biomedicina slovenica


"Depresija" : 395

 1. Denišlič Miro
  Psihične motnje
  2006
 2. Švab Vesna
  Depresija pri starejših
  2011
 3. Rovčanin Jasna; Selič Polona; Klemenc-Ketiš Zalika
  Somatoformne motnje pri bolnikih z depresijo v ambulanti družinske medicine
  2017
 4. Debeljak Jelena; Rifel Janez; Klemenc-Ketiš Zalika; Petek Davorina
  Depresija in kardiovaskularne bolezni
  2017
 5. Drnovšek Rok; Milavec Kapun Marija; Švab Vesna
  Spletni izobraževalni moduli za izvajanje kognitivne vedenjske terapije pri depresivno anksioznih motnjah
  2017
 6. Arnež Maruša; Badić Nina
  Ozaveščenost otročnic o pojavu poporodne depresije
  [Awareness of mothers after childbirth about the occurrence of the postpartum depression]
  2017
 7. Kobentar Radojka
  Rezultati presejalnega testa za depresivnost pri starostnikih živečih v domačem okolju
  [The results of a screening test for depression in the eldery living at home]
  2017
 8. Golobič Antonović Sanja; Selič Polona; Petek Šter Marija; Rifel Janez
  Primerjava obravnave bolnikov z depresijo, ki se zdravijo pri zdravniku družinske medicine, in tistih, ki jih obravnava psihiater
  2017
 9. Križanec Špela; Klemenc-Ketiš Zalika; Selič Polona
  Uporaba lestvice za samo-oceno žilavosti v družinski medicini
  [The resilience self-assessment scale in family medicine practice]
  2017
 10. Klemenc-Ketiš Zalika
  Do elderly people who live alone at home differ from those who live with someone?
  2017
 11. Ihan Alojz
  Posttranzicijska depresija
  2016
 12. Laganà Antonio Simone; La Rosa Valentina Lucia; Rapisarda Agnese Maria Chiara; Valenti Gaetano; Sapia Fabrizio; Chiofalo Benito; Rossetti Diego; Ban Helena; Vrtačnik-Bokal Eda; Vitale Salvatore Giovanni
  Anxiety and depression in patients with endometriosis
  2017
 13. Korošec Jagodič Helena; Pregelj Peter
  Razpoložljivost psihiatričnih zdravstvenih storitev in samomorilnost po izbranih regijah Slovenije
  2017
 14. Železnik Danica; Golub Dijana; Hideg Mateja; Železnik Uroš; Blažun Helena
  Pojavnost depresije kod starih osoba korisnika patronažne službe
  2016
 15. Rifel Janez; Stojanović-Špehar Stanka
  Depression
  2017
 16. Radulović Radovan; Rifel Janez; Klemenc-Ketiš Zalika; Rotar-Pavlič Danica
  Zdravljenje depresij v ambulanti zdravnika družinske medicine
  2016
 17. Salobir Barbara; Praprotnik Marina; Potočnik Darja; Terčelj-Zorman Marjeta; Krivec Uroš
  Successful transition of cystic fibrosis patient with low treatment complience snd frequent exacerbations of lung infections from pediatric to adult care
  2015
 18. Novak Šarotar Brigita; Lainščak Mitja
  Psychocardiology in the elderly
  2016
 19. Repar Bornšek Simona
  Spolne motnje v ambulanti družinske medicine
  [Sexual dysfunction in primary care setting]
  2012
 20. Kokalj Anja; Radež Jerica; Ucman Saša; Lainščak Mitja; Novak Šarotar Brigita
  Depresija pri bolnikih s koronarno srčno boleznijo
  2016
 21. Belščak Andreja; Tomšič Sonja; Mihevc Ponikvar Barbara
  Posodobljen preventivni program patronažnih obiskov novorojenčkov, dojenčkov in otročnic - pilotna izvedba
  [Updated prevention - program of community health nursing of newborns, infants and mothers - pilot implementation]
  2016
 22. Zupanič Saša; Šćepanović Darija; Globevnik Velikonja Vislava
  Vpliv sprostitvenih metod na duševno in fiziološko stanje zdravih nosečnic z visokim tveganjem
  [Relaxation methods impact on psycho-physiological state in healthy and high risk pregnant women]
  2016
 23. Zupančič David; Fink Natalija; Petek Davorina
  Vodenje bolnika z depresijo v ambulanti družinskega zdravnika nudi večjo korist bolniku
  [Depressed patients managed by their family doctor benefit significantly from primary care approach]
  2016
 24. Radež Jerica; Kokalj Anja; Rampre Mirjana; Ucman Saša; Lainščak Mitja; Novak Šarotar Brigita
  Screening for depression in Slovenian patients with coronary heart disease
  2016
 25. Ežbegović Viktorija; Marček Ivana; Pope-Gajić Ozana; Pajnkihar Majda; Vrbnjak Dominika
  Theory of postpartum depression
  2016
 26. Plemelj Mohorič Alenka; Gros Ana; Lulić Zerina; Omerčević Enisa; Tratnjek Janja
  Stres in aktivnosti za lajšanje stresa
  [Stress and activities for relieve stress]
  2016
 27. Škodlar Borut
  Depression and schizophrenia
  2016
 28. Škodlar Borut
  Different aspects of depression
  2016
 29. Mivšek Ana Polona; Hundley Vanora; Kiger Alice M.
  Slovenian midwives' and nurses' views on post-natal depression
  2008
 30. Selič Polona; Ivetić Vojislav
  Samoocena zdravja pri pacientih z medicinsko nepojasnjenimi stanji na primarni ravni zdravstvenega varstva
  [Self-rated health in patients with medically unexplained symptoms at the primary level of healthcare]
  2016
 31. Kores-Plesničar Blanka
  Kako do dobre remisije oziroma okrevanja v zdravljenju depresije
  2009
 32. Konec Juričič Nuša; Roškar Saška; Lunder Leonarda; Mihelič-Moličnik Petra; Lavrenčič Katić Anita; Lunder Dušan; Tančič Grum Alenka; Kašnik-Janet Marijana; Konec Juričič Nuša; Roškar Saška; Jelenko-Roth Petra; Dernovšek Mojca Zvezdana; Rotar-Pavlič Danica
  Prepoznavanje in obravnava depresije in samomorilnosti pri pacientih v ambulanti družinskega zdravnika
  2016
 33. Firenze Alberto; Aleo Nicola; Ferrara Clara; Maranto Marianna; La Cascia Caterina; Restivo Vincenzo
  The occurrence of diseases and related factors in a center for asylum seekers in Italy
  [Pojav bolezni in z njimi povezanih dejavnikov v centru za prosilce za azil v Italiji]
  2016
 34. Mivšek Ana Polona
  Rojstvo otroka lahko sproži tudi občutja žalosti
  2007
 35. Kopčavar Guček Nena
  Bolečina kot simptom depresije
  2016
 36. Zupanič Saša; Šćepanović Darija; Globevnik Velikonja Vislava
  Vpliv sprostitvenih metod na psiho-fiziološko stanje zdravih nosečnic in nosečnic z visokim tveganjem
  [Relaxation methods impact on psycho-physiological state in healthy and high-risk pregnant women]
  2015
 37. Rifel Janez
  Depresija in sladkorna bolezen pri starostniku
  2015
 38. Pekarović-Džakulin Vesna
  Depresija in sladkorna bolezen pri aktivni populaciji
  2015
 39. Štuhec Matej
  Excessive sweating induced by interaction between agomelatine and duloxetine: a cooperation with clinical pharmacist
  2014
 40. Dolenc-Grošelj Leja
  Program in zbornik prispevkov
  [Programme and proceedings]
  2012
 41. Vinko Matej; Brecelj Špela
  Obravnava bolnice z neopredeljeno kronično bolečino v trebuhu: maskirana depresija
  [Management of a patient with unexplained chronical abdominal pain: masked depression]
  2014
 42. Lipar Tina
  Depresija pri starejših
  2013
 43. Gamse Jožica
  Depresija
  2014
 44. Razboršek Vincenc
  Depresije
  2000
 45. Slana Mojca
  Spregovorimo o depresiji in samomoru med starejšimi
  2011
 46. Novak Šarotar Brigita
  Depresija in bolezni srca
  2015
 47. Hvalič Touzery Simona; Pihlar Tanja
  Varovanje in krepitev duševnega zdravja starih ljudi
  2009
 48. Ramovš Jože
  Mali žepni priročnik za samopomoč v depresiji
  2007
 49. Ramovš Jože
  Knjiga, ki razkriva depresijo od znotraj in od zunaj
  2007
 50. Oražem Barbara
  Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje
  2007
 51. Kovačič Stepišnik Anita
  Timska obravnava pacientov z demenco in timska obravnava pacientov z depresijo
  2006
 52. Regvat Jurij
  Anksioznost in depresivnost pri bolnikih s KOPB
  [Anxiety and depression in patients with COPD]
  2010
 53. Dolenc Barbara; Dernovšek Mojca Zvezdana; Šprah Lilijana; Tavčar Rok; Perugi Giulio; Akiskal Hagop S.
  Relationship between affective temperaments and aggression in euthymic patients with bipolar mood disorder and major depressive disorder
  2015
 54. Kocjan Tomaž
  Predstavitev novih smernic za zdravljenje osteoporoze
  [Introduction of new guidelines for the treatment of osteoporosis]
  2012
 55. Bregar Branko; Mesarič Jurij; Čuk Vesna
  Celostna obravnava pacientov z depresijo
  [Comprehensive treatment of patients with depression]
  2011
 56. Ferjan Ilonka; Kržan Mojca; Lipnik-Štangelj Metoda; Žiberna Lovro; Stanovnik Lovro; Černe Katarina
  Farmakologija kanabinoidov
  [Pharmacology of cannabinoids]
  2015
 57. Kokalj Nataša; Kores-Plesničar Blanka; Turk Zmago
  Depresija pri starostnikih v bolnišnici
  2010
 58. Herceg Kristijan; Pišlar Milena; Čuček-Trifkovič Klavdija
  Informiranost mladih o depresivni motnji
  [Informing young people about depressive disorder]
  2015
 59. Pavšič Gerenčer Dragica; Podgornik Nevenka
  Osebe z duševno motnjo depresija ter njihovo vključevanje v socialno in delovno okolje
  2014
 60. Strniša Jana; Praper Peter; Globevnik Velikonja Vislava
  Depresivnost in anksioznost žensk, ki so zanosile po zdravljenju neplodnosti z biomedicinskimi postopki, med nosečnostjo in v poporodnem obdobju
  2014
 61. Pap Zoltan; Habjanič Ana; Belović Branislava
  Kakovost življenja starostnikov z depresijo v domskem varstvu
  [Quality of life of older people with depression in residential care]
  2015
 62. Klemenčič Simona; de Wit Maartje; Rutar Miha; Battelino Tadej; Bratina Nataša
  Annual psychological screening in youth and young adults with type 1 diabetes
  [Letno presejalno psihološko testiranje pri mladostnikih in mladih odraslih s sladkorno boleznijo tipa 1]
  2015
 63. Milakić-Snoj Zvezdana; Primic-Žakelj Maja; Vučko Miklavčič Ilonka; Ličina Milan; Pregelj Peter
  Treatment of breast cancer patients with comorbid serious anxiety and depression
  2010
 64. Globevnik Velikonja Vislava; Jelenko-Roth Petra; Mihevc Ponikvar Barbara; Tomšič Sonja
  Pomen in način zgodnjega odkrivanja obporodne depresije
  [Importance and method of early detection for perinatal depression]
  2013
 65. Strbad Ervin
  Ali depresija boli?
  [Does depression hurts?]
  2012
 66. Anderluh Marko
  Pregled zdravilnih učinkovin za zdravljenje depresije
  [Drugs for the treatment of depression]
  2010
 67. Sitar Sara; Šprah Lucija; Verbančič Jure; Zadravec Klementina
  Bolnica s celiakijo
  [Patient with coeliac disease]
  2012
 68. Zavratnik Andrej
  Novosti v zdravljenju pomenopavzalne osteoporoze
  [Novelties in the treatment of postmenopausal osteoporosis]
  2012
 69. Miljković Jovan
  Posebne oblike luskavice
  [Isolated psoriasis]
  2012
 70. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Vloga opioidnih agonistov in antagonistov pri zdravljenju kronične bolečine
  [The role of opioid agonist and antagonists in pain treatment]
  2012
 71. Magdič Jožef
  Zdravljenje bolnika z AF po preboleli možganski kapi
  [Secondary stroke prevention in AF]
  2012
 72. Kanič Vojko
  Antikogulacijsko zdravljenje AF, novejši pristopi, prednosti in možnosti
  2012
 73. Koprivšek Jure
  Antidepresivi - kako izbrati, da bo izid zdravljenja najbolj ugoden?
  [How to choose antidepressant for the most positive outcome of treatment?]
  2012
 74. Podvornik Nuša; Globevnik Velikonja Vislava; Praper Peter
  Depression and anxiety in women during pregnancy in Slovenia
  [Depresija in anksioznost pri ženskah med nosečnostjo v Sloveniji]
  2015
 75. Janša Rado
  Omejitve pri zdravljenju z opioidi
  2012
 76. Hočevar-Boltežar Irena
  Specialistov pregled-obravnava okužb žrela in grla ob dodatni pomoči zdravil rastlinskega izvora
  2012
 77. Radoš Maja; Šćepanović Darija
  Telesna dejavnost in zdravje žensk v pomenopavzi
  [Physical activity and women's health in postmenopause]
  2014
 78. Čelofiga Andreja
  Depresija in zimski meseci
  2012
 79. Kodrič Jana
  Psihološki vidiki dojenja
  [Psychological aspects of breastfeeding]
  2013
 80. Žvan Bojana
  Predgovor
  2012
 81. Blinc-Pesek Marjeta
  Psihofarmakologija psihiatričnih motenj v nosečnosti
  [Pharmacological treatment of prenatal psychiatric disorders]
  2012
 82. Luskovec Sara; Pandel Mikuš Ruža; Peterka-Novak Jožica
  Vpliv antidepresivne terapije na pojav debelosti in vloga zdravstvene nege
  [Influence of antidepressant therapy on obesity phenomenon and the role of health care]
  2014
 83. Šprah Lilijana; Pregelj Peter; Sedlar Nataša; Pišljar Marko; Zupanič Milena
  Zaradi depresivnosti četrtina delovnih dni izgubljenih
  2010
 84. Škodlar Borut
  How a therapist survives the suicide of a psychotic vs. a non-psychotis patient
  2009
 85. Škodlar Borut
  Depresija in anksioznost po transplantaciji
  2014
 86. Arensman Ella; Arensman Ella; Coffey Claire; Griffin Eve; Audenhove Chantal van; Scheerder Gert; Gusmäo Ricardo; Costa Susana; Larkin Celine; Szekely Andras; Koburger Nicole; Maxwell Margaret; Harris Fiona; Poštuvan Vita; Ibelshäuser Angela; Feltz-Cornelis Christina M; Hegerl Ulrich
  Effectiveness of depression and suicidal behaviour gatekeeper training among police officers in three European regions
  2014
 87. Larkin Celine; Arensman Ella; Audenhove Chantal van; Scheerder Gert; Gusmäo Ricardo; Costa Susana; Koburger Nicole; Szekely Andras; Maxwell Margaret; Harris Fiona; Poštuvan Vita; Varnik Airi; Ibelshäuser Angela; Feltz-Cornelis Christina M; Hegerl Ulrich
  Self-reported exposure to depression in eight European regions
  2014
 88. Podlogar Tina; Poštuvan Vita; Tančič Grum Alenka; De Leo Diego
  Participants' time perspective upon enrolment in MBCT intervention - NARA program
  2014
 89. Blejc Urša; Drglin Zalka
  Nosečnice ne vzdihujejo le od sreče
  2010
 90. Drglin Zalka
  Ne spomnim se, kdaj sem se nazadnje smejala
  2010
 91. Pucer Nastja; Kodrič Jana; Gubanc Albina; Paro Panjan Darja
  Prepoznavanje mam s poporodno depresijo in pomen ocenjevanja vedenja novorojenčka za spodbujanje njihovega odnosa s starši na enoti intenzivne nege novorojenčkov
  2014
 92. Škodlar Borut; Trebušak Gregor
  Svet na Kanalu A
  2014
 93. Rotar-Pavlič Danica
  Obrazi brezposelnosti v ambulantah družinske medicine
  2014
 94. Lekić Ksenija
  Mladinski program To sem jaz - mrežni poskus porazdeljene odgovornosti
  [Youth programme This is me - a net experiment of divided responsibility]
  2009
 95. Sedlar Nataša; Šprah Lilijana; Novak Tatjana; Artnik Knibbe Tjaši
  Premagati notranje sence
  2010
 96. Klemenc-Ketiš Zalika; Drešček Marko
  Stemi, osteoporoza, erektilna disfunkcija, fitoterapija, BHP in depresija - moške težave, okulistika, kronične rane, starostnik, Ažmanov simpozij, praktične veščine
  2014
 97. Kores-Plesničar Blanka
  Efficacy and tolerability of agomelatine in the treatment of depression
  2014
 98. Rotar-Pavlič Danica
  Depresija - pogled specialista družinske medicine
  2014
 99. Hojsak-Debevec Petra; Kolšek Marko
  Analiza napotitev v enoto internistične prve pomoči iz ambulante nujne medicinske pomoči perifernega zdravstvenega doma
  2014
 100. Tavčar Rok
  Obravnava bolnika s simptomi depresije - pogled kliničnega specialista
  2014

1 101 201 301  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics