biomedicina slovenica


"Delavnice" : 828

 1. Kolenc Tatjana; Vodopivec Jamšek Vlasta; Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor
  Učinkovitost delavnice zdravega hujšanja v Zdravstvenem domu Novo mesto
  2018
 2. Khalil Nadja; Kopčavar Guček Nena; Repar Bornšek Simona
  Komuniciranje o erektilni disfunkciji
  2016
 3. Fink Katja
  Delovanje živčnega sistema
  2018
 4. Cedilnik-Gorup Eva; Rotar-Pavlič Danica
  Diagnostična negotovost
  2017
 5. Rifel Janez
  Učenje o diagnostični negotovosti
  2017
 6. Bulc Mateja; Kokalj-Kokot Mateja
  Pogovor z bolnikom pred napotitvijo na presejanje
  2017
 7. Trontelj Žan; Petek Davorina
  Komuniciranje zdravnika družinske medicine z bolnikom v zvezi z negotovostjo
  2017
 8. Selič Polona
  Avtonomija kot način iskanja (diagnostične) gotovosti
  2017
 9. Vovk Maša; Petek Šter Marija
  Odprto čakanje in odvrnljivo nevaren potek bolezni
  2017
 10. Stare Janez
  O vrednotenju diagnostičnih testov
  2017
 11. Bešič Hana; Švab Igor
  Etične dileme v zvezi z diagnostično negotovostjo
  2017
 12. Rotar-Pavlič Danica; Yaphe John
  Diagnostika v negotovem svetu
  2017
 13. Dernovšek Mojca Zvezdana; Tančič Grum Alenka; Sedlar Nataša
  Psihoedukativne delavnice v zdravstvenovzgojnih centrih in centrih za krepitev zdravja
  [Psych oeducational workshops in health education centres and centres for health promotion : coping with depression, anxiety and stress]
  2017
 14. Kastelic Andrej
  Pristop k bolniku z mejno osebnostno motnjo
  2016
 15. Premuš Marušič Alenka
  Interakcije med zdravili in problem polifarmakoterapije
  2016
 16. Dolenc-Voljč Mateja
  Kronično imunsko pogojene vnetne bolezni kože
  2016
 17. Hawlina Simon; Pantar Robert
  Ni urina - kaj pa zdaj?
  2016
 18. Filipič Jerneja; Dežman Zmerzlikar Barbara
  Uspešnost zdravstveno vzgojnih delavnic in zadovoljstvo udeležencev Centra za krepitev zdravja Vrhnika
  [The level of success of educational healthcare workshops and contentment of participants of Center za krepitev zdravja Vrhnika]
  2017
 19. Zaletel Marjan
  Centralni vestibularni sindrom
  2017
 20. Štotl Iztok
  Indikacije za bariatrične operacije in vodenje bolnikov po operaciji
  2017
 21. Kopčavar Guček Nena; Petek Davorina
  Kakovostna obravnava bolnika v družinski medicini
  2017
 22. Battelino Saba; Božanič Nina
  Periferne motnje ravnotežja
  2017
 23. Božanič Nina; Battelino Saba
  Akutna idiopatska zaznavna izguba sluha
  2017
 24. Klemenc-Ketiš Zalika
  Analiza dela in dolgoročno spremljanje dela v RADM
  2017
 25. Poplas-Susič Tonka
  Referenčne ambulante družinske medicine do konca leta 2016
  2017
 26. Petek Šter Marija
  Predpisovanje antibiotikov v domovih starejših občanov
  2017
 27. Bresjanac Mara
  Rasa in narodnost v humani patofiziologiji
  2017
 28. Zelko Erika
  Razvoj metodologije javnozdravstvenega pristopa v romski skupnosti
  2017
 29. Rotar-Pavlič Danica; Lipovec Čebron Uršula; Kocijančič-Pokorn Nike; Pistotnik Sara; Milavec Kapun Marija; Hirci Nataša; Jelenc Ajda; Zelko Erika
  Jezikovne ovire in kako jih presegati
  2017
 30. Djomba Janet Klara; Zaletel-Kragelj Lijana; Fras Zlatko
  Vpliv socialnih omrežij na uspešnost svetovanja za spodbujanje telesne dejavnosti za krepitev zdravja
  2016
 31. Vezjak Veronika; Kopčavar Guček Nena
  Vloga zdravnika družinske medicine v spreminjajočih se družinah
  2016
 32. Paradiž Jasna
  Etnobotanika
  2016
 33. Cedilnik-Gorup Eva
  Prihajajoči trendi v družinski medicini
  2016
 34. Švab Igor; Voljč Božidar
  Izbrane etične dileme družinske medicine v prihodnosti
  2016
 35. Zajc Klara; Kravos Andrej
  Ambulanta na spletu
  2016
 36. Rifel Janez
  Osnovna zdravstvena dejavnost zdaj prej kot kadarkoli do sedaj?
  2016
 37. Bulc Mateja
  Spremembe v zbolevnosti in umrljivosti - novi izzivi
  2016
 38. Tušek-Bunc Ksenija
  Staranje ob spreminjajoči se vlogi družine
  2016
 39. Selič Polona
  Konstrukcija socialnih pomenov v odnosu med zdravnikom in bolnikom
  2016
 40. Vičič Eva; Rotar-Pavlič Danica
  Begunci z vojnih ali drugače ogroženih področij
  2016
 41. Zelko Erika
  Etične in manjšinjske skupine
  2016
 42. Černe Anja; Petek Davorina
  Globalno dostopne informacije o medicini
  2016
 43. Petek Šter Marija
  Izzivi, povezani z mobilnostjo prebivalstva in globalno povezanostjo
  2016
 44. Cedilnik-Gorup Eva
  Beseda urednice
  2016
 45. Kolšek Marko
  Recenzija
  2016
 46. Klemenc-Ketiš Zalika
  Recenzija
  2016
 47. Repar Bornšek Simona; Glavan Lenassi Ines
  Priprava bolnika na kumarinski antikoagulacijski terapiji na operacijski poseg
  [Perioperative management of patients receiving coumarin anticoagulants]
  2011
 48. Macur Mirna
  Kvalitativno raziskovanje
  2016
 49. Jelenc Ajda; Keršič-Svetel Marjeta
  Kako razumeti sebe in druge v okoliščinah v zdravstvu?
  2016
 50. Farkaš-Lainščak Jerneja
  Vzpostavitev medsektorskega sodelovanja v lokalnem okolju - skupnostni pristop za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju
  2016
 51. Jelenc Marjetka; Kostnapfel Rihtar Tatja
  Vrednotenje zdravstvenih tehnologij
  [Health Technology Assessment - HTA]
  2016
 52. 6th Workshop on Liquid Crystals for Photonics, 14-16 September 2016, Ljubljana
  2016
 53. Kopčavar Guček Nena; Petek Davorina
  Kakovostna obravnava bolnika v družinski medicini
  2016
 54. Ješe Rok; Tomšič Matija
  Ali bolnike z revmatoidnim artritisom v Sloveniji pravočasno zdravimo?
  2016
 55. Hočevar Alojzija; Ostrovršnik Jaka
  Gigantocelični arteriitis in IgA vaskulitis v ambulanti družinskega zdravnika
  2016
 56. Ambrožič Aleš
  Možnosti za optimalno obravnavo bolnikov - sodelovanje med zdravniki družinske medicine in revmatologi
  2016
 57. Baklan Zvonko
  Zdravljenje virusnega hepatitisa C
  [Treatment of viral hepatitis C]
  2008
 58. Govc Eržen Jana
  Vloga laičnih združenj pri večjem vključevanju bolnikov v proces zdravljenja
  2007
 59. Grmec Štefek
  Sodelovanje zdravnika in bolnika - Jehove priče - pri brezkrvnem zdravljenju
  2007
 60. Roncador Giovanna; Engel Pablo; Maestre Lorena; Anderson Amanda P.; Cordell Jacqueline L.; Cragg Mark S.; Čurin-Šerbec Vladka; Jones Margaret; Juranić Lisnić Vanda; Kremer Leonor
  The European antibody network's practical guide to finding and validating suitable antibodies for research
  2016
 61. Cedilnik-Gorup Eva
  Obvladovanje sočasnih bolezni in stanj pri starajoči se populaciji
  2015
 62. Rotar-Pavlič Danica
  Etične dileme pri multimorbidnem starostniku
  2015
 63. Zelko Erika; Malačič Stanislav
  Paliativni bolnik - ukinjanje zdravil in postopkov
  2015
 64. Jemec Zalar Barbara
  Multimorbidni bolnik v urbanem in ruralnem okolju
  2015
 65. Cedilnik-Gorup Eva; Petek Šter Marija; Klemenc-Ketiš Zalika; Bulc Mateja; Zelko Erika; Tušek-Bunc Ksenija; Ivetić Vojislav; Gorup Savin; Rifel Janez; Selič Polona; Car Josip
  Orodja za pomoč pri predpisovanju zdravil starostnikom
  2015
 66. Petek Šter Marija; Vovk Maša; Cedilnik-Gorup Eva
  Odpisovanje zdravil pri multimorbidnih, starejših bolnikih
  2015
 67. Petek Šter Marija; Selič Polona
  Posebnosti sporazumevanja s starostnikom s sočasnimi boleznimi
  2015
 68. Petek Davorina
  Sporazumevanje z bolnikom s sočasnimi boleznimi
  2015
 69. Tušek-Bunc Ksenija
  Koncept vodenja bolnika s sočasnimi boleznimi v družinski medicini
  2015
 70. Černe Anja
  Shizofrenija in bolezni srca in ožilja
  2015
 71. Rifel Janez
  Depresija in sladkorna bolezen pri starostniku
  2015
 72. Pekarović-Džakulin Vesna
  Depresija in sladkorna bolezen pri aktivni populaciji
  2015
 73. Omejec Janja; Petek Šter Marija
  Obravnava sladkorne bolezni pri starejših bolnikih s spremljajočimu stanji
  2015
 74. Petek Šter Marija; Selič Polona
  Sporazumevanje z multimorbidnim starostnikom
  2015
 75. Klančar Darinka
  Uvod v sočasne bolezni pri starajoči se populaciji
  2015
 76. Bucik Katja; Trobec Darja; Rupnik Jožica
  Lahko se tudi igramo - Razvijanje komunikacijskih sposobnosti preko igre - skupinska oblika logopedske terapije
  2007
 77. Borko Elko
  Na cerkvenem zvoniku v Ljutomeru je zaplapolala slovenska zastava že leta 1848
  2016
 78. Moller Petrun Andreja; Wagner-Kovačec Jožica
  OAA - porodna anestezija
  2016
 79. Gorjanc Jurij
  Delavnica laparoskopske kirurgije debelega črevesa
  2010
 80. Lipovšek Klemen
  Delavnice urgentne medicine november 2005
  2005
 81. Tančič Grum Alenka; Bračič Mark Floyd; Roškar Saška; Bakan Miša; Sedlar Nataša
  Psihoedukativne delavnice Podpora pri spoprijemanju z depresijo
  2015
 82. Kocjan Tomaž
  Osteoporoza pri moških
  [Osteoporosis in men]
  2011
 83. Kaučič Boris Miha; Plank Darja; Maze Hilda; Esih Katja
  Učne delavnice kvantitativnega in kvalitativnega raziskovanja za visokošolske učitelje Visoke zdravstvene šole v Celju
  2014
 84. Kragelj Borut
  Postoperativno obsevanje pri karcinomu prostate
  [Postoperative irradiation in prostatic carcinoma]
  2011
 85. Pohar-Marinšek Živa
  Indikacije za napotitev na citopatološko preiskavo in interpretacija citoloških izvidov za družinskega zdravnika
  [Indications for cytopathological tissue examination and interpretatuiopn of results for family doctors]
  2011
 86. Uršič-Vrščaj Marjetka
  Svet in mi: kje smo glede cepljenja proti HPV?
  [World and we: where are we regarding vaccination against HPV?]
  2011
 87. Peterlin Borut
  Možnosti genetske obravnave multiple skleroze (MS) v vsakodnevni praksi
  2011
 88. Serdinšek Tamara; Dinevski Dejan
  Delavnica diagnostične in operativne histeroskopije po dveh letih ponovno v Mariboru
  2015
 89. Fišer Darja
  Šola za osebe s KVČB
  2009
 90. Maučec Zakotnik Jožica; Mori-Lukančič Majda
  Supervizijske delavnice za izvajalce zdravstvenovzgojnih programov za odrasle, zdrava prehrana in zdravo hujšanje
  2006
 91. Mori-Lukančič Majda; Brandt Majda
  Vloga medicinske sestre pri vodenju bolnika s hipertenzijo v ambulanti družinskega zdravnika
  [The role of nurse in management of patient with arterial hypertension in family practice]
  2012
 92. Železnik Danica; Kaučič Boris Miha
  Supervizija na Koroškem
  2011
 93. Robida Andrej
  Odnos in znanje kliničnih mentorjev zdravstvene nege o varnosti pacientov
  [Attitude and knowledge of nursing clinical mentors about patient safety]
  2014
 94. Flis Vojko
  Delavnica - akutni abdomen
  2014
 95. Dobnik Mojca; Lešnik Marija
  Predstavitev poteka in vsebine učnih delavnic v Splošni bolnišnici Maribor
  2004
 96. Turk Eva; Lesnik Tina
  Delavnice "Evidence Based Health Care" na Inštitutu za varovanje zdravja
  2011
 97. Homšak Matjaž
  Novosti v pediatrični pulmologiji
  2004
 98. Železnik Uroš
  Samopodoba udeležencev delavnice zdravega hujšanja
  2014
 99. Vidnar Nataša
  S coachingom do zadovoljstva in uspešnosti v zdravstveno-vzgojnih delavnicah
  2008
 100. Pajnkihar Majda; Vrbnjak Dominika
  Dr. Jean Watson bo z nami praznovala 21 let delovanja Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru
  2014

1 101 201 301 401 501 601 701 801  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics