biomedicina slovenica


"DIACETYL" : 18

 1. Bradshaw Tyler J.; Yip S.; Jallow Ngoneh; Forrest Lisa J.; Jeraj Robert
  Spatiotemporal stability of Cu-ATSM and FLT positron emission tomography distributions during radiation therapy
  2014
 2. Tiljak Hrvoje; Neralić Ivana; Cerovečki Venija; Kastelic Andrej; Ožvačić Adžić Zlata; Tiljak Anja
  Mogućnosti u liječenju ovisnika o opijatima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i obiteljskoj medicini
  [Primary health care and family medicine possibilities for treatment of opiate addicts]
  2012
 3. Možgan-Bavcon Jožica; Urbančič Hinko
  Zdravstvena nega zastrupljenca s heroinom na oddelku
  [Hospital care for patients with heroin poisoning]
  2003
 4. Mišigoj-Krek J; Krek M
  Primer nenadne zastrupitve z opijati
  2000
 5. Krek M; Mišigoj-Krek J
  Nenadna zastrupitev z opijati in preprečevanje
  2000
 6. Jamšek Marija; Šarc Lucija
  Napake in zapleti pri zdravljenju zastrupitev z drogami
  2000
 7. Malej Andrej
  Problematika zastrupitev s heroinom na internem oddelku Splošne bolnišnice Izola
  1998
 8. Bossman Peter
  Narkomanija - ukrepi na terenu: prikaz primerov
  1998
 9. Simonič Igor; Stanovnik Branko
  Priprava novih Hantzschevih estrov s potencialno aktivnostjo
  2000
 10. Webb AR
  Management of heart failure
  1998
 11. Nolimal Dušan
  Govorimo o drogah: temeljna dejstva
  1998
 12. Remškar Mojca; Noč Marko; Leskovšek Bojan; Horvat Matija
  Reverzibilni kardiogeni šok po predoziranju heroina
  [Reversible cardiogenic shock following heroin overdose]
  1998
 13. Krek Milan; Mišigoj-Krek Jelka
  S heroinom predozirani bolniki, sprejeti v Splošno bolnišnico Izola v letih 1994 in 1995
  [With heroin overdosed patients admitted to the General hospital of Izola in the years 1994 and 1995]
  1997
 14. Koželj Gordana; Štefanič Borut
  Problematika razlage analiznih rezultatov v primeru opiatne smrti
  [Problems in the interpretation of the results of analyses in the case of death caused by opiates]
  1996
 15. Nolimal D
  Tveganja in škodljiva poraba drog v svetu in Sloveniji
  1993
 16. Kovač M; Rajšek M; Žnidaršič M
  Izkušnje zdravnikov splošne nujne medicinske pomoči Ljubljana z oživljanji predoziranih narkomanov
  [Experience of Ljubljana EMS physicians with CPR in drug overdose patients]
  1995
 17. Zorec-Karlovšek M; Lovšin J
  Die verkehrsmedizinische Problematik der neuen Drogenszene in Slowenien
  1993
 18. Starc V; Yellin EL; Nikolić SD
  Diastolic tonus: the fact or misconception
  1992New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics