biomedicina slovenica


"Dehidracija" : 35

 1. Lešnik Amadeus; Piko Nejc; Železnik Danica; Bevc Sebastjan
  Dehydration of older patients in institutional care and the home environment
  2017
 2. Cokan Polonca; Železnik Danica
  Uživanje tekočin pri krvodajalcih
  2016
 3. Grmec Štefek
  Hipotenzija/šok v predbolnišničnem okolju
  2008
 4. Okorn Helena
  Potrebe po vodi in elektrolitih pri vadbi
  [Fluid and electrolyte needs during exercise]
  2015
 5. Reberšek Gorišek Jelka
  Salmoneloze
  2007
 6. Zakotnik Branko
  Prehranjevanje in nadomeščanje tekočin pri umirajočem bolniku
  2009
 7. Lipar Tina
  Uživanje tekočine pri starejših
  2011
 8. Dajčman Davorin
  Ko je zgolj voda premalo
  2010
 9. Sketelj Janez
  Dehidracija
  2015
 10. Praprotnik Marina; Kalan Gorazd; Bratina Nataša; Vidmar Ivan; Aldeco Malena; Lepej Dušanka; Krivec Uroš
  Hiponatremična hipokloremična dehidracija pri otrocih s cistično fibrozo v Sloveniji
  [Hyponatremic hypochloremic dehydration in children with cystic fibrosis in Slovenia]
  2015
 11. Doljak Eva; Petek Davorina; Pavlović Miloš
  Previdno v vročih dneh!
  2014
 12. Kobal Straus Klavdija
  Uporaba hipodermoklize pri zdravstveni obravnavi uporabnikov institucionalnega varstva starejših
  [Use of hypodermoclysis in the treatment of elderly people in institutional care]
  2014
 13. Ogrin Maja; Žemva Nada
  Dragocenost sodelovanja logopeda in foniatra pri nevrogenih motnjah požiranja
  [The importance of cooperation between the speech therapist and otolaryngologist in neurogenic swallowing disorders]
  2012
 14. Battelino Tadej; Kotnik Primož; Avbelj Magdalena
  Motnje presnove vode in elektrolitov
  2014
 15. Rotovnik-Kozjek Nada
  Nogomet, šport in pivo
  2010
 16. Rotovnik-Kozjek Nada
  Nogomet in športna prehrana
  2010
 17. Rotovnik-Kozjek Nada
  Ko se nas lotijo leta
  2010
 18. Rotovnik-Kozjek Nada
  Dehidracija
  2009
 19. Rotovnik-Kozjek Nada
  Ali naj med telesno vadbo stradamo?
  2009
 20. Rotovnik-Kozjek Nada
  Športna prehrana - kakšna naj bo?
  2007
 21. Pandel Mikuš Ruža; Jelenc Blaž
  Elementi zdravega življenjskega sloga
  [Elements of a healthy lifestyle]
  2014
 22. Rotovnik-Kozjek Nada
  Hidracija
  2013
 23. Strgar Mojca; Macura Višić Nada
  Dejavniki, ki vplivajo na uvajanje periferne intravenozne kanile - primerjava med internistično in pediatrično prvo pomočjo v Splošni bolnišnici Jesenice
  [Peripheral vein access determinental factors - adoult and pediatric aid units comparison in Jesenice General hospital]
  2013
 24. Roškar Zdravko; Sukič Klavdija; Burmas Ante
  Šok pri otroku
  2010
 25. Roškar Zdravko; Sukič Klavdija; Burmas Ante
  Dehidracija in šok
  [Dehydration and shock]
  2010
 26. Roškar Zdravko; Sukič Klavdija; Burmas Ante
  Rehidracija otroka in elektrolitske motnje pri otrocih
  [Rehidration and electrolyte disorders in children]
  2009
 27. Rotovnik-Kozjek Nada
  Dehidracija
  2002
 28. Rotovnik-Kozjek Nada
  Če se pripravljate na daljši športni nastop ---: dehidracija
  2006
 29. Mahkovic-Hergouth Ksenija
  Dehidracija in rehidracija pri paliativnem bolniku
  2005
 30. Rotovnik-Kozjek Nada
  Prehranski dodatki in prehrana v visokih hribih
  [Nutritional supplements and nutrition in mountains]
  2004
 31. Sinkovič Andreja; Marinšek Martin; Završnik Matej
  Sindrom šoka pri bolnici s hipopituitarizmom zaradi tumorja hipofize
  [Shock syndrome in a patient with hypopituitarism due to brain tumor]
  2004
 32. Zabukovec Tatjana
  Dehidracija otrok
  [Dehydration in children]
  2002
 33. Sketelj Janez
  Dehidracija
  2002
 34. Marušič Dorjan
  Dehidracija
  1998
 35. Šteblaj Anton; Tavčar Rok; Dernovšek Mojca Z
  Nevrolpetični maligni sindrom
  [Neuroleptic malignant syndrome]
  1997New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics