biomedicina slovenica


"Delovanje" : 1753

 1. Zupančič Vesna
  Integrirana skrb za osebe s težavami v duševnem zdravju
  2017
 2. Svetina Saša
  Investigating cell functioning by theoretical analysis of cell-to-cell variability
  2017
 3. Carotta Robert; Macura Višić Nada
  Delo v vojaški bolnišnici ROLE - za nemoteno delovanje zaslužni zaposleni
  2015
 4. Urh Nika; Babnik Katarina; Rebec Doroteja; Poklar Vatovec Tamara
  Ocena prehranskega stanja starejših v socialnovarstvenem zavodu
  [Assessment of the nutritional status of the elderly in a residential home]
  2017
 5. Železnik Ramuta Taja; Starčič Erjavec Marjanca; Erdani-Kreft Mateja
  Amnijska membrana ne deluje protimikrobno na uropatogene bakterije Escherichia coli
  2017
 6. Drobnič Radobuljac Maja
  Delovanje tima Enote za adolescentno psihiatrijo na Centru za mentalno zdravje
  2017
 7. Gregorič Kumperščak Hojka
  Sodelovanje pediatra v timski obravnavi otroka in mladostnika s psihozo
  2017
 8. Kolenc Judita; Krkoč Vesna; Marušič Ž.
  Multipla skleroza pri mladostnikih - priprava na življenje doma
  [Multiple sclerosis in adolescents - preparation for life at home]
  2016
 9. Štuhec Matej
  Pregled zdravil za zdravljenje motnje pozornosti s hiperaktivnostjo
  [A review of medications used in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder]
  2013
 10. Šikić Pogačar Maja; Mičetić-Turk Dušanka
  Vitamin D in human health
  [Pomen vitamina D za zdravje ljudi]
  2017
 11. Košnik Mitja; Triller Nadja; Šelb Julij Gyula
  Mnenje pulmologov o pomenu vdihovalnikov pri bolnikih z astmo ali KOPB
  [Opinion of pneumologists on the importance of inhalers in patients with asthma or COPD]
  2017
 12. Košnik Mitja; Marčun Robert
  Zbornik sestanka Omalizumab: vse kar ste želeli vedeti, pa si niste upali vprašati, Ljubljana, Medicinska fakulteta, 6. maj 2016
  2016
 13. Štuhec Matej; Brunec Sara; Švab Vesna
  A retrospective study of drug-drug interactions in patients treated with pharmacotherapy in the biggest Slovenian correctional facility
  2017
 14. Štuhec Matej; Potočin Ines; Stepan Dora; Ušaj Lea; Petek Šter Marija; Beović Bojana
  Drug-drug interactions between antibiotics and psychopharmaceuticals in Slovenian nursing homes
  2017
 15. Panić Zorica; Petrović Dženata
  Sodelovanje pri medicinsko-tehničnih postopkih
  2013
 16. Švab Igor
  Family medicine in Southeast Europe
  2017
 17. Janež Andrej; Ferjan Simona; Jensterle Sever Mojca
  Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitor sitagliptin improved beta cell function and prevented a conversion rate to MTG and DM2 in metformin intolerant PCOS with high metabolic risk
  2017
 18. Macura Višić Nada
  Sodelovanje primarnega in sekundarnega nivoja - primer dobre prakse
  2016
 19. Selič Polona
  Sodelovanje z uporabnikom kot izvor stresa
  [Patient - nurse relationship acting as a stressor]
  2017
 20. Locatelli Igor; Janežič Ana; Kos Mitja
  Sodelovanje pacientov pri zdravljenju z zdravili in relacija do zdravstvenih izidov pacientov z astmo
  2016
 21. Ljubič Andreja; Štemberger Kolnik Tamara
  Prednosti metode montessori pri obravnavi pacientov z demenco
  [The benefits of the Montessori Method in the treatment of patients with dementia]
  2017
 22. Djukanović Ratko; Škrgat-Kristan Sabina
  The era of research collaborations
  2017
 23. Dobnik Mojca
  Pomen izobraževanja za obvladovanje bolečine
  [The importance of education in pain management]
  2013
 24. Cerar Katja; Kondrič Miran; Sindik Joško
  The profiling of University of Ljubljana students according to their motives for exercise participation
  [Profiliranje študentov Univerze v Ljubljani glede na njihov motiv za sodelovanje pri športni vadbi]
  2017
 25. Kobal Jan; Cankar Ksenija; Pretnar-Oblak Janja; Zaletel Marjan; Kobal Lucijan; Teran Nataša; Melik Živa
  Functional impairment of precerebral arteries in Huntington disease
  2017
 26. Cedilnik-Gorup Eva; Kašuba Lazić Ðurđica
  Patient with multimorbidity and comorbidity in family medicine
  2017
 27. Hristovski Dimitar; Kastrin Andrej; Rindflesch Thomas C.
  Orodje za priporočanje raziskovalnega sodelovanja med različnimi biomedicinskimi področji
  [Cross-domain collaboration recommendation in biomedicine]
  2016
 28. Roškar Saška; Tančič Grum Alenka; Poštuvan Vita; Podlesek Anja; De Leo Diego
  The adaptation and implementation of guidelines for responsible media reporting on suicide in Slovenia
  [Priredba in implementacija strokovnih smernic za odgovorno novinarsko poročanje o samomoru v Sloveniji]
  2017
 29. Novak Nadja; Biček Ajda; Zaletel Katja; Gaberšček Simona
  Amelioration of iodine supply is notably associated with thyroid function in healthy subjects and in patients with euthyroid Hashimoto¼s thyroiditis
  [Izboljšanje preskrbe z jodom je pomembno povezano z delovanjem ščitnice pri zdravih posameznikih in pri bolnikih z evtirotičnim Hashimotovim tiroiditisom]
  2016
 30. Pašić Klemen
  Desetletje družinske medicine
  2016
 31. Štemberger Kolnik Tamara; Kvas Andreja; Majcen Dvoršak Suzana; Klemenc Darinka
  Prožnost zdravstvene in babiške nege skozi odgovornost, varnost, kakovost
  2016
 32. Ferk Urška; Rajapakse Renata; Klemenc-Ketiš Zalika; Kolšek Marko
  Sodelovanje zdravnikov družinske medicine v sistemu nujne medicinske pomoči
  2016
 33. Selič Polona
  Osebna izpolnitev namesto izgorelosti
  2016
 34. Timsko delo in medsebojno sodelovanje - izziv za kakovostno zdravstveno obravnavo na pacientovem domu
  2016
 35. Filipič Bratko; Gradišnik Lidija; Ružić-Sabljić Eva; Trtnik Brabara; Pereyra Gonzales Adriana; Jaklič Domen; Kopinč Rok; Potokar Jana; Puzić Almin; Mazija Hrvoje
  Water soluble propolis and royal jelly enhance the antimicrobial activity of honeys and promote the growth of human macrophage cell line
  2016
 36. Bregar Branko; Klemenc Darinka
  Medpoklicno sodelovanje v zdravstvenem timu - konkretna oblika
  2016
 37. Tavčar Petra
  Balonske samokrčljive črpalke za podkožno aplikacijo zdravil
  [Elastomeric pumps for subcutaneous drug administration]
  2016
 38. Tomšič Matija; Fležar Matjaž; Eržen Ivan
  Uspešno delovanje zdravstvenega sistema je tesno povezano z urejenimi podatki in zdravstvenimi registri
  2016
 39. Pogorevc Robert; Meglič Dušanka; Štelcar Andreja; Burmas Ante; Miksić Mirjana
  Zastrupitev s cianidi in prikaz primera
  [Cyanide poisoning and case report]
  2013
 40. Potočnik Darja; Potočnik Tumpaj Vesna; Salobir Barbara
  Soočanje slovenskih bolnikov s pljučno hipertenzijo in njihovih svojcev z boleznijo
  [Coping with pulmunary hypertension in patients and their families in Slovenia]
  2016
 41. Pihlar Zdenka; Šuc Lea; Vidmar Gaj
  Vpliv okoljskih dejavnikov in zmanjšanih zmožnosti na sodelovanje otrok in mladostnikov v aktivnostih doma; v šoli in skupnosti
  [Influence of environmental factors and disabilities on participation of children and adolescents in activities at home, in school and in the community]
  2016
 42. Selič Polona
  Osebna izpolnitev namesto izgorelosti II.del
  2016
 43. Selič Polona
  Osebna izpolnitev namesto izgorelosti I.del
  2016
 44. Selič Polona
  Sodelovanje bolnika s kronično boleznijo
  2016
 45. Dolinar Klemen; Pavlin Mojca; Chibalin Alexander V.; Pirkmajer Sergej
  Vpliv sestave medija na delovanje aktivatorjev AMPK v celičnih kulturah
  2016
 46. Markovič Božič Jasmina; Novak-Jankovič Vesna
  Primerjava anestezije s propofolom ali sevofluranom na možgansko okvaro in vnetni odziv pri operacijah možganskih tumorjev
  [The comparison of propofol or sevoflurane anaesthesia on brain damage and inflammatory response during brain tumour surgery]
  2016
 47. Žmuc Veranič Lea; Pregelj Peter
  Vloga serotoninskega sistema pri bolnikih z Alzheimerjevo demenco in agitacijo
  [The role of serotonin system in patients with Alzheimer's disease and agitation]
  2015
 48. Kosmač Nina; Kamenik Mirt
  Primerjava vpliva inhalacijske anestezije s sevofluranom in venske anestezije s propofolom na delovanje srčne mišice in ledvic pri bolnikih pri operaciji premostitve zožitev venčnih arterij brez uporabe zunajtelesnega krvnega obtoka
  2016
 49. Blokar Elizabeta; Čepar Metka; Cankar Ksenija; Ambrožič Aleš
  Delovanje mikrožilja pri bolnikih z antifosfolipidnim sindromom
  2015
 50. Kunstelj Andrej
  Sodelovanje GRZS (Gorsko reševalne zveze Slovenije) in Splošne bolnišnice Jesenice
  2010
 51. Prlja Andrej
  Golf in poškodbe
  2010
 52. Fabjan Andrej; Andoljšek Matej
  Je pri športniku vsak zvin gležnja res samo zvin gležnja? Skriti zlomi skočnice in petnice
  2010
 53. Rupar Petra; Kovač Mihael; Andoljšek Matej
  Operativno zdravljenje rupture distalne kite bicepsa
  2010
 54. Andoljšek Matej; Rupel Andrej; Rupar Petra
  Operativno zdravljenje zlomov srednje tretjine ključnice - je odlog pomemben?
  2010
 55. Grubišić Aleksander; Trstenjak Jožica; Strgar Mojca
  Odziv staršev in cost benefit učinki enodnevne bolnišnične obravnave operiranih otrok
  2010
 56. Prlja Andrej
  Sum na sindrom kavde - potencialni organizacijski problemi manjših bolnišnic
  2010
 57. Ahačič Tina; Arnež Teja; Avberšek-Lužnik Ivica; Bahun Mateja; Bašić-Narić Brankica; Berdajs Avsenek Marjetka; Bešič Amir; Bijol Alenka; Borič Janja; Carotte Robert; Černe Budkovič Eva; Čop Danica; Ćurčija-Jurišin Marina; Dolžan Lindič Helena; Gruden Repe Branka; Horvat Slavica; Janša Karmen; Jovan Primož; Jurekovič Vlado; Kaker Maja; Kalan Gregor; Kern Aleksandra; Lavrinec Pavla; Lavtižar Jana; Levičnik Tamara; Lopuh Mateja; Lovič Amela; Macun Eva; Macura Višić Nada; Kunčič Mandelc Judita; Mavsar-Najdenov Brigita; Mežik-Veber Marija; Najdenov Peter; Nikolić Vranić Ozrenka; Panić Zorica; Pavlenč Breda; Perko Mateja; Pristavec Tanja; Pšenica Janez; Rabič Renata; Ribič Helena; Rus Igor; Sivec Gordana; Strgar Mojca; Terseglav Hubert; Tonejc Mihael; Virnik-Kovač Lina; Volčini Krumpestar Majda; Viher Rutar Nataša; Vilman Jelena; Waldner Nina; Janša Karmen; Bahun Mateja
  Strokovno poročilo Splošne bolnišnice Jesenice za leto 2015
  2016
 58. Ambrožič Aleš
  Možnosti za optimalno obravnavo bolnikov - sodelovanje med zdravniki družinske medicine in revmatologi
  2016
 59. Žebeljan Ivan
  Ko materinstvo boli
  2011
 60. Cerkvenik Eva; Žebeljan Ivan; Jančič Jelena
  Neplodnost
  2009
 61. Žunkovič Nastasja; Brezovec Marija
  Etične dileme operacijske medicinske sestre v OP bloku
  2008
 62. Štabuc-Šilih Mirna
  Dejavniki tveganja za zaplete pri uporabi kontaktnih leč
  [Risk factors for contact lens complications]
  2016
 63. Kotnik Mojca; Duratović Konjević Amela; Lokar Katarina; Bernot Marjana; Jezeršek Novaković Barbara; Pečnik Tjaša
  Izzivi sodobnih pristopov onkološke zdravstvene nege in zdravljenja
  2009
 64. Varl Živa
  Timsko sodelovanje z vidika diplomirane babice - izkušnje iz prakse
  2016
 65. Romih Karmen
  Timsko sodelovanje (lečeči in osebni zdravniki, medicinske sestre, partonažna in socialna služba, DSO)
  2016
 66. Škodlar Borut
  Odmevi
  2016
 67. Škodlar Borut
  TV dnevnik
  2016
 68. Grmek-Košnik Irena; Ribnikar Monika; Meglič Veronika; Selan Nataša; Orožen Kristina; Krotec Irena
  Medpoklicno in medsektorsko sodelovanje v primeru obravnave izbruhov nalezljivih bolezni na Gorenjskem v letu 2015
  [Interprofessional and sectoral cooperation for handling outbreaks Of communicable diseases in the Gorenjska region in 2015]
  2016
 69. Dobnik Mojca
  Analiza komunikacijskega udobja in motenj pri komunikaciji
  [The analysis of communication comfort and communication disorders]
  2009
 70. Pušnik Danijela
  Predaja pacienta - pomemben element zagotavljanja varne in kakovostne kontinuirane zdravstvene nege
  [Nursing handoff - an important element to provide safe and quality continuous nursing]
  2009
 71. Kamenšek Urška; Rols Marie-Pierre; Čemažar Maja; Golzio Muriel
  Visualization of nonspecific antitumor effectiveness and vascular effects of gene electro-transfer to tumors
  2016
 72. Doucek Petr; Novak Aleš; Paape Björn; Baggia Alenka; Bernik Mojca; Kljajić Borštnar Mirjana; Jereb Eva; Kofjač Davorin; Kovač Jure; Lenart Gregor; Maletič Matjaž; Miglič Gozdana; Novak Vesna; Pucihar Andreja; Rajkovič Uroš; Rajkovič Vladislav; Roblek Matjaž; Senegačnik Marjan; Šmitek Branislav; Šparl Petra; Šprajc Polona; Urh Benjamin; Urh Marko; Vuk Drago; Vukovič Goran; Werber Borut; Žnidaršič Anja
  Internacionalizacija in sodelovanje
  [Internationalization and cooperation]
  2015
 73. Kores-Plesničar Blanka
  Osnove psihofarmakoterapije
  2008
 74. Kojc Breda; Stergar Alenka
  Organizacija oftalmološke urgentne službe v UKC Maribor
  2009
 75. Baklan Zvonko
  Zdravljenje virusnega hepatitisa C
  [Treatment of viral hepatitis C]
  2008
 76. Ušen Rok; Prijatelj Vesna
  Ocenjevanje tveganj v procesu nujne medicinske pomoči
  [Risk assessment in the process of emergency medical services]
  2015
 77. Gregorič Milan
  Zdravljenje bolečine z botulinom
  [Treatment of pain with botulinum toxin]
  2009
 78. Crnjac Anton; Hojski Aljaž
  Delo torakalnega kirurga in pomen slikovne diagnostike
  2007
 79. Grmec Štefek
  Sodelovanje zdravnika in bolnika - Jehove priče - pri brezkrvnem zdravljenju
  2007
 80. Sterger Aleksander
  Visokošolsko izobraževanje v stomatologiji
  2014
 81. Marinšek Nevenka
  Sodelovanje pri diagnostičnih preiskavah
  2010
 82. Dolžan Vita; Franko Alenka
  Genski označevalci variabilnosti v presnovi in delovanju pesticidov
  2015
 83. Janež Andrej
  Inkretinski sistem, delovanje zdravil
  2010
 84. Naji Franjo; Kanič Vojko
  Temelji antikoagulantnega zdravljenj[a]
  2007
 85. Urlep-Šalinović Veronika
  Avtotransfuzije v Sloveniji
  [Autologous blood transfusion in Slovenia]
  2007
 86. Pirkmajer Sergej; Chibalin Alexander V.
  NO turns on Na,K-ATPase in skeletal muscle
  2016
 87. Kopčavar Guček Nena
  Sodelovanje s tožilstvom
  2015
 88. Filipič Bratko; Gradišnik Lidija; Rihar Klemen; Šooš Eugen; Pereyra Gonzales Adriana; Potokar Jana
  The influence of royal jelly and human interferon-alpha (HuIFN-[alpha]N3) on proliferation, glutathione level and lipid peroxidation in human colorectal adenocarcinoma cells in vitro
  [Vpliv matičnega mlečka in humanega interferona-alfa (HuIFN-[alfa]N3) na proliferacijo, nivo glutationa in na preoksidacijo lipidov v humanih kolorektalnih adenokarcinomskih celicah in vitro]
  2015
 89. Filipič Bratko; Gradišnik Lidija; Pereyra Gonzales Adriana; Potokar Jana
  Bee propolis
  2015
 90. Perharič Lucija
  15 let delovanje Slovenskega toksikološkega društva
  2015
 91. Hojs-Fabjan Tanja; Ribarič Samo; Šifrer Franc; Pohar Majda; Jakopin Japec
  Vpliv vagalne stimulacije na delovanje levega prekata
  1981
 92. Pavšič Nejc; Dolenc-Stražar Zvezdana; Toplišek Janez; Gabrijelčič Jasmina; Koželj Mirta; Prokšelj Katja
  Kardiotoksično delovanje klorokina
  2015
 93. Ovijač Darja; Rajkovič Vladislav; Šušteršič Olga; Pahor Majda
  Model medpoklicnega sodelovanja medicinskih sester v zdravstvenem timu
  [Model of inter-professional cooperation of nurses in a health care team]
  2007
 94. Ovijač Darja; Rajkovič Vladislav; Šušteršič Olga; Pahor Majda
  Model medpoklicnega sodelovanja medicinskih sester v zdravstvenem timu
  2007
 95. Konec Juričič Nuša; Lekić Ksenija; Podkrajšek Damjana
  Krepitev duševnega zdravja in zmanjševanje problematike samomora v regiji Celje
  [Strengthening mental health and mitigating the problem of suicide in the Celje region]
  2007
 96. Komadina Radko; Sajovic Matjaž; Parežnik Roman
  Delovanje urgentnih centrov s hospitalnega vidika
  Osteoporotični zlomi medenice - 5. tipični zlom pri osteoporozi
  2015
 97. Gardašević Topčić Ivana; Jaki Polona; Pahor Dušica
  Učinki intravitrealnega bevacizumaba na morfologijo in delovanje mrežnice pri zdravljenju zapore centralne mrežnične vene
  2015
 98. Demšar Janko
  Sodelovanje med osebnim zdravnikom in invalidsko komisijo glede potrebe po pomoči in postrežbi drugega in telesne okvare v invalidskem zavarovanju
  2008
 99. Ivetić Vojislav
  Sodelovanje zdravnika družinske medicine in patronažne medicinske sestre pri paliativni oskrbi
  2008
 100. Bošnjak Dragica; Liović Mirjana
  Mali biološki računalniki in izjemno ranljiva koža
  2015

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics