biomedicina slovenica


"DIMETHYLHYDRAZINES" : 16

 1. Perše M; Injac R; Štrukelj B; Cerar A
  High fat mixed lipid diet modifies protective effects of exercise on 1,2 dimethylhydrazine induced colon cancer in rats
  2012
 2. Perše Martina; Cerar Anton
  Morphological and molecular alterations in 1,2 dimethylhydrazine and azoxymethane induced colon carcinogenesis in rats
  2011
 3. Pokorn Dražigost; Hlastan-Ribič Cirila; Cerar Anton
  Gastric content of the liquid test meals in rats with gastrointestinal neoplasias induced by N-methyl-N-nitrosoguanidineand 1,2-dimethylhydrazine
  2006
 4. Hlastan-Ribič Cirila; Cerar Anton; Pokorn Dražigost
  Učinek kefirja z različno vsebnostjo maščob v hrani poskusnih živali na pojav eksperimentalnih črevesnih tumorjev
  [Effects of kefir with different fat levels on chemically induced colorectal epithelial tumors]
  2005
 5. Hlastan-Ribič Cirila
  Učinek fermentiranega mleka v hrani poskuspnih živali na pojavnost eksperimentalnih črevesnih tumorjev
  [Effects of fermented milk on chemically induced colorectal epithelial tumors in rats]
  2005
 6. Perše Martina; Cerar Anton
  The dimethylhydrazine induced colorectal tumours in rat - experimental colorectal carcinogenesis
  [Z dimetilhidrazinom inducirani tumorji debelega črevesa in danke pri podgani]
  2005
 7. Perše Martina; Zebič Ana; Cerar Anton
  Rofecoxib does not inhibit aberrant crypt foci formation but inhibits later steps in the development of experimental colorectal cancer: rofecoxib in experimental colon cancer
  2005
 8. Hlastan-Ribič Cirila; Cerar Anton; Pokorn Dražigost; Perše Martina; Zebič Ana
  Effects of kefir containing various levels of fat on chemically induced colorectal epithelial tumors in Wistar rats
  2005
 9. Večerić Željka; Cerar Anton
  Comparison of Wistar vs. Fischer rat in the incidence of 1,2-dimethylhydrazine induced intestinal tumors
  [Primerjava incidence črevesnih tumorjev povzročenih z 1,2-dimetilhidrazinom med sevoma podgan Wistar in Fischer]
  2004
 10. Pokorn Dražigost; Cerar Anton; Hlastan-Ribič Cirila
  The role of various diets and colon tumours experimentally induced by 1,2-dimethylhydrazine on the gastric content in rats
  [Vpliv različnega režima prehrane in eksperimentalno povzročenih tumorjev debelega črevesa z 1,2-dimetilhidrazinom na želodčno vsebino podgan]
  2002
 11. Cerar Anton; Pokorn Dražigost; Hlastan-Ribič Cirila
  Stimulativni učinek nasičenih maščob v hrani na pojavnost eksperimentalno povzročenih črevesnih tumorjev
  2002
 12. Cerar Anton
  Mouse and rat experimental models of esophageal and gastrointestinal tumors
  2000
 13. Večerić Željka
  Vloga seva živali na incidenco z 1,2-dimetilhidrazinom induciranih tumorjev črevesa
  2001
 14. Ravnik-Glavač Metka; Cerar Anton; Glavač Damjan
  Animal model in the study of colorectal carcinogenesis
  2000
 15. Cerar Anton; Pokorn Dražigost
  Experimentally induced duodenal carcinoma by N-methyl-N'-nitro-nitrosoguanidine and 1,2-dimethylhydrazine
  1999
 16. Breskvar Ljubo; Cerar Anton
  A role of gender in the occurrence of dimethylhydrazine induced colorectal tumors in Wistar rats
  [Vpliv spola na indukcijo debeločrevesnega karcinoma z 1,2-dimetilhidrazinom (DMH) pri podganah Wistar]
  1997New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics