biomedicina slovenica


"DINOFLAGELLIDA" : 7

 1. Monti Marina; Zrimec Alxis; Beran Alfred; Berden-Zrimec Maja; Drinovec Luka; Kosi Gorazd; Tamberlich Francesco
  Delayed luminescence of Prorocentrum minimum under controlled conditions
  2005
 2. Sedmak B; Obal R; Mozetič Patricija
  Nadzor nad biotoksini prispeva k varni hrani iz morja
  [Improved seafood safety by means of biotoxin assessment]
  2003
 3. Šajn-Slak Alenka; Vrhovšek Danijel; Kosi Gorazd
  Eutrophication of Šmartinsko lake and its multiple use
  [Evtrofikacija Šmartinskega jezera in večnamenska uporaba]
  2001
 4. Mozetič Patricija; David Matej
  Prenašanje tujerodnih in škodljivih vrst z balastno vodo
  [Ballast water as a vector in the dispersal of non-indigenous and harmful species]
  2001
 5. Mozetič Patricija; Cabrini Marina; Chiurco Riccardo; Beran Alfred
  Temporal distribution of Alexandrium spp. in the Gulf of Trieste (northern Adriatic)
  [Časovna porazdelitev vrst iz rodu Alexandrium v Tržaškem zalivu (severni Jadran)]
  1997
 6. Sedmak B
  National reports: Slovenia
  1995
 7. Fanuko N; Maček P; Sedmak B
  Testiranje školjk ob masovnem pojavu dinoflagelatov
  [Toxicity testing of mussels during the dinoflagelatte bloom]
  1989New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics