biomedicina slovenica


"DOBUTAMINE" : 29

 1. Vlaović Janko; Voga Gorazd
  Spontaneous pulmonary hematoma in a patient with sepsis treated with dual antiplatelet therapy
  2016
 2. Možina Hugo; Podbregar Matej
  Near-infrared spectroscopy during stagnant ischemia estimates central venous oxygen saturation and mixed venous oxygen saturation discrepancy in patients with severe left heart failure and additional sepsis/septic shock
  2010
 3. Sinkovič Andreja
  Akutno srčno popuščanje pri bolnikih z akutnim srčnim infarktom - diagnoza, prognoza in zdravljenje
  [Acute heart failure in patients with acute myocardial infarction - diagnosis, prognosis and treatment]
  2009
 4. Jurič Damijana Mojca; Lončar Darja; Čarman-Kržan Mojca
  Noradrenergic stimulation of BDNF synthesis in astrocytes: mediation via alpha(1)- and beta(1)/beta(2)-adrenergic receptors
  2008
 5. Šebeštjen Miran
  Farmakološko zdravljenje napredovalega srčnega popuščanja
  [Pharmacotherapeutic management of advanced heart failure]
  2005
 6. Krunič Barbara; Sinkovič Andreja; Marinšek Martin; Smolle-Juettner Freya-Maria; Zink Michael
  Primer hude zastrupljenosti z ogljikovim monoksidom, zdravljenje s hiperbarično oksigenacijo
  [A case of severe carbon monoxide poisoning treated by hyperbaric oxygen therapy]
  2005
 7. Vrtovec Bojan; Šebeštjen Miran; Zupan Igor; Bunc Matjaž
  Zdravljenje napredovalega srčnega popuščanja v specializirani terciarni ustanovi
  [Tretament of advanced stage heart failure in specialized tertiary medical center]
  2005
 8. Gradecki Iztok
  Obremenitvena ehokardiografija
  2004
 9. Dhar SC; Birnbaum Y; Hayes S; Naqvi T; Čerček B; Blanche C; Friedman A; Trento A; Siegel RJ
  Milrinone echocardiographic viability test - a pilot study
  2001
 10. Atar S; Nagai T; Čerček B; Naqvi T; Luo H; Siegel RJ
  Pacing stress echocardiography- a potential substitute for dobutamine stress echocardiography
  2000
 11. Kamenik Mirt
  Nadomeščanje tekočin in uporaba vazoaktivnih učinkovin pri sepsi in septičnem šoku
  2003
 12. Gričar Marko; Kenda Miran F
  Akutni koronarni sindrom in srčno popuščanje
  2002
 13. Štajer D; Bervar M; Horvat M
  Cardiogenic shock following a single therapeutic oral dose of verapamil
  2001
 14. Možina Hugon
  Nadaljevanje zdravljenja po uspešnem oživljanju II.
  [Treatment after successful resuscitation - Part II.]
  2001
 15. Bovill James G
  Inotropic drugs
  2001
 16. Voga Gorazd
  Šok
  2000
 17. Remškar Mojca; Noč Marko; Leskovšek Bojan; Horvat Matija
  Profound circulatory shock following heroin overdose
  1998
 18. Singer M
  The management of acute heart failure
  1998
 19. Meier-Hellmann A
  Effects of catecholamines on splanchnic blood flow in sepsis
  1998
 20. Voga Gorazd
  Šok
  1999
 21. Gradecki Iztok
  Stresna ehokardiografija
  [Stress echocardiography]
  1999
 22. Kremžar B; Špec-Marn A; Kompan L; Cerović O
  Normal values of SvO2 as therapeutic goal in patients with multiple injuries
  1997
 23. Remškar Mojca; Noč Marko; Leskovšek Bojan; Horvat Matija
  Reverzibilni kardiogeni šok po predoziranju heroina
  [Reversible cardiogenic shock following heroin overdose]
  1998
 24. Voga Gorazd
  Sistemski transport in poraba kisika pri miokardnem infarktu
  1998
 25. Horvat Matija
  Posebna klinična stanja: srčno popuščanje
  1998
 26. Štajer Dušan; Bervar Mojca; Horvat Matija
  Kardiogeni šok po prvem terapevtskem odmerku verapamila
  [Cardiogenic shock after initial therapeutic dose of verapamil]
  1997
 27. Marušič D
  Zastrupitev z verapamilom in propranololom ob alkoholnem opoju - primer iz klinične prakse
  [Combined poisoning with verapamil, propranolol, and ethanol - a case report]
  1996
 28. Kosmač N
  Inotropne učinkovine
  1994
 29. Kremžar B
  Transport kisika pri politravmatiziranem poškodovancu
  1994New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics