biomedicina slovenica


"Demenca" : 227

 1. Čatak Elvisa; Oven Alenka
  Obravnava oseb z demenco z metodo validacije
  2017
 2. Gabrijelčič Blenkuš Mojca; Robnik Monika
  Starostniki
  [Older adults]
  2017
 3. Ljubič Andreja; Štemberger Kolnik Tamara
  Prednosti metode montessori pri obravnavi pacientov z demenco
  [The benefits of the Montessori Method in the treatment of patients with dementia]
  2017
 4. Emeršič Janez; Rotar-Pavlič Danica; Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor
  Bolniki z demenco in njihova obravnava v ambulanti družinske medicine
  2016
 5. Novak Šarotar Brigita; Bon Jurij
  Zbornik 6. slovenskega psihiatričnega kongresa, 16.-19. november 2016, Kongresni center Bernardin, Portorož
  2016
 6. Lapanja Aljoša; Zaletel Marija
  Vpliv zdravstvene vzgoje svojcev na kakovost življenja dementnega starostnika
  [The influence of health education of relatives on the quality of life of the eldery with dementia]
  2005
 7. Žmuc Veranič Lea; Pregelj Peter
  Vloga serotoninskega sistema pri bolnikih z Alzheimerjevo demenco in agitacijo
  [The role of serotonin system in patients with Alzheimer's disease and agitation]
  2015
 8. Rodica Barbara; Starc Jasmina
  Kvalitativno raziskovanje in vidik zdravstvene obravnave starostnika z demenco
  2016
 9. Thaler Darja; Pavić Nikolić Milena
  Prepoznavanje dementnega bolnika in komunikacija z njim
  2016
 10. 9th International congress on vascular dementia
  2016
 11. Janež Andrej
  Ko demenca ni sama - sladki starostnik
  2016
 12. Garcia-Ptacek S.
  Subjective cognitive impairment
  2012
 13. Bilban Marjan
  Vozniška zmožnost v starejših letih
  2005
 14. Marcano Belisario José S; Tudor Ivana Katarina; Sumalinog Aurelius Rafael N; Middleton Lefkos T.; Car Josip
  Educational interventions for improving the skills of medical practitioners to detect, diagnose, and manage people with cognitive impairment and dementia
  2013
 15. Larsen Mark; Curry Lisa; Mastellos Nikolaos; Robb Catherine; Car Josip; Middleton Lefkos T.
  Development of the CHARIOT research register for the prevention of Alzheimer's dementia and other late onset neurodegenerative diseases
  2015
 16. Rakuša Martin
  Vaskularni upad spoznavnih sposobnosti in vaskularna demenca
  [Vascular cognitive impairment and vascular dementia]
  2016
 17. Zalar Bojan; Štrukelj Katarina Barbara
  Managing and preventing behavioural and psychological symptoms in dementia
  2015
 18. Princes Blaž; Kušar Primož; Klemenc-Ketiš Zalika; Kolšek Marko
  Uporaba farmakoloških sredstev za zdravljenje zaprtja pri oskrbovancih v domu starejših občanov z demenco
  2015
 19. Kopčavar Guček Nena
  Age and dementia as a risk factor for domestic violence
  2015
 20. Leskovic Ljiljana
  Problem or challenge dementia in Slovenian nursing space
  2010
 21. Tašker Barbara
  Polifarmakoterapija pri dementnem bolniku
  [Polypharmacy in a patient with dementia]
  2015
 22. Premuš Marušič Alenka; Deberšek Kaja
  Antidementivi in podporna terapija - kaj je dobro vedeti?
  [Antidementives and supportive therapy - what is good to know?]
  2015
 23. Cvetko Tatjana
  Svojci bolnikov z demenco in skupine za samopomoč
  2008
 24. Gamse Jožica
  Celostna oskrba družine dementnega bolnika
  2008
 25. Kopčavar Guček Nena
  Starost in demenca kot dejavnika tveganja za izpostavljenost nasilju v družini
  2015
 26. Kravos Matej
  Dementia and neurological disorders - other (clinical)
  2008
 27. Muršec Mojca
  Izgubljeni spomini
  2009
 28. Babette L. R. Reijs; Rot Uroš
  The central biobank and virtual biobank of BIOMARKAPD
  2015
 29. Lipar Tina
  Stigmatizacija demence
  2013
 30. Lipar Tina
  Terapija z glasbo za ljudi z demenco
  2012
 31. Birsa Maša
  Obravnava bolnika z demenco, Ljubljana, 16. september 2014
  2014
 32. Murovec Karmen
  Študija primera bolnice z demenco ob teoretičnih spoznanjih Naomi Feil, prikazanih v knjigi Zid molka
  2014
 33. Švab Blaž
  Ko spomini bledijo - 7. psihogeriatrično srečanje
  2011
 34. Švab Blaž
  Arhivsko avdiovizualno gradivo kot pomoč ljudem, ki so oboleli za demenco
  2011
 35. Pihlar Tanja
  Priročnik o demenci
  2011
 36. Novak Šarotar Brigita
  Depresija in bolezni srca
  2015
 37. Škufca Mateja
  Demenca
  2015
 38. Hvalič Touzery Simona; Pihlar Tanja
  Varovanje in krepitev duševnega zdravja starih ljudi
  2009
 39. Zorč Alenka
  Pomoč starejšim pri demenci
  2007
 40. Oražem Barbara
  5. psihogeriatrično srečanje: Gerontopsihiatrija - izziv in priložnost sodobnega časa
  2007
 41. Kovačič Stepišnik Anita
  Timska obravnava pacientov z demenco in timska obravnava pacientov z depresijo
  2006
 42. Ljubej Silva; Verdinek Nataša
  Doživljanje svojcev oseb z demenco
  2006
 43. Hlede Špela
  Uporaba kreativnih aktivnosti v delovni terapiji pri starejših dementnih osebah
  2006
 44. Razboršek Vincenc
  Nekatere oblike demence v starosti
  2001
 45. Železnik Neva
  Babi postaja čudna, vse pozabi
  2013
 46. Kobentar Radojka; Kogoj Aleš; Zorc-Maver Darja; Skela-Savič Brigita
  Ocena samostojnosti stanovalcev, obolelih z demenco, pri zadovoljevanju temeljnih življenjskih potreb v domovih starejših v Ljubljani
  2015
 47. Šegrec Nuša; Zaman Rashid; Pregelj Peter
  Increased libido associated with donepezil treatment
  2015
 48. Čretnik Andrej
  Znotraj in zunajsklepni zlomi začetnega dela stegnenice - biomehanske razlike in pomen za zdravljenje
  [Intra- and extraarticular proximal femor fractures - biomechanical differences and impact on treatment]
  2013
 49. Ramšak-Pajk Jožica; Hvalič Touzery Simona
  Experiences in advanced dementia
  2015
 50. Drobnič Radobuljac Maja; Plemeniti Barbara; Debeljak Maruša; Perković-Benedik Mirjana; Kyriakopoulos Marinos; Tavčar Rok; Kotnik Primož
  A case report of dementia and psychosis in an adolescent female with idiopathic brain
  2015
 51. Cvetko Tatjana
  Demenca v družini in skupnosti
  2015
 52. Cvetko Tatjana
  Dementian friendly
  2015
 53. Cvetko Tatjana; Hojan Vesna; Bizjak Vesna
  Living with dementia every day
  2015
 54. Nikolova Stoilova Biljana; Kolšek Marko; Švab Igor; Rifel Janez
  Kaj vedo o demenci svojci bolnikov in obiskovalci ambulant družinske medicine
  2015
 55. Yeh Chia-Yu; Vadhwana Bhamini; Verkhratsky Alexei; Rodríguez José J.
  Early astrocytic atrophy in the entorhinal cortex of a triple transgenic animal model of Alzheimer's disease
  2011
 56. Muršec Mojca
  Sodelovanje starejših pri zdravljenju z zdravili
  [Participation of older patients in pharmacotherapy]
  2015
 57. Rakuša Martin
  Ima li moj bolesnik demenciju? Brza evaluacija u ambulanti liječnika opće prakse
  2010
 58. Rodríguez José J.; Noristani H. N.; Verkhratsky Alexei
  Microglial response to Alzheimer's disease is differentially modulated by voluntary wheel running and enriched environments
  2015
 59. Tratar Pina; Bobnar Albina
  Izzivi izvajanja paliativne oskrbe pri bolnikih z demenco
  [Challenges in delivering palliative care to patients with dementia]
  2015
 60. Rakuša Martin
  Demenca: čas je za dejanja!
  2011
 61. Jančar Nataša; Skitek Milan; Jerin Aleš
  Spremljanje bioznačevalcev in ocene glomerulne filtracije pri bolnikih z levkoaraiozo
  [Monitoring of biomarkers and assessment of glomerular filtration in patients with leukoaraiosis]
  2014
 62. Dolenc-Grošelj Leja
  Motnje spomina in motnje spanja pri starostnikih
  2008
 63. Sirk Mojca; Zupančič Vesna
  Odnos med izvajalci zdravstvene nege in svojci starejše osebe
  2015
 64. Pajk Barbara
  Razjeda zaradi pritiska in demenca
  2010
 65. Drešček Marko
  Dileme pri obravnavi funkcionalne dispepsije v ambulanti družinske medicine
  2012
 66. Muršec Mojca
  Zgodnje prepoznavanje in obravnava bolnikov z demenco v ambulanti družinske medicine
  2012
 67. Zavratnik Andrej
  Mesto anabolne terapije s teriparatidom v zdravljenju osteoporoze
  2012
 68. Gregorič Kramberger Milica; Kavcic Voyko; Bon Jurij; Brezovar Simon; Slana Anka; Dolenc Barbara; Dreo Jurij; Smrdu Maja; Trošt Maja; Pirtošek Zvezdan
  Baseline EEG differentiates between MCI and normal cognitive aging
  2014
 69. Strbad Mateja; Stokin Gorazd Bernard
  79-letnica s pozabljivostjo, okorelostjo in prividi
  [79 years old patient with forgetfulness, stifness and halucinations]
  2013
 70. Stokin Gorazd Bernard
  Zdravljenje Alzheimerjeve demence
  2013
 71. Felc Zlata
  Čim prej k zdravniku
  2014
 72. Skaza Alenka
  Ali je potrebno svetovati cepljenje proti hepatitisu A in B?
  2012
 73. Zupan Matija; Stokin Gorazd Bernard
  Ali imajo bolniki z levkoaraiozo kognitivne motnje?
  [Do patients with leukoaraiosis have cognitive impairments?]
  2012
 74. Stokin Gorazd Bernard
  Predstavitev modela "Vodenje in zdravljenje bolnika z Alzheimerjevo in sorodnimi boleznimi na primarnem nivoju"
  2012
 75. Zaletel Marjan
  Kronična bolečina v križu z nevropatično komponento
  2012
 76. Stokin Gorazd Bernard; Hostnik-Šetinc Majda
  Mislimo, ne dajmo možganov na pašo!
  2011
 77. Kobentar Radojka
  Celostni pristop k ugotavljanju in obravnavi bolečine pri obolelih za demenco
  [Comprehensive approach to the assessment and treatment of pain in dementia patients]
  2014
 78. Limbäck-Stokin Clara
  Alzheimer's disease
  [(Morbus Alzheimer)]
  2013
 79. Emeršič Andreja; Pirtošek Zvezdan
  Nastanek, razvoj in diagnostika Alzheimerjeve bolezni
  [Etiopathogenesis and diagnostics of Alzheimer's disease]
  2013
 80. Rakuša Martin; Čokolič Miro; Škrinjar Barbara
  Pri starejših sladkornih bolnikih preverite kognitivne sposobnosti
  2014
 81. Stokin Gorazd Bernard; Vrbančič Saša
  Združimo moči
  2011
 82. Valenčič Gabrijela; Križmarić Miljenko
  Simulacija in obravnava bolnikov z demenco - integriran pristop
  2011
 83. Fajfar Simona
  Župan bi ustavil gradnjo za dementne
  2014
 84. Gjura Aleksandra
  Učinkovitost delovnoterapevtskih obravnav za svojce, ki v domačem okolju skrbijo za osebe z demenco
  [The effectivenes of occupational therapy intervention for caregivers who take care for people with dementia in the community]
  2014
 85. Harih Metka; Horvat Aleksandra; Mesarič Ema; Sancin Dubravka; Zemljič Bojana; Turk Zmago; Železnik Danica; Čelan Dušan
  Problematično vedenje starostnikov in uporaba ovirnic pri institucionalni oskrbi dementnih bolnikov
  2009
 86. Petrič Mojca; Kogoj Aleš
  Demenca pri osebah z motnjo v duševnem razvoju
  [Dementia in people with intellectual disability]
  2014
 87. Ambrož Nana; Cvetežar Irena Špela; Zupančič Vesna
  Kongruentni model kot sredstvo za izboljšanje odnosov z dementnimi osebami
  2014
 88. Prokšelj Tatjana; Kogoj Aleš
  Učinek memantina na motnjo nehotenega čustvenega odziva pri bolnikih z Alzheimerjevo demenco in pridruženimi epizodami nasilnega vedenja kot dela istega simptoma
  2013
 89. Kogoj Aleš; Strbad Mateja
  7. psihogeriatrično srečanje, Rogaška Slatina, 12. in 13. maj 2011
  2013
 90. Kogoj Aleš; Darovec Jože; Kores-Plesničar Blanka; Muršec Mojca; Pišljar Marko; Pregelj Peter; Stokin Gorazd Bernard
  Osnutek smernic za diagnostiko in farmakoterapijo demenc - zdravljenje
  [Guidelines draft for diagnostics and pharmacotherapy of dementia - treatment]
  2013
 91. Kogoj Aleš; Prokšelj Tatjana
  Do we know all about behavioral and psychological symptoms of dementia?
  2013
 92. Kogoj Aleš; Velikonja Ingrid
  Demenca
  2012
 93. Kogoj Aleš
  Ali lahko s prehrano vplivamo ma demenco?
  2013
 94. Štuhec Matej
  Clozapine-induced elevated C-reactive protein and fever mimicking infection
  2013
 95. Stokin Gorazd Bernard
  DPPX-related rapidly progressive dementia
  2013
 96. Darovec Jože; Kogoj Aleš; Kores-Plesničar Blanka; Muršec Mojca; Pišljar Marko; Pregelj Peter; Stokin Gorazd Bernard; Tomori Martina
  Smernice za obravnavo pacientov z demenco
  2013
 97. Šorli Špela; Novak-Grubič Virginija; Dolenc-Grošelj Leja
  Motnje spanja pri demenci
  2013
 98. Telban Urška; Milavec Kapun Marija
  Možnosti obravnave oseb z demenco
  [Ways of caring for dementia patients]
  2013
 99. Gregorič Kramberger Milica; Pirtošek Zvezdan
  Biološki markerji najpogostejših nevrodegenerativnih sindromov, ki se kažejo z demenco
  2012
 100. Muršec Mojca; Ribič Igor
  Sporazumevanje z bolniki z demenco
  2010

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics