biomedicina slovenica


"DOBUTAMINE" : 28

 1. Možina Hugo; Podbregar Matej
  Near-infrared spectroscopy during stagnant ischemia estimates central venous oxygen saturation and mixed venous oxygen saturation discrepancy in patients with severe left heart failure and additional sepsis/septic shock
  2010
 2. Sinkovič Andreja
  Akutno srčno popuščanje pri bolnikih z akutnim srčnim infarktom - diagnoza, prognoza in zdravljenje
  [Acute heart failure in patients with acute myocardial infarction - diagnosis, prognosis and treatment]
  2009
 3. Jurič Damijana Mojca; Lončar Darja; Čarman-Kržan Mojca
  Noradrenergic stimulation of BDNF synthesis in astrocytes: mediation via alpha(1)- and beta(1)/beta(2)-adrenergic receptors
  2008
 4. Šebeštjen Miran
  Farmakološko zdravljenje napredovalega srčnega popuščanja
  [Pharmacotherapeutic management of advanced heart failure]
  2005
 5. Krunič Barbara; Sinkovič Andreja; Marinšek Martin; Smolle-Juettner Freya-Maria; Zink Michael
  Primer hude zastrupljenosti z ogljikovim monoksidom, zdravljenje s hiperbarično oksigenacijo
  [A case of severe carbon monoxide poisoning treated by hyperbaric oxygen therapy]
  2005
 6. Vrtovec Bojan; Šebeštjen Miran; Zupan Igor; Bunc Matjaž
  Zdravljenje napredovalega srčnega popuščanja v specializirani terciarni ustanovi
  [Tretament of advanced stage heart failure in specialized tertiary medical center]
  2005
 7. Gradecki Iztok
  Obremenitvena ehokardiografija
  2004
 8. Dhar SC; Birnbaum Y; Hayes S; Naqvi T; Čerček B; Blanche C; Friedman A; Trento A; Siegel RJ
  Milrinone echocardiographic viability test - a pilot study
  2001
 9. Atar S; Nagai T; Čerček B; Naqvi T; Luo H; Siegel RJ
  Pacing stress echocardiography- a potential substitute for dobutamine stress echocardiography
  2000
 10. Kamenik Mirt
  Nadomeščanje tekočin in uporaba vazoaktivnih učinkovin pri sepsi in septičnem šoku
  2003
 11. Gričar Marko; Kenda Miran F
  Akutni koronarni sindrom in srčno popuščanje
  2002
 12. Štajer D; Bervar M; Horvat M
  Cardiogenic shock following a single therapeutic oral dose of verapamil
  2001
 13. Možina Hugon
  Nadaljevanje zdravljenja po uspešnem oživljanju II.
  [Treatment after successful resuscitation - Part II.]
  2001
 14. Bovill James G
  Inotropic drugs
  2001
 15. Voga Gorazd
  Šok
  2000
 16. Remškar Mojca; Noč Marko; Leskovšek Bojan; Horvat Matija
  Profound circulatory shock following heroin overdose
  1998
 17. Singer M
  The management of acute heart failure
  1998
 18. Meier-Hellmann A
  Effects of catecholamines on splanchnic blood flow in sepsis
  1998
 19. Voga Gorazd
  Šok
  1999
 20. Gradecki Iztok
  Stresna ehokardiografija
  [Stress echocardiography]
  1999
 21. Kremžar B; Špec-Marn A; Kompan L; Cerović O
  Normal values of SvO2 as therapeutic goal in patients with multiple injuries
  1997
 22. Remškar Mojca; Noč Marko; Leskovšek Bojan; Horvat Matija
  Reverzibilni kardiogeni šok po predoziranju heroina
  [Reversible cardiogenic shock following heroin overdose]
  1998
 23. Voga Gorazd
  Sistemski transport in poraba kisika pri miokardnem infarktu
  1998
 24. Horvat Matija
  Posebna klinična stanja: srčno popuščanje
  1998
 25. Štajer Dušan; Bervar Mojca; Horvat Matija
  Kardiogeni šok po prvem terapevtskem odmerku verapamila
  [Cardiogenic shock after initial therapeutic dose of verapamil]
  1997
 26. Marušič D
  Zastrupitev z verapamilom in propranololom ob alkoholnem opoju - primer iz klinične prakse
  [Combined poisoning with verapamil, propranolol, and ethanol - a case report]
  1996
 27. Kosmač N
  Inotropne učinkovine
  1994
 28. Kremžar B
  Transport kisika pri politravmatiziranem poškodovancu
  1994New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics