biomedicina slovenica


"Dentin" : 138

 1. Šušterčič Tilen; Pogorelčnik Taja; Štamfelj Iztok
  Hardness of the root dentine
  2017
 2. Šušteršič T; Pogorelčnik Taja; Štamfelj Iztok
  Trdota koreninskega dentina pri mlečnih in stalnih spodnjih sekalcih
  2017
 3. Šušterčič Tilen; Pogorelčnik Taja; Štamfelj Iztok
  A study of dentine hardness in roots of human primary and permanent mandibular incisors
  2017
 4. Jovanovski Sašo; Popovski Julie; Dakskobler Aleš; Marion Ljubo; Jevnikar Peter
  The influence of crown ferrule on fracture resistance of endodontically treated maxillary central incisors
  2017
 5. Pogorelčnik Taja; Šušterčič Tilen; Štamfelj Iztok
  Mikrotrdota dentina pri mlečnih in stalnih spodnjih sekalcih
  2015
 6. Samec Tomi; Jan Janja
  Pregled raztopin za izpiranje koreninskih kanalov
  [Review of root canal irrigants]
  2015
 7. Šušterčič Tilen; Pogorelčnik Taja; Štamfelj Iztok
  Dentine microhardness
  2016
 8. Tugba Turk; Fidler Aleš
  Effect of medicaments used in endodontic regeneration technique on push-out bond strength of MTA and Biodentine
  2016
 9. Vrbič Vitomir
  Zaščita dentina in pulpe pri polnjenju kavitet s plastičnimi materiali
  1979
 10. Conradi Marjetka
  Prednosti in slabosti nebolečega obdelovanja zob
  2010
 11. Gluvič Maja; Fidler Aleš
  Dezinfekcija kavitete
  [Cavity desinfection]
  2013
 12. Gregorič Alojz
  Ciliopatije pri otrocih - kratek pregled
  [Ciliopathies in children - a short overview]
  2012
 13. Gašperšič Dominik; Jan Janja; Štamfelj Iztok
  Tvorba zobnih tkiv v korenini
  [Development of tissues in the tooth root]
  2013
 14. Mlakar Nina; Pavlica Zlatko; Petelin Milan
  Comparison of dentin microstructure and elemental compositon of canine, porcine, equine, and human teeth examined with SEM and EDXS
  2013
 15. Kiteska B.; Kopač Igor
  Oprijem kompozitnih cementov na različno hrapavo dentinsko površino
  2013
 16. Jan J
  Organochlorine pollutants in deciduous dentine and enamel of children
  2012
 17. Kopač I; Pohlen B
  Adhezijsko cementiranje keramičnih inlejev in onlejev
  [Adhesive cementation of ceramic inlays and onlays]
  2011
 18. Pohlen B; Kopač I
  Preparacija zoba za keramični aki kompozitni inlej in onlej
  [Tooth preparation for ceramic or composite inlay and onlay]
  2011
 19. Pavlič A
  Zdravljenje vitalnih mlečnih zob z globokim kariesom
  [Treatment of vital deciduous teeth with deep caries]
  2011
 20. Šušterčič D; Gašpirc B; Funduk N; Lukač M; Skalerič U
  Er:YAG laser irradiation effect on enamel and dentine
  1994
 21. Pohlen B; Kopač I
  Takojšnja vezava adhezivnega sistema na dentin po preoperaciji zoba za inlej in onlej
  [Immediate dentine bonding after tooth preparation for inlay and onlay]
  2011
 22. Korošec Sebastian; Marion Ljubo
  Smernice protetične oskrbe endodontsko zdravljenih zob z nadzidkom in prevleko: pomen preostalega kronskega dentina
  2011
 23. Pohlen Boštjan
  Sodobna preparacija zob za inlej/onlej in takojšnja dentinska vezava
  2011
 24. Križnar I; Fidler A
  Vrste adhezivnih sistemov ter mehanizem njihove vezave na sklenino in dentin
  [Types of adhesive systems and the mechanism of bonding to enamel and dentine]
  2011
 25. Štamfelj I; Jan J; Cvetko E; Gašperšič D
  Povezava med oblikovanostjo dentinsko-cementne meje in debelino cementa pri stalnih kočnikih
  [Relationship between the shape of the cementum-dentine junction and cementum thickness in permanent molars]
  2011
 26. Gašperšič D; Jan J; Štamfelj I
  Zgodnji razvoj zob
  [Early tooth development]
  2011
 27. Kobentar R
  Šta žele klinički mentori i kako ih vide studenti?
  2010
 28. Grguraš Nina; Mastnak Maja
  Vpliv celostnega pristopa k zdravljenju kariesa dentina zobnih korenin pri odraslih
  2009
 29. Nemeth L
  Qualitative and quantitative analysis of tertiary dentin after cavity preparation and acid etching in rats
  2010
 30. Štamfelj Iztok; Jan Janja; Cvetko Erika; Gašperšič Dominik
  Size, ultrastructure, and microhardness of natal teeth with agenesis of permanent successors
  2010
 31. Jenišek Peter
  Določanje električnih lastnosti dentina zoba
  [Determination of electrical properties of tooth dentin]
  2008
 32. Potočnik I
  Vloga biofilma pri endodontskem zdravljenju
  [The role of microbial biofilms in endodontic treatment]
  2009
 33. Jan J
  Endodontsko zdravljenje razgaljene vitalne pulpe
  [Endodontic treatment of exposed vital pulp in permanent teeth]
  2009
 34. Hribar S; Rauter A; Štrancar J; Pavlica Z; Petelin M
  Ureditev hidroksiapatitnih kristalov v dentinu
  [Arrangement of hydroxyapatite crystals in dentine]
  2009
 35. Pavlič Alenka; Škraba Polona; Kosec Ladislav; Petelin Milan; Alaluusua Satu
  Microhardness and microstructure of deciduous enamel with different types of amelogenesis imperfecta
  2007
 36. Rauter Anja; Hribar Sašo
  Urejenost hidroksiapatitnih kristalov v dentinu izmerjena s pomočjo elektronske paramagnetne resonance
  2007
 37. Hitij Tomaž; Fidler Aleš
  Effect of dental material fluorescence on DIAGNOdent readings
  2008
 38. Pohlen Boštjan
  Novi klinični postopki za estetske fiksnoprotetične obnove zob - takojšnja dentinska vezava
  2007
 39. Križaj D; Jan J
  Električno določanje delovne dolžine koreninskega kanala: osnove delovanja
  [Electrical determination of working length in endodontics: operating priciples]
  2007
 40. Štamfelj I; Jan J; Gašperšič D
  Izvihan zob
  [Dens avaginatus]
  2007
 41. Nemeth Lidija
  Zgodnji in pozni odziv zobne pulpe na preparacijo in jedkanje kavitete pri podganah različnih starosti
  2007
 42. Štamfelj Iztok; Cvetko Erika; Bitenc-Ovsenik Maja; Gašperšič Dominik
  Ugotavljanje vrste dveh zob iz predzgodovinskega obdobja
  [Identiffication of two teeth from the prehistoric period]
  2007
 43. Jan Janja; Vrecl Milka; Pogačnik Azra; Gašperšič Dominik; Zorko Matjaž
  Distribution of organochlorine pollutants in ovine dental tissues and bone
  2006
 44. Fidler Aleš; Potočnik Igor
  Bolečina v endodontiji
  2005
 45. Bratanič N; Kosem R; Žerjav-Tanšek M; Uršič-Bratina N; Stopar-Obreza M; Kržišnik C; Battelino T
  Osteogenesis imperfecta in spremembe zobovja
  [Osteogenesis inperfecta and dental aberrations]
  2005
 46. Kopač I
  Ocena hrapavosti dentina po brušenju z različnimi polirnimi instrumenti
  [Evaluation of dentinal surface roughness after treatment with different polishing instruments]
  2005
 47. Rener-Sitar K; Marion L
  Bruksizem pri otrocih in mladostnikih
  [Bruxism in children and adolescents]
  2005
 48. Vavpotič Marko; Bele Marjan; Štiblar-Martinčič Draga; Balažic Jože
  In vitro decalcification of human dentin investigated by field emission scanning electron microscopy
  2005
 49. Kraigher Alja
  Vpliv beljenja vitalnih zob z 10% karbamid-peroksidom na razvoj kariesa pri podgani
  2004
 50. Berginc-Dolenšek Anica; Ožek Branka; Starič Feliks; Kapš Rafael; Patkovič-Colarič Jasmina
  Botulizem
  [Botulism]
  2004
 51. Črnivec Rajko
  Ocena zdravstvene ogroženosti delavcev v gradbeništvu
  [Health risk assessment in construction workers]
  2004
 52. Jan J; Vrecl M; Pogačnik A; Zorko M
  Bioconcentration of organochlotine pollutants in permanent and deciduous dentin of sheep and lambs
  2003
 53. Križaj Dejan; Jan Janja; Valenčič Vojko
  Modeling AC current conduction through a human tooth
  2004
 54. Arias Ingrid
  Slowenische Medizinstudentinnen und Aerztinnen in Wien und Niederoesterreich
  [Slovenske študentke medicine in zdravnice na Dunaju in v spodnji Avstriji]
  2004
 55. Ebihara A; Majaron Boris; Liaw L-H L; Krasieva TB; Wilder-Smith P
  Er:YAG laser modification of root canal dentine: influence of pulse duration, repetitive irradiation and water spray
  2002
 56. Majaron Boris; Lukač Matjaž
  Calculation of crater shape in pulsed laser ablation of hard tissues
  1999
 57. Grad Ladislav; Možina Janez
  Optodynamic studies of Er:Yag laser induced microexplosions in dentin
  1996
 58. Klemenc F
  Izpiranje koreninskega kanala, možni zapleti, njihovo preprečevanje in zdravljenje
  [Root canal irrigation, possible complications, their prevention and treatment]
  2003
 59. Nemeth L; Štiblar-Martinčič D
  Kvantitativna analiza odziva zobne pulpe na preparacijo in jedkanje kavitete pri podganah
  [Quantitative analysis of dental pulp response to cavity and acid etching in rats]
  2003
 60. Gašperšič D; Fidler A; Potočnik I
  Klinični vidik oblike korenin prvih ličnikov
  [Clinical implications of root configuration in first premolars]
  2003
 61. Nemeth L; Erman A; Štiblar-Martinčič D
  Kvalitativna in polkvantitativna analiza odziva zobne pulpe na preparacijo in jedkanje kavitete pri podganah
  [Qualitative and semiquantitative analysis of dental pulp response to cavity preparation and acid etching in rats]
  2003
 62. Gašperšič Dominik; Košir Narcisa; Jevnikar Nataša
  Razvoj obraza, ustne votline in zobnega organa
  2002
 63. Šušterčič Dušan
  Učinek Erbijevega laserja na zobno sklenino in dentin
  2003
 64. Gašpirc B; Skalerič U
  Morphology, chemical structure and diffusion processes of root surface after Er:YAG and Nd:YAG laser irradiation
  2001
 65. Gašpirc Boris
  Struktura in prepustnost zobnega cementa po obsevanju z Nd:Yag in Er:Yag laserjem
  1997
 66. Kopač I
  Reprodukcija hrapavosti obrušenega zoba na kovinskem ulitku po tehnoloških postopkih
  [Surface roughness reproducilibity of the prepared tooth on the metal cast following different technological procedures]
  2002
 67. Črešnar Bronislava; Plemenitaš Ana; Žakelj-Mavrič Marija
  Biokemija ustne votline: dopolnilni učbenik biokemije za študente stomatologije
  2002
 68. Bratanič Nina; Baebler Boštjan; Žerjav-Tanšek Mojca; Uršič-Bratina Nataša; Kržišnik Ciril; Berden Nataša; Zupanc Oskar; Battelino Tadej
  Zdravljenje osteogenesis imperfecta z bifosfonati pri otrocih in mladostnikih
  2002
 69. Jan J; Vrecl M; Pogačnik A; Gašperšič D
  Bioconcentration of lipophilic organochlorines in ovine dentine
  2001
 70. Marion Ljubo
  Zaščita dentinske rane in začasna fiksnoprotetična oskrba s tehniko tenke lupine (EGG shell technique)
  2001
 71. Stolič Zorka; Petelin Milan; Skalerič Uroš; Schara Milan
  EPR study of hydroxyapatite crystals arrangement in human root cement and dentin
  2000
 72. Kopač Igor; Batista Urška; Cvetko Erika; Marion Ljubo
  Viability of fibroblasts in cell culture after treatment with different chemical retraction agents
  2002
 73. Nemeth Lidija
  Zgodnji odziv zobne pulpe na preparacijo in jedkanje kavitete pri poskusnih živalih
  2001
 74. Pavlica Z; Erjavec V; Petelin M
  Odpravljanje patoloških sprememb na četrtem zgornjem ličniku pri psu
  [Treatment of the injuried upper fourth premolar in the dog]
  2001
 75. Doljak B; Stegnar M; Urleb U; Kreft S; Umek A; Ciglarič M; Štrukelj B; Popovič T
  Screening for selective thrombin inhibitors in mushrooms
  2001
 76. Levstik A; Leskovec J; Filipič C; Kutnjak Z; Žekš B; Kordaš M
  The deposition of AgCl into tubules of the human tooth dentine
  2001
 77. Bartenjev M
  Nerahitične hipoplazije trdnih zobnih tkiv
  [Non-rachitic hypoplasiae of enamel and dentine]
  1970
 78. Vrbošek V
  Pregled raziskav prepustnosti sklenine in dentina za bakterije in bakterijske toksine
  1985
 79. Vrbič V
  ZAŠčITA DENTINA IN PULPE PRI POLNJENJU KAVITET S PLASTIčNIMI MATERIALI
  1979
 80. Ðorđević M; Petrović S
  HISTOLOŠKA STRUKTURA NOVONASTALOG DENTINA NAD PRESEčENOM PULPOM
  1978
 81. Klemenc F; Ravnik Č; Kosta L
  PROPUSTNOST SKLENINE IN DENTINA ZA: NA-J, ROSE-BENGAL, SE-METHIONINE IN INULIN IN VITRO
  1978
 82. Gašperšič Dominik; Cvetko Erika; Jan Janja
  Histološki atlas zobnega organa
  2000
 83. Jevnikar P; Serša I; Sepe A; Jarh O; Funduk N
  Effect of surface coating on water migration into resin-modified glass ionomer cements: a magnetic resonance micro-imaging study
  2000
 84. Jan J; Vrbič V
  Polychlorinated biphenyls cause developmental enamel defects in children
  2000
 85. Jan J; Vrbič V; Gašperšič D
  Bioconcentration of organochlorine pollutants in ovine dentin
  2000
 86. Črešnar Bronislava; Plemenitaš Ana; Žakelj-Mavrič Marija
  Izbrana poglavja iz biokemije za študente stomatologije
  2000
 87. Kopač I; Sterle M; Batista U
  Vpliv kemičnih retrakcijskih sredstev na celične kulture keratinocitov dlesne
  [The influence of chemical retraction agents on cell cultures of gingival keratinocytes]
  2000
 88. Leskovec J; Filipič C; Veber M
  Prehod srebrovih ionov iz koreninskega kanala v enosmernem električnem polju
  [Diffusion of silver ions from dental root canals in DC electric field]
  1999
 89. Leskovec J; Filipič C; Levstik A
  Fraktalna struktura dentina človeškega zoba
  [The fractal structure of human dentine]
  1999
 90. Petelin M; Skalerič U; Cevc P; Schara M
  The permeability of human cementum in vitro measured by electron paramagnetic resonance
  1999
 91. Potočnik Igor
  Spremembe sklenine po beljenju z 10% karbamid-peroksidom
  1998
 92. Jan Janja
  Vpliv polikloriranih bifenilov na razvojne okvare sklenine
  1998
 93. Majaron B; Šušterčič D; Lukač M; Skalerič U; Funduk N
  Heat diffusion and debris screening in Er:YAG laser ablation of hard biological tissues
  1998
 94. Leskovec Janez; Filipič Cene; Levstik Adrijan
  Prodiranje Ag+ v dentinske tubule z enosmernim električnim tokom
  [Diffusion of Ag ions into dentinal tubules with direct current]
  1998
 95. Gašperšič Dominik
  Anatomska predstavitev protostilida
  [An anatomical study of prostostylids]
  1998
 96. Gašpirc Boris; Skalerič Uroš
  Effect of ND- and ER:YAG lasers irradiation on the root surface structure
  [Struktura koreninske površine po obsevanju z ND- in ER:YAG laserjema]
  1998
 97. Šušterčič Dušan; Lukač Matjaž; Majaron Boris; Funduk Nenad
  Influence of Er:YAG laser parameters on ablation of enamel and dentin
  [Vpliv parametrov Er:YAG laserskega snopa na ablacijo sklenine in dentina]
  1998
 98. Schara Milan; Cevc Pavle; Petelin Milan; Skalerič Uroš
  An EPR approach to dental tissue research
  [Raziskave zobnih tkiv z elektronsko paramagnetno resonanco]
  1998
 99. Kopač Igor; Batista Urška; Cvetko Erika; Marion Ljubo
  The effect of gingival retraction agents on fibroblast cell cultures
  1998
 100. Jan Janja
  Vpliv polikloriranih bifenilov na zobni organ
  1997

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics