biomedicina slovenica


"DYSENTERY" : 18

 1. Andlovic Alenka
  Salmonele in šigele
  2002
 2. Vidmar Katarina; Štefančič Marija
  Infant mortality in Celje, Slovenia, in the 19th century
  [Umrljivost dojenčkov v Celju v 19. stoletju]
  2001
 3. Janc M; Šabec D; Bole V; Plantarič A; Skubic M; Rac J
  Second attempt to eradicate swine dysentery on the big pig unit
  1982
 4. Janc M; Šabec D; Bole V; Mehle J
  ATTEMPT TO ERADICATE SWINE DYSENTERY ON THE LARGE PIG UNIT
  1980
 5. Ferlič Franc; Markovič Saša
  Driska
  1998
 6. Andlovic A; Marinšek J
  STEC isolated from humans, cattle and minced meat
  1997
 7. Šega J
  Zdravstvo in higiena popotresne Ljubljane
  [Health service and hygiene in Ljubljana after the earthquake]
  1995
 8. Radšel-Medvešček A
  Amebiaza
  1992
 9. Radšel-Medvešček A
  Griža (dysenteria)
  1992
 10. Satler J
  Dijagnostični poremećaji - izazvani infektivnim agensima, toksinima, virusima
  1990
 11. Andlovic A
  Vezanje Congo rdečila - pokazatelj virulence šigel
  1990
 12. Radšel-Medvešček A
  Nozokomialne črevesne okužbe
  1989
 13. Janc M; Šabec D; Bole-Hribovšek V; Mehle J
  Eradication of swine dysentery on a large farm
  1988
 14. Mayer V
  Prispevek k ekologiji in preprečevanju šigeloz
  1989
 15. Radšel-Medvešček A
  Črevesne okužbe v bolnišnici in varstveni ustanovi
  [Nosocomial gastrointestinal infections]
  1989
 16. Janc M
  Bakterijske črevesne infekcije in zastrupitve s hrano
  1986
 17. Gmajnički B; Kalenić S; Breitenfeld V; Tompak B; Maretić T; Kačić M; Vodopija I
  Some practical aspects of antimicrobial therapy of shigellosis sonnei
  1986
 18. Levačić-Turk Zora
  Nalezljive črevesne bolezni v Pomurju in SR Sloveniji v letih 1968 do 1982
  [Intestinal infectious diseases in Pomurjeand Slovenia during 1968-1982]
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics