biomedicina slovenica


"Delo" : 8883

 1. Žargaj Anja; Korošec Peter; Šifrer Franc; Košnik Mitja
  Diagnostična vrednost označevalcev pri sepsi
  [Biomarkers to diagnose sepsis]
  2017
 2. Železnik Danica; Železnik Uroš; Koban Breda; Panikvar-Žlahtič Karmen; Roncelli-Vaupot Silva
  Povezovanje teorije in prakse kot trajnostni razvoj na področju zdravstvenih in socialnih ved
  [Connecting theory and practice for sustainable development on the field of health and social sciences]
  2017
 3. Polenčič Marko; Železnik Danica
  Skrb za zagotavljanje varnih in zdravih delovnih razmer
  2017
 4. Steffe Fabio
  Sodelovanje s krajevnim prebivalstvom je vedno bolj intenzivno
  2012
 5. Osebna odgovornost za zdravje in dolžnosti posameznikov
  2017
 6. Meden Edita; Kvas Andreja; Hoyer Silvestra
  Opisna raziskava mnenj in stališč študentov zdravstvene nege ter kliničnih mentorjev glede ocenjevanja kliničnega usposabljanja
  [A descriptive research on opinions and views of nursing students and clinical mentors on assessment of clinical practice]
  2017
 7. Skela-Savič Brigita
  Development of nursing professionalization elements in Slovenia
  [Razvoj elementov profesionalizacije v slovenski zdravstveni negi]
  2017
 8. Zadravec Tina; Šajnovič Tina; Gričar Nevenka; Adamlje Nina
  Vpliv gibalnih aktivnosti predšolskih otrok na predelovanje vestibularnih in taktilnih senzornih prilivov
  2017
 9. Šikić Pogačar Maja; Klančnik Anja; Smole Možina Sonja; Mičetić-Turk Dušanka
  Prevention of Campylobacter jejuni K49/4 adhesion to porcine small intestine cell line PSI cl1 using different plant extracts
  [Preprečevanje adhezije Campylobacter jejuni K49/4 na celično kulturo prašičjih črevesnih celic PSI cl1 z uporabo različnih rastlinskih ekstraktov]
  2017
 10. Petek Davorina; Švab Igor; Bešič Hana
  Znanstveno raziskovalno delo v družinski medicini
  2017
 11. Črešnar Bronislava; Debeljak Nataša; Dolžan Vita; Hudler Petra; Plemenitaš Ana; Žakelj-Mavrič Marija
  Navodila za vaje iz Medicinske biokemije in molekularne genetike
  2017
 12. Kopčavar Guček Nena; Selič Polona
  Depression in intimate partner violence victims in Slovenia
  2018
 13. Li Sisi; Bamidis Panagiotis D.; Konstantinidis Stathis Th; Traver Vicente; Car Josip; Zary Nabil
  Setting priorities for EU healthcare workforce IT skills competence improvement
  2017
 14. Zupanič Slavec Zvonka; Vivod Zor Mojca; Jelenc Nataša Elvira; Vegelj-Pirc Marija; Platiše Janez
  Učenje - vsakodnevno delo
  2017
 15. Turk Špela; Kuhar Milan; Petelin Milan; Marion Ljubo; Jevnikar Peter
  Stomatološka protetika
  2014
 16. Jan Janja; Wan Bakar Wan Zaripah; Mathews Sapna M.; Okoye Linda O.; Ehler Benjamin R.; Louden Christopher; Amaechi Bennett Tochokwu
  Proximal caries lesion detection using the Canary Caries Detection System
  2015
 17. Premuš Marušič Alenka
  Varnost pri zdravljenju z zdravili je timsko delo - primeri iz prakse
  2017
 18. Zabret Miha; Hočevar-Boltežar Irena; Šereg Bahar Maja
  The importance of the occupational vocal load for the occurence and treatment of organic voice disorders
  [Vpliv glasovne obremenitve pri poklicu na pojav in zdravljenje organsko pogojenih glasovnih težav]
  2018
 19. Ona plus
  2016
 20. Ocvirk Janja
  Anti PD-1 protitelesa
  [Anti-PD-1 antibodies]
  2017
 21. Skale Cvetka; Njenjić Gordana; Vettorazzi Renata; Greif Polona
  Praktično delo
  2017
 22. Slovenska revija za delovno terapijo
  [Slovenian journal of occupational therapy]
  2001
 23. Pavlovič Dorotea; Selič Polona; Brumen-Čop Andrej
  Praktični vidiki pomoči z umetnostjo - slika kot komunikacijski most med osebo in okoljem
  2017
 24. Rotar-Pavlič Danica
  Sodelovanje zdravnikov družinske medicine z lipidnim konzilijem
  2017
 25. Koprivnikar Mojca; Kopčavar Guček Nena
  Pripravite organizem na jesenske izzive
  2017
 26. Kotnik Marija Mica; Adamič Metka
  Čarobna svetlobna paličica
  2017
 27. Adamič Metka; Miko Klavdija
  Koža opeklin ne pozablja
  2017
 28. Miko Klavdija; Adamič Metka
  Varujmo se od prvega dne
  2017
 29. Juričič Mojca; Mugoša Jožica; Orehek Kirbiš Marta
  Različni vidiki sodelovanja med šolstvom in zdravstvom
  2017
 30. Zbornik predavanj
  2017
 31. Marušič Vita; Erklavec Pina; Zupanc Katja; Benko Blaž; Kačič Jure
  Povezava zmogljivosti stiska in spretnosti roke s spolom, indeksom telesne mase in višino pri osmošolcih
  [Correlation between hand strenght and motor skills with gender, body mass index and height in eight vlass pupils]
  2017
 32. Galof Katarina; Mrkalj Ismaila; Pukšič Doroteja; Rožencvet Eva; Vodošek Eva; Tomšič Marija
  Dnevne aktivnosti v domačem bivalnem okolju
  [Daily activities in home environment]
  2017
 33. Matić Helena; Misja Valentina; Muršič Mojca; Nakić Milka; Pekolj Nataša; Podpečan Mojca; Žalik Lea; Tomšič Marija
  Senzorna stimulacija pri osebah z demenco
  [Sensory stimulation for people with dementia]
  2017
 34. Gričar Nevenka; Irgolič Ines; Kumer Neža; Slana Jožica; Preinšperger Janja; Žgajnar Gabrijela
  Življenjski slog osnovnošolskih otrok in senzorna integracija
  [The lifestyle of primary school children and sensory integration]
  2017
 35. Lindič Alma; Požar-Lukanovič Neva; Spindler-Vesel Alenka
  Motnje v delovanju trombocitov
  2017
 36. Mlinar Marija Maja; Požar-Lukanovič Neva; Spindler-Vesel Alenka
  Motnje v delovanju trombocitov
  2017
 37. Nemec Urška; Čuček-Trifkovič Klavdija
  Vpliv stresa na zaposlene v psihiatrični zdravstveni negi
  [The effect of stress on employees in psychiatric nursing]
  2017
 38. Colsani Melina; Černelič Bizjak Maša
  Attending nutrition counselling of the working-age subjects
  2017
 39. Juhart Nataša; Kaučič Boris Miha; Leskovšek Nataša
  Vpliv dietnega prehranjevanja na kakovost življenja pacientov s kronično ledvično boleznijo
  2017
 40. Majcen Dvoršak Suzana; Kaučič Boris Miha
  Vloga enterostomalne terapije v bolnišnici
  2017
 41. Razlag Kolar Tina; Kaučič Boris Miha; Štemberger Kolnik Tamara
  Povezava med zdravstveno pismenostjo in življenjskim slogom starih ljudi
  2017
 42. Loncnar Darko; Bregar Branko
  Zagotavljanje delovnega okolja brez nasilja za zaposlene in paciente v zdravstvenem sistemu Ničelna toleranca do nasilja
  2017
 43. Klemenc-Ketiš Zalika; Tveter Deilkås Ellen; Hofoss Dag; Tschudi Bondevik Gunnar
  Variations in patient safety climate and perceived quality of collaboration between professions in out-of-hours care
  2017
 44. Ostrc Tadej; Rener-Sitar Ksenija; Kuhar Milan; Kopač Igor; Jevnikar Peter; Kansky Andrej
  Stomatološka protetika
  2017
 45. Maček Marjeta; Velušček Igor; Šimc Mojca; Breskvar Marko
  Analiza rezultatov 11-letnega delovanja nacionalnega sistema teletransfuzije v Sloveniji
  2017
 46. Selič Polona
  Problemske strategije spoprijemanja s stresom za krepitev osebne moči profesionalcev v psihiatrični zdravstveni negi, izpostavljenih posebnim delovnim okoliščinam in obremenitvam
  2017
 47. Selič Polona
  Sporazumevanje namesto nasilja - veščine v medosebnih odnosih za dobro sodelovanje s pacienti
  2017
 48. Gruić Tamara; Lah Katja; Petek Šter Marija; Kravos Andrej
  Poškodbe ob epileptičnem napadu med uporabniki z epilepsijo v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem
  2017
 49. Poplas-Susič Tonka
  Varna in kakovostna obravnava bolnika v oskrbi na primarnem nivoju
  2017
 50. Rozman Damjana
  Cirkadiana ura in cirkadiani ritem
  2017
 51. Bošnjak Dragica; Rozman Damjana
  S sistemsko medicino do slovenskega genoma
  2017
 52. Ostrc Tadej
  Pravilno rokovanje z artikulatorjem ter demonstracija in praktična vaja natančne analize študijskih modelov v artikulatorju
  2017
 53. Hmeljak Vasja; Kopač Igor
  Sodelovanja med ordinacijo in laboratorijem
  [Cooperation between dental office and dental laboratory]
  2017
 54. Kopač Igor
  Pregled delovanja Sekcije za stomatološko protetiko SZD v letih 1997 - 2017
  [Overview of activities of the Slovenian Prosthodontic Society from 1997 to 2017]
  2017
 55. Sterger Aleksander; Kopač Igor
  Ustanovitev in delovanje Sekcije za stomatološko protetiko SZD v letih 1977-1997
  [The establishment and activities of the Slovenian Prosthodontic Society from 1977 to 1997]
  2017
 56. Sterger Aleksander
  Nekaj misli ob 40-letnici ustanovitve, razvoja in delovanja Sekcije za stomatološko protetiko SZD
  2017
 57. Perdija Jasna
  Zdravstveno vzgojno delo z bolnikom na bioloških zdravilih
  [Health education and working a patient on biological medicinal product]
  2017
 58. Firer Marta
  Aktivnosti skupine za promocijo zdravja v UKC Maribor
  [Workplace health promotion group activities at University Medical Centre Maribor]
  2017
 59. Pušnik Danijela; Verdnik Saša; Trdin Andreja; Špalir Kujavec Betka; Živko Iris
  Spremljanje bolečine
  [Monitoring pain]
  2017
 60. Ferko Marina; Keše Darja; Turk Martina
  Genotipizacija bakterije Chlamydia trachomatis s sekvenciranjem
  [Genotyping of bacteria Chlamydia trachomatis by sequencing]
  2017
 61. Zupan Janja
  Mezenhimske matične celice v sinovijskem sklepu kot orodje za raziskave osteoartroze
  [Synovial joint-derived mesenchymal stem cells as tools to study osteoarthritis]
  2017
 62. Robnik Monika; Hovnik-Keršmanc Marjetka; Žerjal Živa; Sučić Vuković Marina; Pavlič Helena; Stanojević-Jerković Olivera; Ranfl Martin; Papić Jasmina; Vudrag Marko; Ivartnik Matej; Gabrijelčič Blenkuš Mojca
  Izzivi staranja po mnenju deležnikov v posameznih slovenskih regijah
  [The challenges of ageing according to stakeholders in individual Slovenian regions]
  2017
 63. Škrbinc Breda
  AntiPDL1
  2017
 64. Boc Marko
  Anti-CTLA-4 protitelesa
  2017
 65. Avsec Helena; Pandel Mikuš Ruža
  Vloga medicinske sestre pri bolnikih zdravljenih z obsevanjem
  [The role of the nurse in managing patients receiving radiotherapy]
  2005
 66. Lipnik Bravar Zdenka
  Delovno terapevtska obravnava osebe s problemom pri izvajanju okupacije - s pomočjo testa COPM
  2002
 67. Božič Marjana; Kragelj Ksenija; Prosen Mirko
  Retrospective and experiental perception of physical activit during pregnancy on childbirth and postpartum period
  2017
 68. Rijavec Andreja; Ravnik David; Prosen Mirko
  Characteristics of physical activity among pregnant women
  2017
 69. Ličen Sabina; Karnjuš Igor; Prosen Mirko
  Ensuring equality through the acquisition of cultural competencies in nursing education: a systematic literature review
  2017
 70. Zupančič Vesna
  Integrirana skrb za osebe s težavami v duševnem zdravju
  2017
 71. Orel Mojca
  Bodite čuječni, poučujte čuječno in učite čuječnost
  2017
 72. Švab Igor; Kolšek Marko; Bulc Mateja; Petek Davorina; Cedilnik-Gorup Eva; Rifel Janez; Rotar-Pavlič Danica; Petek Šter Marija
  Primarno zdravstveno varstvo
  2017
 73. Petelin Ana; Šarabon Nejc; Prosen Mirko; Žvanut Boštjan
  Zdravje delovno aktivne populacije
  [Health of the working-age population]
  2017
 74. Zelko Erika
  Varnost na delovnem mestu
  2017
 75. Bombač Lea; Lučovnik Miha; Bilban Marjan
  Vpliv obremenitev na delovnem mestu in bolniškega staleža med nosečnostjo na pojavnost prezgodnjega poroda
  [Effects of occupational activity in pregnancy and sick leave on preterm birth risk]
  2016
 76. Škodlar Borut
  Čuječnost (mindfulness) kot dopolnjujoča psihoterapevtska metoda
  2017
 77. Rotar-Pavlič Danica
  Vročina narašča
  2017
 78. Rotar-Pavlič Danica
  Zdravstveni blog
  2017
 79. Kopčavar Guček Nena; Miko Klavdija
  Ne pozabite na dokumente za zdravila
  2017
 80. Kopčavar Guček Nena; Cah Katja
  V morski vodiokužba ni mogoča
  2017
 81. Kopčavar Guček Nena
  Srečanje delovnih skupin (timov) v osnovnem zdravstvu
  2016
 82. Cerovič Metka; Klemenc-Ketiš Zalika
  Kultura varnosti v zdravstvu
  2017
 83. Svetina Saša
  Investigating cell functioning by theoretical analysis of cell-to-cell variability
  2017
 84. Markota Mladen; Cmrečnjak Pelicon Tanja; Videnović S.; Babić Admir; Grobelnik Jurjovič P.; Lubec Roman
  Psihosocialni faktori rizika na radnom mestu i njihovo smanljivanje putem promocije zdravlja - iskustva Inspektorata RS za delo
  [Psychosocial risk factors in the workplace and their elimination by means of health promotion in the workplace - labour Inspectorate of the Republic of Slovenia experience]
  2017
 85. Carotta Robert; Macura Višić Nada
  Delo v vojaški bolnišnici ROLE - za nemoteno delovanje zaslužni zaposleni
  2015
 86. Uvajanje inovativnih sistemskih rešitev na področju sociale
  2013
 87. Ritonja Tanja; Pejnović Dragana; Roblek Lucija; Starc Andrej
  The impact of shift work on cardiovascular diseases among nurses
  2017
 88. Mivšek Ana Polona; Petročnik Petra; Jug Došler Anita; Zakšek Teja
  The quality of sexual life after experiencing the episiotomy birth
  2017
 89. Jug Došler Anita; Mivšek Ana Polona; Petročnik Petra; Zakšek Teja; Kusterle Mateja
  Experience of sexual intercourse in the first year after childbirth
  2017
 90. Jeretina Brigita; Krt Katja; Starc Andrej
  Absenteeism due to mental problems among employees in nursing
  2017
 91. Drnovšek Rok; Milavec Kapun Marija
  Critical review of viewership and contents of official healthcare organization websites
  2017
 92. Brčan Anja; Kebe Maruša; Pintar Maša; Starc Andrej
  The mammography efficiency in breast cancer detection in women under 50 years of age
  2017
 93. Glažar Polona; Erdani-Kreft Mateja; Zupančič Daša; Sepčić Kristina
  Motorni proteini v tunelskih membranskih nanocevkah in njihova vloga pri komunikaciji in razširjanju bakterij
  [Detection of motor proteins in tunneling nanotubes and their role in bacterial communication and dissemination]
  2017
 94. Sedlar Nataša; Dovč Alenka; Backović Juričan Andrea; Farkaš-Lainščak Jerneja
  Association between perceived stress, self-rated health, work productivity and stress management interventions - a study of employees in the Slovenian processing industry
  2017
 95. Urh Nika; Babnik Katarina; Rebec Doroteja; Poklar Vatovec Tamara
  Ocena prehranskega stanja starejših v socialnovarstvenem zavodu
  [Assessment of the nutritional status of the elderly in a residential home]
  2017
 96. Oblak Tina; Skela-Savič Brigita
  The attitude of employees in perioperative nursing to training new employees in the workplace
  [Odnos zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novozaposlenih na delovnem mestu]
  2017
 97. Bernik Golubić Špela
  Samozdravljenje očesnih bolezni in uporaba izdelkov za oči
  2013
 98. Železnik Ramuta Taja; Starčič Erjavec Marjanca; Erdani-Kreft Mateja
  Amnijska membrana ne deluje protimikrobno na uropatogene bakterije Escherichia coli
  2017
 99. Drobnič Radobuljac Maja
  Delovanje tima Enote za adolescentno psihiatrijo na Centru za mentalno zdravje
  2017
 100. Gregorič Kumperščak Hojka
  Sodelovanje pediatra v timski obravnavi otroka in mladostnika s psihozo
  2017

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics