biomedicina slovenica


"DENTINOGENESIS" : 7

 1. Bratanič N; Kosem R; Žerjav-Tanšek M; Uršič-Bratina N; Stopar-Obreza M; Kržišnik C; Battelino T
  Osteogenesis imperfecta in spremembe zobovja
  [Osteogenesis inperfecta and dental aberrations]
  2005
 2. Nemeth L; Štiblar-Martinčič D
  Kvantitativna analiza odziva zobne pulpe na preparacijo in jedkanje kavitete pri podganah
  [Quantitative analysis of dental pulp response to cavity and acid etching in rats]
  2003
 3. Nemeth L; Erman A; Štiblar-Martinčič D
  Kvalitativna in polkvantitativna analiza odziva zobne pulpe na preparacijo in jedkanje kavitete pri podganah
  [Qualitative and semiquantitative analysis of dental pulp response to cavity preparation and acid etching in rats]
  2003
 4. Gašperšič Dominik; Košir Narcisa; Jevnikar Nataša
  Razvoj obraza, ustne votline in zobnega organa
  2002
 5. Črešnar Bronislava; Plemenitaš Ana; Žakelj-Mavrič Marija
  Biokemija ustne votline: dopolnilni učbenik biokemije za študente stomatologije
  2002
 6. Bratanič Nina; Baebler Boštjan; Žerjav-Tanšek Mojca; Uršič-Bratina Nataša; Kržišnik Ciril; Berden Nataša; Zupanc Oskar; Battelino Tadej
  Zdravljenje osteogenesis imperfecta z bifosfonati pri otrocih in mladostnikih
  2002
 7. Vrbošek V
  Registracija stomatoloških materijala
  1990New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics