biomedicina slovenica


"DIPLOIDY" : 9

 1. Marinoni Gaealle; Piškur Jure; Lachance Marc-Andre
  Ascospores of large-spored Metschnikowia species are genuine meiotic products of these yeasts
  2003
 2. Geršak K; Lavrenčak J; Us-Krašovec M; Tomaževič T
  DNK ploidija granuloznih celic v aspiriranih vzorcih različno velikih jajčnih foliklov
  2000
 3. Pajk Bojana
  Napovedna vrednost DNA ploidije pri starejših bolnicah z rakom dojke zdravljenih s tamoksifenom
  1999
 4. Bubnič Bernarda
  Strukturne značilnosti jeder sluznice glasilk in raka grla v slikovnem citometru
  1998
 5. Omejc M; Repše S; Bračko M
  Is DNA aneuploidy a prognostic factor in gastric cancer?
  1997
 6. Kloboves-Prevodnik Veronika
  EGFr and c-erb B2 encogene overexpression in diploid and aneuploid non-malignant and malignant thyroid lesions
  1997
 7. Pohar-Marinšek Ž; Golouh R
  Secretory breast carcinoma in a man diagnosed by fine needle aspiration biopsy. A case report
  1994
 8. Vodopija I; Sureau P; Smerdel S; Lafon M; Baklaić Z; Ljubičić M; Svjetličić M
  Comparative study of two human diploid rabies vaccines administered with antirabies globulin
  1988
 9. Marković S; Radojković Z; Adžić S; Krstić M
  Fenotip novorodjenčeta sa diploidno-triplodnim mozaicizmom
  1990New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics