biomedicina slovenica


"Densitometry" : 70

 1. Impact of new paradigms on skeletal assessment: are you prepared?
  2009
 2. Repše-Fokter Alenka; Fokter Samo K.; Takač Iztok
  Relationships between bone mineral density and cell size in cervical smears, serum estradiol levels, and anthropometric characteristics
  2007
 3. Zavratnik Andrej
  Spremljanje zdravljenja
  2010
 4. Doehner Wolfram; Todorović Johanna; Kennecke Cornelia; Rauchhaus Mathias; Sandek Anja; Lainščak Mitja; van Linthout Sophie; Tschoepe Carsten; von Haehling Stephan; Anker Stefan D
  Improved insulin sensitivity by the angiotensin receptor antagonist irbesartan in patients with systolic heart failure: a randomized double-blinded placebo-controlled study
  2012
 5. Tiffany JM; Lavrič A
  Densitometry of meibometer samples from normal and dry eye subjects
  2007
 6. Szabo Tibor; von Haehling Stephan; Habedank Dirk; Rauchhaus Mathias; Lainščak Mitja; Sandek Anja; Schefold Joerg; Anker Stefan D; Doehner Wolfram
  Usefulness of minimal modelling to assess impaired insulin sensitivity in patients with chronic heart failure
  2009
 7. Čokolič Miro
  Novosti v osteologiji: monografija vabljenih predavanj II. osteoloških dnevov, Maribor, 9.-10. oktober 2009
  2009
 8. Čokolič Miro
  Poročilo meritve mineralne kostne gostote (smernice ISCD 2007)
  [DXA report (guidelines ISCD 2007)]
  2009
 9. Čokolič Miro
  Petnajst let denzitometrije v UKC Maribor
  [Fifteen years of densitometry in UKC Maribor]
  2009
 10. Ihan-Hren N; Miljavec M
  Spontaneous bone healing of the large bone defects in the mandible
  2008
 11. Repše-Fokter Alenka; Fokter Samo K.
  Osteopenia and osteoporosis can be predicted from Pap test
  2008
 12. Čokolič Miro; Golob Milan
  Pomemben certifikat za kliničnega denzitometrista - CCD
  2007
 13. Čokolič Miro
  Diagnostika osteoporoze in smernice ISCD
  [Diagnosis of osteoporosis and guidelines ISCD]
  2007
 14. Repše-Fokter Alenka
  Primerjava morfometričnih značilnosti celic v brisu materničnega vratu in mineralne kostne gostote
  [Relationship between morphometric characteristics in PAP smears and bone mineral density]
  2007
 15. Glišovič Špela; Glavan Gordana; Saghafi Mehdi M; Živin Marko
  Upregulation of synaptotagmin IV protein in kainate-induced seizures
  2007
 16. Majhenc Janja; Svetina Saša; Zorko Matjaž; Žekš Boštjan
  Lipid-polypeptide interactions studied by optical observation of a single giant lipid vesicle
  2006
 17. Kladnik Aleš; Chourey Prem S; Pring Darly R; Dermastia Marina
  Development of the endosperm of Sorghum bicolor during the endoreduplication-associated growth phase
  2006
 18. Čokolič Miro
  Diagnostika osteoporoze in predstavitev smernic
  [Diagnosis and guidelines of osteoporosis]
  2005
 19. Kladnik Aleš; Chamusco Karen; Chourey Prem S; Dermastia Marina
  In situ detection of programmed cell death in the maize caryopsis
  2005
 20. Kocjan Tomaž
  Diagnostika osteoporoze
  2004
 21. Kocjan Tomaž
  Diagnostika osteoporoze
  2005
 22. Martinčič David
  Preprečevanje ekscitotoksične poškodbe striatuma poskusne podgane z isradipinom
  2004
 23. Zalar Jure; Vadnjal Sabina
  Različne slike raka in možnosti radiologije za prepoznavanje te bolezni
  2004
 24. Pregelj P; Sketelj J
  Muscle acetylcholinesterase expression in hyperthyreotic and hypothyreotic rats
  2004
 25. Skvarča Aleš; Godnič Matej
  Primarna biliarna ciroza in osteoporoza: vpliv polimorfizmov gena za osteoprotegerin
  2003
 26. Čokolič Miro; Zavratnik Andrej
  Optimalna metoda merjenja mineralne kostne gostote
  [Optimal method for bone mineral density measurement]
  2004
 27. Jekovec-Vrhovšek Maja
  Kostna gostota pri otrocih z najtežjo motnjo v razvoju
  [Bone mineral density in severely disabled children]
  2004
 28. Čokolič Miro
  Osteoporoza in uradna stališča ISCD
  [Osteoporosis and official positions of the ISCD]
  2004
 29. Repše-Fokter Alenka; Fokter Samo K; Komadina Radko; Štiblar-Martinčič Draga; Takač Iztok
  Morphological analysis of squamous cells in routine Pap smears as a predictor of bone mineral density in asymptomatic women
  2004
 30. Bešter-Rogač M; Rus L; Srčič S
  Volumetric characterization of some dihydropyridine derivates
  2003
 31. Repše-Fokter A; Fokter SK; Komadina R; Štiblar-Martinčič D
  Bone mineral density can be predicted from Pap smears
  2003
 32. Kovač D; Lindič J; Kandus A; Bren FA
  Quantitative ultrasound of the calcaneus and dual X-ray absorptiometry of the lumbar spine in assessment and follow-up of skeletal status in patients after kidney transplantation
  2003
 33. Ruijter Jan M; Hagoort Jaco; de Boer Piet AJ; Moorman Antoon FM
  Calibration of densitometry in radio-isotopic in situ hybridization
  2001
 34. Ryan Michelle; Butler-Browne Gillian; Eržen Ida; Mouly Vincent; Thornell Lars-Eric; Wernig Anton; Ohlendieck Kay
  Persistent expression of the alpha1s-dihydropyridine receptor in aged human skeletal muscle: implications for the excitation-contraction uncoupling hypothesis of sarcopenia
  2003
 35. Čokolič M; Kozlevčar-Živec M; Hren R
  Patients' perspective on quality of life issues in postmenopausal osteoporosis
  2003
 36. Čokolič M
  Treatment of idiopathic male osteoporosis with alendronate
  2003
 37. Anonymous ;
  Bone densitometry - focused on the future. Program book of the ISCD annual scientific meeting; 2003 Feb 12-15; Los Angeles
  2003
 38. Rakuša Martin; Štern Savo
  Vpliv hipotiroidizma na izražanje acetilholinesteraze v normalni in v reinervirani mišici podgan
  2002
 39. Pregelj Peter
  Vpliv dejavnikov mišične preobrazbe na izražanje acetilholinesteraze v skeletnih mišicah
  [Influence of muscle transformation factors on acetylcholinesterase expression in skeletal muscles]
  2002
 40. Pette Dirk; Sketelj Janez; Škorjanc Dejan; Leisner Elmi; Traub Irmtrud; Bajrović Fajko
  Partial fast-to-slow conversion of regenerating rat fast-twich muscle bz chronic low-frequency stimulation
  2002
 41. Ruijter Jan M; Hagoort Jaco; de Boer Piet AJ; Moorman Antoon FM
  Calibration of densitometry in radio-isotopic in situ hybridization
  2001
 42. Salobir Boštjan; Čokolič Miro; Palek Boris; Hren Rok
  Merjenje mineralne kostne gostote in klinična praksa
  2001
 43. Marinko Petra; Byrne-Habič Barbara B; Cvelbar Martina; Krbavčič Aleš
  Optimisation of polycrylamide gel electrophoresis as a method for the identifiaction and purity determination of recombinant human interferon alpha2 in pharmaceutical products
  [Optimizacija metode poliakrilamidne gelske elektroforeze za identifikacijo in določanje čistoče rekombinantnega človeškega interferona alfa2 v farmacevtskih izdelkih]
  2000
 44. Šinigoj-Gačnik K
  Analitika polietrskih antibiotikov (salinomicina, monensina, lasalocida) v kokošjih jajcih
  [Analysis of polyether antibiotics (salinomycin, monensin, lasalocid) in eggs]
  2001
 45. Škorjanc Dejan
  Histokemična zgradba in jakost energetske presnove skeletnih mišičnih vlaken različnih pasem prašičev
  1994
 46. Glavan Gordana; Zorec Robert; Babič Ksenja; Sket Dušan; Živin Marko
  Dopaminergic regulation of synaptotagmin I and IV mRNAs in hemiparkinsonian rats
  2000
 47. Pečovnik-Balon B; Bren A
  Bone histomorphometry is still the golden standard for diagnosing renal osteodystrophy
  2000
 48. Pregelj Peter
  Uravnavanje acetilholinesteraze v podganji mišici soleus v različnih razmerah
  2000
 49. Pregelj Peter; Sketelj Janez
  Effect of mechanical load acetylcholinesterase mRNA levels in the slow soleus muscle of the rat
  2000
 50. Pečovnik-Balon B; Krpan D
  Patients with analgetic nephropathy on chronic hemodialysis have a high incidence of severe secondary hyperparathyroidism
  1998
 51. Uršič-Bratina Nataša
  Ocena enostavne debelosti pri otroku in mladostniku
  2000
 52. Ruijter Jan M; Christoffels Vincent M; Moorman Antoon FM; Lamers Wouter H
  Densitometric and stereological determination of zonal gene expression in liver
  1999
 53. Zajc-Kreft Katarina
  Razgradnja acetilholinesterazne mRNA v normalni in denervirani skeletni mišici
  [Degradation of acetylcholinesterase mRNA in the normal and denervated skeletal muscle]
  1999
 54. Hagoort Jaco; Salam Karim; Ruijter Jan M
  Automatic segmention of optical density images
  1999
 55. Schmidt R; Hirschfelder H; Pitto RP
  Osteodensitometry of the femur after uncemented total hip arthroplasty by using computertomography - first results
  1999
 56. Salobir Boštjan
  Diagnostika osteoporoze
  1999
 57. Pečovnik-Balon Breda
  Korelacija histomorfometrije kosti s koncentracijom intaktnog parathormona u serumu (iPTH) te s denzitometrijom kosti u hemodijaliziranih bolesnika
  1999
 58. Fischer G; Barovič J; Kobinger W; Turk Z
  Densitometrischer Nachweis beschleunigter Knochenbruchheilung bei Kaninchen durch neiderfrequente Magnetfelder
  1997
 59. Turk Z; Herzog A; Lovšin M; Barovič J
  Osteodensitometry, indications and clinical value
  1997
 60. Kirinčič Stanislava
  Navidezni specifični volumen polietilenglikola v odvisnosti od molske mase
  [Dependence of the apparent specific volume of polyethyleneglycol on its molecular mass]
  1994
 61. Vitas Marko; Pajič Tadej; Kelly Steven L; Komel Radovan
  11beta-hydroxysteroid dehydrogenase activity in progesterone biotransformation by the filamentous fungus Cochliobolus lunatus
  1997
 62. Zagradišnik Boris; Zidar Janez; Meznarič-Petruša Mija; Župančič Neža; Peterlin Borut
  The use of quantitative PCR for the detection of DMD/BMD carriers and duplications in the dystrophin gene
  1996
 63. el-Khatib EE; Freeman CR; Rybka WB; Lehnert S; Podgoršak EB
  The use of CT densitometry to predict lung toxicity in bone marrow transplant patients
  1989
 64. Čokolič M
  Ugotavljanje kostne gostote s kvantitativno digitalno radiografijo (QDR)
  [Evaluation of bone density using quantitative digital radiography (QDR)]
  1995
 65. Collan Y; Kuopio T; Alanen K
  Scope and concepts of quantitative histopathology
  1992
 66. Kasal B
  Scintigraphic film sensitometry and image quality assurance in nuclear medicine using microscope
  1991
 67. Kocijančič M
  Vpliv 13-CIS-retinoične kisline na skelet
  1992
 68. Eržen I; Ambrož M
  Uporaba mikrodenzitometričnih metod na mikroskopskem fotometru UMSP30, firme Opton
  [Applications of microdensitometrical methods on the microscope photometer UMSP30, firm Opton]
  1990
 69. Lincender L
  Tomodenzitometrijska evaluacija indeksa veličine pankreasa
  [Tomodensitometric evaluation of the size index of pancreas]
  1988
 70. Tomanoski V; Trpenoski Lj; Beleski J; Milošeski Ð
  Primena koštane denzitometrije u detekciji renalne osteodistrofije kod pacijenata na hroničnom programu dijalize
  1988New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics