biomedicina slovenica


"Delovanje" : 1777

 1. Kastrin Andrej; Ferk Polonca; Leskošek Branimir
  Predicting potential drug-drug interactions on topological and semantic similarity features using statistical learning
  2018
 2. Premuš Marušič Alenka; Mrhar Aleš
  Farmakoterapijski pregled kot orodje za sodelovanje zdravnika s farmacevtom pri optimizaciji farmakoterapije
  2018
 3. Kržan Mojca; Žiberna Lovro
  Pharmacological modulation of serum bilirubin levels
  2017
 4. Ahačič Maruša; Kadivec Saša; Farkaš-Lainščak Jerneja
  Dokumentiranje navodil o življenjskem slogu in samoobvladovanju bolezni pri pacientih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo
  [Documenting lifestyle and disease self-management recommendations for chronic obstructive pulmonary disease patients]
  2018
 5. How metabolism dictates neurotransmission, function and behavior
  2018
 6. Rituper Boštjan
  Kardiovaskularni kompromis v mikrogravitaciji - kako se obnaša srce v vesolju
  2018
 7. Fink Katja
  Delovanje živčnega sistema
  2018
 8. Balabanič Damjan; Krivograd-Klemenčič Aleksandra
  Endocrine-disrupting chemicals and male reproductive health - a review
  [Kemični povzročitelji endokrinih motenj in reproduktivno zdravje pri moških - pregled literature]
  2018
 9. Novak Primož; Ščavničar Ana
  Določanje ciljev pri rehabilitaciji pacientov z okvarami perifernega živčevja
  [Goal setting in peripheral nerve lesions patients rehabilitation]
  2018
 10. Žargaj Anja; Korošec Peter; Šifrer Franc; Košnik Mitja
  Diagnostična vrednost označevalcev pri sepsi
  [Biomarkers to diagnose sepsis]
  2017
 11. Steffe Fabio
  Sodelovanje s krajevnim prebivalstvom je vedno bolj intenzivno
  2012
 12. Osebna odgovornost za zdravje in dolžnosti posameznikov
  2017
 13. Zadravec Tina; Šajnovič Tina; Gričar Nevenka; Adamlje Nina
  Vpliv gibalnih aktivnosti predšolskih otrok na predelovanje vestibularnih in taktilnih senzornih prilivov
  2017
 14. Šikić Pogačar Maja; Klančnik Anja; Smole Možina Sonja; Mičetić-Turk Dušanka
  Prevention of Campylobacter jejuni K49/4 adhesion to porcine small intestine cell line PSI cl1 using different plant extracts
  [Preprečevanje adhezije Campylobacter jejuni K49/4 na celično kulturo prašičjih črevesnih celic PSI cl1 z uporabo različnih rastlinskih ekstraktov]
  2017
 15. Ocvirk Janja
  Anti PD-1 protitelesa
  [Anti-PD-1 antibodies]
  2017
 16. Rotar-Pavlič Danica
  Sodelovanje zdravnikov družinske medicine z lipidnim konzilijem
  2017
 17. Koprivnikar Mojca; Kopčavar Guček Nena
  Pripravite organizem na jesenske izzive
  2017
 18. Juričič Mojca; Mugoša Jožica; Orehek Kirbiš Marta
  Različni vidiki sodelovanja med šolstvom in zdravstvom
  2017
 19. Razlag Kolar Tina; Kaučič Boris Miha; Štemberger Kolnik Tamara
  Povezava med zdravstveno pismenostjo in življenjskim slogom starih ljudi
  2017
 20. Selič Polona
  Sporazumevanje namesto nasilja - veščine v medosebnih odnosih za dobro sodelovanje s pacienti
  2017
 21. Hmeljak Vasja; Kopač Igor
  Sodelovanja med ordinacijo in laboratorijem
  [Cooperation between dental office and dental laboratory]
  2017
 22. Sterger Aleksander; Kopač Igor
  Ustanovitev in delovanje Sekcije za stomatološko protetiko SZD v letih 1977-1997
  [The establishment and activities of the Slovenian Prosthodontic Society from 1977 to 1997]
  2017
 23. Škrbinc Breda
  AntiPDL1
  2017
 24. Boc Marko
  Anti-CTLA-4 protitelesa
  2017
 25. Zupančič Vesna
  Integrirana skrb za osebe s težavami v duševnem zdravju
  2017
 26. Svetina Saša
  Investigating cell functioning by theoretical analysis of cell-to-cell variability
  2017
 27. Carotta Robert; Macura Višić Nada
  Delo v vojaški bolnišnici ROLE - za nemoteno delovanje zaslužni zaposleni
  2015
 28. Urh Nika; Babnik Katarina; Rebec Doroteja; Poklar Vatovec Tamara
  Ocena prehranskega stanja starejših v socialnovarstvenem zavodu
  [Assessment of the nutritional status of the elderly in a residential home]
  2017
 29. Železnik Ramuta Taja; Starčič Erjavec Marjanca; Erdani-Kreft Mateja
  Amnijska membrana ne deluje protimikrobno na uropatogene bakterije Escherichia coli
  2017
 30. Drobnič Radobuljac Maja
  Delovanje tima Enote za adolescentno psihiatrijo na Centru za mentalno zdravje
  2017
 31. Gregorič Kumperščak Hojka
  Sodelovanje pediatra v timski obravnavi otroka in mladostnika s psihozo
  2017
 32. Kolenc Judita; Krkoč Vesna; Marušič Ž.
  Multipla skleroza pri mladostnikih - priprava na življenje doma
  [Multiple sclerosis in adolescents - preparation for life at home]
  2016
 33. Štuhec Matej
  Pregled zdravil za zdravljenje motnje pozornosti s hiperaktivnostjo
  [A review of medications used in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder]
  2013
 34. Šikić Pogačar Maja; Mičetić-Turk Dušanka
  Vitamin D in human health
  [Pomen vitamina D za zdravje ljudi]
  2017
 35. Košnik Mitja; Triller Nadja; Šelb Julij Gyula
  Mnenje pulmologov o pomenu vdihovalnikov pri bolnikih z astmo ali KOPB
  [Opinion of pneumologists on the importance of inhalers in patients with asthma or COPD]
  2017
 36. Košnik Mitja; Marčun Robert
  Zbornik sestanka Omalizumab: vse kar ste želeli vedeti, pa si niste upali vprašati, Ljubljana, Medicinska fakulteta, 6. maj 2016
  2016
 37. Štuhec Matej; Brunec Sara; Švab Vesna
  A retrospective study of drug-drug interactions in patients treated with pharmacotherapy in the biggest Slovenian correctional facility
  2017
 38. Štuhec Matej; Potočin Ines; Stepan Dora; Ušaj Lea; Petek Šter Marija; Beović Bojana
  Drug-drug interactions between antibiotics and psychopharmaceuticals in Slovenian nursing homes
  2017
 39. Panić Zorica; Petrović Dženata
  Sodelovanje pri medicinsko-tehničnih postopkih
  2013
 40. Švab Igor
  Family medicine in Southeast Europe
  2017
 41. Janež Andrej; Ferjan Simona; Jensterle Sever Mojca
  Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitor sitagliptin improved beta cell function and prevented a conversion rate to MTG and DM2 in metformin intolerant PCOS with high metabolic risk
  2017
 42. Macura Višić Nada
  Sodelovanje primarnega in sekundarnega nivoja - primer dobre prakse
  2016
 43. Selič Polona
  Sodelovanje z uporabnikom kot izvor stresa
  [Patient - nurse relationship acting as a stressor]
  2017
 44. Locatelli Igor; Janežič Ana; Kos Mitja
  Sodelovanje pacientov pri zdravljenju z zdravili in relacija do zdravstvenih izidov pacientov z astmo
  2016
 45. Ljubič Andreja; Štemberger Kolnik Tamara
  Prednosti metode montessori pri obravnavi pacientov z demenco
  [The benefits of the Montessori Method in the treatment of patients with dementia]
  2017
 46. Djukanović Ratko; Škrgat-Kristan Sabina
  The era of research collaborations
  2017
 47. Dobnik Mojca
  Pomen izobraževanja za obvladovanje bolečine
  [The importance of education in pain management]
  2013
 48. Cerar Katja; Kondrič Miran; Sindik Joško
  The profiling of University of Ljubljana students according to their motives for exercise participation
  [Profiliranje študentov Univerze v Ljubljani glede na njihov motiv za sodelovanje pri športni vadbi]
  2017
 49. Kobal Jan; Cankar Ksenija; Pretnar-Oblak Janja; Zaletel Marjan; Kobal Lucijan; Teran Nataša; Melik Živa
  Functional impairment of precerebral arteries in Huntington disease
  2017
 50. Cedilnik-Gorup Eva; Kašuba Lazić Ðurđica
  Patient with multimorbidity and comorbidity in family medicine
  2017
 51. Hristovski Dimitar; Kastrin Andrej; Rindflesch Thomas C.
  Orodje za priporočanje raziskovalnega sodelovanja med različnimi biomedicinskimi področji
  [Cross-domain collaboration recommendation in biomedicine]
  2016
 52. Roškar Saška; Tančič Grum Alenka; Poštuvan Vita; Podlesek Anja; De Leo Diego
  The adaptation and implementation of guidelines for responsible media reporting on suicide in Slovenia
  [Priredba in implementacija strokovnih smernic za odgovorno novinarsko poročanje o samomoru v Sloveniji]
  2017
 53. Novak Nadja; Biček Ajda; Zaletel Katja; Gaberšček Simona
  Amelioration of iodine supply is notably associated with thyroid function in healthy subjects and in patients with euthyroid Hashimoto¼s thyroiditis
  [Izboljšanje preskrbe z jodom je pomembno povezano z delovanjem ščitnice pri zdravih posameznikih in pri bolnikih z evtirotičnim Hashimotovim tiroiditisom]
  2016
 54. Pašić Klemen
  Desetletje družinske medicine
  2016
 55. Štemberger Kolnik Tamara; Kvas Andreja; Majcen Dvoršak Suzana; Klemenc Darinka
  Prožnost zdravstvene in babiške nege skozi odgovornost, varnost, kakovost
  2016
 56. Ferk Urška; Rajapakse Renata; Klemenc-Ketiš Zalika; Kolšek Marko
  Sodelovanje zdravnikov družinske medicine v sistemu nujne medicinske pomoči
  2016
 57. Selič Polona
  Osebna izpolnitev namesto izgorelosti
  2016
 58. Timsko delo in medsebojno sodelovanje - izziv za kakovostno zdravstveno obravnavo na pacientovem domu
  2016
 59. Filipič Bratko; Gradišnik Lidija; Ružić-Sabljić Eva; Trtnik Brabara; Pereyra Gonzales Adriana; Jaklič Domen; Kopinč Rok; Potokar Jana; Puzić Almin; Mazija Hrvoje
  Water soluble propolis and royal jelly enhance the antimicrobial activity of honeys and promote the growth of human macrophage cell line
  2016
 60. Bregar Branko; Klemenc Darinka
  Medpoklicno sodelovanje v zdravstvenem timu - konkretna oblika
  2016
 61. Tavčar Petra
  Balonske samokrčljive črpalke za podkožno aplikacijo zdravil
  [Elastomeric pumps for subcutaneous drug administration]
  2016
 62. Tomšič Matija; Fležar Matjaž; Eržen Ivan
  Uspešno delovanje zdravstvenega sistema je tesno povezano z urejenimi podatki in zdravstvenimi registri
  2016
 63. Pogorevc Robert; Meglič Dušanka; Štelcar Andreja; Burmas Ante; Miksić Mirjana
  Zastrupitev s cianidi in prikaz primera
  [Cyanide poisoning and case report]
  2013
 64. Potočnik Darja; Potočnik Tumpaj Vesna; Salobir Barbara
  Soočanje slovenskih bolnikov s pljučno hipertenzijo in njihovih svojcev z boleznijo
  [Coping with pulmunary hypertension in patients and their families in Slovenia]
  2016
 65. Pihlar Zdenka; Šuc Lea; Vidmar Gaj
  Vpliv okoljskih dejavnikov in zmanjšanih zmožnosti na sodelovanje otrok in mladostnikov v aktivnostih doma; v šoli in skupnosti
  [Influence of environmental factors and disabilities on participation of children and adolescents in activities at home, in school and in the community]
  2016
 66. Selič Polona
  Osebna izpolnitev namesto izgorelosti II.del
  2016
 67. Selič Polona
  Osebna izpolnitev namesto izgorelosti I.del
  2016
 68. Selič Polona
  Sodelovanje bolnika s kronično boleznijo
  2016
 69. Dolinar Klemen; Pavlin Mojca; Chibalin Alexander V.; Pirkmajer Sergej
  Vpliv sestave medija na delovanje aktivatorjev AMPK v celičnih kulturah
  2016
 70. Markovič Božič Jasmina; Novak-Jankovič Vesna
  Primerjava anestezije s propofolom ali sevofluranom na možgansko okvaro in vnetni odziv pri operacijah možganskih tumorjev
  [The comparison of propofol or sevoflurane anaesthesia on brain damage and inflammatory response during brain tumour surgery]
  2016
 71. Žmuc Veranič Lea; Pregelj Peter
  Vloga serotoninskega sistema pri bolnikih z Alzheimerjevo demenco in agitacijo
  [The role of serotonin system in patients with Alzheimer's disease and agitation]
  2015
 72. Kosmač Nina; Kamenik Mirt
  Primerjava vpliva inhalacijske anestezije s sevofluranom in venske anestezije s propofolom na delovanje srčne mišice in ledvic pri bolnikih pri operaciji premostitve zožitev venčnih arterij brez uporabe zunajtelesnega krvnega obtoka
  2016
 73. Blokar Elizabeta; Čepar Metka; Cankar Ksenija; Ambrožič Aleš
  Delovanje mikrožilja pri bolnikih z antifosfolipidnim sindromom
  2015
 74. Kunstelj Andrej
  Sodelovanje GRZS (Gorsko reševalne zveze Slovenije) in Splošne bolnišnice Jesenice
  2010
 75. Prlja Andrej
  Golf in poškodbe
  2010
 76. Fabjan Andrej; Andoljšek Matej
  Je pri športniku vsak zvin gležnja res samo zvin gležnja? Skriti zlomi skočnice in petnice
  2010
 77. Rupar Petra; Kovač Mihael; Andoljšek Matej
  Operativno zdravljenje rupture distalne kite bicepsa
  2010
 78. Andoljšek Matej; Rupel Andrej; Rupar Petra
  Operativno zdravljenje zlomov srednje tretjine ključnice - je odlog pomemben?
  2010
 79. Grubišić Aleksander; Trstenjak Jožica; Strgar Mojca
  Odziv staršev in cost benefit učinki enodnevne bolnišnične obravnave operiranih otrok
  2010
 80. Prlja Andrej
  Sum na sindrom kavde - potencialni organizacijski problemi manjših bolnišnic
  2010
 81. Ahačič Tina; Arnež Teja; Avberšek-Lužnik Ivica; Bahun Mateja; Bašić-Narić Brankica; Berdajs Avsenek Marjetka; Bešič Amir; Bijol Alenka; Borič Janja; Carotte Robert; Černe Budkovič Eva; Čop Danica; Ćurčija-Jurišin Marina; Dolžan Lindič Helena; Gruden Repe Branka; Horvat Slavica; Janša Karmen; Jovan Primož; Jurekovič Vlado; Kaker Maja; Kalan Gregor; Kern Aleksandra; Lavrinec Pavla; Lavtižar Jana; Levičnik Tamara; Lopuh Mateja; Lovič Amela; Macun Eva; Macura Višić Nada; Kunčič Mandelc Judita; Mavsar-Najdenov Brigita; Mežik-Veber Marija; Najdenov Peter; Nikolić Vranić Ozrenka; Panić Zorica; Pavlenč Breda; Perko Mateja; Pristavec Tanja; Pšenica Janez; Rabič Renata; Ribič Helena; Rus Igor; Sivec Gordana; Strgar Mojca; Terseglav Hubert; Tonejc Mihael; Virnik-Kovač Lina; Volčini Krumpestar Majda; Viher Rutar Nataša; Vilman Jelena; Waldner Nina; Janša Karmen; Bahun Mateja
  Strokovno poročilo Splošne bolnišnice Jesenice za leto 2015
  2016
 82. Ambrožič Aleš
  Možnosti za optimalno obravnavo bolnikov - sodelovanje med zdravniki družinske medicine in revmatologi
  2016
 83. Žebeljan Ivan
  Ko materinstvo boli
  2011
 84. Cerkvenik Eva; Žebeljan Ivan; Jančič Jelena
  Neplodnost
  2009
 85. Žunkovič Nastasja; Brezovec Marija
  Etične dileme operacijske medicinske sestre v OP bloku
  2008
 86. Štabuc-Šilih Mirna
  Dejavniki tveganja za zaplete pri uporabi kontaktnih leč
  [Risk factors for contact lens complications]
  2016
 87. Kotnik Mojca; Duratović Konjević Amela; Lokar Katarina; Bernot Marjana; Jezeršek Novaković Barbara; Pečnik Tjaša
  Izzivi sodobnih pristopov onkološke zdravstvene nege in zdravljenja
  2009
 88. Varl Živa
  Timsko sodelovanje z vidika diplomirane babice - izkušnje iz prakse
  2016
 89. Romih Karmen
  Timsko sodelovanje (lečeči in osebni zdravniki, medicinske sestre, partonažna in socialna služba, DSO)
  2016
 90. Škodlar Borut
  Odmevi
  2016
 91. Škodlar Borut
  TV dnevnik
  2016
 92. Grmek-Košnik Irena; Ribnikar Monika; Meglič Veronika; Selan Nataša; Orožen Kristina; Krotec Irena
  Medpoklicno in medsektorsko sodelovanje v primeru obravnave izbruhov nalezljivih bolezni na Gorenjskem v letu 2015
  [Interprofessional and sectoral cooperation for handling outbreaks Of communicable diseases in the Gorenjska region in 2015]
  2016
 93. Dobnik Mojca
  Analiza komunikacijskega udobja in motenj pri komunikaciji
  [The analysis of communication comfort and communication disorders]
  2009
 94. Pušnik Danijela
  Predaja pacienta - pomemben element zagotavljanja varne in kakovostne kontinuirane zdravstvene nege
  [Nursing handoff - an important element to provide safe and quality continuous nursing]
  2009
 95. Kamenšek Urška; Rols Marie-Pierre; Čemažar Maja; Golzio Muriel
  Visualization of nonspecific antitumor effectiveness and vascular effects of gene electro-transfer to tumors
  2016
 96. Doucek Petr; Novak Aleš; Paape Björn; Baggia Alenka; Bernik Mojca; Kljajić Borštnar Mirjana; Jereb Eva; Kofjač Davorin; Kovač Jure; Lenart Gregor; Maletič Matjaž; Miglič Gozdana; Novak Vesna; Pucihar Andreja; Rajkovič Uroš; Rajkovič Vladislav; Roblek Matjaž; Senegačnik Marjan; Šmitek Branislav; Šparl Petra; Šprajc Polona; Urh Benjamin; Urh Marko; Vuk Drago; Vukovič Goran; Werber Borut; Žnidaršič Anja
  Internacionalizacija in sodelovanje
  [Internationalization and cooperation]
  2015
 97. Kores-Plesničar Blanka
  Osnove psihofarmakoterapije
  2008
 98. Kojc Breda; Stergar Alenka
  Organizacija oftalmološke urgentne službe v UKC Maribor
  2009
 99. Baklan Zvonko
  Zdravljenje virusnega hepatitisa C
  [Treatment of viral hepatitis C]
  2008
 100. Ušen Rok; Prijatelj Vesna
  Ocenjevanje tveganj v procesu nujne medicinske pomoči
  [Risk assessment in the process of emergency medical services]
  2015

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics