biomedicina slovenica


"DYSPEPSIA" : 56

 1. Tepeš Bojan; Malfertheiner Peter; Labenz J.; Aygen S.
  Modified Helicobacter test using a new test meal and a 13C-urea breath test in Helicobacter pylori positive and negative dyspepsia patients on proton pump inhibitors
  2017
 2. Skok Pavel
  Najpogostejši simptomi bolezni prebavil
  2009
 3. Tepeš Bojan
  Dyspepsia in the elderly
  2011
 4. Tepeš Bojan
  Subgroups of dyspepsia
  2011
 5. Duvnjak Marko
  Dyspepsia in clinical practice
  2011
 6. Štabuc Borut; Tepeš Bojan; Skok Pavel; Vujasinović Miroslav; Blinc Aleš; Čerček Miha; Tomšič Matija; Markovič Saša
  Smernice za preprečevanje in zdravljenje neželenih učinkov nesteroidnih protivnetnih in antiagregacijskih učinkovin na prebavila
  [Guidelines for the prevention and management of gastrointestinal adverse effects in patients receiving non- steroidal anti-inflammatory and antiaggregant therapy]
  2014
 7. Stanivuk Špiro; Kravos Andrej; Kert Suzana
  Analiza obravnave bolnikov s težavami iz zgornjih prebavil v ambulanti družinske medicine, utemeljenost napotovanja na ezofagogastroduodenoskopijo ter skladnost med napotno klinično in končno endoskopsko diagnozo
  2014
 8. Skok Pavel
  Peptična razjeda in okužba s Helicobacter pylori
  [Peptic ulcer and Helicobacter pylori infection]
  2010
 9. Skok Pavel
  Sodobna priporočila za zdravljenje okužbe s Helicobacter pylori
  [Contemporary recommendations for Helicobacter pylori treatment]
  2008
 10. Mičetić-Turk Dušanka; Dolinšek Jernej; Urlep Žužej Darja; Šikić Pogačar Maja
  Nevrogastroenterologija in funkcionalne gastrointestinalne motnje v otroški dobi
  2008
 11. Volfand Jasna; Furlan Jana
  Vodikovi dihalni testi v gastroenterologiji in izkušnje v Diagnostičnem centru Bled
  [Hydrogen breath test in gastroenterology and test results in Diagnostic centre Bled]
  2006
 12. Godec Manca; Skalicky Marjan
  Uporaba endoskopskega ultrazvoka pri bolnikih z dispepsijo
  [Usefulness of endoscopic ultrasound in patients with dyspepsia]
  2006
 13. Godec Manca; Skalicky Marjan; Skok Pavel
  Endoskopski ultrazvok in dispepsija
  2006
 14. Moayyedi Paul; Talley Nicholas J; Fennerty Brian M; Vakil Nimish
  Ali lahko s podatki iz anamneze ločimo med organsko in funkcionalno dispepsijo?
  [Can the clinical history distinguish between organic and functional dyspepsia?]
  2006
 15. Skok Pavel
  Najpogostejši simptomi bolezni prebavil
  [The most frequent symptoms of gastrointestinal diseases]
  2006
 16. Tepeš Bojan
  Predlog priporočil za obravnavo bolnikov z dispepsijo v Sloveniji
  [Proposal for Slovenian recommnedations for the treatment of patients with dyspepsia]
  2006
 17. Gruden Andrej
  Dispepsija
  2005
 18. Tepeš Bojan
  Priporočila za zdravljenje okužbe s Helikobakter pylori v Sloveniji v letu 2005
  [Recommendations for the treatment of Helicobacter pylori in Slovenia in 2005]
  2005
 19. Pogorevc R; Miksić M; Roškar Z
  Diagnostična vrednost bolečine pri otroku
  [The diagnostic value of pain in children]
  2005
 20. Ploj Tom; Košnik Mitja; Štabuc Borut; Markovič Saša; Lindič Jelka; Pajek Jernej; Možina Hugon; Štajer Dušan
  Simptomi in znaki bolezni
  2005
 21. Skok Marija; Skok Pavel
  Nesteroidna protivnetna zdravila in dispepsija v ambulanti splošne medicine - prospektivna, kontrolirana raziskava
  [Nonsteroidal antiiflammatory drugs and dyspepsia in general practice - a prospective, controlled study]
  2005
 22. Skalicky Marjan
  Vpliv preiskav na način zdravljenja in kakovost življenja pri bolnikih s perzistentnimi dispeptičnimi težavami
  [The effect of diagnostic examinations on the way of treatment and quality of life in patients with persistent dyspeptic symptoms]
  2004
 23. Skok P; Skok M
  Dispepsija, nesteroidna protivnetna zdravila in starostniki - prospektivna, kontrolirana raziskava
  2004
 24. Tepeš Bojan
  Helicobacter pylori v novem milenijumu
  2004
 25. Stefanovič Milan
  Zdravljenje hiperacidnih bolezni zgornjih prebavil
  2004
 26. Benedik Stanislav
  Diferencialna diagnoza dispeptičnih težav
  2004
 27. Rotar-Pavlič Danica; Rifel Janez
  Dispepsija v družinski medicini
  2004
 28. Koželj Matjaž
  Dispepsija, gastroezofagealna refluksna bolezen, ulkusna bolezen
  2003
 29. Markovič Saša; Bogdanovič Sanja; Mrhar Aleš
  Klinični, epidemiološki in farmakoekonomski vidiki zdravljenja resnih gastrointestinalnih zapletov pri uporabi NSAR
  [Clinical, epidemiological and pharmacoeconomical aspects of serious gastrointestinal adverse events related to NSAID therapy]
  2004
 30. Orel Rok; Sedmak Marjeta
  Funkcionalne bolezni prebavil pri otrocih
  [Childhood functional gastrointestinal disorders]
  2004
 31. Koželj Matjaž
  Indikacije za preiskave pri bolniku z dispepsijo
  2003
 32. Osredkar Joško
  Dihalni test s sečnino - njegovo mesto v diagnostiki
  [Urea breath test - its role in diagnostics]
  2004
 33. Skok Pavel
  Funkcionalne bolezni prebavil - najpogostejši simptomi in znaki
  [Functional gastrointestinal diseases - the most frequent symptoms and signs]
  2003
 34. Zemljič Borut
  Bolezni prebavnega trakta pri kravah molznicah
  2003
 35. Dajćman Davorin
  Lažje je pojesti, kakor prebaviti
  2003
 36. Koprivnik Mateja; Jamar Breda
  Dedicated small bowel follow-through - experience of Clinical institute of radiology in Ljubljana
  [Natančna radiološka preiskava ozkega črevesa - izkušnje na Kliničnem radiološkem inštitutu v Ljubljani]
  2003
 37. Tomšič Matija
  Vloga koksibov pri zdravljenju revmatičnih bolezni
  [The role of coxibs in the treatment of rheumatic diseases]
  2002
 38. Wolf-Gjuriš D
  Domperidone versus metoclopramide in the treatment of chronic dyspepsia
  1983
 39. Wolf-Grujiš D
  DOMPERIDONE VERSUS METOCLOPRAMIDE IN THETREATMENT OF CHRONIC DYSPEPSIA
  1982
 40. Katičić Miroslava; Duvnjak Marko; Vucelić Boris; Križman Igor; Pavić-Sladoljev Dubravka; Čulig Josip
  Ranitidine bismuth citrate and azithromycin with or without amoxicillin in the eradication of Helicobacter pylori in peptic ulcer patients
  2000
 41. Štabuc Borut
  Lajšanje kasnih gastrointestinalnih težav raka in zdravljenja
  2000
 42. Tepeš B; Kavčič B; Gubina M; Križman I
  A four year follow-up of duodenal ulcer patients after helicobacter pylori eradication
  1999
 43. Pernat Cvetka
  Bolezni prebavil
  1998
 44. Markovič Saša
  Funkcionalne bolezni prebavil
  1998
 45. Tepeš Bojan
  Priporočila za zdravljenje okužbe s helicobacterjem pylori v Sloveniji
  1998
 46. Tepeš Bojan
  Proučevanje sprememb pri ulkusnih bolnikih po eradikaciji bakterije Helicobacter pylori
  [The evaluation of changes after Helicobacter pylori eradication in duodenal ulcer patients]
  1997
 47. Pernat Cvetka
  Pogostnost funkcionalne dispepsije v gastroenterološki ambulanti
  1997
 48. Tepeš Bojan
  Izhodišča za doktrino zdravljenja okužbe s Helicobacter pylori v Sloveniji
  1997
 49. Jerše Marjan; Turk Josip
  Najpogostnejša bolezenska znamenja pri boleznih srca
  1996
 50. Ivanuša Marijan
  Cisaprid - sodobni gastrointestinalni prokinetik
  1996
 51. Tepeš B; Kavčič B; Košutič D; Lavrič J
  Naše izkušnje z antibiotičnim zdravljenjem Helicobacter pylori infekcije
  [Our experience with antibiotic therapy of Helicobacter pylori infection]
  1996
 52. Ferkolj I
  Klinična slika in endoskopska diagnostika gastritisa
  [Clinical and endoscopic diagnosis of gastritis]
  1996
 53. Markovič S
  Funkcionalne bolezni prebavil
  1993
 54. Križman I
  Dijagnostika i liječenje ulkusa želuca i dvanaestnika i peptičkog ezofagitisa
  [Diagnostics and treatment of gastric and duodenal ulcer and peptic esophagitis]
  1992
 55. Knežević S
  Racionalna terapija ulkusne bolesti
  1988
 56. Matko I
  Kakva je stvarna vrednost testova za ispitivanje želudačne sekrecije u praksi?
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics