biomedicina slovenica


"Delo" : 8817

 1. Božič Marjana; Kragelj Ksenija; Prosen Mirko
  Retrospective and experiental perception of physical activit during pregnancy on childbirth and postpartum period
  2017
 2. Rijavec Andreja; Ravnik David; Prosen Mirko
  Characteristics of physical activity among pregnant women
  2017
 3. Ličen Sabina; Karnjuš Igor; Prosen Mirko
  Ensuring equality through the acquisition of cultural competencies in nursing education: a systematic literature review
  2017
 4. Zupančič Vesna
  Integrirana skrb za osebe s težavami v duševnem zdravju
  2017
 5. Orel Mojca
  Bodite čuječni, poučujte čuječno in učite čuječnost
  2017
 6. Švab Igor; Kolšek Marko; Bulc Mateja; Petek Davorina; Cedilnik-Gorup Eva; Rifel Janez; Rotar-Pavlič Danica; Petek Šter Marija
  Primarno zdravstveno varstvo
  2017
 7. Petelin Ana; Šarabon Nejc; Prosen Mirko; Žvanut Boštjan
  Zdravje delovno aktivne populacije
  [Health of the working-age population]
  2017
 8. Zelko Erika
  Varnost na delovnem mestu
  2017
 9. Bombač Lea; Lučovnik Miha; Bilban Marjan
  Vpliv obremenitev na delovnem mestu in bolniškega staleža med nosečnostjo na pojavnost prezgodnjega poroda
  [Effects of occupational activity in pregnancy and sick leave on preterm birth risk]
  2016
 10. Škodlar Borut
  Čuječnost (mindfulness) kot dopolnjujoča psihoterapevtska metoda
  2017
 11. Rotar-Pavlič Danica
  Vročina narašča
  2017
 12. Rotar-Pavlič Danica
  Zdravstveni blog
  2017
 13. Kopčavar Guček Nena; Miko Klavdija
  Ne pozabite na dokumente za zdravila
  2017
 14. Kopčavar Guček Nena; Cah Katja
  V morski vodiokužba ni mogoča
  2017
 15. Kopčavar Guček Nena
  Srečanje delovnih skupin (timov) v osnovnem zdravstvu
  2016
 16. Cerovič Metka; Klemenc-Ketiš Zalika
  Kultura varnosti v zdravstvu
  2017
 17. Svetina Saša
  Investigating cell functioning by theoretical analysis of cell-to-cell variability
  2017
 18. Markota Mladen; Cmrečnjak Pelicon Tanja; Videnović S.; Babić Admir; Grobelnik Jurjovič P.; Lubec Roman
  Psihosocialni faktori rizika na radnom mestu i njihovo smanljivanje putem promocije zdravlja - iskustva Inspektorata RS za delo
  [Psychosocial risk factors in the workplace and their elimination by means of health promotion in the workplace - labour Inspectorate of the Republic of Slovenia experience]
  2017
 19. Carotta Robert; Macura Višić Nada
  Delo v vojaški bolnišnici ROLE - za nemoteno delovanje zaslužni zaposleni
  2015
 20. Uvajanje inovativnih sistemskih rešitev na področju sociale
  2013
 21. Ritonja Tanja; Pejnović Dragana; Roblek Lucija; Starc Andrej
  The impact of shift work on cardiovascular diseases among nurses
  2017
 22. Mivšek Ana Polona; Petročnik Petra; Jug Došler Anita; Zakšek Teja
  The quality of sexual life after experiencing the episiotomy birth
  2017
 23. Jug Došler Anita; Mivšek Ana Polona; Petročnik Petra; Zakšek Teja; Kusterle Mateja
  Experience of sexual intercourse in the first year after childbirth
  2017
 24. Jeretina Brigita; Krt Katja; Starc Andrej
  Absenteeism due to mental problems among employees in nursing
  2017
 25. Drnovšek Rok; Milavec Kapun Marija
  Critical review of viewership and contents of official healthcare organization websites
  2017
 26. Brčan Anja; Kebe Maruša; Pintar Maša; Starc Andrej
  The mammography efficiency in breast cancer detection in women under 50 years of age
  2017
 27. Glažar Polona; Erdani-Kreft Mateja; Zupančič Daša; Sepčić Kristina
  Motorni proteini v tunelskih membranskih nanocevkah in njihova vloga pri komunikaciji in razširjanju bakterij
  [Detection of motor proteins in tunneling nanotubes and their role in bacterial communication and dissemination]
  2017
 28. Sedlar Nataša; Dovč Alenka; Backović Juričan Andrea; Farkaš-Lainščak Jerneja
  Association between perceived stress, self-rated health, work productivity and stress management interventions - a study of employees in the Slovenian processing industry
  2017
 29. Urh Nika; Babnik Katarina; Rebec Doroteja; Poklar Vatovec Tamara
  Ocena prehranskega stanja starejših v socialnovarstvenem zavodu
  [Assessment of the nutritional status of the elderly in a residential home]
  2017
 30. Oblak Tina; Skela-Savič Brigita
  The attitude of employees in perioperative nursing to training new employees in the workplace
  [Odnos zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novozaposlenih na delovnem mestu]
  2017
 31. Bernik Golubić Špela
  Samozdravljenje očesnih bolezni in uporaba izdelkov za oči
  2013
 32. Železnik Ramuta Taja; Starčič Erjavec Marjanca; Erdani-Kreft Mateja
  Amnijska membrana ne deluje protimikrobno na uropatogene bakterije Escherichia coli
  2017
 33. Drobnič Radobuljac Maja
  Delovanje tima Enote za adolescentno psihiatrijo na Centru za mentalno zdravje
  2017
 34. Gregorič Kumperščak Hojka
  Sodelovanje pediatra v timski obravnavi otroka in mladostnika s psihozo
  2017
 35. Kolenc Judita; Krkoč Vesna; Marušič Ž.
  Multipla skleroza pri mladostnikih - priprava na življenje doma
  [Multiple sclerosis in adolescents - preparation for life at home]
  2016
 36. Štuhec Matej
  Pregled zdravil za zdravljenje motnje pozornosti s hiperaktivnostjo
  [A review of medications used in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder]
  2013
 37. Grabljevec Klemen; Udovčić Pertot Anja; Teržan Metka
  Vračanje na delo po nezgodni možganski poškodbi pri bolnikih po zaključeni rehabilitaciji
  [Return to work after rehabilitation in traumatic brain injury patients]
  2017
 38. Šikić Pogačar Maja; Mičetić-Turk Dušanka
  Vitamin D in human health
  [Pomen vitamina D za zdravje ljudi]
  2017
 39. Košnik Mitja; Triller Nadja; Šelb Julij Gyula
  Mnenje pulmologov o pomenu vdihovalnikov pri bolnikih z astmo ali KOPB
  [Opinion of pneumologists on the importance of inhalers in patients with asthma or COPD]
  2017
 40. Košnik Mitja; Marčun Robert
  Zbornik sestanka Omalizumab: vse kar ste želeli vedeti, pa si niste upali vprašati, Ljubljana, Medicinska fakulteta, 6. maj 2016
  2016
 41. Denišlič Miro
  Zaposlovanje
  2006
 42. Denišlič Miro
  Rehabilitacija
  2006
 43. Ozbič Polona
  Oblike psihosocialne podpore za invalide ob izgubi bljižnjega
  2017
 44. Huzjan Barbka
  Kako nam lahko delovna terapija lajša vsakodnevne težave?
  2017
 45. Pajnkihar Majda; Čuček-Trifkovič Klavdija; Donik Barbara; Fijan Sabina; Gönc Vida; Kegl Barbara; Lorber Mateja; Strauss Maja; Stričević Jadranka; Šostar-Turk Sonja; Štiglic Gregor; Kamynina Natalya Nikolaevna; Ostrovskaya Irina V.; Vrbnjak Dominika
  Impact of education, working conditions, and interpersonal relationships on caregivers' job satisfaction
  2017
 46. Janša Jelka
  Delovna terapija
  2006
 47. Štuhec Matej; Brunec Sara; Švab Vesna
  A retrospective study of drug-drug interactions in patients treated with pharmacotherapy in the biggest Slovenian correctional facility
  2017
 48. Štuhec Matej; Potočin Ines; Stepan Dora; Ušaj Lea; Petek Šter Marija; Beović Bojana
  Drug-drug interactions between antibiotics and psychopharmaceuticals in Slovenian nursing homes
  2017
 49. Švab Vesna
  Načrtovanje skrbi
  2003
 50. Švab Vesna
  Duševno zdravje in duševna bolezen
  2003
 51. Švab Vesna
  Psihosocialna rehabilitacija - dogovorjeno poročilo support
  2003
 52. Panić Zorica; Petrović Dženata
  Sodelovanje pri medicinsko-tehničnih postopkih
  2013
 53. Babić Slađana; Blagus Rok
  Developing statistical regression models by using variable selection techniques
  [Izbira spremenljivk v multivariatnih modelih]
  2017
 54. Pomoč in samopomoč osebam v duševni stiski
  2003
 55. Kacjan Žgajnar Katarina; Bahč Dejan; Kump Teja
  Hrup kot dejavnik tveganja v jasličnem oddelku
  2017
 56. Čatak Elvisa; Oven Alenka
  Obravnava oseb z demenco z metodo validacije
  2017
 57. Peterka-Novak Jožica
  Duševno zdravje, spol in čustva bolnic z anoreksijo nervozo
  2002
 58. Flaker Vito
  Duševno zdravje in socialno delo
  1993
 59. Zunjić Aleksandar
  Ergonomic design and assessment of products and systems
  2017
 60. Mikez Nataša; Levičnik Nežka; Skela-Savič Brigita
  Stres in sindrom izgorelosti zaposlenih v zdravstveni negi v Enoti za intenzivno psihiatrično terapijo v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana
  [Stress and burnout syndrome of employees in Nursing in psychiatric ICU in the University Psychiatric Clinic in Ljubljana]
  2017
 61. Oblak Tina; Skela-Savič Brigita
  Odnos zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novo zaposlenih na delovnem mestu
  [The attitude of employees in perioperative nursing to training new employees in the workplace]
  2017
 62. Šuler Jerneja
  Poznavanje promocije zdravja na delovnem mestu pri zaposlenih v različnih podjetjih
  [Knowledge of health promotion in the workplace for employees in different companies]
  2017
 63. Kadenšek Klavdija; Bregar Branko
  Razumevanje vloge medicinske sestre pri spremembi življenjskega sloga posameznikov, v preteklosti odvisnih od prepovedanih drog
  [Understanding the role of a nurse in facilitating lifestyle change among former illicit substance abusers]
  2017
 64. Robič Erika; Keše Darja; Šoba Barbara; Ružić-Sabljić Eva; Skvarč Miha
  Genotipizacija glive Pneumocystis jirovecii izolirane iz kužnin bolnikov s pnevmocistozo
  [Genotyping of Pneumocystis jirovecii isolated from samples of patients with pneumocystosis]
  2017
 65. Švab Igor
  Family medicine in Southeast Europe
  2017
 66. Meško-Brguljan Pika
  Okrogla miza - aktualne teme vodenja in izvajanje specializacij
  2015
 67. Vrhovšek Danijel; Plestenjak Gregor; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Upute za rad i održavanje polja za ozemljivanje mulja opštine Mojkovac
  2016
 68. Skubic Cene; Vardjan Nina; Kreft Marko; Maček Peter; Zorec Robert
  Meritve znotrajcelične koncentracije cAMP in laktata v kulturi podganjih astrocitov po aktivaciji receptorjev prostih maščobnih kislin
  [Intracellular cAMP and lactate measurements in cultured rat astrocytes after activation of free fatty acid receptors]
  2017
 69. Škodlar Borut
  Prepoznavanje psihično bolnega človeka, psihološki testi delodajalcev
  2017
 70. Škodlar Borut; Milek Vesna; Hočevar Uroš
  Če ne bi bilo duhovnosti, bi jo ljudje s psihozo zagotovo iznašli
  2017
 71. Mravljak Urška; Klemenc-Ketiš Zalika
  Motivacija bolnikov z multiplo sklerozo za izvajanje telesne aktivnosti in dejavniki, povezani z njo
  2017
 72. Saletinger Rajko; Osrajnik Ilonka; Simonovič Zoran
  Urgentni ukrepi za zaščito zdravstvenih delavcev in drugih delavcev v zdravstvu pred bolnišničnimi okužbami
  [Emergency measures for infection control in health care workers]
  2017
 73. Govekar Kaja; Kacjan Žgajnar Katarina; Oder Martina
  Ergonomske obremenitve in škodljivosti na delovnem mestu računovodje
  [Ergonomic burdens and harms at the workplace of an accountant]
  2017
 74. Gobec Martina
  Vloga vitaminov, mineralov in aminokislin pri delovanju imunskega sistema
  2017
 75. Osolnik Barbara; Prosič Zdenka; Barič Mira; Vidmar Gaj; Bajuk Slavica; Naglič Nada
  Uporabnost vprašalnika "funkcionalnost zgornje okončine, ramena in roke" za ocenjevanje napredka v ambulantno-rehabilitacijski obravnavi
  [Usability of the "disabilities of the arm, shoulder and hand" questionnaire for assessing progress in outpatient rehabilitation]
  2017
 76. Rotar-Pavlič Danica
  Zdravstveni blog
  2017
 77. Mavrič Daša; Adamič Metka
  Naša koža ne potrebuje pretiravanja
  2017
 78. Kotnik Marija Mica; Adamič Metka; Pavlović Miloš
  Krčno žilo moramo zdraviti
  2016
 79. Adamič Metka; Kralj Tina
  Zelo previdno izberite izdelovalca tatujev
  2016
 80. Janež Andrej; Ferjan Simona; Jensterle Sever Mojca
  Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitor sitagliptin improved beta cell function and prevented a conversion rate to MTG and DM2 in metformin intolerant PCOS with high metabolic risk
  2017
 81. Pirkmajer Sergej
  Predstavitev sodelovanja na področju metabolizma raka
  2017
 82. Pirkmajer Sergej
  Patofiziološki temelji alkoholizma
  2017
 83. Kopač Igor
  Akad. prof. dr. Uroš Skalerič, dr. dent. mrd. - prejemnik Zoisove nagrade za življensko delo
  2016
 84. Mrevlje Gorazd; Sernec Karin
  Funkcionalni in nefunkcionalni vedenjski vzorci mladostnikov
  2016
 85. Gerdovič Neja; Pavlović Miloš; Adamič Metka
  Učinek diodnega laserja z visoko frekvenco in/ali nizko energijsko gostoto na trajno zmanjšanje števila dlak
  [Low radiant exposures delivered by high frequency and/or long pulsed diode laser energy output in hair reduction]
  2017
 86. Selič Polona
  Znanstveno-raziskovalno delo
  2015
 87. Macura Višić Nada
  Sodelovanje primarnega in sekundarnega nivoja - primer dobre prakse
  2016
 88. Ihan Alojz; Eržen Jure
  Vizija brez krčmarja
  2017
 89. Ihan Alojz; Podkrižnik Mimi; Šipić Roman
  Včasih so šli v nesmrtnost veliki duhovi, zdaj je večen kapital
  2017
 90. Ihan Alojz
  Posttranzicijska depresija
  2016
 91. Ihan Alojz
  Teroristi v čakalnih vrstah
  2017
 92. Sekne Mateja; Klemenc-Ketiš Zalika
  Stališča zaposlenih glede vpliva komunikacije na timsko delo v helikopterski nujni medicinski pomoči na področju Slovenije
  2017
 93. Barba Špela; Bavcon Kralj Mojca; Trebše Polonca; Adamič Metka
  Stabilnost in strupenost avobenzona v izdelkih za zaščito pred soncem
  [Stability and toxicity of avobenzon [!] in sunscreen products]
  2016
 94. Margan Čačić Andrea; Dodič-Fikfak Metoda; Turk Zmago; Eržen Ivan
  Vpliv bolnišniškega staleža, invalidnosti in mnenja pooblaščenega zdravnika o delazmožnosti na odločanje delodajalca med procesom kadrovskega prestrukturiranja tipične delniške družbe
  2016
 95. Kacjan Žgajnar Katarina; Bilban Marjan; Čudina Mirko; Dodič-Fikfak Metoda; Tomori Martina; Polič Marko
  Vpliv hrupa v vrtcu na stres pri vzgojnem osebju v predšolskih oddelkih
  2016
 96. Leban Vid; Možina Martin; Dobaja Mojca; Brvar Miran
  Antidoti za neposredne zaviralce faktorja Xa
  2017
 97. Kopčavar Guček Nena; Miko Klavdija
  Uprimo se ji z mačjim dremežem
  2017
 98. Selič Polona
  Sodelovanje z uporabnikom kot izvor stresa
  [Patient - nurse relationship acting as a stressor]
  2017
 99. Loncnar Darko; Bregar Branko
  Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti V
  2017
 100. Janić Miodrag; Volčanšek Špela; Lunder Mojca; Janež Andrej
  Metformin
  [Metformin]
  2017

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics