biomedicina slovenica


"DISINFECTANTS" : 99

 1. Pintarič Robert; Matela Jože; Pintarič Štefan; Grebenc Stanka
  Use of OPTI-JET CS MDI MR device for biocide aerosolisation in 3T magnetic resonance
  2015
 2. Pintarič Robert; Matela Jože; Pintarič Štefan
  The use of neutral electrolyzed oxidizing water for disinfection of 3.0T MRI scanner
  2015
 3. Somer Grujčič Slavica; Križmarić Miljenko
  Simulacija požara v operacijski dvorani
  2015
 4. Pintarič Štefan; Koprivnikar Janez; Dobeic Martin; Pintarič Robert; Radenković-Damjanković Brana; Janković Ljubinka
  Elektrolizirana oksidirajoča voda - biocid nove generacije
  [Electrolyzed oxidyzing water - new generation of biocide]
  2011
 5. Vujasinović M; Kočar M; Kramer K; Bunc M; Brvar M
  Poisoning with 1-propanol and 2-propanol
  2007
 6. Gabrič Zirkelbach Maja
  Analiza etioloških dejavnikov na delovnem mestu za razvoj kontaktnega dermatitisa med medicinskimi sestrami in zdravstvenimi tehniki v Splošni bolnišnici Novo mesto
  2007
 7. Torkar Tanja
  Vpliv virkona na vegetativne in sporogene oblike mikroorganizmov
  1994
 8. Galeša Mojca
  Preizkušanje protimikrobne učinkovitosti permravljinčne in perocetne kisline na različnih materijalih
  1986
 9. Kušlan Mojca
  Raziskava učinkovitosti virkona kot razkužila za inštrumente
  1992
 10. Torkar Tanja
  Vpliv virkona na vegetativne in sporogene oblike mikroorganizmov
  1994
 11. Gabrič-Zirkelbach Maja
  The role of natural rubber latex gloves and glove powder in the development of occupational contact dermatitis
  2005
 12. Dragaš Ana Zlata; Sušec-Michieli Majda; Kornhauser Pavle; Škerl Marjeta
  Klinische Untersuchungen eines Haendewaschmittels und eines Haendedesinfektionsmittels aus natuerlichen Stoffen in einer paediatrischen Intensivtherapieeinheit
  1985
 13. Dragaš Ana Zlata
  Uporaba razkužil in praktični napotki
  2001
 14. Dragaš Ana Zlata
  Načini razkuževanja
  2001
 15. Dobeic Martin
  Dezinfekcija v veterinarski stroki
  2002
 16. Otorepec P; Bregar R; Gregorič M
  Dezinfekcija pitne vode
  2002
 17. Hojs Ana
  Dezinfekcija v vzgojnoizobraževalnih zavodih
  2002
 18. Klun Nataša
  Učinkovitost razkužil in vplivi na okolje
  2002
 19. Dragaš Ana Zlata
  Uporaba razkužil in praktični napotki
  2002
 20. Dragaš Ana Zlata
  Načini razkuževanja
  2002
 21. Škerl Marjeta
  Cilji razkuževanja v zdravstvu in kriteriji za izbor razkužil
  2002
 22. Anonymous ;
  Seminar iz dezinfekcije; 2002 jun 4-5; Ljubljana
  2002
 23. Dragaš Ana Zlata; Škerl Marjeta
  Higiena in obvladovanje okužb: izbrana poglavja
  2004
 24. Grilc Tjaša; Muzlovič Igor; Jereb Matjaž; Trampuž Andrej
  Higiena rok zdravstvenega osebja v intenzivni enoti
  [Hand hygiene of healthcare workers in an intensive care unit]
  2004
 25. Belšak Milena
  Fizična obremenitev pri delu v sterilizaciji
  2003
 26. Jenčič Vlasta
  Učinkovito in naravi prijazno razkuževanje v ribogojstvu
  [Effective and nature not harmful disinfection in aquaculture]
  2003
 27. Dobeic Martin
  Možnosti dezinfekcije ob pojavu bovine spongiformne encefalopatije (BSE) ali drugih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE)
  [Possibilities of disinfection after the appearance of the bovine spongiform encephalopathy (BSE), or other transmissive encephalophathies (TSE)]
  2003
 28. Poljšak Borut; Dakič Miloš
  DDD in določanje tveganja
  [DDD and risk assessment]
  2003
 29. Ternifi Vesna; Fajfar Simona
  Postopki ocenjevanja in izdaje dovoljenj za DDD sredstva (biocidne pripravke)
  [Assessment procedures and permits issuing procedures of DDD products (biocidal products)]
  2003
 30. Piškur-Kosmač Dunja; Ternifi Vesna
  Zakonodaja na področju DDD
  [DDD legislation]
  2003
 31. Štefančič Metka
  Zdravila in medicinski pripomočki pri okužbah
  2003
 32. Jurkošek Vesna
  Pomen in uporaba razkužil pri obvladovanju bolnišničnih okužb
  2003
 33. Dolinšek Mojca; Kramar Zdenka; Bohinc Peter
  Vzdrževanje prostora, opreme in pripomočkov kot del izolacijske doktrine
  2003
 34. Bregar Renata
  Dezinfekcija pitnih vod: dezinfekcijska sredstva in kemizem delovanja
  2002
 35. Perc Andrej
  Dezinfekcija pitne vode
  2002
 36. Posavec Anton
  Priprava reševalnega vozila na transport in oskrba reševalnega vozila po transportu bolnika / poškodovanca
  2000
 37. Seme Katja
  Sterilizacija in razkuževanje
  2002
 38. Jurkošek Vesna
  Razkuževanje v zdravstenih ustanovah
  2001
 39. Bregar Renata
  Dezinfekcija bazenskih vod - dezinfekcijska sredstva in kemizem delovanja
  2002
 40. Kolman Jožef
  Uporaba in vzdrževanje delovnih sredstev
  2001
 41. Ciraj Marta
  Dejavnost DDD in biocidi
  2001
 42. Lestan Alenka
  Bolezni kože rok pri delavcih kliničnega centra v Ljubljani
  1999
 43. Kočevar Darja
  Uporaba tekočin za razkuževanje v zobozdravstvu
  2000
 44. Seme Katja; Poljak Mario
  Higiensko vzdrževanje zobozdravstvenih inštrumentov in prostorov
  2000
 45. Skubic Milena; Vengušt M
  Praktična uporaba razkužil v veterinarski ambulanti
  [Practical use of disinfectants in veterinary ambulance]
  1999
 46. Dobeic Martin
  Ekološko varčna poraba vode, čistil in razkužil v sanaciji, s pravilno uporabo aparatur in drugih naprav
  [Ecological use of water, cleaners and disinfectants in sanitation with regulary use of cleaningdisinfection systems]
  1999
 47. Grčar I; Kmet M
  Persan-S - peroksiocetna kislina: učinkovito hitro delujoče in okolju prijazno dezinfekcijsko sredstvo
  2000
 48. Dobeic Martin
  Do in podiplomski študij kadrov za izvajanje DDD dejavnosti v veterini
  1999
 49. Družina Branko; Perc Andrej
  Kaj vse je lahko v vodi in kako postane voda pitna (1. del)
  [What all water might contain and how water becomes drinkable]
  2000
 50. Škerl Marjeta
  Preobčutljivost pri zdravstvenih delavcih
  [Hypersensitivity in health care workers]
  1999
 51. Gabrovšek Mojca
  Dezinfekcija in sterilizacija v zdravstvu
  [Disinfection and sterilisation in healt care facilities]
  1999
 52. Likar Kristina; Bauer Martin; Rovšek Sonja
  Mikrobiološka ocena priprave hrane v vzgojno varstvenih zavodih v Ljubljani
  [Microbiological analysis of the preparation of food in kindergartens in Ljubljana]
  1997
 53. Škerl Marjeta
  Sanitarno mikrobiološki vzorci v bolnišnici
  1999
 54. Šoemen-Joksič Agnes
  Significance of analytical chemistry in drinking water monitoring
  1997
 55. Dragaš Ana Zlata
  Razkužila in razkuževanje
  1998
 56. Možina Martin
  Nevarnosti domače lekarne
  [Dangers of a home pharmacy]
  1999
 57. Petrovič Aleš; Rupnik Kati; Renčelj-Rus Simona; Furlan Neva; Markun Alenka; Kuliš Snježana; Ambrož Bosiljka; Aladič Smiljana; Sušanj Damjana; Štrucelj Jože; Janet Evgen
  Spremljanje vodooskrbe v Sloveniji glede na zahteve pravilnika o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Ur. l. RS, št. 46/97): (leto 1997)
  1998
 58. Škerl Marjeta
  Načrt razkuževanja
  1998
 59. Dragaš Ana Zlata
  Razkuževanje in razkužila
  1998
 60. Škerl Marjeta
  Čiste roke - ključni dejavnik bolnišnične higiene
  1998
 61. Družina Branko
  Voda - imperativ osnovne človekove motivacije
  1998
 62. Zorec-Karlovšek Majda
  Zagotavljanje kvalitete alkoholometričnih preiskav - možnost zdravniške napake
  [Establishing the quality of alcohol level tests - the possibility of medical error]
  1998
 63. Petrovič Aleš; Gale Ivanka; Renčelj-Rus Simona; Furlan Neva; Markun Alenka; Štular Andreja; Ambrož Bosiljka; Korpar Ciril; Aladič Smiljana; Vudrag Marko; Muren Alenka; Štumberger Pavel
  Načini priprave kopalnih vod v bazenskih kopališčih, Slovenija 1995-96
  1997
 64. Ayliffe Graham A.J.; Hambraeus Ana; Mehtar Shaheen
  Izobraževalni program za nadzorovanje okužb: osnovni podatki za vzgojo
  1997
 65. Tomašič Armin
  Sredstva za sanitacijo in veterinarska zdravila
  1997
 66. Godina K
  Alergijske bolezni kože pri zaposlenih v zdravstvu
  [Allergic skin diseases affecting the staff in public health service institutions]
  1997
 67. Macarol-Hiti Metka
  Zdravje in okolje
  1997
 68. Petrovič Aleš; Rupnik Kati; Renčelj-Rus Simona; Furlan Neva; Markun Alenka; Petrič Mojca; Ambrož Bosiljka; Aladič Smiljana; Vudrag Marko; Štrucelj Jože; Janet Evgen
  Kakovost vodooskrbe v Sloveniji (leto 1996)
  1997
 69. Peternelj Brigita
  Škodljivi vplivi razkužil na zdravstvene delavce in bolnike
  [Harmful impacts of disinfectants on health care workers and patients]
  1997
 70. Grmek-Košnik Irena
  Možnosti okužbe s preiskavnimi inštrumenti v ginekoloških ordinacijah
  [Transmission of infections by gynaecological instruments]
  1997
 71. Perc Andrej; Družina Branko
  Varnostni ukrepi pri uporabi nekaterih opisanih dezinfekcijskih sredstev. (2)
  1997
 72. Perc Andrej; Družina Branko
  Dezinfekcija pitne vode v nekaterih slovenskih vodovodnih sistemih (1)
  1996
 73. Perc Andrej; Družina Branko
  Disinfection of drinking water in certain Slovenian water systems
  1997
 74. Zver J; Amon M; Levačić-Turk Z
  Upotreba ekološko prihvatljivih dezinficijensa u industriji za proizvodnju mlijeka
  [Ecologically acceptable disinfectants in the diary]
  1995
 75. Baraga Andrej
  Zdravljenje ran - predpisovanje lokalnih učinkovin
  [Adjuvant wound treatment]
  1996
 76. Škerl M
  Izbor razkužil
  1995
 77. Dragaš AZ
  Razkuževanje in kemična razkužila
  1995
 78. Krt B
  Delovanje razkužila Virkon S na spore Bacillus larvae
  1994
 79. Zver J; Amon M
  Disinfection of milking machines by means of disinfectants and disinfection methods
  1994
 80. Dragaš AZ
  Preprečevanje infekcij v zdravniških ordinacijah
  1993
 81. Dragaš AZ
  Sprečavanje infekcija u stomatologiji
  1991
 82. Dragaš AZ
  Preprečevanje infekcij v zobozdravstvu: za študente stomatologije
  1991
 83. Dragaš AZ; Rednak S
  The laboratory investigations of a disinfectant composed of natural substances
  1990
 84. Dragaš AZ; Magajna J
  The bactericidal activity of chlorhexidine and povidone iodine on some opportunistic bacteria
  1990
 85. Jesenovec N
  Doktrinarni stavovi o zaštiti od zaraze radnika u kliničkim i biokemijskim laboratorijama
  1990
 86. Dragaš AZ
  Umivanje rok in uporaba mil v zdravstvu
  1989
 87. Irgolič Rafko
  Higienski ukrepi v zobotehničnih laboratorijih
  [Sanitary recommendations in dental laboratories]
  1990
 88. Dragaš AZ
  The laboratory investigation of a disinfectant composed of natural substances
  1989
 89. Dragaš AZ
  Učinek fizikalnih in kemičnih dejavnikov na mikroorganizme
  1989
 90. Lojkić M; Tomašić A; Čač Ž; Roić B
  Ispitivanje virucidnog djelovanja ardecina na viruse svinjske kuge, bolesti Aujeszkoga, transmisivnog gastroenteritisa svinja i bjesnoće
  1987
 91. Dragaš AZ; Marin J
  L'activite virucide in vitro des acides peracetiques et performiques
  1988
 92. Irgolič N
  Zaštita pri radu infekcioznim materijalom: dezinfekcija i dekontaminacija
  [Desinfection and decontamination of infectious material]
  1987
 93. Smrkolj A
  Spremembe lastnosti bakterijske celice rodu Pseudomonas pod vplivom razkužil
  [The changes in the cells of Pseudomonas species under the influence of the disinfectants]
  1986
 94. Sipus D
  Disinfectant effects of "Acisept" lotion on M. tuberculosis and "atypical" mycobacteria
  1986
 95. Jukić J; Tambić T; Beker B; Arbans D
  Izosan-G efficacy and its position in hospital disinfection
  1986
 96. Osredkar J
  Laboratorijski material, klasifikacija vod, pridobivanje različnih tipov vod, čiščenje in razkuževanje laboratorijskega pribora
  1987
 97. Lozej N
  Vloga kliničnega farmacevta
  1987
 98. Kuhar N
  Uporaba razkužil v laboratoriju
  1987
 99. Stropnik Z
  Laboratorijske in hišne okužbe z glivami
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics