biomedicina slovenica


"Demenca" : 241

 1. Rakuša Martin
  Demenca in sladkorna bolezen
  2017
 2. Rakuša Martin
  3. slovenski nevrološki kongres, Zreče, 10.-11. november 2017
  2017
 3. Battelino Saba
  Vpliv demence na slabše sporazumevanje in vpliv slabšega sporazumevanja na poglabljanje demence
  2017
 4. Klok Lisette; Engels Yvonne; Veldhoven Carel; Rotar-Pavlič Danica
  Early identification of patients in need of palliative care in Slovenian general practice
  [Zgodnje prepoznavanje pacientov s potrebo po paliativni oskrbi v splošni zdravstveni oskrbi v Sloveniji]
  2018
 5. McAleese Kristy E.; Alafuzoff Irina; Charidimou Andreas; de Reuck Jacques; Grinberg Lea T.; Hainsworth Atticus H.; Hortobágyi Tibor; Ince Paul; Jellinger Kurt A.; Popović Mara
  Post-mortem assessment in vascular dementia
  2016
 6. Riederer Peter; Korczyn Amos D.; Ali Sameh S.; Bajenaru Ovidiu; Choi Mun Seong; Chopp Michael; Dermanovic-Dobrota Vesna; Grünblatt Edna; Jellinger Kurt A.; Kamal Mohammad Amjad; Meglič Bernard; Pirtošek Zvezdan; Rakuša Martin
  The diabetic brain and cognition
  2017
 7. Hvalič Touzery Simona; Skela-Savič Brigita; Pesjak Katja
  The provision of accredited higher education on dementia in six European countries
  2018
 8. 5. slovenski psihiatrični kongres, [14.-17. november 2012, Portorož]
  2012
 9. Pirtošek Zvezdan; Zorec Robert; Dolžan Vita; Lenassi Metka
  Je demenca nujno zlo staranja?
  2017
 10. Gregorič Kramberger Milica
  Demenca je izziv sodobne družbe
  [Dementia is a challenge of modern society]
  2017
 11. Matić Helena; Misja Valentina; Muršič Mojca; Nakić Milka; Pekolj Nataša; Podpečan Mojca; Žalik Lea; Tomšič Marija
  Senzorna stimulacija pri osebah z demenco
  [Sensory stimulation for people with dementia]
  2017
 12. Rotar-Pavlič Danica
  Health care of patients with dementia in Slovenia
  2017
 13. Petrazzuoli Ferdinando; Vinker Shlomo; Koskela Tuomas; Buono Nicola; Soler Jean Karl; Ahrensberg Jette; Asenova Radost; Foguet Boreu Quintí; Petek Davorina
  Exploring dementia management attitudes in primary care
  2017
 14. Ovčar Štante Klavdija; Potočnik Jure; Rakuša Martin
  Vaskularni kognitivni upad in vaskularna demenca
  [Vascular cognitive impairment and vascular dementia]
  2017
 15. Čatak Elvisa; Oven Alenka
  Obravnava oseb z demenco z metodo validacije
  2017
 16. Gabrijelčič Blenkuš Mojca; Robnik Monika
  Starostniki
  [Older adults]
  2017
 17. Ljubič Andreja; Štemberger Kolnik Tamara
  Prednosti metode montessori pri obravnavi pacientov z demenco
  [The benefits of the Montessori Method in the treatment of patients with dementia]
  2017
 18. Emeršič Janez; Rotar-Pavlič Danica; Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor
  Bolniki z demenco in njihova obravnava v ambulanti družinske medicine
  2016
 19. Novak Šarotar Brigita; Bon Jurij
  Zbornik 6. slovenskega psihiatričnega kongresa, 16.-19. november 2016, Kongresni center Bernardin, Portorož
  2016
 20. Lapanja Aljoša; Zaletel Marija
  Vpliv zdravstvene vzgoje svojcev na kakovost življenja dementnega starostnika
  [The influence of health education of relatives on the quality of life of the eldery with dementia]
  2005
 21. Žmuc Veranič Lea; Pregelj Peter
  Vloga serotoninskega sistema pri bolnikih z Alzheimerjevo demenco in agitacijo
  [The role of serotonin system in patients with Alzheimer's disease and agitation]
  2015
 22. Rodica Barbara; Starc Jasmina
  Kvalitativno raziskovanje in vidik zdravstvene obravnave starostnika z demenco
  2016
 23. Thaler Darja; Pavić Nikolić Milena
  Prepoznavanje dementnega bolnika in komunikacija z njim
  2016
 24. 9th International congress on vascular dementia
  2016
 25. Janež Andrej
  Ko demenca ni sama - sladki starostnik
  2016
 26. Garcia-Ptacek S.
  Subjective cognitive impairment
  2012
 27. Bilban Marjan
  Vozniška zmožnost v starejših letih
  2005
 28. Marcano Belisario José S; Tudor Ivana Katarina; Sumalinog Aurelius Rafael N; Middleton Lefkos T.; Car Josip
  Educational interventions for improving the skills of medical practitioners to detect, diagnose, and manage people with cognitive impairment and dementia
  2013
 29. Larsen Mark; Curry Lisa; Mastellos Nikolaos; Robb Catherine; Car Josip; Middleton Lefkos T.
  Development of the CHARIOT research register for the prevention of Alzheimer's dementia and other late onset neurodegenerative diseases
  2015
 30. Rakuša Martin
  Vaskularni upad spoznavnih sposobnosti in vaskularna demenca
  [Vascular cognitive impairment and vascular dementia]
  2016
 31. Zalar Bojan; Štrukelj Katarina Barbara
  Managing and preventing behavioural and psychological symptoms in dementia
  2015
 32. Princes Blaž; Kušar Primož; Klemenc-Ketiš Zalika; Kolšek Marko
  Uporaba farmakoloških sredstev za zdravljenje zaprtja pri oskrbovancih v domu starejših občanov z demenco
  2015
 33. Kopčavar Guček Nena
  Age and dementia as a risk factor for domestic violence
  2015
 34. Leskovic Ljiljana
  Problem or challenge dementia in Slovenian nursing space
  2010
 35. Tašker Barbara
  Polifarmakoterapija pri dementnem bolniku
  [Polypharmacy in a patient with dementia]
  2015
 36. Premuš Marušič Alenka; Deberšek Kaja
  Antidementivi in podporna terapija - kaj je dobro vedeti?
  [Antidementives and supportive therapy - what is good to know?]
  2015
 37. Cvetko Tatjana
  Svojci bolnikov z demenco in skupine za samopomoč
  2008
 38. Gamse Jožica
  Celostna oskrba družine dementnega bolnika
  2008
 39. Kopčavar Guček Nena
  Starost in demenca kot dejavnika tveganja za izpostavljenost nasilju v družini
  2015
 40. Kravos Matej
  Dementia and neurological disorders - other (clinical)
  2008
 41. Muršec Mojca
  Izgubljeni spomini
  2009
 42. Babette L. R. Reijs; Rot Uroš
  The central biobank and virtual biobank of BIOMARKAPD
  2015
 43. Lipar Tina
  Stigmatizacija demence
  2013
 44. Lipar Tina
  Terapija z glasbo za ljudi z demenco
  2012
 45. Birsa Maša
  Obravnava bolnika z demenco, Ljubljana, 16. september 2014
  2014
 46. Murovec Karmen
  Študija primera bolnice z demenco ob teoretičnih spoznanjih Naomi Feil, prikazanih v knjigi Zid molka
  2014
 47. Švab Blaž
  Ko spomini bledijo - 7. psihogeriatrično srečanje
  2011
 48. Švab Blaž
  Arhivsko avdiovizualno gradivo kot pomoč ljudem, ki so oboleli za demenco
  2011
 49. Pihlar Tanja
  Priročnik o demenci
  2011
 50. Novak Šarotar Brigita
  Depresija in bolezni srca
  2015
 51. Škufca Mateja
  Demenca
  2015
 52. Hvalič Touzery Simona; Pihlar Tanja
  Varovanje in krepitev duševnega zdravja starih ljudi
  2009
 53. Zorč Alenka
  Pomoč starejšim pri demenci
  2007
 54. Oražem Barbara
  5. psihogeriatrično srečanje: Gerontopsihiatrija - izziv in priložnost sodobnega časa
  2007
 55. Kovačič Stepišnik Anita
  Timska obravnava pacientov z demenco in timska obravnava pacientov z depresijo
  2006
 56. Ljubej Silva; Verdinek Nataša
  Doživljanje svojcev oseb z demenco
  2006
 57. Hlede Špela
  Uporaba kreativnih aktivnosti v delovni terapiji pri starejših dementnih osebah
  2006
 58. Razboršek Vincenc
  Nekatere oblike demence v starosti
  2001
 59. Železnik Neva
  Babi postaja čudna, vse pozabi
  2013
 60. Kobentar Radojka; Kogoj Aleš; Zorc-Maver Darja; Skela-Savič Brigita
  Ocena samostojnosti stanovalcev, obolelih z demenco, pri zadovoljevanju temeljnih življenjskih potreb v domovih starejših v Ljubljani
  2015
 61. Šegrec Nuša; Zaman Rashid; Pregelj Peter
  Increased libido associated with donepezil treatment
  2015
 62. Čretnik Andrej
  Znotraj in zunajsklepni zlomi začetnega dela stegnenice - biomehanske razlike in pomen za zdravljenje
  [Intra- and extraarticular proximal femor fractures - biomechanical differences and impact on treatment]
  2013
 63. Ramšak-Pajk Jožica; Hvalič Touzery Simona
  Experiences in advanced dementia
  2015
 64. Drobnič Radobuljac Maja; Plemeniti Barbara; Debeljak Maruša; Perković-Benedik Mirjana; Kyriakopoulos Marinos; Tavčar Rok; Kotnik Primož
  A case report of dementia and psychosis in an adolescent female with idiopathic brain
  2015
 65. Cvetko Tatjana
  Demenca v družini in skupnosti
  2015
 66. Cvetko Tatjana
  Dementian friendly
  2015
 67. Cvetko Tatjana; Hojan Vesna; Bizjak Vesna
  Living with dementia every day
  2015
 68. Nikolova Stoilova Biljana; Kolšek Marko; Švab Igor; Rifel Janez
  Kaj vedo o demenci svojci bolnikov in obiskovalci ambulant družinske medicine
  2015
 69. Yeh Chia-Yu; Vadhwana Bhamini; Verkhratsky Alexei; Rodríguez José J.
  Early astrocytic atrophy in the entorhinal cortex of a triple transgenic animal model of Alzheimer's disease
  2011
 70. Muršec Mojca
  Sodelovanje starejših pri zdravljenju z zdravili
  [Participation of older patients in pharmacotherapy]
  2015
 71. Rakuša Martin
  Ima li moj bolesnik demenciju? Brza evaluacija u ambulanti liječnika opće prakse
  2010
 72. Rodríguez José J.; Noristani H. N.; Verkhratsky Alexei
  Microglial response to Alzheimer's disease is differentially modulated by voluntary wheel running and enriched environments
  2015
 73. Tratar Pina; Bobnar Albina
  Izzivi izvajanja paliativne oskrbe pri bolnikih z demenco
  [Challenges in delivering palliative care to patients with dementia]
  2015
 74. Rakuša Martin
  Demenca: čas je za dejanja!
  2011
 75. Jančar Nataša; Skitek Milan; Jerin Aleš
  Spremljanje bioznačevalcev in ocene glomerulne filtracije pri bolnikih z levkoaraiozo
  [Monitoring of biomarkers and assessment of glomerular filtration in patients with leukoaraiosis]
  2014
 76. Dolenc-Grošelj Leja
  Motnje spomina in motnje spanja pri starostnikih
  2008
 77. Sirk Mojca; Zupančič Vesna
  Odnos med izvajalci zdravstvene nege in svojci starejše osebe
  2015
 78. Pajk Barbara
  Razjeda zaradi pritiska in demenca
  2010
 79. Drešček Marko
  Dileme pri obravnavi funkcionalne dispepsije v ambulanti družinske medicine
  2012
 80. Muršec Mojca
  Zgodnje prepoznavanje in obravnava bolnikov z demenco v ambulanti družinske medicine
  2012
 81. Zavratnik Andrej
  Mesto anabolne terapije s teriparatidom v zdravljenju osteoporoze
  2012
 82. Gregorič Kramberger Milica; Kavcic Voyko; Bon Jurij; Brezovar Simon; Slana Anka; Dolenc Barbara; Dreo Jurij; Smrdu Maja; Trošt Maja; Pirtošek Zvezdan
  Baseline EEG differentiates between MCI and normal cognitive aging
  2014
 83. Strbad Mateja; Stokin Gorazd Bernard
  79-letnica s pozabljivostjo, okorelostjo in prividi
  [79 years old patient with forgetfulness, stifness and halucinations]
  2013
 84. Stokin Gorazd Bernard
  Zdravljenje Alzheimerjeve demence
  2013
 85. Felc Zlata
  Čim prej k zdravniku
  2014
 86. Skaza Alenka
  Ali je potrebno svetovati cepljenje proti hepatitisu A in B?
  2012
 87. Zupan Matija; Stokin Gorazd Bernard
  Ali imajo bolniki z levkoaraiozo kognitivne motnje?
  [Do patients with leukoaraiosis have cognitive impairments?]
  2012
 88. Stokin Gorazd Bernard
  Predstavitev modela "Vodenje in zdravljenje bolnika z Alzheimerjevo in sorodnimi boleznimi na primarnem nivoju"
  2012
 89. Zaletel Marjan
  Kronična bolečina v križu z nevropatično komponento
  2012
 90. Stokin Gorazd Bernard; Hostnik-Šetinc Majda
  Mislimo, ne dajmo možganov na pašo!
  2011
 91. Kobentar Radojka
  Celostni pristop k ugotavljanju in obravnavi bolečine pri obolelih za demenco
  [Comprehensive approach to the assessment and treatment of pain in dementia patients]
  2014
 92. Limbäck-Stokin Clara
  Alzheimer's disease
  [(Morbus Alzheimer)]
  2013
 93. Emeršič Andreja; Pirtošek Zvezdan
  Nastanek, razvoj in diagnostika Alzheimerjeve bolezni
  [Etiopathogenesis and diagnostics of Alzheimer's disease]
  2013
 94. Rakuša Martin; Čokolič Miro; Škrinjar Barbara
  Pri starejših sladkornih bolnikih preverite kognitivne sposobnosti
  2014
 95. Stokin Gorazd Bernard; Vrbančič Saša
  Združimo moči
  2011
 96. Valenčič Gabrijela; Križmarić Miljenko
  Simulacija in obravnava bolnikov z demenco - integriran pristop
  2011
 97. Fajfar Simona
  Župan bi ustavil gradnjo za dementne
  2014
 98. Gjura Aleksandra
  Učinkovitost delovnoterapevtskih obravnav za svojce, ki v domačem okolju skrbijo za osebe z demenco
  [The effectivenes of occupational therapy intervention for caregivers who take care for people with dementia in the community]
  2014
 99. Harih Metka; Horvat Aleksandra; Mesarič Ema; Sancin Dubravka; Zemljič Bojana; Turk Zmago; Železnik Danica; Čelan Dušan
  Problematično vedenje starostnikov in uporaba ovirnic pri institucionalni oskrbi dementnih bolnikov
  2009
 100. Petrič Mojca; Kogoj Aleš
  Demenca pri osebah z motnjo v duševnem razvoju
  [Dementia in people with intellectual disability]
  2014

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics