biomedicina slovenica


"DRAINAGE" : 313

 1. Denišlič Miro; Zorc Marjeta; Ravnik Janez; Miloševič Zoran; Tiric-Campara Merita; Al-Hashel Jassem Yousef; Zorc-Pleskovič Ruda; Ravnik Dean
  Impact of extracranial veins endovascular procedures on the quality of life in patients with multiple sclerosis - follow up after 1 year
  2014
 2. Rakuša Mateja; Kocbek Lidija
  Žilna anatomija
  [Vascular anatomy]
  2017
 3. Ibričić Ervin; Djekić Bernarda; Gorjup Polona
  Opazovanje napak pri zagotavljanju prehodnosti drena torakalne drenaže
  [Observing mistakes in providing transitivity in thoracic drainage]
  2017
 4. Slanič Aleš
  Predoperativna perkutana transhepatična biliarna drenaža pri malignem ikterusu
  [Percutaneous preoperative biliary drainage in malignant obstructive jaundice]
  2016
 5. Jagrič Tomaž; Gorenjak Maksimiljan; Goropevšek Aleš
  Could the immune response in the sentinel lymph nodes of gastric cancer patients be the key to tailored surgery?
  2016
 6. Velnar Tomaž; Bunc Gorazd
  Primary intracerebral haematoma evacuation
  2016
 7. Trotovšek Blaž
  Kirurško zdravljenje tumorjev sotočja jetrnih vodov
  [Surgical treatment for hilar cholangiocarcinoma]
  2013
 8. Peršolja Černe Melita
  Varna tehnika dolgotrajne intermitentne samokatetrizacije
  [Safe long-term intermittent self-catheterisation technique]
  2016
 9. Krizman Laura
  Pojav bolnišničnih okužb pri pacientih z zunanjo likvorsko drenažo
  [Emergence nosocomial infections in patients with external cerebrospinal fluid drainage]
  2009
 10. Golc Jasmina; Zakelšek Jasna; Strojnik Tadej
  Infections of the drainage systems in neurosurgery
  2011
 11. Hojski Aljaž; Leitgeb Maja; Crnjac Anton
  Release of growth factors after mechanical and chemical pleurodesis for treatment of malignant pleural effusion
  2015
 12. Cocetta Martina; Hlebš Sonja
  Z dokazi podprta učinkovitost obravnave limfedema zgornjega uda po prebolelem raku dojke z manualno limfno drenažo ali brez nje - pregled literature
  [Evidence-based physiotherapy of breast cancer related upper limb lymphedema with or without manual lymph drainage - literature review]
  2015
 13. Verkhratsky Alexei; Nedergaard Maiken; Hertz Leif
  Why are astrocytes important?
  2015
 14. Štubljar David; Kopitar Andreja Nataša; Grošelj-Grenc Mojca; Kumer Kristina; Fabjan Teja; Skvarč Miha
  Diagnostic accuracy of presepsin (sCD14-ST) to predict bacterial infection measured in cerebrospinal fluid in children with suspected bacterial meningitis/ventriculitis
  2015
 15. Skvarč Miha; Štubljar David; Grošelj-Grenc Mojca; Kopitar Andreja Nataša
  Measurement of sCD14 - presepsin is a good alternative to monitor children after external ventricular drainage (EVD) in case of suspected bacterial ventriculitis/meningitis
  2014
 16. Saje Andreja; Porčnik Andrej; Koršič Marjan; Beović Bojana
  Slovenske smernice za uporabo antibiotične profilakse pri nevrokirurških operacijah
  [Slovenian guidelines on the use of antibiotic prophylaxis in neurosurgical operations]
  2014
 17. Pejković Božena
  Klinična anatomija dojke
  [Clinical anatomy of the breast]
  2014
 18. Negi Smita I; Patel Jay; Patel Manish; Loyalka Pranav; Kar Biswajit; Gregorič Igor
  Successful repair of aortic annulus rupture during transcatheter aortic valve replacement using extracorporeal membrane oxygenation support
  2013
 19. Herlihy James P.; Loyalka Pranav; Gnananandh Jayaraman; Gregorič Igor; Dahlberg Carl G. W.; Kar Biswajit; Delgado Reynolds M.
  PleurX catheter for the management of refractory pleural effusions in congestive heart failure
  2009
 20. Strojnik Tadej; Golc Jasmina; Zakelšek Jasna
  Infections of external ventricular drainages
  2012
 21. Štupnik Tomaž; Drinovec Igor
  Torakalna punkcija [in] torakalna drenaža
  2013
 22. Santrač Nada; Bešić Nikola; Petrovic L; Buta M.; Djurišić I.; Oruci M.; Pupić G.; Ito Yohei; Dzodić R.
  Lymphatic drainage and regional metastases in papillary thyroid carcinoma of pyramidal lobe
  2013
 23. Santrač Nada; Bešić Nikola; Buta Marko; Oruci Merima; Djurišić I.; Pupić Gordana; Petrovic L; Ito Yasuhiro; Dzodić Radan
  Lymphatic drainage, regional metastases and surgical management of papillary thyroid carcinoma arising in pyramidal lobe
  2014
 24. Velnar Tomaž; Ravnik Janez; Bunc Gorazd
  Resolution of blepharospasm after chronic subdural haematoma evacuation
  [Auflösung eines Blepharospasmus nach chronischer subduralen Hämatomentfernung]
  2012
 25. Klokočovnik Tomislav; Kersnik-Levart Tanja; Bunc Matjaž
  Double venous drainage through the superior vena cava in minimally invasive aortic valve replacement: a retrospective study
  2012
 26. Velnar Tomaž; Jelenc Franc; Koršič Marjan
  Laparoskopska vstavitev ventrikularne drenaže zaradi normotenzivnega hidrocefalusa. Prikaz primera in nove operacijske tehnike
  [Laparoscopically guided ventriculoperitoneal drainage placement for the treatment of normal pressure hydrocephalus - a report of a case and surgical tecnique]
  2012
 27. Cvetko Erika
  A case of an unusual arrangement of numerous tributaries to the middle temporal vein and its fenestration
  2013
 28. Hribar Dejan; Djurić Nina; Šurlan-Popovič Katarina
  Nizkodozna računalniška tomografija glave pri bolnikih z vstavljeno drenažo: znižanje doze in vpliv na kvaliteto slike
  [Low-dose head CT in patients with external ventricular drainage: dose reduction and effect on image quality]
  2012
 29. Šantl-Letonja Marija; Klančar Janez; Berden Pavel; Knific Jernej; Ključevšek Tomaž; Cvetičanin Branko; Šurlan Miloš
  Perkutana drenaža tekočinskih kolekcij v trebuhu
  [Percutaneous drainage of the abdominal fluid collections]
  1996
 30. Šmigoc Tomaž; Rink Nina; Beović Bojana; Bošnjak Roman
  Dejavniki tveganja za okužbo pri bolnikih z zunanjo ventrikularno drenažo
  [Risk factors for infections related to external ventricular drainage]
  2012
 31. Šmigoc Tomaž; Beović Bojana; Bošnjak Roman
  Dejavniki, ki vplivajo na okužbo pri bolnikih z zunanjo likvorsko drenažo
  2010
 32. Rozman Aleš; Debeljak Andrej; Kern Izidor
  Torakoskopija - analiza 129 posegov
  [Thoracoscopy, a study of 129 procedures]
  2011
 33. Hajdinjak Tine; Unuk Sibila
  Perirenalni absces: pregled literature in prikaz primera
  [Perirenal abscess: literature review and case report]
  2011
 34. Urnaut Vitoslava; Klasinc Marija
  Zdravstvena nega bolnika z okužbo sečil
  [Nursing care of patients with urinary tract infection]
  2011
 35. Klokočovnik Tomislav; Bunc Matjaž
  Double drainage through vena cava superior in mini surgical approaches for aortic valve replacement
  2011
 36. Šurlan K; Popovič P; Šurlan M
  Percutaneous drainage of pancreatic pseudocyst into the stomach
  2001
 37. Šurlan K; Popović P; Sever M; Vidmar-Bracika D; Šurlan M
  Percutaneous drainage of pancreatic pseudocysts in the stomach
  2001
 38. Drnovšek-Olup Brigita; Beltram Matej
  Long-term success rate of transcanalicular laser dacryocystorhinostomy
  [Dolgoročna uspešnost transkanalikularne laserske dakriocistorinostomije]
  2010
 39. Kiser Andy C; Landers Mark; Horton Rodney; Hume Andrew; Natale Andrea; Geršak Borut
  The convergent procedure: a multidisciplinary atrial fibrillation treatment
  2010
 40. Drnovšek-Olup B; Beltram M
  Transcanalicular diode laser-assisted dacryocystorhinostomy
  2010
 41. Šarenac Tomislav; Crnjac Anton
  Kirurško zdravljenje bolnika z buloznim emfizemom pri KOPB
  [Surgical treatment of a patient with bullous emphysema and COPD]
  2010
 42. Strahovnik Andrej
  Operativna rana neposredno po vstavitvi kolčne endoproteze: vpliv drenaže
  2009
 43. Skok Pavel
  Submukozni tumorji v zgornji prebavni cevi
  [Submucosal tumors of the upper gastrointestinal tract]
  2009
 44. Ležaič Luka; Hodolič Marina; Fettich Jure; Grmek Marko; Milčinski Metka
  Reproducibility of 99mTc-mercaptoacetyltriglycine renography: population comparison
  2008
 45. Bošnjak Roman; Podboj Jernej; Boršoš Imre; Benedičič Mitja
  Combined endoscopic and microscopic transnasal approach for removal of large pituitary macroadenomas extending to paranasal sinuses
  [Kombinirani endoskopsko-mikroskopski transnazalni pristop za odstranitev velikih hipofiznih makroadenomov s širjenjem v obnosne votline]
  2009
 46. Roškar Zdravko; Umek Bradač Stanislava; Miksić Mirjana; Kanič Zlatka; Pogorevc Robert; Homšak Matjaž
  Slikovna diagnostika obolenj pljuč in prsnega koša v enoti za intenzivno terapijo otrok
  [Diagnostic imaging procedures for lung and chest diseases in the paediatric intensive care unit]
  2009
 47. Kompare Boris; Babič Renato; Griessler-Bulc Tjaša; Cerar Uroš; Knez Martin; Kogovšek Janja; Panjan Jože; Petrič Metka; Pintar Marina; Rodič Primož; Babić Sergije; Atanasova Nataša
  Odvodnja autocesta i zaštita voda: analiza djelovanja uređaja za pročišćavanje u kršu
  [Drainage of motorways and water protection: analysis of performance of a water treatment structure on karstic terrain]
  2009
 48. Rubinić Josip; Zmaić Bojan
  Zbornik radova konferencija Suvremene metode odvodnje oborinskih voda urbanih sredina na obalnim područjima; 2009 ožu 19-21; Rijeka
  [Proceedings conference with international participation Modern methods of storm water drainage in urban coastal areas; 2009 Mar 19-21; Rijeka]
  2009
 49. Majerović Mate; Župančić Božidar; Babič Živorad; Košutić Damir
  Experimental small intestine transplantation
  1998
 50. Šabić Samir; Pahor Dušica
  Solzni sistem: preiskave in bolezni
  2008
 51. Štupnik Tomaž; Vidmar Stanko
  Ultrazvočno vodeno dreniranje plevralnega prostora
  [Ultrasound-guided chest tube thoracostomy]
  2008
 52. Veingerl Bojan; Hojski Aljaž; Vidovič Damjan; Zorko Anton
  Zdravljenje iatrogenih in spontanih perforacij požiralnika
  2007
 53. Vidovič Damjan
  Torakalna drenaža v predbolnišničnem okolju: da ali ne?
  [Chest tube thoracostomy in the prehospital setting: yes or no?]
  2007
 54. Gadžijev Eldar; Mlakar Boštjan; Flis Vojko
  Kirurška anatomija žolčnika in žolčevodov
  [Surgical anatomy of the gallbladder and bile ducts]
  2007
 55. Ravnik Janez; Jugović Domagoj; Vranič Andrej
  Vstavitev subduro-peritonealne drenaže pri bolniku s ponavljajočim se obojestranskim subduralnim higromom: prikaz primera
  [Insertion of the subduro-peritoneal drainage in a patient with recurrent bilateral subdural hygroma: a case report]
  2007
 56. Gadžijev Eldar
  Surgical anatomy of hepatoduodenal ligament and hepatic hilus
  2002
 57. Novak Zmago; Unuk Sibila; Lorenčič Robnik Slavica; Bunc Gorazd
  Okužbe po posegih v nevrokirurgiji
  [Infections after neurosurgical procedures]
  2007
 58. Bulc-Griessler Tjaša; Šajn-Slak Alenka
  Agricultural run-off treatment with vegetated drainage ditches
  2007
 59. Juretić Mirna; Belušić-Gobić Margita; Kukuljan Melita; Cerović Robert; Golubović Vesna; Gobić David
  Mediastinitis and bilateral pleural empyema caused by an adontogenic infection
  [Mediastinitis in empiem plevre zaradi širjenja zobnega vnetja]
  2007
 60. Germ Mateja; Stibilj Vekoslava; Kreft Ivan
  Metabolic importance of selenium for plants
  2007
 61. Kocijančič Ksenija; Kocijančič Igor
  Radiofrequency ablation of lung tumours - new perspective in treatment of lung neoplasms
  [Radiofrekvenčna ablacija pljučnih tumorjev - nova oblika zdravljenja pljučnih novotvorb]
  2007
 62. Omejc M; Vidmar D; Perovič A; Šurlan M; Sever M; Pleskovič L
  Percutaneous drainage of pancreatic pseudocyst into the stomach
  2005
 63. Battelino S; Gros A; Anicin A
  Surgical treatment of infective complications of chronic middle ear conditions, our 15 years of experience
  2006
 64. Militarov Anže; Gubina Marija; Smrke Dragica
  Okužbe umetnih sklepov
  [Prosthetic joint infections]
  2006
 65. Hajdinjak Tine
  Ledvične kolike
  [Renal colic]
  2006
 66. Vrabič Erik
  Operativno zdravljenje golenje razjede
  [Operative treatment of chronic leg ulcer]
  2006
 67. Tomažič Aleš; Pleskovič Alojz
  Surgical outcome after pancreatoduodenectomy: effect of preoperative biliary drainage
  2006
 68. Di Stefano Andrea B; Acquaviva Giusi; Garozzo Gaetano; Barbič Matija; Cvjetičanin Branko; Meglič Leon; Kobal Borut; Rakar Stelio
  Lymph node mapping and sentinel node detection in patients with cervical carcinoma: a 2-year experience
  2006
 69. Šajn-Slak Alenka; Bulc Tjaša G; Vrhovšek Danijel
  Ecoremediations - a new concept of natural treatment system - review of experiences in Slovenia
  2006
 70. Ferlič Franc
  Nekirurško zdravljenje simptomatskih cist v jetrih
  [Nonsurgical treatment of symptomatic hepatic cyst]
  2006
 71. Babnik-Peskar Darja
  Rentgenske preiskave pri kamnih v sečilih
  [Roentgenological investigations in urolithiasis]
  1996
 72. Eržen Janez
  Poškodbe prsnega koša
  2006
 73. Drnovšek-Olup Brigita
  Postraumatic eyelid reconstruction
  2006
 74. Osrajnik Ilonka; Varga Tomaž
  Zdravljenje bolezni plevre
  [Treatment of pleural diseases]
  2006
 75. Bouza E; San-Juan R; Munoz P; Voss A; Kluytmans J; Adam D; Andres Agulla; Ros Alaine; Alvarez Maria; Tomič Viktorija
  A European perspective on nosocomial urinary tract infections 2. Report on incidence, clinical characteristics and outsome (ESGNI-004 study)
  2001
 76. Mlinarič Vladimir
  Diagnostični in terapevtski posegi na biliarnem traktu
  [Diagnostic and therapeutic procedures in biliary tract diseases]
  2006
 77. Rajšp Nada
  Kašelj in drenažni položaj
  2006
 78. Rakovec S; Munteanu D; Smrke D
  Open drainage using three excisions for treatment of pyogenic flexor tenosynovitis
  [Odprta drenaža s tremi ekscizijami za zadravljenje gnojnega tenosinovitisa fleksorjev]
  2005
 79. Stritar A; Arnež-Zoran M; Stanec Z; Grmek M; Us J
  Lymph drainage by jejunum flap microsurgically implanted in soft tissue
  2004
 80. Skok Pavel
  Endoskopski ultrazvok in gastrointestinalni stromalni tumorji
  [Endoscopic ultrasound and gastrointestinal stromal tumors]
  2005
 81. Kmecl Tanja; Arzenšek Jože; Benedičič Ana
  Primarni dedni linfedem - klinični primer
  2005
 82. Boben Jana; Peterka Matjaž; Kramberger Petra; Cankar Katarina; Petrovič Nataša; Štrancar Aleš; Ravnikar Maja
  Določanje ToMV virusa v vodah s PCR v realnem času
  [Detection of ToMV virus in water using real-time PCR]
  2005
 83. Zhu Liping; Wang Jungo; Brancelj Anton
  A study on environmental changes based upon cladoceran assemblages from the core sediments in Chen Co, southern Tibet
  2005
 84. Vrhovšek Danijel; Macarol Bogdan; Ameršek Iztok
  Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Grosuplje
  2005
 85. Nučič Janez; Umek Tomaž; Vrhovšek Danijel; Macarol Bogdan; Trunkl Andrej; Eržetič Marko; Požar Ernest
  Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Izola
  2005
 86. Starc Andrej
  Zdravstvena nega torakalne drenaže aktivnosti zdravstvene nege pri razbremenitvi prsnega koša
  [Nursing care in thoracic drainage]
  2005
 87. Jelatancev Alina; Grmec Štefek
  Spontani pnevmotoraks kot vzrok bolečine v prsnem košu pri mlajših osebah
  [Spontaneous pneumothorax as the cause of chest pain in young people]
  2005
 88. Štupnik Tomaž; Mavko Ana
  Spontani hemopnevmotoraks
  [Spontaneous hemopneumothorax]
  2005
 89. Krkovič Matija
  Kirurški reanimacijski postopki
  [Surgical procedures during resuscitation]
  2005
 90. Planinšek-Ručigaj Tanja; Košiček Metoda; Kozak Matija; Grmek Marko
  Obravnava bolnika z limfedemom
  2005
 91. Skalicky Marjan; Dajčman Davorin
  Indikacije za endoskopski ultrazvok (EUZ) in endoskopsko papilotomijo (EPT)
  [Indications for endoscopic ultrasound (EUS) and endoscopic papillotomy (EPT)]
  2005
 92. Trontelj Peter; Machino Yoichi; Sket Boris
  Phylogenetic and phylogeographic relationships in the crayfish genus Austropotamobius inferred from mitochondrial COI gene sequences
  2005
 93. Cvetko E; Skalerič U
  Limfna drenaža obzobnih tkiv
  [Lymphatic drainage of periodontal tissues]
  2004
 94. Popovič Peter; Šurlan Katarina
  Interventional radiological management of complications in renal transplantation
  [Radiološka diagnostika in zdravljenje zapletov presajene ledvice]
  2004
 95. Kruščić A
  Primary relieving microincisions of damaged skin cover with fluid drainage obstruction and a case of temporary coverage of denuded fragments of tibia with scraped epidermis
  2004
 96. Kotnik Jože; Horvat Milena; Fajon Vesna; Logar Martina; Ogrinc Nives
  Modeliranje hidrodinamike in transporta živega srebra v Velenjskem jezeru - 1. del: živo srebro v jezerski vodi
  [Modelling of hydrodynamics and mercury transport in Lake Velenje - part 1: mercury in lake water]
  2003
 97. Crnjac Anton; Sok Mihael; Kamenik Mirt; Antonič Jože; Zorko Anton; Veingerl Bojan; Vidovič Damjan
  pH vrednost malignega plevralnega izliva raka dojke kot napovedni dejavnik uspešnosti plevrodeze
  [Malignant pleural effusion pH in patients with breast carcinoma as a predictability factor on the efficacy of pleurodesis]
  2004
 98. Zorko Anton; Antonič Jože; Crnjac Anton; Veingerl Bojan; Vadnjal Ani; Vadnjal Sabina
  Empiem po pnevmonektomiji
  [Postpnevmonectomy empyema]
  2004
 99. Trotovšek Blaž; Tomažič Aleš
  Palliative and simptomatic surgical management of patients with jaundice
  2004
 100. Robida Andrej
  Opozorilni nevarni dogodki
  [Sentinel events]
  2004

1 101 201 301  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics