biomedicina slovenica


"Delo" : 8945

 1. Pregelj Peter; Pišljar Marko; Milič Janja; Velikanje Franjo
  Prepoznavanje in zdravljenje odvisnosti od alkohola - interdisciplinarni pogled
  2016
 2. Markota Mladen; Lubec Roman; Cmrečnjak Pelicon Tanja; Grobelnik Jurjevič Polona; Videnović Saša; Babić Admir
  Promocija zdravja na delovnem mestu - nov zakonski institut
  2018
 3. Ihan Alojz
  Zdravstvo - zakaj (ne) bo boljše
  2018
 4. Ihan Alojz
  Kdaj lahko zdravniki lažemo
  2018
 5. Ihan Alojz
  Menza pri koritu
  2018
 6. Zupanič Slavec Zvonka; Zupanič Milena
  Kraj, kjer se je dve stoletji in pol razvijala vrhunska medicina, tudi naša, slovenska
  2018
 7. Erdani-Kreft Mateja; Šoln Katarina
  Celica je svet v malem
  2018
 8. Rozman Damjana; Longyka Marušič Eva
  Znanstvena dognanja o delovanju notranje ure telesa
  2018
 9. Kastrin Andrej; Ferk Polonca; Leskošek Branimir
  Predicting potential drug-drug interactions on topological and semantic similarity features using statistical learning
  2018
 10. Peterlin-Mašič Lucija
  Alkohol in zdravila
  [Alcohol and medicines]
  2018
 11. Premuš Marušič Alenka; Mrhar Aleš
  Farmakoterapijski pregled kot orodje za sodelovanje zdravnika s farmacevtom pri optimizaciji farmakoterapije
  2018
 12. Franko Alenka
  Novejša dognanja o učinkih izpostavljenosti polikloriranim bifenilom
  2016
 13. Dodič-Fikfak Metoda
  Poklicni rak zaradi kemikalij na delovnem mestu v industriji in kmetijstvu
  2016
 14. Tomaževič Tanja
  Vloga medicinske sestre pri pripravi otroka na zobozdravniško delo
  2015
 15. Veliu Skender; Kröpfl Jasmina; Vrbnjak Dominika
  Obravnava bolnikov s kroničnimi ranami v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj
  2018
 16. Leskovic Ljiljana; Bratuša Simona
  Prednosti timskega vodenja v zdravstveni negi
  2018
 17. Kovač Marjeta; Plavčak Marjan; Sember Vedrana; Strel Janko; Dobovičnik Luka
  Zbornik 30. strokovnega in znanstvenega posveta športnih pedagogov Slovenije, Debeli Rtič, 20. in 21. oktober 2017
  2017
 18. Skitek Milan; Černe Darko; Podgornik Helena; Repič-Lampret Barbka; France Štiglic Alenka
  Raziskovalni dnevi laboratorijske biomedicine
  2017
 19. Zupanič Slavec Zvonka; Peternel Pečauer Helena; Suhadolnik Jože
  Na najznamenitejšega kirurga spominja le piedestal
  2015
 20. Loncnar Darko
  Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti VI
  2018
 21. Divjak Tjaša
  Z delom povezana nevrodegenerativna obolenja
  [Work-related neurodegenerative diseases]
  2017
 22. Zupanič Slavec Zvonka; Kovačič Suzana P.
  Monografija, kot je še ni bilo
  [[spraševala] Suzana P. Kovačič]
  2018
 23. Pavlič Klemen; Pohar Perme Maja; Stare Janez; Perman Mihael; Andersen Kragh Per
  Ocenjevanje in primerjava krivulj čistega preživetja
  [Estimation and comparison of net survival curves]
  2018
 24. Kržan Mojca; Žiberna Lovro
  Pharmacological modulation of serum bilirubin levels
  2017
 25. Kopčavar Guček Nena; Miko Klavdija
  Skoraj dve porodnici od desetih postaneta depresivni
  2018
 26. Kopčavar Guček Nena; Miko Klavdija
  Kronična je, če traja dlje jot tri tedne
  2018
 27. Rotar-Pavlič Danica
  Politiki je eno figo mar
  2018
 28. Selič Polona
  Negotovost, tesnobnost, prevzemanje odgovornosti za lastno življenje in načini uravnavanja razpoloženja
  2018
 29. Galičič An; Šömen Joksić Agnes; Golja Viviana; Kirinčič Stanislava; Otorepec Peter; Eržen Ivan; Blaznik Urška
  Pristop k določitvi prizadetega območja in vzorčenja segmentov okolja za oceno dolgoročnega vpliva požara v podjetju Kemis d.o.o. na Vrhniki na zdravje ljudi
  [The approach to the sampling of environment for assessing the long - term impact on human health due to fire in the Kemis d.o.o. company in Vrhnika]
  2018
 30. Zlodej Nataša; Mehle Maria Gloria; Pahole Goličnik Jana; Ivanetič Maja; Zavratnik Boštjan; Ebert Moltara Maja
  A map of active palliative care providers in Slovenia
  2015
 31. Strojan Primož; Burgar Janko
  Protonska terapija
  2018
 32. Scaratti Chiara; Leonardi Matilde; Silvaggi Fabiola; Ávila Carolina C.; Muñoz-Murillo Amalia; Stavroussi Panayiota; Roka Olga; Burger Helena; Fheodoroff Klemens; Tobiasz-Adamczyk Beata; Sabariego Carla; Esteban Eva; Gruber Sonja; Švestkova Olga; Halvorsen Rune; Kadyrbaeva Asel; Ferraina Sabrina
  Mapping European welfare models
  2018
 33. Vlachou Anastasia; Stavroussi Panayiota; Roka Olga; Vasilou Evdokia; Papadimitriou Dimitra; Scaratti Chiara; Kadyrbaeva Asel; Fheodoroff Klemens; Brecelj Valentina; Švestkova Olga; Tobiasz-Adamczyk Beata; Finnvold Jon Erik; Gruber Sonja; Leonardi Matilde
  Policy guidelines for effective inclusion and reintegration of people with chronic diseases in the workplace
  2018
 34. Kalender Smajlović Sedina
  Prednosti in slabosti različnih protokolov vodenja vrednosti glukoze v krvi pri kritično bolnih pacientih
  [The benefits and weaknesses of various blood glucose control protocols in critically ill patients]
  2018
 35. Ahačič Maruša; Kadivec Saša; Farkaš-Lainščak Jerneja
  Dokumentiranje navodil o življenjskem slogu in samoobvladovanju bolezni pri pacientih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo
  [Documenting lifestyle and disease self-management recommendations for chronic obstructive pulmonary disease patients]
  2018
 36. Peršolja Melita; Mišmaš Anamarija; Jurdana Mihaela
  Povezava med neprespanostjo in delazmožnostjo zaposlenih v zdravstveni negi
  [The relationship between sleep deprivation and nurses' working capacity]
  2018
 37. Ovsenik Maja; Primožič Jasmina; Drevenšek Martina; Milačić Miroslav R.; Ihan Hren Nataša; Pavlič Alenka; Oblak Čedomir; Gašpirc Boris
  20 let raziskovalnega dela
  2017
 38. bioRxiv
  2013
 39. Šolsko svetovalno delo
  1996
 40. Ihan Alojz
  Morala na zidu
  2018
 41. Ihan Alojz
  Javno zdravstvo - javna politika
  2018
 42. Leskošek Vesna; Mešl Nina; Zaviršek Darja; Kodele Tadeja; Bohinec Monika; Filipčič Katja; Tašner Veronika; Miklič Neža; Drobnič Radobuljac Maja; Frangež Danijela
  Meddi[!]ciplinarni program vseživljenskega učenja na temo zaščite otrok
  2017
 43. How metabolism dictates neurotransmission, function and behavior
  2018
 44. Rituper Boštjan
  Kardiovaskularni kompromis v mikrogravitaciji - kako se obnaša srce v vesolju
  2018
 45. Kubatka Peter; Zubor Pavol; Busselberg Dietrich; Kwon Taeg Kyu; Adamek Mariusz; Petrovič Danijel; Opatrilova Radka; Gazdikova Katarina; Caprnda Martin; Rodrigo Luis; Danko Jan; Kruzliak Peter
  Melatonin and breast cancer
  2018
 46. Repar Bornšek Simona
  Zdravnik in mediacija
  2014
 47. Repar Bornšek Simona
  Kakšni so najpogosteje spori v zdravstvu, nečin reševanja do sedaj in zakaj bi bila vpeljava mediacije koristna
  2014
 48. Zdolšek Maja; Stojan Anka
  Mediacija v zdravstvu
  2014
 49. Ihan Alojz
  Nihče ni dovolj bogat za poceni ministre
  2018
 50. Ihan Alojz
  Kaj pa, če bi bila običajna pacientka?
  2018
 51. Ihan Alojz
  Vladavina ljudstva in politični amaterizem
  2018
 52. Grubič Zoran; Jevnikar Peter; Geršak Ksenija
  Študentsko raziskovalno delo
  [Student research work]
  2018
 53. Fink Katja
  Delovanje živčnega sistema
  2018
 54. Balabanič Damjan; Krivograd-Klemenčič Aleksandra
  Endocrine-disrupting chemicals and male reproductive health - a review
  [Kemični povzročitelji endokrinih motenj in reproduktivno zdravje pri moških - pregled literature]
  2018
 55. Vrhovec Saša; Čepič Mojca
  Statični prikaz podvodnih žarkov
  2009
 56. Foitzek Nicole; Ávila Carolina C.; Ivandic Ivana; Bitenc Črtomir; Cabello Ana Maria; Gruber Sonja; Leonardi Matilde; Muñoz-Murillo Amalia; Scaratti Chiara; Tobiasz-Adamczyk Beata; Vlachou Anastasia; Esteban Eva; Sabariego Carla; Coenen Michaela
  What persons with chronic health conditions need to maintain or return to work
  2018
 57. Groleger Sršen Katja
  Postavljanje ciljev v rehabilitaciji otrok
  [Goal setting in paediatric rehabilitation]
  2018
 58. Tonin Katarina; Vidmar Gaj
  Postavljanje ciljev v rehabilitaciji športnikov
  [Goal setting in sports rehabilitation]
  2018
 59. Novak Primož; Ščavničar Ana
  Določanje ciljev pri rehabilitaciji pacientov z okvarami perifernega živčevja
  [Goal setting in peripheral nerve lesions patients rehabilitation]
  2018
 60. Udovčić Pertot Anja; Šmid Sonja
  Določanje ciljev rehabilitacije pri pacientih z drugimi nevrološkimi boleznimi
  [Goal setting in rehabilitation of patients with other neurologic diseases]
  2018
 61. Bizovičar Nataša; Kovačec Hermann Teja
  Postavljanje ciljev pri bolniku po možganski kapi
  [Goal setting patients after stroke]
  2018
 62. Grabljevec Klemen
  Določanje ciljev v rehabilitaciji pacientov z možgansko poškodbo
  [Goal setting in rehabilitation of patients after traumatic brain injury]
  2018
 63. Žargaj Anja; Korošec Peter; Šifrer Franc; Košnik Mitja
  Diagnostična vrednost označevalcev pri sepsi
  [Biomarkers to diagnose sepsis]
  2017
 64. Železnik Danica; Železnik Uroš; Koban Breda; Panikvar-Žlahtič Karmen; Roncelli-Vaupot Silva
  Povezovanje teorije in prakse kot trajnostni razvoj na področju zdravstvenih in socialnih ved
  [Connecting theory and practice for sustainable development on the field of health and social sciences]
  2017
 65. Polenčič Marko; Železnik Danica
  Skrb za zagotavljanje varnih in zdravih delovnih razmer
  2017
 66. Steffe Fabio
  Sodelovanje s krajevnim prebivalstvom je vedno bolj intenzivno
  2012
 67. Osebna odgovornost za zdravje in dolžnosti posameznikov
  2017
 68. Meden Edita; Kvas Andreja; Hoyer Silvestra
  Opisna raziskava mnenj in stališč študentov zdravstvene nege ter kliničnih mentorjev glede ocenjevanja kliničnega usposabljanja
  [A descriptive research on opinions and views of nursing students and clinical mentors on assessment of clinical practice]
  2017
 69. Skela-Savič Brigita
  Development of nursing professionalization elements in Slovenia
  [Razvoj elementov profesionalizacije v slovenski zdravstveni negi]
  2017
 70. Zadravec Tina; Šajnovič Tina; Gričar Nevenka; Adamlje Nina
  Vpliv gibalnih aktivnosti predšolskih otrok na predelovanje vestibularnih in taktilnih senzornih prilivov
  2017
 71. Šikić Pogačar Maja; Klančnik Anja; Smole Možina Sonja; Mičetić-Turk Dušanka
  Prevention of Campylobacter jejuni K49/4 adhesion to porcine small intestine cell line PSI cl1 using different plant extracts
  [Preprečevanje adhezije Campylobacter jejuni K49/4 na celično kulturo prašičjih črevesnih celic PSI cl1 z uporabo različnih rastlinskih ekstraktov]
  2017
 72. Petek Davorina; Švab Igor; Bešič Hana
  Znanstveno raziskovalno delo v družinski medicini
  2017
 73. Črešnar Bronislava; Debeljak Nataša; Dolžan Vita; Hudler Petra; Plemenitaš Ana; Žakelj-Mavrič Marija
  Navodila za vaje iz Medicinske biokemije in molekularne genetike
  2017
 74. Kopčavar Guček Nena; Selič Polona
  Depression in intimate partner violence victims in Slovenia
  2018
 75. Li Sisi; Bamidis Panagiotis D.; Konstantinidis Stathis Th; Traver Vicente; Car Josip; Zary Nabil
  Setting priorities for EU healthcare workforce IT skills competence improvement
  2017
 76. Zupanič Slavec Zvonka; Vivod Zor Mojca; Jelenc Nataša Elvira; Vegelj-Pirc Marija; Platiše Janez
  Učenje - vsakodnevno delo
  2017
 77. Turk Špela; Kuhar Milan; Petelin Milan; Marion Ljubo; Jevnikar Peter
  Stomatološka protetika
  2014
 78. Jan Janja; Wan Bakar Wan Zaripah; Mathews Sapna M.; Okoye Linda O.; Ehler Benjamin R.; Louden Christopher; Amaechi Bennett Tochokwu
  Proximal caries lesion detection using the Canary Caries Detection System
  2015
 79. Premuš Marušič Alenka
  Varnost pri zdravljenju z zdravili je timsko delo - primeri iz prakse
  2017
 80. Zabret Miha; Hočevar-Boltežar Irena; Šereg Bahar Maja
  The importance of the occupational vocal load for the occurence and treatment of organic voice disorders
  [Vpliv glasovne obremenitve pri poklicu na pojav in zdravljenje organsko pogojenih glasovnih težav]
  2018
 81. Ona plus
  2016
 82. Ocvirk Janja
  Anti PD-1 protitelesa
  [Anti-PD-1 antibodies]
  2017
 83. Skale Cvetka; Njenjić Gordana; Vettorazzi Renata; Greif Polona
  Praktično delo
  2017
 84. Slovenska revija za delovno terapijo
  [Slovenian journal of occupational therapy]
  2001
 85. Pavlovič Dorotea; Selič Polona; Brumen-Čop Andrej
  Praktični vidiki pomoči z umetnostjo - slika kot komunikacijski most med osebo in okoljem
  2017
 86. Rotar-Pavlič Danica
  Sodelovanje zdravnikov družinske medicine z lipidnim konzilijem
  2017
 87. Koprivnikar Mojca; Kopčavar Guček Nena
  Pripravite organizem na jesenske izzive
  2017
 88. Kotnik Marija Mica; Adamič Metka
  Čarobna svetlobna paličica
  2017
 89. Adamič Metka; Miko Klavdija
  Koža opeklin ne pozablja
  2017
 90. Miko Klavdija; Adamič Metka
  Varujmo se od prvega dne
  2017
 91. Juričič Mojca; Mugoša Jožica; Orehek Kirbiš Marta
  Različni vidiki sodelovanja med šolstvom in zdravstvom
  2017
 92. Zbornik predavanj
  2017
 93. Marušič Vita; Erklavec Pina; Zupanc Katja; Benko Blaž; Kačič Jure
  Povezava zmogljivosti stiska in spretnosti roke s spolom, indeksom telesne mase in višino pri osmošolcih
  [Correlation between hand strenght and motor skills with gender, body mass index and height in eight vlass pupils]
  2017
 94. Galof Katarina; Mrkalj Ismaila; Pukšič Doroteja; Rožencvet Eva; Vodošek Eva; Tomšič Marija
  Dnevne aktivnosti v domačem bivalnem okolju
  [Daily activities in home environment]
  2017
 95. Matić Helena; Misja Valentina; Muršič Mojca; Nakić Milka; Pekolj Nataša; Podpečan Mojca; Žalik Lea; Tomšič Marija
  Senzorna stimulacija pri osebah z demenco
  [Sensory stimulation for people with dementia]
  2017
 96. Gričar Nevenka; Irgolič Ines; Kumer Neža; Slana Jožica; Preinšperger Janja; Žgajnar Gabrijela
  Življenjski slog osnovnošolskih otrok in senzorna integracija
  [The lifestyle of primary school children and sensory integration]
  2017
 97. Lindič Alma; Požar-Lukanovič Neva; Spindler-Vesel Alenka
  Motnje v delovanju trombocitov
  2017
 98. Mlinar Marija Maja; Požar-Lukanovič Neva; Spindler-Vesel Alenka
  Motnje v delovanju trombocitov
  2017
 99. Nemec Urška; Čuček-Trifkovič Klavdija
  Vpliv stresa na zaposlene v psihiatrični zdravstveni negi
  [The effect of stress on employees in psychiatric nursing]
  2017
 100. Colsani Melina; Černelič Bizjak Maša
  Attending nutrition counselling of the working-age subjects
  2017

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics