biomedicina slovenica


"DWARFISM" : 35

 1. Kržišnik Ciril; Grgurić Snježana; Cvijović Katarina; Laron Zvi
  Longevity of the hypopituitary patients from the island Krk: a follow-up study
  2010
 2. Stajić Nataša; Rajić Vladan; Zdravković Dragan; Marjanović Borivoj; Zamurović Dragan; Gujanica Zorica; Vlahović Gordana; Bogdanović Radovan
  Šimkeova imunsko-koštana displazija
  [Schimke immuno-osseous dysplasia]
  2001
 3. Todorovič-Guid Mirjana; Krajnc Olga; Marčun-Varda Nataša; Zagradišnik Boris; Kokalj-Vokač Nadja
  A case of Shwachman-Diamond syndrome in a male neonate
  2006
 4. Peter F
  Children with short stature born small for gestational age - a new indication for treatment with growth hormone
  [Otroci z nizko rastjo, rojeni majhni za gestacijsko starost - nova indikacija za zdravljenje z rastnim hormonom]
  2004
 5. Lavre Janez; Šketa Tatjana; Šuc Simona
  Neimunski fetalni hidrops: analiza primerov v 10 letnem obdobju of 1982 do 1992
  1992
 6. Bratanič Nina; Žerjav-Tanšek Mojca; Uršič-Bratina Nataša; Kržišnik Ciril; Battelino Tadej
  Zastoj v rasti
  2002
 7. Kočova M; Vrčakovski M; Sukarova-Angelovska E; Gučev Z; Krstevska-Konstantinova M; Netkov S
  Magnetic resonance imaging (MRI) provides precise diagnosis for "idiopathic" diseases of hypothalamic and pituitary origin
  2000
 8. Kržišnik Ciril; Kolacio Z; Battelino T; Tanšek M; Bratanič N; Uršič N; Obreza M; Brown M; Parks JS; Laron Z
  Hereditary dwarfism of the island of Krk is due to PROP-1 mutations
  2000
 9. Laron Z
  Mutations along the GH axis - theoretical and practical aspects
  2000
 10. Drobež Janja
  Pristop k obravnavi subnormalne rasti na nivoju osnovnega zdravstvenega varstva otrok in mladine
  [Subnormal growth - a diagnostic approach at the primary care setting]
  2001
 11. Pfeifer Marija; Poredoš Pavel; Žižek Bogomir
  Effect of growth hormone (GH) therapy on endothelial function in GH-deficient adults
  2000
 12. Čokolič Miro
  Bolezni žlez z notranjim izločanjem in presnove
  2000
 13. Kržišnik Ciril; Kolacio Zdravka; Battelino Tadej; Brown Milton; Parks John S; Laron Zvi
  The "little people" of the Island of Krk - revisited. Etiology of hypopituitarism revealed
  1999
 14. Frisch Herwing
  Nanosomia related to various genetic mutations in the GH-axis
  1999
 15. Kržišnik Ciril; Battelino Tadej
  Dedne oblike hipofizne nanosomije
  1999
 16. Blum WF; Hall K; Ranke MB; Wilton P; Kržišnik C
  Growth hormone insensitivity syndromes: a preliminary report on changes in insulin-like growth factors and their binding proteins during treatment with recombinant insulin-like growth factor I
  1993
 17. Bratanič Nina
  Rast in otrokovo zdravje
  [Growth and the child's health]
  1998
 18. Cerar Jelka G
  Drugačnost: oviranost, izziv ali normalnost
  1998
 19. Kržišnik C; Battelino T; Žerjav-Tanšek M; Bratina-Uršič N
  Pomanjkanje rastnega hormona pri otrocih in mladostnikih: 30 let zdravljenja z rastnim hormonom v Sloveniji
  1998
 20. Kržišnik C; Battelino T; Žerjav-Tanšek M; Bratanič N; Bratina-Uršič N
  30 let zdravljenja hipofizne nanosomije
  [Our 30-year experience in the treatment of pituitary dwarfism in Slovenia]
  1998
 21. Kočova M; Gučev Z; Krstevska-Konstantinova M; Kuzmanovska D; Šukarova-Angelova E; Šahpazova E; Tasić V; Micevska V
  Treatment with growth hormone in the Republic of Macedonia, indications, results, dilemmas
  [Zdravljenje z rastnimi hormoni v Republiki Makedoniji, indikacije, rezultati, dvomi]
  1998
 22. Battelino T
  Motnje rasti in presnove pri intrauterini distrofiji
  [Growth and metabolic consequences of intrauterine growth retardation]
  1998
 23. Kržišnik C; Battelino T
  Laronov sindrom
  [Laron syndrome]
  1998
 24. Zupančič Ivica
  Zdravstvena nega in zdravstvena vzgoja otrok in njihovih staršev ob uvedbi rastnega hormona
  1998
 25. Kržišnik Ciril
  Nizka rast in zdravljenje z rastnim hormonom
  1998
 26. Canki-Klain N; Stanescu V; Bebler P; Maroteaux P
  Pseudodiastrophic dysplasia evolution with age and management. Report of two new cases and review of the literature
  1990
 27. Kržišnik C; Silbergeld A; Laron Z
  A case of Laron syndrome diagnosed in Slovenia
  1994
 28. Kržišnik C
  Somatomedini
  1994
 29. Wilton P; Boulton J; Braemswig J; Caruso M; Chatelain P; Chaussain JL; Despert F; Fraser N; Frisch H; Kržišnik C
  Treatment with recombinant human insulin-like growth factor I of children with growth hormone receptor deficiency (Laron syndrome)
  1992
 30. Kržišnik C; Jereb B; Bratanič N; Petrič-Grabnar G; Battelino T; Žerjav-Tanšek M; Anžič J
  Endocrinopathies in patients after treatment for Hodgkin's disease and sarcomas in childhood
  1994
 31. Bozzola M; Moretta A; Valtorta A; Biscaldi I; Cisternino M; Torcetta F; Lorini R; Severi F
  Natural cytotoxicity and growth hormone treatment
  1994
 32. Kržišnik C
  24 years of growth hormone treatment in Slovenia
  1994
 33. Canki-Klain N; Stanescu V; Stanescu R; Šinkovec J; Debevec M; Maroteaux P
  Lethal short limb dwarfism with dysmorphic face, omphalocele and severe ossification defect: Piepkorn syndrome or severe "boomerang dysplasia"?
  1992
 34. Kržišnik C
  Trideset let pediatrične endokrinologije v Sloveniji
  [Thirty years of pediatric endocrinology in Slovenia]
  1992
 35. Pfeifer M
  Bolezni hipotalamo-hipofiznega področja
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics