biomedicina slovenica


"DETERGENTS" : 34

 1. Zupančič-Justin Maja; Vrhovšek Danijel; Stuhlbacher Arnold; Bulc-Griessler Tjaša
  Treatment of wastewater in hybrid constructed wetland from the production of vinegar and packaging of detergents
  2008
 2. Zupančič-Justin Maja; Vrhovšek Danijel; Stuhlbacher Arnold; Bulc-Griessler Tjaša
  Treatment of wastewater in constructed wetland from the production of vinegar and packaging of detergents
  2007
 3. Kralj-Iglič Veronika; Veranič Peter
  Curvate-induced sorting of bilayer membrane constituents and formation of membrane rafts
  2007
 4. Jung Mirko
  Creutzfeldt-Jakobova bolezen in dekontaminacija prionov
  2005
 5. Cocucci Emanuele; Racchetti Gabriella; Podini Paola; Rupnik Marjan; Meldolesi Jacopo
  Enlargeosome, an exocytic vesicle resistant to nonionic detergents, undergoes endocytosis via a nonacidic route
  2004
 6. Iglič Aleš; Veranič Peter; Jezernik Kristijan; Fošnarič Miha; Kamin Boris; Haegerstrand Henry; Kralj-Iglič Veronika
  Spherocyte shape transformation and release of tubular nanovesicles in human erythrocytes
  2004
 7. Berne Sabina; Sepčić Kristina; Križaj Igor; Kem William R; McClintock James B; Turk Tom
  Isolation and characterisation of a cytolytic protein from mucus secretions of the Antarctic heteronemertine Parborlasia corrugatus
  2003
 8. Haegerstrand Henry; Iglič Aleš; Bobrowska-Haegerstrand Malgorzata; Lindquist Christer; Isomaa Boris; Eberg Stefan
  Amphiphile-induced vesiculation in aged hereditary spherocytosis erythrocytes indicates normal membrane stability properties under non-starving conditions
  2001
 9. Haegerstrand Henry; Danieluk Malgorzata; Bobrowska-Haegerstrand Malgorzata; Iglič Aleš; Wrobel Anna; Isomaa Boris; Nikinmaa Mikko
  Influence of band 3 protein absence and skeletal structures on amphiphile- and Ca2+-induced shape alterations in erythrocytes: a study with lamprey (Lampetra fluviatilis), trout (Onchorhynchus mykiss) and human erythrocytes
  2000
 10. Haegerstrand Henry; Bobacka Johan; Haegerstrand-Bobrowska Malgorzata; Kralj-Iglič Veronika; Fošnarič Miha; Iglič Aleš
  Oxyethylene chain-cation complexation; nonionic polyoxyethylene detergents attain a positive charge and demonstrate electrostatic head group interactions
  2001
 11. Josić D; Schulz P; Biesert L; Hoffer L; Schwinn H; Kordiš-Krapež M; Štrancar A
  Issues in the development of medical products based on human plasma
  1997
 12. Babič Jana
  Rastlinska čistilna naprava tovarne Šampionka
  [Constructed wetland of the Šampionka factory]
  2002
 13. Podlesek Zdravko; Comino Aleksandra; Herzog-Velikonja Blagajana; Grabnar Miklavž
  The role of the bacitracin ABC transporter in bacitracin resistance and collateral detergent sensitivity
  2000
 14. Gričar Marko
  Akutne zastrupitve
  2000
 15. Škerl Marjeta
  Preobčutljivost pri zdravstvenih delavcih
  [Hypersensitivity in health care workers]
  1999
 16. Bavec A; Jureus A; Cigić B; Langel U; Zorko M
  Peptitergent PD1 affects the GTPase activity of rat brain cortical membranes
  1999
 17. Kansky A
  Keratinization and psoriasis
  1999
 18. Iglič A; Kralj-Iglič V; Haegerstrand H
  Stability of spiculated red blood cells induced by intercalation of amphiphiles in cell membrane
  1998
 19. Dobnikar-Tehovnik Mojca; Grbović Jasna; Krajnc Marjeta; Lapajne Slavko; Mihorko Polonca; Zupan Martina
  Kakovost površinskih vodotokov
  1997
 20. Petrovič Aleš; Zavrnik Dušan; Vrhovšek Marjana; Malneršič Stojan; Erjavec Mojca; Borštner Mija; Šek Stanislav; Rotter Ester; Vihar Maja; Poglajen Nada; Mateovič Ljiljana; Perc Andrej; Petovar Miro; Hribernik Lidija; Miklavžič Uroš
  Republiški monitoring kakovosti podtalnic za leto 1992: program G - Ljubljansko polje in ljubljansko barje
  1993
 21. Petrovič Aleš; Zavrnik Dušan; Vrhovšek Marjana; Malneršič Stojan; Erjavec Mojca; Borštner Mija; Šek Stanislav; Rotter Ester; Vihar Maja; Poglajen Nada; Mateovič Ljiljana; Perc Andrej; Petovar Miro; Hribernik Lidija; Miklavžič Uroš
  Republiški monitoring kakovosti podtalnic za leto 1992: program G - ljubljansko polje in ljubljansko barje: rezultati laboratorijskih preiskav
  1993
 22. Drobnič M
  Biološka aktivnost 3-alkilpiridinijevih polimerov iz morske spužve Haliclona sarai in primerjava s kemično podobnimi spojinami
  [Biological activity of 3-alkylpyridinium polymer isolated from the marine sponge Haliclona sarai compared with the similar compounds]
  1996
 23. Bavec A; Zorko M; Langel UE
  Detergent-like action of PD1 on G-proteins
  1996
 24. Jager B
  Biološko testiranje izpiralnih vod pralnega stroja
  1989
 25. Lovinčič D; Družina B
  Uporaba različnih metod in sredstev za sanacijo pri razlitju tekočih nevarnih snovi, zlasti nafte in njenih derivatov
  1994
 26. Dragaš AZ; Leskovec J
  Uporaba ultrazvočnega čistilca pri razkuževanju zobozdravniških svedrov
  [Disinfection of dental burrs in ultrasonic bath]
  1995
 27. Možina M
  Akutne zastrupitve
  1994
 28. Štrancar A; Raspor P; Schwinn H; Schutz R; Josič D
  Extraction of Triton X-100 and its determination in virus-inactivated human plasma by the solvent--detergent method
  1994
 29. Tušnik P; Fanuko N; Malej A; Planinc R; Turk V
  Program spremljanja kakovosti obalnega morja v SR Sloveniji
  1989
 30. Gorenc B
  Higienska in kemijska neoporečnost mineralnih vod
  1988
 31. Brumen S; Lapajne S; Lobnik S; Medved M; Vončina E; Osvald L
  Transformacije kontaminantov površinskih vod pri procesih priprave pitnih voda. 2. del
  [Transformatoins of surface waters pollutants by process of drinking water preparation]
  1988
 32. Škerl M; Dragaš AZ; Marjanovič D
  Problemi čiščenja in bakterioloških kontrol v operacijskih prostorih
  1986
 33. Osredkar J
  Laboratorijski material, klasifikacija vod, pridobivanje različnih tipov vod, čiščenje in razkuževanje laboratorijskega pribora
  1987
 34. Dragaš AZ; Škerl M; Moder B; Rednak S
  Pranje i dezinfekcija ruku
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics