biomedicina slovenica


"Deksametazon" : 21

 1. Kordiš Špela; Battelino Saba
  The role of high dose intratympanic dexamethasone as salvage therapy for idiopathic sudden sensorineural hearing loss
  2017
 2. Režonja Katja; Marš Tomaž; Jerin Aleš; Koželj Gordana; Požar-Lukanovič Neva; Šoštarič Maja
  Dexamethasone does not diminish sugammadex reversal of neuromuscular block - clinical study in surgical patients undergoing general anesthesia
  2016
 3. Kordiš Špela; Battelino Saba
  Intratimpanalna aplikacija deksametazona kot primarno zdravljenje akutne idiopatske zaznavne naglušnosti
  [Intratympanic dexamethasone as primary treatment of sudden idiopathic sensorineural deafness]
  2016
 4. Režonja Katja; Marš Tomaž; Šoštarič Maja
  Vpliv glukokortikoidov na delovanje sugamadeksa: učinki na celični in molekularni ravni ter klinični pomen
  [Influence of glucocorticoids on sugammadex action: the effect at the cellular and mollecular level and clinical significance]
  2013
 5. Černelč Peter; Kodre Veronika
  Zdravljenje starejšega bolnika z ugodno napovedjo poteka diseminiranega plazmocitoma
  [Effectiveness of treatment of an elderly patient with good prognosis of multiple myeloma]
  2012
 6. Režonja Katja; Lorenzon Paola; Marš Tomaž
  Opposing effects of dexamethasone, agrin and sugammadex on functional innervation and constitutive secretion of IL-6 in in vitro innervated primary human muscle cells
  2013
 7. Rajić V; Jazbec J; Anžič J; Benedik-Dolničar M; Kitanovski L; Velenšek-Prestor V
  Kortikosteroidi v hematologiji in onkologiji
  [Corticosteroids in haematology and oncology]
  2005
 8. Černelč Peter; Tomažič Janez
  Zdravljenje krvavitev in protiteles za FVIII pri bolnikih s pridobljeno hemofilijo A
  [Treatment of bleeding and factor VIII inhibitors in acquired hemophilia A patients]
  2004
 9. Černelč Peter
  Zdravljenje primarne plazmacelične levkemije
  [Treatment of primary plasma cell leukemia]
  2003
 10. Kornhauser-Cerar L; Babnik J; Bregant L; Križnar T; Domjan-Arnšek A
  Vpliv dajanja deksametazona po rojstvu na razvoj nedonošenčkov, rojenih s 25 tedni in manj
  [Postnatal dexamethasone administration and adverse neurodevelopmental outcome in preterm infants born after 25 weeks of gestation or less]
  2003
 11. Bohinjec Jože
  Test funkcije kostnega mozga z deksametazonom: njegov pomen pri diferencialni diagnozi in prognozi nekaterih bolezni krvotvornih organov
  1971
 12. Bjelan N
  Vpliv deksametazona na izražanje lanosterolne 14alfa-demetilaze v človeških celičnih linijah
  [The role of dexamethasone in expression of lanosterol 14alpha- demethylase in human cell lines]
  2001
 13. Japelj I; Veingerl A; Čuić V; Fenrich Z
  Preprečevanje hialinske membranske bolezni pri nedonošenčkih z deksametazonom
  1978
 14. Bohinjec J
  ZNAčAJ TESTA SA DEKSAMETAZONOM ZA IZBOR GLUKOKORTIKOSTEROIDA U LEčENJU AKUTNE LEUKEMIJE ODRASLIH
  1978
 15. Bohinjec J
  TEST GRANULOCITNE REZERVE KOSTNEGA MOZGA Z DEKSAMETAZONOM PRI RAZLIKOVANJU PRAVE NEVTROPENIJE OD LAžNE ( PSEVDONEVTROPENIJA )
  1977
 16. Bohinjec J; Černelč P
  DEKSAMETAZONSKI TEST (DMT) KOD PLAZMOCITOMA
  1976
 17. Lenasi Helena
  Steroid binding by a spontaneously formed dichlorophenolindophenol-polymer
  [Vezava steroidov na spontano nastali polimer diklorofenolindofenola]
  1998
 18. Gašperšič Rok; Štiblar-Martinčič Draga; Skalerič Uroš
  Influence of dexamethasone on progression of experimental periodontitis in rats
  [Vpliv deksametazona na razvoj poskusno povzročenega vnetja obzobnih tkiv podgane]
  1998
 19. Gašperšič R; Štiblar-Martinčič D; Skalerič U
  Vpliv deksametazona na razvoj eksperimentalnega parodontitisa pri podganah
  1997
 20. Zajc Katarina
  Vpliv deksametazona na aktivnost acetilholinesteraze v srčni mišici
  1992
 21. Mlakar U
  Pomen deksametazonskega testa in nekaterih biokemičnih kazalcev za prognozo difuznega plazmocitoma
  1994New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics