biomedicina slovenica


"Delavnice" : 811

 1. Filipič Jerneja; Dežman Zmerzlikar Barbara
  Uspešnost zdravstveno vzgojnih delavnic in zadovoljstvo udeležencev Centra za krepitev zdravja Vrhnika
  [The level of success of educational healthcare workshops and contentment of participants of Center za krepitev zdravja Vrhnika]
  2017
 2. Zaletel Marjan
  Centralni vestibularni sindrom
  2017
 3. Štotl Iztok
  Indikacije za bariatrične operacije in vodenje bolnikov po operaciji
  2017
 4. Kopčavar Guček Nena; Petek Davorina
  Kakovostna obravnava bolnika v družinski medicini
  2017
 5. Battelino Saba; Božanič Nina
  Periferne motnje ravnotežja
  2017
 6. Božanič Nina; Battelino Saba
  Akutna idiopatska zaznavna izguba sluha
  2017
 7. Klemenc-Ketiš Zalika
  Analiza dela in dolgoročno spremljanje dela v RADM
  2017
 8. Poplas-Susič Tonka
  Referenčne ambulante družinske medicine do konca leta 2016
  2017
 9. Petek Šter Marija
  Predpisovanje antibiotikov v domovih starejših občanov
  2017
 10. Bresjanac Mara
  Rasa in narodnost v humani patofiziologiji
  2017
 11. Zelko Erika
  Razvoj metodologije javnozdravstvenega pristopa v romski skupnosti
  2017
 12. Rotar-Pavlič Danica; Lipovec Čebron Uršula; Kocijančič-Pokorn Nike; Pistotnik Sara; Milavec Kapun Marija; Hirci Nataša; Jelenc Ajda; Zelko Erika
  Jezikovne ovire in kako jih presegati
  2017
 13. Djomba Janet Klara; Zaletel-Kragelj Lijana; Fras Zlatko
  Vpliv socialnih omrežij na uspešnost svetovanja za spodbujanje telesne dejavnosti za krepitev zdravja
  2016
 14. Vezjak Veronika; Kopčavar Guček Nena
  Vloga zdravnika družinske medicine v spreminjajočih se družinah
  2016
 15. Paradiž Jasna
  Etnobotanika
  2016
 16. Cedilnik-Gorup Eva
  Prihajajoči trendi v družinski medicini
  2016
 17. Švab Igor; Voljč Božidar
  Izbrane etične dileme družinske medicine v prihodnosti
  2016
 18. Zajc Klara; Kravos Andrej
  Ambulanta na spletu
  2016
 19. Rifel Janez
  Osnovna zdravstvena dejavnost zdaj prej kot kadarkoli do sedaj?
  2016
 20. Bulc Mateja
  Spremembe v zbolevnosti in umrljivosti - novi izzivi
  2016
 21. Tušek-Bunc Ksenija
  Staranje ob spreminjajoči se vlogi družine
  2016
 22. Selič Polona
  Konstrukcija socialnih pomenov v odnosu med zdravnikom in bolnikom
  2016
 23. Vičič Eva; Rotar-Pavlič Danica
  Begunci z vojnih ali drugače ogroženih področij
  2016
 24. Zelko Erika
  Etične in manjšinjske skupine
  2016
 25. Černe Anja; Petek Davorina
  Globalno dostopne informacije o medicini
  2016
 26. Petek Šter Marija
  Izzivi, povezani z mobilnostjo prebivalstva in globalno povezanostjo
  2016
 27. Cedilnik-Gorup Eva
  Beseda urednice
  2016
 28. Kolšek Marko
  Recenzija
  2016
 29. Klemenc-Ketiš Zalika
  Recenzija
  2016
 30. Repar Bornšek Simona; Glavan Lenassi Ines
  Priprava bolnika na kumarinski antikoagulacijski terapiji na operacijski poseg
  [Perioperative management of patients receiving coumarin anticoagulants]
  2011
 31. Macur Mirna
  Kvalitativno raziskovanje
  2016
 32. Jelenc Ajda; Keršič-Svetel Marjeta
  Kako razumeti sebe in druge v okoliščinah v zdravstvu?
  2016
 33. Farkaš-Lainščak Jerneja
  Vzpostavitev medsektorskega sodelovanja v lokalnem okolju - skupnostni pristop za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju
  2016
 34. Jelenc Marjetka; Kostnapfel Rihtar Tatja
  Vrednotenje zdravstvenih tehnologij
  [Health Technology Assessment - HTA]
  2016
 35. 6th Workshop on Liquid Crystals for Photonics, 14-16 September 2016, Ljubljana
  2016
 36. Kopčavar Guček Nena; Petek Davorina
  Kakovostna obravnava bolnika v družinski medicini
  2016
 37. Ješe Rok; Tomšič Matija
  Ali bolnike z revmatoidnim artritisom v Sloveniji pravočasno zdravimo?
  2016
 38. Hočevar Alojzija; Ostrovršnik Jaka
  Gigantocelični arteriitis in IgA vaskulitis v ambulanti družinskega zdravnika
  2016
 39. Ambrožič Aleš
  Možnosti za optimalno obravnavo bolnikov - sodelovanje med zdravniki družinske medicine in revmatologi
  2016
 40. Baklan Zvonko
  Zdravljenje virusnega hepatitisa C
  [Treatment of viral hepatitis C]
  2008
 41. Govc Eržen Jana
  Vloga laičnih združenj pri večjem vključevanju bolnikov v proces zdravljenja
  2007
 42. Grmec Štefek
  Sodelovanje zdravnika in bolnika - Jehove priče - pri brezkrvnem zdravljenju
  2007
 43. Roncador Giovanna; Engel Pablo; Maestre Lorena; Anderson Amanda P.; Cordell Jacqueline L.; Cragg Mark S.; Čurin-Šerbec Vladka; Jones Margaret; Juranić Lisnić Vanda; Kremer Leonor
  The European antibody network's practical guide to finding and validating suitable antibodies for research
  2016
 44. Cedilnik-Gorup Eva
  Obvladovanje sočasnih bolezni in stanj pri starajoči se populaciji
  2015
 45. Rotar-Pavlič Danica
  Etične dileme pri multimorbidnem starostniku
  2015
 46. Zelko Erika; Malačič Stanislav
  Paliativni bolnik - ukinjanje zdravil in postopkov
  2015
 47. Jemec Zalar Barbara
  Multimorbidni bolnik v urbanem in ruralnem okolju
  2015
 48. Cedilnik-Gorup Eva; Petek Šter Marija; Klemenc-Ketiš Zalika; Bulc Mateja; Zelko Erika; Tušek-Bunc Ksenija; Ivetić Vojislav; Gorup Savin; Rifel Janez; Selič Polona; Car Josip
  Orodja za pomoč pri predpisovanju zdravil starostnikom
  2015
 49. Petek Šter Marija; Vovk Maša; Cedilnik-Gorup Eva
  Odpisovanje zdravil pri multimorbidnih, starejših bolnikih
  2015
 50. Petek Šter Marija; Selič Polona
  Posebnosti sporazumevanja s starostnikom s sočasnimi boleznimi
  2015
 51. Petek Davorina
  Sporazumevanje z bolnikom s sočasnimi boleznimi
  2015
 52. Tušek-Bunc Ksenija
  Koncept vodenja bolnika s sočasnimi boleznimi v družinski medicini
  2015
 53. Černe Anja
  Shizofrenija in bolezni srca in ožilja
  2015
 54. Rifel Janez
  Depresija in sladkorna bolezen pri starostniku
  2015
 55. Pekarović-Džakulin Vesna
  Depresija in sladkorna bolezen pri aktivni populaciji
  2015
 56. Omejec Janja; Petek Šter Marija
  Obravnava sladkorne bolezni pri starejših bolnikih s spremljajočimu stanji
  2015
 57. Petek Šter Marija; Selič Polona
  Sporazumevanje z multimorbidnim starostnikom
  2015
 58. Klančar Darinka
  Uvod v sočasne bolezni pri starajoči se populaciji
  2015
 59. Bucik Katja; Trobec Darja; Rupnik Jožica
  Lahko se tudi igramo - Razvijanje komunikacijskih sposobnosti preko igre - skupinska oblika logopedske terapije
  2007
 60. Borko Elko
  Na cerkvenem zvoniku v Ljutomeru je zaplapolala slovenska zastava že leta 1848
  2016
 61. Moller Petrun Andreja; Wagner-Kovačec Jožica
  OAA - porodna anestezija
  2016
 62. Gorjanc Jurij
  Delavnica laparoskopske kirurgije debelega črevesa
  2010
 63. Lipovšek Klemen
  Delavnice urgentne medicine november 2005
  2005
 64. Tančič Grum Alenka; Bračič Mark Floyd; Roškar Saška; Bakan Miša; Sedlar Nataša
  Psihoedukativne delavnice Podpora pri spoprijemanju z depresijo
  2015
 65. Kocjan Tomaž
  Osteoporoza pri moških
  [Osteoporosis in men]
  2011
 66. Kaučič Boris Miha; Plank Darja; Maze Hilda; Esih Katja
  Učne delavnice kvantitativnega in kvalitativnega raziskovanja za visokošolske učitelje Visoke zdravstvene šole v Celju
  2014
 67. Kragelj Borut
  Postoperativno obsevanje pri karcinomu prostate
  [Postoperative irradiation in prostatic carcinoma]
  2011
 68. Pohar-Marinšek Živa
  Indikacije za napotitev na citopatološko preiskavo in interpretacija citoloških izvidov za družinskega zdravnika
  [Indications for cytopathological tissue examination and interpretatuiopn of results for family doctors]
  2011
 69. Uršič-Vrščaj Marjetka
  Svet in mi: kje smo glede cepljenja proti HPV?
  [World and we: where are we regarding vaccination against HPV?]
  2011
 70. Peterlin Borut
  Možnosti genetske obravnave multiple skleroze (MS) v vsakodnevni praksi
  2011
 71. Serdinšek Tamara; Dinevski Dejan
  Delavnica diagnostične in operativne histeroskopije po dveh letih ponovno v Mariboru
  2015
 72. Fišer Darja
  Šola za osebe s KVČB
  2009
 73. Maučec Zakotnik Jožica; Mori-Lukančič Majda
  Supervizijske delavnice za izvajalce zdravstvenovzgojnih programov za odrasle, zdrava prehrana in zdravo hujšanje
  2006
 74. Mori-Lukančič Majda; Brandt Majda
  Vloga medicinske sestre pri vodenju bolnika s hipertenzijo v ambulanti družinskega zdravnika
  [The role of nurse in management of patient with arterial hypertension in family practice]
  2012
 75. Železnik Danica; Kaučič Boris Miha
  Supervizija na Koroškem
  2011
 76. Robida Andrej
  Odnos in znanje kliničnih mentorjev zdravstvene nege o varnosti pacientov
  [Attitude and knowledge of nursing clinical mentors about patient safety]
  2014
 77. Flis Vojko
  Delavnica - akutni abdomen
  2014
 78. Dobnik Mojca; Lešnik Marija
  Predstavitev poteka in vsebine učnih delavnic v Splošni bolnišnici Maribor
  2004
 79. Turk Eva; Lesnik Tina
  Delavnice "Evidence Based Health Care" na Inštitutu za varovanje zdravja
  2011
 80. Homšak Matjaž
  Novosti v pediatrični pulmologiji
  2004
 81. Železnik Uroš
  Samopodoba udeležencev delavnice zdravega hujšanja
  2014
 82. Vidnar Nataša
  S coachingom do zadovoljstva in uspešnosti v zdravstveno-vzgojnih delavnicah
  2008
 83. Pajnkihar Majda; Vrbnjak Dominika
  Dr. Jean Watson bo z nami praznovala 21 let delovanja Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru
  2014
 84. Lazić Amira; Petek Šter Marija; Švab Igor; Kersnik Janko
  Prevalenca dejavnikov tveganja za bolezni srca in ožilja v Hrpeljah
  2014
 85. Marzel Lidija; Mesarič Jožica; Kvas Andreja
  Uspešnost zdravstvenovzgojne delavnice Telesna dejavnost - gibanje
  [The effectiveness of health education workshops Physical activity]
  2014
 86. Hudoklin Samo
  On being a scientist: essential skills of a biomedical investigator
  2014
 87. Valenčič Gabrijela; Križmarić Miljenko
  Simulacija in obravnava bolnikov z demenco - integriran pristop
  2011
 88. Takač Iztok
  Delo zdravnika v ginekološki dispanzerski ambulanti
  2014
 89. Rifel Janez
  Mit o ranjenem zdravilcu - globoko zasidran v grško-judovskih temeljih Evrope
  2013
 90. Klemenc-Ketiš Zalika
  Kako poučevati o zdravju zdravnikov?
  2013
 91. Selič Polona
  Spoprijemanje s stresom
  2013
 92. Klančar Darinka
  Življenski stil zdravnika ali kako ostati zdrav
  2013
 93. Bulc Mateja
  Nasilje nad zdravniki
  2013
 94. Rotar-Pavlič Danica
  Zdravnik kot bolnik - kako zdraviti sebe in svojega kolega
  2013
 95. Petek Šter Marija
  Poškodbe zdravstvenih delavcev
  2013
 96. Tušek-Bunc Ksenija
  Izgorelost pri zdravnikih
  2013
 97. Rifel Janez
  Samomor pri zdravnikih
  2013
 98. Kopčavar Guček Nena
  Bolezni odvisnosti pri zdravnikih
  2013
 99. Petek Davorina
  Duševno zdravje zdravnikov
  2013
 100. Gorup Eva C.
  Obolevnost in umrljivost zdravnikov
  2013

1 101 201 301 401 501 601 701 801  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics