biomedicina slovenica


"DIAGNOSIS" : 6271

 1. Hellings Peter W.; Fokkens W. J.; Bachert Claus; Akdis Cezmi A.; Bieber Thomas; Agache Ioana; Bernal-Sprekelsen M.; Canonica G. Walter; Gevaert P.; Joos G.; Zidarn Mihaela
  Positioning the principles of precision medicine in care pathways for allergic rhinitis and chronic rhinosinusitis - a EUFOREA-ARIA-EPOS-AIRWAYS ICP statement
  2017
 2. Matjašič Alenka; Popović Mara; Matos Boštjan; Glavač Damjan
  Expression of LOC285758, a potential long non-coding biomarker, is methylation- dependent and correlates with glioma malignancy grade
  2017
 3. Pottel Hans; Dubourg Laurence; Schaeffner Elke; Eriksen Bj; Melsom Toralf; Lamb Edmund J.; Rule Andrew D.; Turner Stephen T.; Glassock Richard J.; Souza Vandréa De; Selistre Luciano; Goffin Karolien; Pauwels Steven; Mariat Christophe; Flamant Martin; Bevc Sebastjan; Delanaye Pierre; Ebert Natalie
  The diagnostic value of rescaled renal biomarkers serum creatinine and serum cystatin C and their relation with measured glomerular filtration rate
  2017
 4. Tibau Martorell Ariadna; Díez-González Laura; Navarro Beatriz; Galán-Moya Eva M.; Templeton Arnoud J.; Šeruga Boštjan; Pandiella Atanasio; Amir Eitan; Ocaña Alberto
  Impact of availability of companion diagnostics on the clinical development of anticancer drugs
  2017
 5. Bešić Nikola; Hočevar Marko; Bergant Damijan; Vidergar-Kralj Barbara; Blatnik Olga; Kloboves-Prevodnik Veronika; Dremelj Marta
  Povzetek smernic diagnostike in zdravljenja diferenciranega raka ščitnice
  [Summary guidelines of diagnosis and treatment of differented thyroid cancer]
  2017
 6. López Fernando; Williams Michelle D.; Cardesa Antonio; Hunt Jennifer L.; Strojan Primož; Rinaldo Alessandra; Nixon Iain J.; Rodrigo Juan Pablo; Saba Nabil F.; Mendenhall William M.; Quer Miquel
  How phenotype guides management of non-conventional squamous cell carcinomas of the larynx
  2017
 7. Drnovšek-Olup Brigita; Beltram Matej; Hawlina Gregor
  Prepoznava in zdravljenje solznega očesa
  [Diagnosis and treatment of watering eye]
  2016
 8. Bratanič Nevenka; Kovač Jernej; Pohar Katka; Trebušak Podkrajšek Katarina; Ihan Alojz; Battelino Tadej; Avbelj Magdalena
  Multifocal gastric adenocarcinoma in a patient with LRBA deficiency
  2017
 9. Bolha Luka; Ravnik-Glavač Metka; Glavač Damjan
  Long noncoding RNAs as biomarkers in cancer
  2017
 10. Knific Tamara; Osredkar Joško; Smrkolj Špela; Tonin Irena; Vouk Katja; Blejec Andrej; Frković-Grazio Snježana; Lanišnik-Rižner Tea
  Novel algorithm including CA-125, HE4 and body mass index in the diagnosis of endometrial cancer
  2017
 11. Perinetti Giuseppe; Sossi Riccardo; Primožič Jasmina; Ierardo Gaetano; Contardo Luca
  Diagnostic reliability of mandibular second molar maturation in the identification of the mandibular growth peak
  2017
 12. Addressing barriers to the prevention, diagnosis and treatment of hepatitis B and C in the face of persisting fiscal constraints in Europe
  2016
 13. Ahac Valentina; Jensterle Sever Mojca; Kocjan Tomaž
  Hiperparatiroidizem in celiakija-izzivi v diagnstiki
  [Hyperparathyroidism and celiac disease-challenges in diagnosis]
  2017
 14. Papatheodoridis G.; Thomas H. C.; Golna Christina; Bernardi M.; Carballo M.; Cornberg M.; Dalekos G.; Degertekin B.; Dourakis S.; Flisiak R.; Matičič Mojca
  Addressing barriers to the prevention, diagnosis and treatment of hepatitis B and C in the face of persisting fiscal constraints in Europe
  2016
 15. Boc Marko; Reberšek Martina
  13. šola malignega melanoma, 10. marec 2017, Ljubljana
  2017
 16. Kerin-Povšič Milena; Beović Bojana; Ihan Alojz
  Perioperative increase in neutrophil CD64 expression is an indicator for intra-abdominal infection after colorectal cancer surgery
  2017
 17. Sant Milena; Primic-Žakelj Maja
  Survival of women with cancers of breast and genital organs in Europe 1999-2007
  2015
 18. Plos Ajda; Ličen Sabina; Sansoni Julita; Lamot Jolanda; Avdylaj Liridon; Batas Renata; Crismancich Orél Rocco; Čendak Liljana; Dovgan Patricija; Kavšak Aleksandra; Levstik Jašarevič Debora; Loboda Katja; Rebolj Anja; Srdarev Marjeta; Vihtelič Sabina; Zver Mihelj Vesna
  Izzivi partnerstva ob diagnozi raka dojke: pregled literature
  [The challenges of the partnership at diagnosis of breast cancer: aliterature review]
  2017
 19. Strgar Mojca; Skela-Savič Brigita
  Ali znanje o negovalnih diagnozah in njihova uporabnost v praksi vplivata na profesionalizacijo v zdravstveni negi?
  [Can professionalism in nursing be influenced by knowledge of nursing diagnosis and by their usefulness in nursing practice?]
  2017
 20. Rajer Mirjana
  Prognostic and predictive value of PD-L1 in patients with lung cancer
  2017
 21. Adonis Marta
  A global scientific vision prevention, diagnosis, and treatment of lung cancer
  2017
 22. Pišljar Mateja; Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor; Bulc Mateja
  Pogostost pravilne interpretacije elektrokardiograma pri specializantih družinske medicine
  2017
 23. Vidmar Tania; Vajd Rajko
  Stopnja nujnosti napotitve na sekundarno raven / dodatno preiskavo v primeru suma na rakovo bolezen
  2017
 24. Aharony L.; De Cock J.; Nuotio M. S.; Pedone Carlo; Rifel Janez; Vande Walle J.; Velghe A.; Vella A.
  Consensus document on the management of urinary incontinence in older people
  2017
 25. Ovsenik Ana; Podbregar Matej
  Intensive care unit acquired weakness
  2017
 26. Kersnik-Levart Tanja; Ferluga Dušan; Vizjak Alenka; Mraz Jerica; Kojc Nika
  Severe active C3 glomerulonephritis triggered by immune complexes and inactivated after eculizumab therapy
  2016
 27. Cvelbar Mirjam; Hočevar Marko; Novaković Srdjan; Stegel Vida; Perhavec Andraž; Krajc Mateja
  Genetic counselling, BRCA1/2 status and clinico-pathologic characteristics of patients with ovarian cancer before 50 years of age
  2017
 28. Koren Ana; Rijavec Matija; Sodja Eva; Kern Izidor; Sadikov Aleksander; Kovač Viljem; Korošec Peter; Čufer Tanja
  High BMI1 mRNA expression in peripheral whole blood is associated with favorable prognosis in advanced non-small cell lung cancer patients
  2017
 29. Šekoranja Daja; Repše-Fokter Alenka
  Triaging atypical squamous cells - cannot exclude high-grade squamous intraepithelial lesion with p16/Ki67 dual stain
  2017
 30. Stopar Anja; Klemenc-Ketiš Zalika
  Diagnosis of COPD in smokers in family medicine practice
  2017
 31. Klemen Špela; Čamernik Petra; Dolinar Drago; Kocjančič Boštjan; Sluga Boštjan; Lejko-Zupanc Tatjana; Müller-Premru Manica; Nagy Elisabeth; Jeverica Samo
  Is prolonged 14-days incubation really necessary for accurate diagnosis of implant-associated infection?
  2017
 32. Amengual Olga; Forastiero R.; Sugiura-Ogasawara M.; Otomo K.; Oku Kenji; Favas C.; Delgado Alves J.; Žigon Polona; Ambrožič Aleš; Tomšič Matija
  Evaluation of phosphatidylserine-dependent antiprothrombin antibody testing for the diagnosis of antiphospholipid syndrome
  2017
 33. Jousse-Joulin Sandrine; Milić Vera; Jonsson Malin V.; Plagou Athena; Theander Elke; Luciano Nicoletta; Rachele Pascale; Baldini Chiara; Bootsma Hendrika; Hočevar Alojzija
  Is salivary gland ultrasonography a useful tool in Sjögren's syndrome?
  2016
 34. López Fernando; Williams Michelle D.; Skálová Alena; Hellquist Henrik; Suárez Carlos; Nixon Iain J.; Rodrigo Juan Pablo; Cardesa Antonio; Strojan Primož; Quer Miquel; Hunt Jennifer L.
  How phenotype guides management of the most common malignant salivary neoplasms of the larynx
  2017
 35. Harris Michael; Frey Peter; Esteva Magdalena; Gašparović-Babić Svjetlana; Marzo-Castillejo Mercè; Petek Davorina; Petek Šter Marija; Thulesius Hans
  How the probability of presentation to a primary care clinician correlates with cancer survival rates
  2017
 36. Rozman Aleš
  Elastography strain ratio of mediastinal and hillar lymph nodes differs according to diagnosis
  2016
 37. Škrgat-Kristan Sabina; Triller Nadja; Košnik Mitja; Poplas-Susič Tonka; Petek Davorina; Vodopivec Jamšek Vlasta; Hudoklin Irena; Ogrič Lapajne Ana; Letonja Saša; Šorli Jurij; Rozman Sinur Irma; Koterle Marjan; Edelbaher Natalija; Regvat Jurij; Birtič Damjan; Slaček Simona; Zidarn Mihaela; Triller Katja; Turel Matjaž; Osolnik Katarina; Marčun Robert; Fležar Matjaž
  Priporočila za obravnavo bolnika s kronično obstruktivno pljučno boleznijo na primarni in specialistični pulmološki ravni v Sloveniji
  [Recommendations for the management of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) at primary and specialist pulmonary levels in Slovenia]
  2017
 38. Jarc Eva; Preložnik-Zupan Irena; Buturović-Ponikvar Jadranka; Snoj Nada; Podgornik Helena
  Primerjava eritrocitnih in retikulocitnih parametrov pri ugotavljanju pomanjkanja železa
  [Comparison of erythrocyte and reticulocyte indices for the diagnosis of iron deficiency]
  2017
 39. Herukka Sanna-Kaisa; Hviid Simonsen Anja; Andreasen Niels; Baldeiras Ines; Bjerke Maria; Blennow Kaj; Engelborghs Sebastiaan; Frisoni Giovanni B.; Gabryelewicz Tomasz; Galluzzii Samantha; Gregorič Kramberger Milica; Rot Uroš
  Recommendations for CSF AD biomarkers in the diagnostic evaluation of MCI
  2017
 40. Hviid Simonsen Anja; Herukka Sanna-Kaisa; Andreasen Niels; Baldeiras Ines; Bjerke Maria; Blennow Kaj; Engelborghs Sebastiaan; Frisoni Giovanni B.; Gabryelewicz Tomasz; Galluzzii Samantha; Gregorič Kramberger Milica; Rot Uroš
  Recommendations for CSF AD biomarkers in the diagnostic evaluation of dementia
  2017
 41. Novak Marko; Perhavec Andraž; Maturen Katherine E.; Pavlović Djokić Snežana; Jereb Simona; Eržen Darja
  Leiomyosarcoma of the renal vein
  2017
 42. Snoj Žiga; Kocijančič Igor; Škof Erik
  Primary pulmonary choricarcinoma
  2017
 43. Matos Erika; Zakotnik Branko
  Ugotavljanje okvare srčne mišice pri bolnicah z rakom dojk na dopolnilnem zdravljenju s kemoterapijo in trastuzumabom
  2016
 44. Pokorn Marko; Čižman Milan
  Vpliv virusnih okužb na pojav vročinskih krčev
  [Influence of viral infections on the occurrence of febrile seizures]
  2016
 45. Kastelic Andrej
  Comorbidities, differential diagnosis and treatment of adults with ADHD and co-existing substance use disorder
  2016
 46. Šegrec Nuša; Kastelic Andrej
  Treating patients with multiple needs and diagnosis
  2016
 47. Ahac Valentina; Jensterle Sever Mojca; Kocjan Tomaž
  Hiperparatioridizem in celiakija - izzivi v diagnostiki
  [Hyperparathyroidism and celiac disease - challenges in diagnosis]
  2017
 48. Petrovic Marija; Zhao Bihong; Thangam Manoj; Loyalka Pranav; Buja L. Maximilian; Kar Biswajit; Gregorič Igor
  Ewing sarcoma in the right ventricle
  2016
 49. Ottaviani Giulia; Segura Ana Maria; Rajapreyar Indranee; Zhao Bihong; Radovančević Rajko; Loyalka Pranav; Kar Biswajit; Gregorič Igor; Buja L. Maximilian
  Left ventricular noncompaction cardiomyopathy in end-stage heart failure patients undergoing orthotopic heart transplantation
  2016
 50. Thangam Manoj; Nathan Sriram; Kar Biswajit; Petrovic Marija; Loyalka Pranav; Buja L. Maximilian; Gregorič Igor
  Primary cardiac sarcoidosis with syncope and refractory atrial arrhythmia
  2016
 51. Bugalho António; Rozman Aleš
  Endobronchial ultrasound
  2016
 52. Strojan Fležar Margareta; Srebotnik-Kirbiš Irena; Gutnik Helena
  Use of vimentin immunocytochemical staining for evaluation of atypical cells in voided urine samples
  2017
 53. Dovnik Andraž; Crnobrnja Bojana; Žegura Branka; Takač Iztok; Pakiž Maja
  Incidence of positive peritoneal cytology in patients with endometrial carcinoma after hysteroscopy vs. dilatation and curettage
  2017
 54. Klar Helena; Sotošek Nika; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Profil tolerance za nesteroidne antirevmatike pri bolnikih z anafilaksijo po enem od NSAID in diagnostično vrednost BAT pri tej entiteti
  2016
 55. Kokelj Špela; Kolar Petra; Fležar Matjaž; Rijavec Matija
  Idiopatska anafilaksija
  2016
 56. Beharić Amer; Hawlina Marko
  Morfološke in funkcionalne spremembe na mrežnici pri bolnikih z multiplo sklerozo
  2016
 57. Žiberna Eva; Neubauer David
  Stresni dejavniki pri starših ob ugotavljanju motnje avtističnega spektra pri njihovem otroku
  2016
 58. Škreblin Ulčar Mateja; Tul Nataša
  Vpliv nekaterih biokemičnih označevalcev na porodniške zaplete
  2016
 59. Bovha Katja; Kersnik-Levart Tanja
  Vpliv trajanja ambulantnega merjenja krvnega tlaka z avtomatskim merilnikom na vrednosti meritev pri otrocih
  2016
 60. Koršič Marjan; Denišlič Miro
  Somatosenzorni izvabljeni odziv pri otroku s hidrocefalusom
  2016
 61. Rades Dirk; Veninga Theo; Conde-Moreno Antonio J.; Cacicedo Jon; Metz Michaela; Šegedin Barbara; Norkus Darius; Rudat Volker
  Results of a multicenter study investigating the potential impact of the overall treatment time on outcomes of radiation therapy alone with 5 x 4 Gy for metastatic epidural spinal cord compression
  2017
 62. Jastaniyah Noha; Yoshida Kenji; Tanderup Kari; Lindegaard Jacob Christian; Sturdza Alina; Kirisits Christian; Šegedin Barbara; Mahantshetty Umesh; Rai Bhavana; Jürgenliemk-Schulz Ina Maria
  A volumetric analysis of GTVD and CTVHR as defined by the GEC ESTRO recommendations in FIGO stage IIB and IIIB cervical cancer patients treated with IGABT in a prospective multicentric trial (EMBRACE).
  2016
 63. Ribnikar Domen; Sousa Berta; Čufer Tanja; Cardoso Fatima
  Extended adjuvant endocrine therapy
  2017
 64. Gabršček Lucija; Voga Gorazd; Štajer Dušan
  Vpliv začetne transtorakalne ultrazvočne ocene srca na zdravljenje bolnikov na intenzivnem oddelku
  2016
 65. Krsteski Jovan; Jurgec Staša; Pakiž Maja; But Igor; Potočnik Uroš
  Polymorphism of the IL13 gene may be associated with uterine leiomyomas in Slovenian women
  2016
 66. Smarrazzo Andrea; Mišak Zrinjka; Costa Stefano; Mičetić-Turk Dušanka; Abu-Zekry Mona; Kansu Aydan; Abkari Abdelhak; Bouziane-Nedjadi Karim; Hariz M. Ben; Roma Eleftheria; Velmishi Virtut; Legarda Tamara Maria; Attard Thomas; Djurisic Veselinka; Greco Luigi; Magazzu Giuseppe
  Diagnosis of celiac disease and applicability of ESPGHAN guidelines in Mediterranean countries: a real life prospective study
  2017
 67. Poljak Mario; Lunar Maja M.
  Diagnostika okužbe s HIV in virološko spremljanje bolnikov v letu 2014
  [Laboratory diagnosis of HIV infection and virological monitoring of patients in 2014]
  2014
 68. Radulović Radovan; Rifel Janez; Klemenc-Ketiš Zalika; Rotar-Pavlič Danica
  Zdravljenje depresij v ambulanti zdravnika družinske medicine
  2016
 69. Vrzel Dejan; Rudolf Saša
  MR s hepatospecifičnim kontrastnim sredstvom - pomembna vloga v diagnostiki jetrnih adenomov
  [MRI with hepatospecific contrast agent - a valuable tool for diagnosis of hepatocellular adenomas]
  2016
 70. Krel Cvetka; Rajkovič Vladislav; Benedik Peter; Bevc Sebastjan
  Model of electronic nursing care record for patients with vascular access malfunction
  2016
 71. Lipsky B. A.; Aragón-Sánchez Javier; Diggle Mathew; Embil John; Kono Shigeo; Lavery Lawrence; Senneville Eric; Urbančič-Rovan Vilma; Van Asten Suzanne; Peters Edgar J. G.
  IWGDF guidance on the diagnosis and management of foot infections in persons with diabetes
  2016
 72. Pečanac Olivera; Glušič Mojca; Ključevšek Damjana
  Radiološka diagnostika volvulusa ob različnih kliničnih slikah
  [Different clinical appearances of volvulus and importance of radiological diagnosis]
  2016
 73. Ogrinc Katarina; Wormser Gary P.; Visintainer Paul; Maraspin-Čarman Vera; Lotrič-Furlan Stanka; Cimperman Jože; Ružić-Sabljić Eva; Bogovič Petra; Rojko Tereza; Stupica Daša; Strle Franc
  Pathogenetic implications of the age at time of diagnosis and skin location for acrodermatitis chronica atrophicans
  2016
 74. Ključevšek Damjana
  Lung ultrasonography
  2016
 75. Žigon Polona; Ambrožič Aleš; Tomšič Matija; Sodin-Šemrl Snežna; Čučnik Saša
  Antiprothrombin antibodies in the diagnosis of APS
  2016
 76. Zupan Gašper; Vranič Andrej
  Case report of neurocysticercosis with unclear radiological diagnosis and awake neurosurgery procedure
  2015
 77. Müller-Premru Manica; Lejko-Zupanc Tatjana; Klokočovnik Tomislav; Ružić-Sabljić Eva; Cerar Kišek Tjaša
  Broad-range 16S rDNA PCR on heart valves in infective endocarditis
  2016
 78. Šterbenc Anja; Seme Katja; Lah Liza L.; Točkova Olga; Kamhi Tina; Švent-Kučina Nataša; Pirš Mateja
  Microbiological characteristics of perianal streptococcal dermatitis
  2016
 79. Sodja Eva; Ažman Sandra; Žolnir-Dovč Marija
  Laboratorijska diagnostika latentne tuberkuloze - 11 letne izkušnje s testom QuantiFERON
  [Laboratory diagnosis of latent tuberculosis - 11-years' experience with QuantiFERON testing]
  2016
 80. Burja Blaz; Lakota Katja; Kuret Tadeja; Žigon Polona; Ješe Rok; Tomšič Matija; Rotar Žiga; Praprotnik Sonja; Švec Tinka; Čučnik Saša; Sodin-Šemrl Snežna; Hočevar Alojzija
  Utilization of Multiple Acute Phase Proteins and Biomarkers for Giant Cell arteritis - insight into diagnosis and clinical complications
  2016
 81. Bedene Ajda; Mencej Bedrač Simona; Ješe Lea; Marc Janja; Vrtačnik Peter; Preželj Janez; Kocjan Tomaž; Kranjc Tilen; Ostanek Barbara
  MiR-148a the epigenetic regulator of bone homeostasis is increased in plasma of osteoporotic postmenopausal women
  2016
 82. Pretnar-Oblak Janja; Furlan Tomaž
  TeleKap-razvoj in nadgradnja rešitve za oddaljeno diagnosticiranje in obravnavo možganske kapi
  [TeleKap-development and upgrade of remote stroke diagnosis and treatment solution]
  2016
 83. Toplišek Janez; Prokšelj Katja; Bervar Mojca; Koželj Mirta
  Echocardiography as a screening tool for diagnosis of pulmonary arterial hypertension, what pulmologists should know about that in modern era
  2015
 84. Boltežar Lučka; Žagar Ivana; Jezeršek Novaković Barbara
  Granulomatosis after autologous stem cell transplantation in nonHodgkin lymphoma
  2016
 85. Kodrič Klemen; Čamernik Klemen; Černe Darko; Komadina Radko; Marc Janja
  P4 medicine and osteoporosis: a systematic review
  2016
 86. Voga Gorazd
  Role of echocardiography in the management of shock
  2016
 87. Brcic Luka; Jakopovic Marko; Misic Marija; Seiwerth Fran; Kern Izidor; Smojver-Jezek Silvana; Quehenberger Franz; Samaržija Miroslav; Seiwerth Sven
  Analysis of the frequency of EGFR, KRAS and ALK mutations in patients with lung adenocarcinoma in Croatia
  2016
 88. Falconieri Giovanni; Cataldi Palmina; Kavalar Rajko; Štitić Vesna; Luzar Boštjan
  Cutaneous osteoblastic osteosarcoma
  2016
 89. Pacaud Danièle; Schwandt Anke; Beaufort Carine de; Casteels Kristina; Beltrand Jacques; Birkebæk Niels H.; Campagnoli Myrna; Bratina Nataša
  A description of clinician reported diagnosis of type 2 diabetes and other non-type 1 diabetes included in a large international multicentered pediatric diabetes registry (SWEET)
  2016
 90. Stefanović Milica; Jazbec Janez; Lindgren Fredrik; Bulajić Milutin; Löhr Matthias
  Acute pancreatitis as a complication of childhood cancer treatment
  2016
 91. Rotar-Pavlič Danica
  Vloga specialista družinske medicine v diagnostiki in vodenju bolnikov z večjim tveganjem za raka
  [The role of the family physician in the diagnosis and management of patients at increased risk for cancer]
  2016
 92. Avsenik Jernej; Pretnar-Oblak Janja; Šurlan Popović Katarina
  Non-contrast computed tomography in the diagnosis of cerebral venous sinus thrombosis
  2016
 93. Perić Barbara; Rep Sebastijan; Ležaič Luka; Hočevar Marko
  Parathyroid carcinoma; diagnosis of distal reccurence with 18 F-fluorocholine PET/CT
  2016
 94. Ružić-Sabljić Eva; Cerar Kišek Tjaša
  Progress in the molecular diagnosis of Lyme disease
  2016
 95. Bošnjak Matic; Dolenc Špela; Zidar Nina; Jeverica Samo
  Je histologija pomembna v diagnostiki gastritisa, povzročenega s Helicobacter pylori?
  [Any role left histology in diagnosis of Helicobacter pylori gastritis?]
  2016
 96. Bonnet Crystel; Riahi Zied; Chantot-Bastaraud Sandra; Smagghe Luce; Fakin Ana; Glavač Damjan; Jarc-Vidmar Martina; Zupan Andrej; Battelino Saba; Hawlina Marko
  An innovative strategy for the molecular diagnosis of Usher syndrome identifies causal biallelic mutations in 93% of European patients
  2016
 97. Šivic Urška; Keše Darja; Mrvič Tatjana; Praprotnik Marina
  Pljučnica pri dojenčku, povzročena z bakterijo Chlamydiae trachomatis
  [Pneumonia in an infant caused by Chlamydiae trachomatis]
  2016
 98. Hudler Petra
  Aberrant patterns of DNA methylation in cancer
  2016
 99. Lanišnik-Rižner Tea
  Discovery of biomarkers for endometrial cancer
  2016
 100. Farkas Henrik; Martinez-Saguer I.; Bork K.; Bowen T.; Craig T.; Frank M.; Germenis A. E.; Grumach A. S.; Luczay Andrea; Varga L.; Zanichelli A.; Košnik Mitja
  International consensus on the diagnosis and management of pediatric patients with hereditary angioedema with C1 inhibitor deficiency
  2016

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics