biomedicina slovenica


"DIETETICS" : 30

 1. Babnik Katarina; Kocbek Martina; Cör Andrej; Barlič-Maganja Darja; Bizjak Mojca; Kostanjevec Stojan; Pregelj Tadeja; Poklar Vatovec Tamara; Vinkler Jonatan; Šavle Majda
  Slovenski dan dietetike
  [Slovenian day of dietetics]
  2012
 2. Mičetić-Turk Dušanka; Šikić-Pogačar Maja
  Prehranska modulacija imunske funkcije in nutrigenomika
  [Nutritional modulation of immune function and nutrigenomics]
  2010
 3. Coates Paul M; Betz Joseph M; Blackman Marc R; Cragg Gornon M; Levine Marc; Moss Joel; White Jeffrey D
  Encyclopedia of dietary supplements (2nd ed)
  2010
 4. Breznikar Brane
  Kirurško zdravljenje čezmerne debelosti
  [Surgical treatment of morbid obesity]
  2006
 5. Juričič Mojca; Čakš Tomaž
  Higiena - dietetika: skripta študijsko leto 2005-06 za študente dentalne medicine
  2006
 6. Mičetić-Turk Dušanka
  Klinična prehrana: izbrana poglavja iz klinične prehrane
  2005
 7. Vouk-Grbac Lilijana
  Standard izobraževanja za poklic dietetik v EU
  [Standards of education in the EU]
  2005
 8. Simčič Irena; Hlastan-Ribič Cirila
  Health and education intersectorial role of school nutrition and nutrition education
  2003
 9. Pokorn Dražigost
  Dietna prehrana bolnika
  2004
 10. Herlič Majda; Herlah Barbara
  Prehrana in dietetika: študijsko gradivo: 1.letnik
  2004
 11. Pokorn Dražigost
  50-letnica Klinike prehrane v Sloveniji
  2002
 12. Železnik Danica
  Etika v izobraževalnem programu medicinskih sester
  [Ethic in educational programme of nursing care]
  2003
 13. Mičetić-Turk Dušanka; Železnik Danica; Kolenc Ljudmila
  Klinična dietetika: podiplomski specialistični študijski program
  2002
 14. Žlender B; Pokorn D; Pavčič M; Koch V
  Lack of training in public health nutrition in Slovenia - proposal of new directions in nutrition training curriculum
  2002
 15. Pokorn Dražigost
  Oris zdrave prehrane: priporočena prehrana
  2001
 16. Pavčič Maruša; Fidler Nataša
  Analiza izobraževalnih programov in dela prehranskih svetovalcev (dietetikov) v evropskih državah, članicah EFAD in ZDA
  2001
 17. Lainščak M; Drinovec J
  Comparison of two beverages during the long distance running
  2000
 18. Anonymous ;
  Global health, changing perspectives, challenging our role. Book of abstracts of the 13th international congress of dietetics (ICD); 2000 Jul 23-27; Edinburgh
  2001
 19. Herlič Majda
  Pregled razvoja prehranske in dietetske dejavnosti v Splošni bolnišnici Maribor
  2001
 20. Prelec-Lainščak Jolanda
  Razvoj dietetike v Sloveniji
  [Dietetics development in Slovenia]
  1997
 21. Rudolf Martina
  Dietna prehrana
  1999
 22. Pokorn Dražigost
  Prehrana v starosti
  1999
 23. Pavčič Maruša; Prelec-Lainščak Jolanda
  Meso v dietetiki
  [Meat in dietetics]
  1997
 24. Rajtmajer M
  Nujna medicinska pomoč - poškodbe hrbtenice
  1996
 25. Pokorn D
  Potrebe po beljakovinah pri športnikih
  1996
 26. Ravnikar V
  Skrb za družbeno prehrano - ena izmed nalog aktivnega zdravstvenega varstva delavcev
  1988
 27. Pavčič M
  Organizacija dietne prehrane delavcev
  1988
 28. Brdarić R
  Ishrana sportista
  1988
 29. Modic S
  Seminar o prehrani in pitju tekočin pri delu, v prometu in športu (družbena in zaščitna prehrana ter režim pitja tekočin), Portorož 17-19. marec 1988
  1988
 30. Plavčič M
  Tablice skupina namirnica i njihovih zamjena, revidirana verzija, 1986.
  [Exchange lists: revised in 1986]
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics