biomedicina slovenica


"Dentists" : 139

 1. Grošelj Dušan; Jurič Rok; Grošelj Peter Emil; Krašovec Damjan
  Računalniško podprt sistem za uporabo v dentalni medicini
  [Computer-aided system for use in dental medicine]
  2015
 2. Kanduti Domen; Sterbenk Petra; Artnik Barbara
  Fluoride: a review of use and effects on health
  2016
 3. Alcalde-Cabero E; Almazán-Isla J; Brandel J P; Breithaupt M; Catarino J; Collins Stella; Haybäck J; Höftberger R; Kahana E; Popović Mara
  Health professions and risk of sporadic Creutzfeldt-Jakob disease, 1965 to 2010
  2012
 4. Fernandez Rojas Carla; Wichrowska-Rymarek Kaja; Pavlič Alenka; Vinereanu Arina; Fabjanska Katarzyna; Kaschke Imke; Marks Luc A. M.
  Oral health needs of athletes with intellectual disability in Eastern Europe
  2015
 5. Žebeljan Ivan
  10. državno prvenstvo zdravnikov in zobozdravnikov v košarki
  2010
 6. Žebeljan Ivan
  28. memorial Toma Krasnova
  2009
 7. Šket Tea; Artnik Barbara; Kukec Andreja
  Preverjanje mednarodne metodologije za spremljanje globalnih kazalnikov ustnega zdravja v Sloveniji
  2015
 8. Zupanič Slavec Zvonka
  Antolič, Ivo
  2013
 9. Cvetko Erika
  Obseg, vrsta, vsebina in avtorji prispevkov, objavljenih v Zobozdravstvenem vestniku od 2003 do 2012
  [Scope, type, content and authors of contributions published in Zobozdravstveni vestnik in the years 2003-2012]
  2013
 10. Samec Tomi; Jan Janja
  Use of endodontic irrigants and rubber dam among Slovenian dentists
  2013
 11. Samec Tomi; Amaechi B.T.; Battelino Tadej; Krivec Uroš; Jan Janja
  Influence of anti-asthmatic medications on dental caries in children in Slovenia
  2013
 12. Cvetko E; Skalerič U; Čižman M
  Analiza antibiotičnega zdravljenja v zobozdravstvu v Sloveniji
  [Analysis of antibiotic treatment in dentistry in Slovenia]
  2012
 13. Essers Udo Adrian
  The agreement on the free movement of persons; Switzerland - EU: physicians and dentists
  [Sporazum o prostem pretoku oseb; vica - EU: zdravniki in zobozdravniki]
  2011
 14. Gašperšič D; Jan J; Štamfelj I
  Zgodnji razvoj zob
  [Early tooth development]
  2011
 15. Turk Nana
  Do open access biomedical journals benefit smaller countries? The Slovenian experience
  2011
 16. Rode M
  Učinkovita uporaba analgetikov v stomatologiji
  [Effective use of analgesics in dentistry]
  2010
 17. Cvetko E; Bajec T; Pečar-Čad S; Skalerič U; Čižman M
  Predpisovanje antibiotikov v zobozdravstvu v Sloveniji
  [Antibiotic prescribing practices among Slovene dentists]
  2010
 18. Skalerič U; Gašperšič R; Gašpirc B; Petelin M; Schara R; Skalerič E
  Pogostnost sistemskih bolezni in jemanja zdravil pri pacientih, napotenih k parodontologu
  [Prevalence of systemic disease and use of medication in patients referred for periodontal treatment]
  2010
 19. Haddad Helene J; Jakstat Holger A; Arnetzl Gerwin; Borbely Judit; Pohlen Boštjan
  Does gender and experience influence shade matching quality?
  2009
 20. Zupanič-Slavec Zvonka; Slavec Ksenija
  Šolska medicina na Slovenskem med prvo in drugo svetovno vojno (1918-1941)Ob 100-letnici šolske medicine na Slovenskem (1909-2009)
  [School Healthcare in Slovenia during the Interwar Period (1918-1941) The 100th Anniversary of School Healthcare in Slovenia (1909-2009)]
  2009
 21. Zupanič-Slavec Zvonka
  Devetdeset let Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (1919‐2009)
  [Ninety Years of the Ljubljana Faculty of Medicine (1919‐2009)]
  2009
 22. Skalerič E; Petelin M; Kovač-Kavčič M; Skalerič U
  Potrebe po parodontalnem zdravljenju pri prebivalcih Ljubljane 20 let po prvem pregledu
  [Periodontal treatment needs in residents of Ljubljana twenty years after initial evaluation]
  2008
 23. Nemeth L; Klemenc F
  Vzročno zdravljenje pacientov z visokim tveganjem za karies
  [Causal treatment of caries in high risk patients]
  2007
 24. Grošelj Dušan
  Karotidne kalcifikacije na ortopantomografskih radiografijah
  [Carotid calcifications on panoramic radiographs]
  2007
 25. Ovsenik Maja; Farčnik Franc M
  Ugotavljanje obsega in stopnje težavnosti zobnih in čeljustnih nepravilnosti s pomočjo indeksa EFO priotrocih, napotenih na ortodontsko zdravljenje
  [EFO index: a useful method for assessing the extent and degree of malocclusion in children]
  2006
 26. Škripec Damir
  Prizadetost sluha pri stomatologih ljubljanske regije
  2003
 27. Klemenc F; Jan J
  Root canal treatment performed in dental practice in Slovenia
  2006
 28. Anonymous ;
  Abstract book 4th congress of the dentists of Macedonia with international participation; 2006 Jun 22-25; Ohrid
  2006
 29. Grmek-Košnik Irena; Albreht Tit
  Načrtovanje števila zdravnikov in zobozdravnikov v zdravstvu - metode, uporabnost, omejive in odvisnosti
  [Physician and dentist workforce planning methods, applicability, limitations and dependence]
  2006
 30. Bardehle Doris; Laaser Ulrich; Zaletel-Kragelj Lijana
  Selected indicators of health care resources, and health care utilization and costs in countries of the "Public health in south eastern Europe (PH-SEE)" network
  [Primerjava izbranih kazalcev zmogljivosti ter porabe in stroškov zdravstvenega varstva med državami, sodelujočimi v mreži "Javno zdravje v jugovzhodni Evropi (PH-SEE)"]
  2006
 31. Trost Samo
  Zobozdravniki ne živimo dolgo
  2005
 32. Štolfa Franc
  Spomin na dentista Jožeta Čeha
  2006
 33. Dovšak David
  Algoritem ukrepov pri ustno-obrazni bolečini
  [Diagnostic algorithms in orofacial pain management]
  2006
 34. Košir N
  Prim. Hinko Franken (1928-2005)
  2005
 35. Bratanič N; Kosem R; Žerjav-Tanšek M; Uršič-Bratina N; Stopar-Obreza M; Kržišnik C; Battelino T
  Osteogenesis imperfecta in spremembe zobovja
  [Osteogenesis inperfecta and dental aberrations]
  2005
 36. Markoli Sabina
  Ključen je položaj zdravnika in zobozdravnika
  2005
 37. Lešnik-Hren Jožica
  Uvajanje sistema kakovosti v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica
  2005
 38. Borovšak-Bela D
  Integrirano izvajanje zobozdravstvene preventive
  [Integrated approach to preventive dental care]
  2005
 39. Žerdoner Danijel
  Indikacije za odstranitev modrostnih zob s stališča maksilofacialnega kirurga
  [Indications for third molar removal from the standpoint of maxillofacial surgeon]
  2005
 40. Fekonja Anita
  Hipodoncija u populaciji mariborskih ispitanika s posebnim osvrtom na ortodontsku terapiju
  2001
 41. Gašperšič D; Cvetko E
  Obseg, vrsta, vsebina in avtorji prispevkov, objavljenih v Zobozdravstvenem vestniku od 1993 do 2002
  [Zobozdravstveni vestnik in the period 1993-2002: scope, content and contributors]
  2004
 42. Skalerič U
  Ustni higieniki in začetek njihovega šolanja v Sloveniji
  [Dental hygienist: a new training programme in Slovenia]
  2003
 43. Vulikić Veljko
  Gorenjski zobozdravniki, sodobniki dr. Karla Petriča
  2003
 44. Petelin M
  Prof. dr. Uroš Skalerič izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti
  2003
 45. Kofol-Bric Tatjana
  Nekatere značilnosti uvedbe dejavnosti v osnovnem zdravstvu Slovenije
  [Some characteristics of the implementation of private practice in Slovenian primary health care]
  2000
 46. Anonymous ;
  Stališča Zdravniške zbornice Slovenije do problemov in odprtih vprašanj zdravstvenega varstva
  2003
 47. Borovšak-Bela D
  Zgodnje preventivno zobozdravstveno varstvo
  [Preventive dental healthcare in early childhood]
  2003
 48. Pajntar Marjan; Leskošek Branimir
  Rezultati projekta: "Kakovost v zdravstvu Slovenije"
  [Results of project: "Quality healthcare in Slovenia"]
  2002
 49. Glaser Edvard
  70 let prim. Štolfe in prim. dr. Vulikića
  2002
 50. Skalerič U; Gašperšič R; Gašpirc B; Grošelj D; Kovač-Kavčič M; Petelin M; Schara R
  Napotnice za specialista ustnih bolezni in parodontologije - analiza in priporočila za splošnega stomatologa
  [Referral of patients to the specialist for oral medicine and periodontology: analysis and recommendations for the general practitioner]
  2002
 51. Vulikić Velimir
  Primarij dr. Franc Štolfa 70-letnik
  2002
 52. Zupanič-Slavec Zvonka
  Prim. Franc Štolfa - sedemdesetletnik
  2002
 53. Štolfa Franc
  Prim. dr. Velimir Vulikić, dr. stom. - sedemdesetletnik
  2002
 54. Štolfa Franc
  Prim. dr. Velimir Vulikić, dr. stom. - sedemdesetletnik
  2002
 55. Farčnik F
  Prof. dr. Rolf Fraenkel (1908-2001)
  2002
 56. Farčnik F
  In memoriam: prof. dr. Ivo Antolič (1919-2001)
  2002
 57. Gorjanc M
  Terapevtska uporaba antibiotikov med slovenskimi zobozdravniki
  [Therapeutic use of antibiotics among Slovene dentists]
  2002
 58. Švab Igor; Vatovec-Progar Irena; Vegnuti Miljana
  Private practice in Slovenia after the health care reform
  2001
 59. Funduk Nenad
  Prof. dr. Rajko Sedej: 75. življenjski jubilej in 41 let urednikovanja Zobozdravstvenega vestnika
  2002
 60. Jevšek I
  Zdravljenje mlečnih sekalcev pri triletnih otrocih
  [Treatment of primary incisors in three-year-old children]
  2001
 61. Albreht Tit; Prelog Rista
  Organizacija zdravstvene dejavnosti
  [Organisation of health care services]
  2001
 62. Živčec-Kalan Gordana; Vatovec-Prograr Irena; Dobnikar Brane
  Ali je uvedba licence za samostojno delo vplivala na porast izobraževanja zdravnikov?
  [Has the introduction of licencing for independent work in Slovenia increased the amount of CME of physicians?]
  2001
 63. Kuliš M
  Protetična rehabilitacija pacientov srednjih let, kombinirana z ortodontsko obravnavo
  [Prosthetic rehabilitation combined with orthodontic treatment in middle-aged patients]
  2001
 64. Albreht Tit; Prelog Rista
  Organizacija zdravstvene dejavnosti
  [Organisation of health care services]
  2000
 65. Farčnik Franc; Premik Marjan; Herman Oton; Mayer Vladimir; Rudel Drago; Velkov Aleksander; Vidmar Domen
  Perspektive slovenskih zobozdravnikov do leta 2010
  2000
 66. Lesjak Z
  Izkušnje pri zgodnji zobozdravstveni preventivi
  [Preventive dental care of children: personal experience]
  2000
 67. Borovšak-Bela D
  Preventivno in mladinsko zobozdravstvo - ali nam doseženi rezultati dovoljujejo spanje na lovorikah?
  [Preventive child and adolescent dentistry - do the results achived allow us to rest on our laurels?]
  2000
 68. Albreht Tit
  Analiza profesionalne demografije zdravnikov in zobozdravnikov v Sloveniji 1986 do 1995 z ocenami za obdobje 1996 do 2010
  1997
 69. Albreht Tit
  Analysis of the policies of main stakeholders in medical and dental manpower planning in Slovenia
  1999
 70. Petelin M; Mesec A; Pavlica Z
  Nekatere delovne poškodbe rok zobozdravnikov
  [Cumulative trauma disorders in dentistry]
  1999
 71. Albreht Tit
  Analiza profesionalne demografije zdravnikov in zobozdravnikov v Sloveniji 1986 do 1995 z ocenami za obdobje 1996 do 2010
  [Analysis of physicians' and dentists' professional demography in Slovenia between 1986 and 1995 with estimates for the period 1996 until 2010]
  1999
 72. Vrbič V
  Upadanje zobnega kariesa v Sloveniji v obdobju 1987-1998
  [Caries decline in Slovenia, 1987-1998]
  1999
 73. Anonymous ;
  Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
  1994
 74. Zupanič-Slavec Zvonka
  Dr. Ivan Pintar and his contribution to the development of history of medicine in Slovenia
  1999
 75. Štolfa Franc
  Dr. med. Robert Hlavaty, zobozdravnik in slikar (4.12.1897-16.1.1982)
  1999
 76. Anonymous ;
  Pregled zobozdravstvene dejavnosti v Sloveniji od leta 1980-1994
  1995
 77. Štolfa Franc
  Prof. dr. Ivo Antolič 80-letnik
  1999
 78. Vatovec-Progar Irena
  Razlogi za odločitev slovenskih zdravnikov in zobozdravnikov za zasebno delo v letih 1992 in 1993
  [The main reasons for decision of Slovenian physicians to start with private praxis in the years 1992 and 1993]
  1997
 79. Funduk N
  Izdelava delne proteze z ulito bazo v artikulatorju
  [Designing partial dentures with a metal framework in the articulator]
  1998
 80. Konjajev Zora
  Ob življenskem jubileju dr. Elizabete-Betke Vrančič, predsednice sekcije upokojenih zdravnikov SZD
  1998
 81. Pokorn Dražigost
  Ob 60-letnici doc. dr. Marjana Premika
  1997
 82. Pavlica Z; Butinar J
  Ortodontija v praksi s psi in mačkami - da in ne
  [Orthodontics procedures in small animal practice - yes or no]
  1997
 83. Kolšek Marko
  In memoriam dr. Janezu Klobučarju
  1997
 84. Sedej R
  Dolgoletno delo slovenske pedontologije nagrajeno z najvejčjim mednarodnim priznanjem
  [Adistinguished international award granted to Slovenian children's dentists]
  1997
 85. Štolfa Franc
  Mudr. Stanimir Vrhovec
  1997
 86. Mojse-Miličev M
  Profesionalne bolezni v zobozdravstvu
  1986
 87. Vulikić Velimir
  Ustanovitev in delo dentistične šole v Ljubljani - prve na Balkanu
  [The foundation and work od dental scholl in Ljubljana - the first on Balkans]
  1996
 88. Arnež Zoran
  Petindvajset let dispanzerskega dela v slovenskem otroškem in mladinskem zobozdravstvu
  [Twenty five years of dental care for children and youth in Slovenia]
  1996
 89. Štolfa Franc
  Delo prof. dr. Jožeta Ranta v društvu zobozdravstvenih delavcev Slovenije
  [The work of Jože Rant, M. D., Dh. D. with dentist association of Slovenia]
  1996
 90. Vulikić Velimir
  Dr. Jože Rant in kratek pregled zgodovine zobozdravstva na slovenskem do leta 1945
  [Dr. Jože Rant and short history of dentistry in Slovenia to 1945]
  1996
 91. Antolič Ivo
  Retrospektiva predvojne in povojne ortodontske dejavnosti na območju Slovenije
  [Retrospective of pre-war and after-war orthodontics in Slovenia]
  1996
 92. Škapin M
  Panoramska rentgenska tomografija zob pri otrocih
  [Panoramic dental tomography in children]
  1997
 93. Štolfa F
  Dr. med. univ. Martin Herman
  1996
 94. Arbeiter M
  Višji dentisti in zobozdravstvo v tranziciji
  ["Higher dentists" and dentistry in transition]
  1996
 95. Pokorn Marko
  In memoriam Matej Žle 12.6.1966-13.3.1996
  1996
 96. Lubej Branko
  In memoriam: zobozdravnik dr. stom. Emil Čelesnik
  1996
 97. Košir T
  Starostna in spolna struktura zdravstvenih delavcev
  1995
 98. Košir T
  Vzroki za nezaposlenost zdravnikov in zobozdravnikov v Sloveniji
  1994
 99. Pegan-Fabjan M
  Zmožnost in sposobnost vodilnega managementa v Zdravstvenem domu za izvajanje stimulativnega nagrajevanja
  [Capability and ability of Health centre leading managmenet for the implementing of incentive rewarding]
  1996
 100. Jančigaj T
  Zdravstvena dokumentacija v prometnoizvedenskem delu
  [Medical records and traffic expertise]
  1993

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics