Georgiev Dejan; Danieli Aljoša; Ocepek Lidija; Novak Dominika; Zupančič-Križnar Nina; Trošt Maja; Pirtošek Zvezdan
  Othello syndrome in patients with Parkinson's disease
  2010
 6. Škodlar B; Dernovšek MZ; Kocmur M
  Psychopathology of schizophrenia in Ljubljana (Slovenia) from 1881 to 2000: changes in the content of delusions in schizophrenia patients related to various sociopolitical, technical and scientific changes
  2008
 7. Nedog Kristjan; Pregelj Peter; Perne Damjan; Kocmur Marga
  Prepoznavanje akutne psihotične motnje
  [Identifiying an acute psychotic disorder]
  2007
 8. Novak-Šarotar Brigita
  Vpliv trajanja nezdravljene psihoze na potek bolezni pri bolnikih s shizofrenijo
  2006
 9. Kogoj Aleš
  Vedenjske in psihične spremembe pri demenci
  [Behavioral and psychological symptoms of dementia]
  2005
 10. Avguštin Bojana; Wraber Branka; Tavčar Rok
  Increased Th1 and Th2 immune reactivity with relative Th2 dominance in patients with acute exacerbation of schizophrenia
  2005
 11. Škodlar Borut
  Psihopatologija, diagnostika in zdravljenje psihoz shizofrenskega kroga na Psihiatrični kliniki v Ljubljani v letih 1880-2000
  2004
 12. Derganc Miha; Ličina Milan
  Psevdocieza - sodoben pogled na staro motnjo
  [Pseudocyesis - a current view on an old disorder]
  2004
 13. Maremmani Icro; Pacini Matteo; Guintoli Giuseppe; Lovrečič Mercedes; Perugi Giulio
  Naltrexone as maintenance therapy for heroin addiction: predictors of response
  2004
 14. Mujabašić Milada
  The quality of life in inpatients with chronic schizophrenia
  [Kakovost življenja bolnikov v končni fazi shizofrenske bolezni]
  2003
 15. Brockington Ian
  Women's mental health in the history of psychiatry
  2002
 16. Pišljar Marko
  Psihiatrični simptomi pri Alzheimerjevi bolezni
  [Psychiatric symptoms in Alzheimer's disease]
  2001
 17. Kores-Plesničar Blanka; Zalar Bojan
  Nekognitivni simptomi Alzheimerjeve bolezni
  [Noncognitive symptoms of Alzheimer's disease]
  2000
 18. Chaitow Leon
  Cepljenje in imunizacija: nevarnosti, zablode in alternative (dejstva, ki bi jih morali poznati vsi starši)
  [Vaccination and immunisation: dangers delusions and alternatives (what every parent should know)]
  1998
 19. Auer Vladimir
  Alkoholna psihoza: predstavitev primera in zgodovinski pregled
  [Alcohol psychosis: a case report and historic review]
  1999
 20. Lešer Iztok
  Blodnjava motnja
  1999
 21. Tavčar Rok; Dernovšek Mojca Z; Brosch Sabine
  Ketoprofen intoxication delirium
  1999
 22. Birchwood Max
  Cognitive behaviour therapy fo psychosis
  1998
 23. Tavčar Rok; Dernovšek Mojca Z
  Nekatere značilnosti bolnikov s shizofrenijo in blodnjavimi motnjami ob sprejemu v psihiatrično bolnišnico
  [Some characteristics of patients with schizophrenia and delusional disorders at admission to psychiatric hospital]
  1998
 24. Dernovšek Mojca Z.; Tavčar Rok
  Nekatere značilnosti bolnikov s shizofrenijo in blodnjavimi motnjami ob sprejemu v psihiatrično bolnico
  [Some characteristics of patients with shizophrenia and delusional disorders at admission to psychiatric hospital]
  1997
 25. Mlakar Janez
  Deficit centralnega nadzora in simptomi vplivanja
  [Failures of central monitoring and delusions of alien control]
  1997
 26. Resman Dragica
  Folie a deux
  [Folie a deux]
  1996
 27. Kogoj Aleš; Ðorđević Ljubo
  Psihiatrične manifestacije pri Lymski boreliozi
  [Psychiatric manifestations of Lyme borreliosis]
  1996
 28. Mlakar J; Jensterle J; Frith CD
  Central monitoring deficiency and schizophrenic symptoms
  1994
 29. Kores-Plesničar B; Rus-Makovec M
  Kronična taktilna halucinoza
  [Delusions of parasitosis (infestation) of dermatozoenwahnsyndrom]
  1992New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics