biomedicina slovenica


"DEMOGRAPHY" : 99

 1. Chioncel Ovidiu; Lainščak Mitja; Seferović Petar M.; Anker Stefan D.; Crespo-Leiro Maria G.; Harjola Veli-Pekka; Parissis John T; Laroche Cécile; Piepoli Massimo Francesco; Fonseca Candida
  Epidemiology and one-year outcomes in patients with chronic heart failure and preserved, mid-range and reduced ejection fraction
  2017
 2. Rebolj Anamarija; Pohar Perme Maja
  Nepristranske cenilke v relativnem preživetju
  2016
 3. Vlaisavljević Veljko
  Demografski aspekti asistirane reprodukcije
  2007
 4. Humana reprodukcija danas
  2007
 5. Vlaisavljević Veljko
  Reproduktivna medicina kao način rješavanja demografskih problema
  2007
 6. Babić Nenad V.; Bećković Matija; Šulović Vojin; Marković Atanasije-Tasa
  Reproduktivno zdravlje
  2007
 7. Vlaisavljević Veljko
  Slovenia extends its state support of IVF
  2008
 8. Čokolič Miro
  Problemi medikamentoznega zdravljenja osteoporoze
  [Adherence, persistence, compliance in osteoporosis treatment]
  2011
 9. Krofel Miha; Jonozovič Marko; Jerina Klemen
  Demography and mortality patterns of removed brown bears in a heavily exploited population
  2012
 10. Krofel Miha; Jonozovič Marko; Jerina Klemen
  Demography and mortality patterns of removed brown bears in a heavily exploited population
  2012
 11. Toplak Nataša; Frenkel Joost; Ozen Seza; Lachmann Helen J
  An international registry on autoinflammatory diseases: the Eurofever experience
  2012
 12. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  The effect of demographic characteristics on self-medication patterns: a cross-sectional nationwide study from Slovenia
  2011
 13. Čokolič Miro
  Osteoporoza danes
  [Osteoporosis today]
  2010
 14. Krofel Miha; Potočnik Hubert; Jonozovič Marko; Jerina Klemen
  Brown bear demography in Slovenia: managing a part of a population
  2010
 15. Čokolič Miro
  Poročilo meritve mineralne kostne gostote (smernice ISCD 2007)
  [DXA report (guidelines ISCD 2007)]
  2009
 16. Vrečar Vida
  Predpisovanje antibiotikov v slovenskih zdravstvenih regijah in vzroki razlik v predpisovanju
  [Antibiotic prescribing in Slovene health regions and reasons for differences in the number of prescriptions]
  2009
 17. Čokolič Miro
  Diagnostika osteoporoze in smernice ISCD
  [Diagnosis of osteoporosis and guidelines ISCD]
  2007
 18. Pohar M; Stare J
  Making relative survival analysis relatively easy
  2007
 19. Vlaisavljević Veljko; Hajdinjak Dušanka
  Sodobni kazalci vitalne statistike v Sloveniji
  [Recent trends of vital statistics in Slovenia]
  2007
 20. Rakuša M; Granda G; Kogoj A; Mlakar J; Vodušek DB
  Mini-mental state examination: standardization and validation for the elderly Slovenian population
  2006
 21. Šelb-Šemerl Jožica; Sedmak Sabina
  Demografska slika starejšega prebivalstva v Sloveniji in problemi starejših
  2005
 22. Žagar Tina; Primic-Žakelj Maja; Zadnik Vesna
  Povezovanje registra raka za Slovenijo s sorodnimi državnimi podatkovnimi zbirkami
  [The cancer registry of Slovenia and linking with related state data bases]
  2005
 23. Kofol-Bric Tatjana; Jerman Tjaša; Stantič-Pavlinič Mirjana; Grilc Eva; Domanjko Majda
  Analiza zdravstvenega stanja prebivalcev z oblikovanjem sistema indikatorjev za spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev v Ljubljani ter primerjave s Slovenijo in Evropo: končno poročilo za MOL
  2005
 24. Tasso Miro; Lucchetti Enzo; Pizzetti Paola; Vidovič Maruška; Caravello GianUmberto
  Distribution of surnames and linguistic-cultural identities in western Slovenia
  2005
 25. Albreht Tit
  Razvoj analitike zdravstvenih potreb in zdravstvenih sistemov
  [Development of the analysis of health needs and health systems]
  2005
 26. Jarc Suzana
  Predstavitev območja Dolenjske in Bele Krajine
  2005
 27. Kancler Kurt
  Otrok danes v družbi vse starejših
  2005
 28. Rok-Simon Mateja; Šelb-Šemrl Jožica
  Epidemiologija poškodb pri starejših
  2004
 29. Jerman Tjaša; Domanjko Majda
  Prebivalci, vitalna statistika
  2005
 30. Komadina Dominik
  Statistika v zdravstvu: za Visoko zdravstveno šolo
  2003
 31. Šelb-Šemerl Jožica; Rok-Simon Mateja; Kelšin Nevenka; Ivas Nada
  Staranje prebivalstva v Sloveniji: demografske spremembe in nekaj posledic za zdravstveno varstvo
  [Ageing of a population in Slovenia: demographic changes and some health care consequences]
  2004
 32. Jerman Tjaša; Domanjko Majda
  Prebivalci, vitalna statistika
  2003
 33. Primic-Žakelj Maja; Zadnik Vesna
  Staranje prebivalstva in rak
  2003
 34. Masur Henry; Emanuel Ezekiel; Lane Clifford H
  Sars - hud akutni dihalni sindrom: kako zdraviti, ko je še toliko dejstev negotovih
  [Severe acute respiratory syndrome. Providing care in the face of uncertainty]
  2003
 35. Zaletel-Kragelj Lijana; Bardehle Doris; Burazeri Genc; Donev Doncho; Laaser Ulrich
  Minimum health indicator set for PH-SEE countries
  2003
 36. Schober Susan E; Sinks Thomas H; Jones Robert L; Borger Michael P; McDowell Margaret; Osterloh John; Garret Spencer E; Canady Richard A; Dillon Charles F; Sun Yu
  Koncentracije živega srebra v krvi pri otrocih in ženskah v rodni dobi v Združenih državah Amerike, v letih 1999-2000
  [Blood mercury levels in US children and women of childbearing age, 1999-2000]
  2003
 37. Volkar-Cedilnik Silva; Jerman Tjaša; Domanjko Majda
  Prebivalci, vitalna statistika
  2002
 38. Vudrag Marko; Kokalj Alenka; Vegnuti Miljana; Perko Neda; Mahorčič Katja
  Zdravstveno ekološki vidik oziroma presoja ogroženosti zdravja ljudi v srednji Soški dolini zaradi obratovanja tovarne Salonit Anhovo
  1995
 39. Keršič Valter
  Statistika v zdravstvu
  1997
 40. Hafner Alenka; Hovnik-Keršmanc Marjetka
  Oris Gorenjske, njenih demografskih in socialno-ekonomskih značilnosti
  2002
 41. Markota Mladen
  Demografski podatki
  2003
 42. Vidmar K; Štefančič M
  Demographic structure of inhabitants of Celje, Slovenia, in the 19th century
  2002
 43. Vidmar Katarina; Štefančič Marija
  Infant mortality in Celje, Slovenia, in the 19th century
  [Umrljivost dojenčkov v Celju v 19. stoletju]
  2001
 44. Markota Mladen
  Demografski podatki
  2001
 45. Volkar-Cedilnik Silva; Domanjko Majda; Kofol-Bric Tatjana
  Prebivalci, vitalna statistika
  2001
 46. Košir Franc
  Manj otrok - znosnejši normativi
  2000
 47. Ficko Anica; Kravanja Miloš; Kristan Anuška; Prodan Vili; Suhadolc Poldka
  Prebivalstvo
  [Population]
  2000
 48. Štefančič M
  DEMOGRAPHY OF EARLY MIDDLE AGES NECROPOLIS ST. ERAZMO NEAR OHRID
  1980
 49. Tomazo-Ravnik T; Herga N
  A biological aspect in historical demography of Središče by Drava river and its surroundings
  2000
 50. Komadina Dominik
  Praktikum: socialna medicina in statistika
  1999
 51. Albreht Tit
  Analiza profesionalne demografije zdravnikov in zobozdravnikov v Sloveniji 1986 do 1995 z ocenami za obdobje 1996 do 2010
  [Analysis of physicians' and dentists' professional demography in Slovenia between 1986 and 1995 with estimates for the period 1996 until 2010]
  1999
 52. Koch Verena
  Ritem prehranjevanja odraslih prebivalcev Slovenije
  [The rhythm of food ingestion of adults of Slovenia]
  1997
 53. Komadina Dominik
  Statistika v zdravstvu
  1998
 54. Dražumerič Marinka; Granda Stane
  Zbornik župnije Šentjernej
  1999
 55. Markota Mladen
  Demografska situacija u Republici Sloveniji
  1999
 56. Cukjati France
  Splošna medicina - kdo bo tebe ljubil?
  1999
 57. Jakoš Aleksander
  Starejše prebivalstvo v Sloveniji - demografsko stanje in projekcije
  [Elderly population in Slovenian - demographic situation and projections]
  1999
 58. Rok-Simon Mateja
  Umrljivost in hospitalizacije starejših zaradi poškodb v Sloveniji v letih 1988-1996
  [Mortality and hospitalizations of eldery people due to the injuries in Slovenian in years]
  1999
 59. Pentek Metka
  Stereotipi o značilnosti starejše populacije
  [The stereotypes about the aged population]
  1999
 60. Pretnar-Kunstek Veronika
  Vprašanja zdravstvene nege
  1999
 61. Misjak Jure; Prodan Vili
  "Health service indicators - HSI": uporabniški priročnik programa za predstavitev kazalnikov zdravstvene dejavnosti
  1998
 62. Lozar Stojan
  Demografsko in gravitacijsko območje bolnišnice
  1999
 63. Štefančič Marija
  Demografska rast prebivalstva
  1997
 64. Tomazo-Ravnik Tatjana
  Zgodovinska demografija fare Kebelj
  1998
 65. Albreht Tit; Grobovšek-Opara Sonja; Markota Mladen; Trdič Ivanka
  Kazalniki "zdravje za vse" Slovenija 1985-1994
  ["Health for all" indicators, Slovenia 1985-1994]
  1996
 66. Anonymous ;
  Zdravstveni statistični letopis Slovenija 1992
  [Health statistics annual - Slovenia 1992]
  1993
 67. Anonymous ;
  Zdravstveni statistični letopis Slovenija 1991
  [Health statistics annual - Slovenia, 1991]
  1992
 68. Brus Alojz
  Globalna strategija zdravstvenega zavarovanja (prvi del)
  1997
 69. Anonymous ;
  10. oktober - Svetovni dan duševnega zdravja. Duševno zdravje in demografski dejavniki
  1997
 70. Markota Mladen
  Demografska situacija v Republiki Sloveniji
  [Demographic situation in the Republic of Slovenia]
  1997
 71. Šircelj Vojka
  Demografske značilnosti
  1997
 72. Tomazo-Ravnik Tatjana; Novšak Alenka; Pohleven Jure; Sotošek Mateja
  Raziskave s področja antropologije
  1997
 73. Kmecl Jerneja
  Zgodovinska demografija Kranja
  [Historical demography of Kranj: graduation thesis]
  1997
 74. Leben-Seljak Petra
  Paleodemodrafska analiza nekropole pri farni cerkvi v Kranju
  [Paleodemographic analysis of the necropolis at the parish church in Kranj]
  1996
 75. Anonymous ;
  Zdravstveni statistični letopis
  1989
 76. Bartenjev M; Vidovič M; Janićijević B; Jovanović V; Miličić J; Rudan I; Rudan P; Smolej-Narančić N; Sujoldžić A; Szirovicza L
  Antropološke raziskave populacijskih struktur Slovenije: zaključno poročilo (1994-1995)
  1995
 77. Gosar L
  Širši pogledi na problematiko starih ljudi
  [Some broader aspects relating to problems of the aging population]
  1995
 78. Jakoš A
  Staranje prebivalstva v Sloveniji
  [Aging of the Slovenian population]
  1995
 79. Sluga N
  Historična demografija Slivnice pri Mariboru
  1992
 80. Šalamun Branko
  Razmišljanje o prebivalstveni problematiki Slovencev
  [On population problems of the Slovenes]
  1995
 81. Šircelj M
  Prebivalstvo Slovenije med preteklostjo in prihodnostjo
  [The Slovene population between the past and the future]
  1995
 82. Tavčar Rok
  Napovedni dejavniki dolgotrajne hospitalizacije psihiatričnih bolnikov
  1994
 83. Obreza A
  Zgodovinska demografija Cerknice in okolice
  [Historical demography of Cerknica and its surroundings]
  1994
 84. Špoljar-Vržina SM
  Uobličavanje populacijske strukture kroz stoljetni proces migracija: prilog antropologijskim istraživanjima istočnog Jadrana
  [Formation of the population structure through past migration: contribution to anthropological investigations of the eastern Adriatic]
  1992
 85. Korošak A
  Razlike v osebnostnih lastnostih pri adolescentih glede na demografske in socioekonomske dejavnike
  [Differences in the personality characteristics of adolescents in relation to demographic and socieoeconomic factors]
  1991
 86. Petreski T; Rustemi I
  Demografski razvoj i perinatalni mortalitet u Tetovskoj opštini
  1990
 87. Pavlov-Mirković N; Janjić G
  Demografski problemi Vojvodine
  1990
 88. Malačič J
  Načrtovanje zdravega potomstva - odgovornost posameznika do družbe
  [Planning for health protrudely - the responsibility of the individual to society]
  1990
 89. Stantić-Pavlinić M; Weibl-Mušič N; Babnik V
  Zdravstveno stanje prebivalcev in problematika izvajanja zdravstvenega varstva v Ljubljani
  [Heath state of population and problematics of health care implementation in Ljubljana]
  1989
 90. Keber D
  Pogled na sedanjost in prihodnost gerontologije
  [The present and the future view of the gerontology]
  1989
 91. Keber D
  Geriatrična medicina: sedanje stanje in pogled v prihodnost
  1989
 92. Keršič V
  Koliko nas je
  1989
 93. Accetto B
  Ali potrebujemo geriatrično medicino ?
  [Do we need geriatric medicine ?]
  1989
 94. Andolšek L
  Historical development of abortion policy
  1988
 95. Hojnik I
  Staranje in razvojne spremembe v industrijskih družbah
  [Aging and development changes in industrial societies]
  1988
 96. Štefančič M
  Ranosrednjovekovni skeleti nekropole Sv. Erazmo kod Ohrida
  1988
 97. Toth M
  Dolgoročni pogledi na zdravstveno varstvo starejših
  1986
 98. Ovsenik M
  Demografija in socialna demografija
  1986
 99. Kastelic Ivan
  Demografske in zdravstvene značilnosti prebivalstva v SR Sloveniji
  [Demographic and medical characteristics of the population of SR Slovenia]
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics