biomedicina slovenica


"DEODORANTS" : 2

 1. Pintarič Š; Dobeic M
  Effects of bioenzymatic and mineral additives in bedding material on decreasing ammonia emissions in turkey breeding
  [Učinki dodajanja bioencimskega in mineralnega dodatka v nastil na zniževanje emisij amoniaka v zreji puranov]
  2000
 2. Dobeic M
  Vpliv klinoptilolita in deodoraze na zmanjšanje emisij neprijetnih vonjav in amoniaka v perutninski in prašičerejski proizvodnji
  [Influence of clinoptilolite and deodorase on reducing of odour and ammonia emmisions from poultry and pig production]
  1997New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics