biomedicina slovenica


"DIVORCE" : 32

 1. Kopčavar Guček Nena; Selič Polona
  Depression in intimate partner violence victims in Slovenia
  2018
 2. Politakis Vida Ana; Pregelj Peter; Videtič Paska Alja; Zupanc Tomaž
  Association between alcohol abuse, childhood adverse events and suicide
  [Povezava med zlorabo alkohola, stresnimi dogodki v otroštvu in samomorom]
  2017
 3. Postema Sietke G.; Bongers Raoul M.; Brouwers Michael A. H.; Burger Helena; Norling Hermansson Liselotte M.; Reneman Michiel F.; Dijkstra Pieter U.; Sluis Corry K. van der
  Musculoskeletal complaints in transverse upper limb reduction deficiency and amputation in the Netherlands
  2016
 4. Lasalvia Antonio; Švab Vesna
  Global pattern of experienced and anticipated discrimination reported by people with major depressive disorder
  2013
 5. Selič Polona; Petek Davorina; Pesjak Katja
  Healthy, but are they satisfied? Factors associated with job satisfaction in professional soldiers of the Slovenian armed forces
  2012
 6. Kopčavar-Guček Nena; Švab Igor; Selič Polona
  The prevalence of domestic violence in primary care patients in Slovenia in a five-year period (2005-2009)
  2011
 7. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko; Novak-Glavač Darinka
  Determinants of depression and anxiety in family practice patients with comorbidities
  2010
 8. Drobnič-Radobuljac M; Uršič-Bratina N; Battelino T; Tomori M
  Lifetime prevalence of suicidal and self-injurious behaviors in a representative cohort of Slovenian adolescents with type 1 diabetes
  2009
 9. Pahor Majda; Novak-Antolič Živa; Zaletel-Kragelj Lijana
  Stress burden in women in reproductive age in Slovenia - some causes and consequences
  [Breme stresa pri ženskah v rodnem obdobju v Sloveniji - nekateri vzroki in posledice]
  2009
 10. Farkaš-Lainščak Jerneja; Zaletel-Kragelj Lijana
  Self-rated health in Slovenian adults
  [Zaznavanje zdravja pri odraslih prebivalcih Slovenije]
  2008
 11. Artnik Barbara
  Povezanost socio-ekonomskih in geografskih dejavnikov s prezgodnjo umrljivostjo v Sloveniji
  [The association of socioeconomic and geographical factors with the premature mortality in Slovenia]
  2007
 12. Artnik Barbara
  The evaluation of socioeconomic and geographical factors according to the causes of death in Slovenia
  [Povezanost družbeno-ekonomskih in geografskih dejavnikov z vzroki smrti v Sloveniji]
  2006
 13. Artnik Barbara; Vidmar Gaj; Javornik Jana; Laaser Ulrich
  Premature mortality in Slovenia in relation to selected biological, socioeconomic, and geographical determinants
  2006
 14. Glonar-Vodopivec Maja; Ribičič Vida
  Izkušnje in dileme svetovalnega centra pri dodelitvi otrok
  2003
 15. Kovšca Alenka
  Zastopanje otrokovih pravic v procesu odločanja o zaupanju otroka v vzgojo in varstvo staršem
  2003
 16. Novak Marija Snežna
  Otrok kot objekt v razveznem postopku
  2003
 17. Pačnik Tone
  Klinični psiholog in raziskovanje največje otrokove koristi pri razvezi
  2003
 18. Tomori Martina
  Različni vidiki dodelitve otrok. Zbornik Lokarjevi dnevi 2003; 2003; Ljubljana
  2003
 19. Tomori Martina
  Spremna beseda
  2003
 20. Leskošek Franc
  Sociološki vidiki samomorilnosti v Sloveniji
  [Sociologic aspects of suicidality in Slovenia]
  2001
 21. Marušič Andrej
  Suicide in Slovenia: lessons for cross-cultural psychiatry
  1999
 22. Kržič Bojana
  Neke osobitosti starijih osoba - rijetkih posjetitelja liječnika opće medicine
  1996
 23. Urh Irma
  Vpliv izobrazbe na kajenje v nosečnosti
  [Influence of education on smoking during pregnancy]
  1998
 24. Tavčar Rok
  Napovedni dejavniki dolžine bolnišničnega zdravljenja bolnikov s shizofrenijo
  1996
 25. Vegnuti Miljana
  Marginalnost v stiku s centrom
  [Marginality in contact with the centre]
  1993
 26. Ribičič V
  Stiki staršev z otroki po razvezi
  1995
 27. Pavlin J
  Razveze in alkoholizem
  1995
 28. Lampreht M
  Faze v razveznem procesu, značilnosti posameznih faz in vključevanje družinskega terapevta
  1995
 29. Peklaj J
  Vpliv neravnovesja med pripadnostjo in svojostjo na razvezo
  1995
 30. Gorišek M
  Problemi lojalnosti do staršev pri mladostnikih
  1995
 31. Krek M; Mišigoj-Krek J
  Nekatere značilnosti družin odvisnikov od ilegalnih drog
  [Some characteristics of families with illicit drugs addicts]
  1994
 32. Vodeb-Bonač M
  Poroke, razveze, otroci - kaj nam pove statistika
  1991New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics