biomedicina slovenica


"Delo" : 8780

 1. Šikić Pogačar Maja; Mičetić-Turk Dušanka
  Vitamin D in human health
  [Pomen vitamina D za zdravje ljudi]
  2017
 2. Košnik Mitja; Triller Nadja; Šelb Julij Gyula
  Mnenje pulmologov o pomenu vdihovalnikov pri bolnikih z astmo ali KOPB
  [Opinion of pneumologists on the importance of inhalers in patients with asthma or COPD]
  2017
 3. Košnik Mitja; Marčun Robert
  Zbornik sestanka Omalizumab: vse kar ste želeli vedeti, pa si niste upali vprašati, Ljubljana, Medicinska fakulteta, 6. maj 2016
  2016
 4. Denišlič Miro
  Zaposlovanje
  2006
 5. Denišlič Miro
  Rehabilitacija
  2006
 6. Ozbič Polona
  Oblike psihosocialne podpore za invalide ob izgubi bljižnjega
  2017
 7. Huzjan Barbka
  Kako nam lahko delovna terapija lajša vsakodnevne težave?
  2017
 8. Pajnkihar Majda; Čuček-Trifkovič Klavdija; Donik Barbara; Fijan Sabina; Gönc Vida; Kegl Barbara; Lorber Mateja; Strauss Maja; Stričević Jadranka; Šostar-Turk Sonja; Štiglic Gregor; Kamynina Natalya Nikolaevna; Ostrovskaya Irina V.; Vrbnjak Dominika
  Impact of education, working conditions, and interpersonal relationships on caregivers' job satisfaction
  2017
 9. Janša Jelka
  Delovna terapija
  2006
 10. Štuhec Matej; Brunec Sara; Švab Vesna
  A retrospective study of drug-drug interactions in patients treated with pharmacotherapy in the biggest Slovenian correctional facility
  2017
 11. Štuhec Matej; Potočin Ines; Stepan Dora; Ušaj Lea; Petek Šter Marija; Beović Bojana
  Drug-drug interactions between antibiotics and psychopharmaceuticals in Slovenian nursing homes
  2017
 12. Švab Vesna
  Načrtovanje skrbi
  2003
 13. Švab Vesna
  Duševno zdravje in duševna bolezen
  2003
 14. Švab Vesna
  Psihosocialna rehabilitacija - dogovorjeno poročilo support
  2003
 15. Panić Zorica; Petrović Dženata
  Sodelovanje pri medicinsko-tehničnih postopkih
  2013
 16. Babić Slađana; Blagus Rok
  Developing statistical regression models by using variable selection techniques
  [Izbira spremenljivk v multivariatnih modelih]
  2017
 17. Pomoč in samopomoč osebam v duševni stiski
  2003
 18. Kacjan Žgajnar Katarina; Bahč Dejan; Kump Teja
  Hrup kot dejavnik tveganja v jasličnem oddelku
  2017
 19. Čatak Elvisa; Oven Alenka
  Obravnava oseb z demenco z metodo validacije
  2017
 20. Peterka-Novak Jožica
  Duševno zdravje, spol in čustva bolnic z anoreksijo nervozo
  2002
 21. Flaker Vito
  Duševno zdravje in socialno delo
  1993
 22. Zunjić Aleksandar
  Ergonomic design and assessment of products and systems
  2017
 23. Mikez Nataša; Levičnik Nežka; Skela-Savič Brigita
  Stres in sindrom izgorelosti zaposlenih v zdravstveni negi v Enoti za intenzivno psihiatrično terapijo v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana
  [Stress and burnout syndrome of employees in Nursing in psychiatric ICU in the University Psychiatric Clinic in Ljubljana]
  2017
 24. Oblak Tina; Skela-Savič Brigita
  Odnos zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novo zaposlenih na delovnem mestu
  [The attitude of employees in perioperative nursing to training new employees in the workplace]
  2017
 25. Šuler Jerneja
  Poznavanje promocije zdravja na delovnem mestu pri zaposlenih v različnih podjetjih
  [Knowledge of health promotion in the workplace for employees in different companies]
  2017
 26. Kadenšek Klavdija; Bregar Branko
  Razumevanje vloge medicinske sestre pri spremembi življenjskega sloga posameznikov, v preteklosti odvisnih od prepovedanih drog
  [Understanding the role of a nurse in facilitating lifestyle change among former illicit substance abusers]
  2017
 27. Robič Erika; Keše Darja; Šoba Barbara; Ružić-Sabljić Eva; Skvarč Miha
  Genotipizacija glive Pneumocystis jirovecii izolirane iz kužnin bolnikov s pnevmocistozo
  [Genotyping of Pneumocystis jirovecii isolated from samples of patients with pneumocystosis]
  2017
 28. Švab Igor
  Family medicine in Southeast Europe
  2017
 29. Meško-Brguljan Pika
  Okrogla miza - aktualne teme vodenja in izvajanje specializacij
  2015
 30. Vrhovšek Danijel; Plestenjak Gregor; Potokar Anja; Vrhovšek Martin
  Upute za rad i održavanje polja za ozemljivanje mulja opštine Mojkovac
  2016
 31. Skubic Cene; Vardjan Nina; Kreft Marko; Maček Peter; Zorec Robert
  Meritve znotrajcelične koncentracije cAMP in laktata v kulturi podganjih astrocitov po aktivaciji receptorjev prostih maščobnih kislin
  [Intracellular cAMP and lactate measurements in cultured rat astrocytes after activation of free fatty acid receptors]
  2017
 32. Škodlar Borut
  Prepoznavanje psihično bolnega človeka, psihološki testi delodajalcev
  2017
 33. Škodlar Borut; Milek Vesna; Hočevar Uroš
  Če ne bi bilo duhovnosti, bi jo ljudje s psihozo zagotovo iznašli
  2017
 34. Mravljak Urška; Klemenc-Ketiš Zalika
  Motivacija bolnikov z multiplo sklerozo za izvajanje telesne aktivnosti in dejavniki, povezani z njo
  2017
 35. Saletinger Rajko; Osrajnik Ilonka; Simonovič Zoran
  Urgentni ukrepi za zaščito zdravstvenih delavcev in drugih delavcev v zdravstvu pred bolnišničnimi okužbami
  [Emergency measures for infection control in health care workers]
  2017
 36. Govekar Kaja; Kacjan Žgajnar Katarina; Oder Martina
  Ergonomske obremenitve in škodljivosti na delovnem mestu računovodje
  [Ergonomic burdens and harms at the workplace of an accountant]
  2017
 37. Gobec Martina
  Vloga vitaminov, mineralov in aminokislin pri delovanju imunskega sistema
  2017
 38. Osolnik Barbara; Prosič Zdenka; Barič Mira; Vidmar Gaj; Bajuk Slavica; Naglič Nada
  Uporabnost vprašalnika "funkcionalnost zgornje okončine, ramena in roke" za ocenjevanje napredka v ambulantno-rehabilitacijski obravnavi
  [Usability of the "disabilities of the arm, shoulder and hand" questionnaire for assessing progress in outpatient rehabilitation]
  2017
 39. Rotar-Pavlič Danica
  Zdravstveni blog
  2017
 40. Mavrič Daša; Adamič Metka
  Naša koža ne potrebuje pretiravanja
  2017
 41. Kotnik Marija Mica; Adamič Metka; Pavlović Miloš
  Krčno žilo moramo zdraviti
  2016
 42. Adamič Metka; Kralj Tina
  Zelo previdno izberite izdelovalca tatujev
  2016
 43. Janež Andrej; Ferjan Simona; Jensterle Sever Mojca
  Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitor sitagliptin improved beta cell function and prevented a conversion rate to MTG and DM2 in metformin intolerant PCOS with high metabolic risk
  2017
 44. Pirkmajer Sergej
  Predstavitev sodelovanja na področju metabolizma raka
  2017
 45. Pirkmajer Sergej
  Patofiziološki temelji alkoholizma
  2017
 46. Kopač Igor
  Akad. prof. dr. Uroš Skalerič, dr. dent. mrd. - prejemnik Zoisove nagrade za življensko delo
  2016
 47. Mrevlje Gorazd; Sernec Karin
  Funkcionalni in nefunkcionalni vedenjski vzorci mladostnikov
  2016
 48. Gerdovič Neja; Pavlović Miloš; Adamič Metka
  Učinek diodnega laserja z visoko frekvenco in/ali nizko energijsko gostoto na trajno zmanjšanje števila dlak
  [Low radiant exposures delivered by high frequency and/or long pulsed diode laser energy output in hair reduction]
  2017
 49. Selič Polona
  Znanstveno-raziskovalno delo
  2015
 50. Macura Višić Nada
  Sodelovanje primarnega in sekundarnega nivoja - primer dobre prakse
  2016
 51. Ihan Alojz; Eržen Jure
  Vizija brez krčmarja
  2017
 52. Ihan Alojz; Podkrižnik Mimi; Šipić Roman
  Včasih so šli v nesmrtnost veliki duhovi, zdaj je večen kapital
  2017
 53. Ihan Alojz
  Posttranzicijska depresija
  2016
 54. Ihan Alojz
  Teroristi v čakalnih vrstah
  2017
 55. Sekne Mateja; Klemenc-Ketiš Zalika
  Stališča zaposlenih glede vpliva komunikacije na timsko delo v helikopterski nujni medicinski pomoči na področju Slovenije
  2017
 56. Barba Špela; Bavcon Kralj Mojca; Trebše Polonca; Adamič Metka
  Stabilnost in strupenost avobenzona v izdelkih za zaščito pred soncem
  [Stability and toxicity of avobenzon [!] in sunscreen products]
  2016
 57. Margan Čačić Andrea; Dodič-Fikfak Metoda; Turk Zmago; Eržen Ivan
  Vpliv bolnišniškega staleža, invalidnosti in mnenja pooblaščenega zdravnika o delazmožnosti na odločanje delodajalca med procesom kadrovskega prestrukturiranja tipične delniške družbe
  2016
 58. Kacjan Žgajnar Katarina; Bilban Marjan; Čudina Mirko; Dodič-Fikfak Metoda; Tomori Martina; Polič Marko
  Vpliv hrupa v vrtcu na stres pri vzgojnem osebju v predšolskih oddelkih
  2016
 59. Leban Vid; Možina Martin; Dobaja Mojca; Brvar Miran
  Antidoti za neposredne zaviralce faktorja Xa
  2017
 60. Kopčavar Guček Nena; Miko Klavdija
  Uprimo se ji z mačjim dremežem
  2017
 61. Selič Polona
  Sodelovanje z uporabnikom kot izvor stresa
  [Patient - nurse relationship acting as a stressor]
  2017
 62. Loncnar Darko; Bregar Branko
  Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti V
  2017
 63. Janić Miodrag; Volčanšek Špela; Lunder Mojca; Janež Andrej
  Metformin
  [Metformin]
  2017
 64. Miceska Simona; Kreft Samo; Jež Mojca
  Izolacija, gojenje in karakterizacija mezenhimskih stromalnih celic iz mišjega kostnega mozga
  [Isolation, cultivation, and characterization of mesenchymal stromal cells from mouse bone marrow]
  2017
 65. Goričar Katja
  Od klinično-farmakogenetskih modelov do algoritmov za klinično prakso
  2015
 66. Terlević Dabić Diana; Zajec Diana
  Imela sem pacientko, ki je vztrajala, naj ji populim vse zdrave zobe
  2017
 67. Dichlberger Jan
  Lectures, workshops
  2017
 68. Locatelli Igor; Janežič Ana; Kos Mitja
  Sodelovanje pacientov pri zdravljenju z zdravili in relacija do zdravstvenih izidov pacientov z astmo
  2016
 69. Videnšek Simona; Ravnik David
  Pozicioniranje fizioterapevtskega poklica v plačnem sistemu zdravstva
  [Positioning of the physiotherapy profession in the healthcare salary system]
  2016
 70. Hvalič Touzery Simona; Skela-Savič Brigita
  Stališče medicinskih sester o pomenu doktorskega študija v zdravstveni negi
  [Nurses' attitudes towards the importance of doctoral study in nursing]
  2016
 71. Skela-Savič Brigita
  Stališča do poimenovanja štirih kategorij izvajalcev in splošnih kompetenc v zdravstveni negi Evropskega združenja v zdravstveni negi (EFN)
  [Opinions on naming four categories of nursing professionals and their general competences, as defined by the European Federation of Nurses Associations (EFN)]
  2016
 72. Ljubič Andreja; Štemberger Kolnik Tamara
  Prednosti metode montessori pri obravnavi pacientov z demenco
  [The benefits of the Montessori Method in the treatment of patients with dementia]
  2017
 73. Bučan Eva; Bregar Branko
  Uporaba novih psihoaktivnih snovi med študenti zdravstvenih in pedagoških poklicev
  [The use of new psychoactive drugs among students of health and teaching professions]
  2017
 74. Ramšak-Pajk Jožica; Poplas-Susič Tonka
  Izkušnje medicinskih sester v patronažnem varstvu z obiski na domu v okviru projekta Nadgrajena celovita obravnava pacienta
  [Experiences of community nurses with home visits in the framework of the Upgraded comprehensive patient care project]
  2017
 75. Nemec Urška; Čuček-Trifkovič Klavdija
  Stress among employees in psychiatric nursing
  [Stres med zaposlenimi na področju psihiatrične zdravstvene nege]
  2017
 76. Djukanović Ratko; Škrgat-Kristan Sabina
  The era of research collaborations
  2017
 77. Grosek Jan; Omejc Mirko
  Influence of the surgical distal resection margin length on local recurrence and long-term survival in patients with locally advanced, non-metastatic rectal cancer preoperatively treated with chemoradiotherapy
  [Vpliv dolžine distalnega resekcijskega roba na lokalno ponovitev bolezni in dolgoročno preživetje pri bolnikih z lokalno napredovalim nemetastatskim rakom danke po predoperativni radiokemoterapiji]
  2016
 78. Železnik Danica; Železnik Uroš; Ovsenik Marija; Koban Breda; Panikvar-Žlahtič Karmen
  Kompetentnost in odgovornost kot temelja uspešnega delovanja na zdravstvenem in socialnem področju
  [Competence and responsibility as the basics of successful working on the field of health and social care]
  2016
 79. Drobne Gabrijela
  Vpliv pozitivne situacije v okolju na osebnost starega človeka
  [The influence of positive environment situation on the personality of the elderly]
  2016
 80. Stivi Blaženka; Vidmar Stojić Danijela; Hodžić Altana
  Milosrdna laž
  [Merciful lie]
  2016
 81. Krenčan Jernej
  Šolski projekti kot priložnost za izboljšanje zdravega načina življenja mladih
  [School projects as an opportunity to improve a helathy lifestyle of teenagers]
  2016
 82. Zgrebec-Ravter Eva; Herc Mladen
  Mobilnost in ravnotežje pri starostnikih
  [Mobility and balance in the elderly]
  2016
 83. Petek-Zakošek Karmen
  Zdravstveno vzgojne vsebine osnovno in srednješolske mladine v Šaleški dolini
  [Healthcare education content in primary and secondary education in Savinjsko-Šaleška region]
  2016
 84. Hudarin Dea
  Vloga patronažne medicinske sestre v paliativni obravnavi
  [Role of the community nurse in palliative care]
  2016
 85. Žmauc Tanja
  Družbeni pogled na spol in starost zaposlenih v zdravstveni negi
  [Social perceptions of the gender and age of healthcare employees]
  2016
 86. Nussdorfer Vlasta
  Spoštovani
  2016
 87. Berčan Mateja; Ovsenik Marija; Železnik Danica
  Vpliv dejavnikov na kompetentnost patronažnih medicinskih sester v procesu paliativne oskrbe
  2016
 88. Herak Ivana; Jalšovec Antonija; Nemčić Ana; Toplek Goran; Blažun Helena; Železnik Polona; Pluzarić Jadranka; Železnik Danica
  Starije osobe i strah od pada
  2016
 89. Marinić Nikolina; Železnik Uroš; Knezović Anđelka; Blažun Helena; Gavran Marija; Železnik Danica
  Razlike između kvalitete života osoba treće životne dobi oboljelih od šećerne bolesti liječenih peroralnom terapijom ili inzulinskim liječenjem
  2016
 90. Železnik Danica; Golub Dijana; Hideg Mateja; Železnik Uroš; Blažun Helena
  Pojavnost depresije kod starih osoba korisnika patronažne službe
  2016
 91. Konečnik Anja; Železnik Danica
  Prehranjevalne navade zdravstvenih delavcev v bolnišnici Slovenj Gradec
  2016
 92. Cokan Polonca; Železnik Danica
  Uživanje tekočin pri krvodajalcih
  2016
 93. Harnik Sonja; Železnik Danica
  Samoocena nezdravih življenjskih navad nosečnic, obravnavanih v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec
  2016
 94. Solero Natalija; Železnik Danica
  Obravnava hospitaliziranih otrok z astmo s poudarkom na zdravstveni negi
  2016
 95. Jeromel Larisa; Železnik Danica
  Gibalne aktivnosti izvajalcev zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec
  2016
 96. Železnik Danica
  Kompetentnost in odgovornost izvajalcev zdravstvene nege
  2016
 97. Šegrec Nuša
  Predoziranje
  2017
 98. Šegrec Nuša
  Uporaba benzodiazepinov v programih zdravljenja odvisnosti
  2017
 99. Šegrec Nuša
  Medikamentozno zdravljenje - interakcije in neželeni učinki zdravil
  2017
 100. Šegrec Nuša
  Jemanju drog pridružene duševne motnje - dvojne diagnoze in NPS
  2017

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics