biomedicina slovenica


"DOPAMINS" : 40

 1. Šet Vida; Šinkovec Jaka; Trošt Maja
  Dopaminski disregulacijski sindrom pri bolnikih s Parkinsonovo bolezijo
  [Dopamine dysregulation syndrome in Parkinson's disease patients]
  2017
 2. Terzič Tea; Kores-Plesničar Blanka; Dolžan Vita
  Genska variabilnost nevrotransmiterskih poti centralnega živčnega sistema ter presnove antipsihotikov pri terapevtsko rezistentni shizofreniji
  [Genetic variability in neurotransmiter pathways of central nervous system and antipsychotic disposition in treatment refractory schizophrenia]
  2015
 3. Bogićević Sanja; Živin Marko
  Efficacy of potential atypical antipsychotic lek-8829 on behavioral effects in rat model of catalepsy and inhibition of amphetamine induced psychomotor stimulation
  [[Učinkovitost potencialnega atipičnega antipsihotika lek-8829 na vedenjske učinke na podganjih modelih katalepsije ter z amfetaminom povzročene psihomotorične stimulacije]]
  2015
 4. Dolžan Vita; Kores-Plesničar Blanka; Serretti Alessandro; Mandelli Laura; De Ronchi Diana; Olgiati Paolo; Zalar Bojan; Koprivšek Jure; Breskvar Katja
  Polymorphisms in dopamine receptor DRD1 and DRD2 genes and psychopathological and extrapyramidal symptoms in patients on long-term antipsychotic treatment
  2006
 5. Štemberger Nastja; Tratnjek Larisa; Živin Marko
  Dopaminergic modulation of synaptotagmin IV and substance P expression and characterization of striatal alterations during culture of organotypic whole brain slices from young rats
  2015
 6. Živin Marko
  Patofiziološki temelji shizofrenije
  2015
 7. Tratnjek Larisa; Glavan Gordana; Živin Marko
  Dopaminergic modulation of synaptotagmin IV expression in animal model of Parkinson disease
  2015
 8. Obreza Aleš
  Pregled relevantnih zdravilnih učinkovin, ki se izdajajo na recept
  [Overview of relevant presription drugs]
  2008
 9. Locatelli Igor; Mrhar Aleš
  Odmerjanje zdravil za zdravljenje Alzheimerjeve in Parkinsonove bolezni
  [Dosage regimens of drugs used in the treatment of Alzheimer's and Parkinson's disease]
  2008
 10. Rojc Žan; Komel Radovan; Videtič Paska Alja
  Preiskava polimorfizmov v genu DRD2 pri žrtvah samomora
  2014
 11. Kubale Valentina; Blagotinšek Kaja; Pogačnik Azra; Vrecl Milka
  Vloga tretje znotrajcelične zanke pri regulaciji dolge oblike dopaminskega receptotja tipa 2 (D2L-R)
  2011
 12. Pfeifer Marija
  Novosti v zdravljenju hipofiznih tumorjev
  2012
 13. Ilaš Janez
  Zloraba zdravil na recept: opioidni analgetiki, pomirjevala, uspavala in stimulanti
  2013
 14. Moretti Rita; Torre Paola; Antonello Rodolfo M.; Vidus Rosin Marta; Esposito Francesca; Rubelli Furman Matej; Bellini Giuseppe
  Apathy
  2012
 15. Flisar Dušan; Puklavec Ludvik; Grmek Marko; Trošt Maja
  Slikanje SPECT dopaminskega prenašalca pri boleznih možganov
  [SPECT imaging of dopamine transporter in brain disorders]
  2008
 16. Šprah Lilijana
  Vpliv ibogaina na dopaminsko D-1 receptorsko pot
  2007
 17. Živin Marko; Pregelj Peter
  Delni agonizem dopaminskih receptorjev
  2007
 18. Videtič Alja; Pungerčič Galina
  Molekularna genetika samomorilnosti
  [Molecular genetics of suicide]
  2006
 19. Flisar Dušan
  Sindrom nemirnih nog
  [Restless legs syndrome]
  2006
 20. Dernovšek Mojca Z
  Dopaminski sistem in bipolarna motnja razpoloženja
  2005
 21. Starovasnik Barbara; Sever Alenka
  Motnje kognitivnih sposobnosti pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo
  [Cognitive impairments in patients with the Parkinsons disease]
  2004
 22. Rečnik Gregor; Avberšek Andreja
  Kako izboljšati kvaliteto življenja pri bolnikih s parkinsoizmom?
  [How to improve the quality of life of people with Parkinsonism?]
  2003
 23. Živin Marko; Šprah Lilijana; Sket Dušan
  Preizkus delovanja ergolinskega derivata Lek-9928 kot delnega agonista na dopaminskih receptorjih
  1994
 24. Kermavnar Melita T; Peterlin Borut; Hawlina Marko
  Polimorfizmi dopaminskih receptorjev pri bolnikih s pigmentno retinopatijo
  [Polymorphisms of dopamine receptors in patients with retinitis pigmentosa]
  2002
 25. Bartolić Andrej
  Močnostni spekter nihanja med mirno stojo pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo
  [Power spectrum of body oscillations during free stance in patients with Parkinson's disease]
  2001
 26. Kermavnar Melita T
  Polimorfizmi dopaminskih receptorjev pri bolnikih s pigmentno retinopatijo
  2000
 27. Kermavnar Melita T
  Polimorfizmi dopaminskih receptorjev pri bolnikih s pigmentno retinopatijo
  [Polymorphisms of dopamine receptors in patients with retinitis pigmentosa]
  2001
 28. Small Joyce G; Hirsch Steven R; Arvantis Lisa A; Miller Barbara G; Link Christopher G G
  Kvetiapin pri bolnikih s shizofrenijo: dvojna slepa primerjava visokega in nizkega odmerka s placebom
  [Quetiapine in patients with schizophrenia]
  2000
 29. Auer Vladimir
  Možganski sistem za nagrajevanje, dopamin in zasvojenost
  [Brain reward system, dopamine, and addiction]
  2000
 30. Glavan Gordana
  Genska ekspresija kot kazalec učinka ergolinskega derivata LEK-8829 na dopaminske receptorje pri podganah z enostransko poškodbo nigrostriatne poti
  2000
 31. Šprah Lilijana
  Učinek spojine LEK-8829 na dopaminskih receptorjih pri podgani z enostransko okvaro striatuma
  1999
 32. Šteblaj Anton; Tavčar Rok; Dernovšek Mojca Z
  Nevrolpetični maligni sindrom
  [Neuroleptic malignant syndrome]
  1997
 33. Pirtošek Z
  Medical treatment of Parkinson's disease
  [Medikamentno zdravljenje Parkinsonove bolezni]
  1996
 34. Ružička E; Roth J
  Apomorphine and cognitive function in Parkinson's disease
  [Apomorfin in kognitivna funkcija pri Parkinsonovi bolezni]
  1996
 35. Turjanski N; Brooks DJ
  PET studies of dopaminergic function in involuntary movement disorders
  [študije dopaminergičnih funkcij pri ekstrapiramidnih motnjah s pozitronsko emisijsko tomografijo (PET)]
  1996
 36. Zabavnik-Piano J
  Proučevanje razlik v primarni strukturi dopaminskega receptorja D2 pri različnih živalskih vrstah
  [A study of interspecies differences in the primary structure of dopamine D2 receptor]
  1995
 37. Macedoni-Lukšič M
  Amfetaminski model psihoze pri podganah: modulacija dopaminskega sistema s holinergičnimi
  1993
 38. Mićić J; Popović V; Kendereški A; Dragašević M; Nešović M; Djordjević P; Manojlović D
  Dopaminski agonisti u lečenju akromegalije
  [Dopamine agonists in treatment of acromegaly]
  1988
 39. Terzič D
  Dopaminski sistem in shizofrenija
  [The dopamine systems and schizophrenia]
  1989
 40. Jurič P
  Dopamin in agonisti dopaminskih receptorjev. (Dopamine and dopamine receptor agonists)
  1986



New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics