biomedicina slovenica


"Depresija" : 405

 1. Sernec Karin; Mrevlje Gorazd
  Kaj je funkcionalno okrevanje pri bolniku z depresijo?
  2017
 2. Marcano Belisario José S; Doherty Kevin; O'Donoghue John; Ramchandani Paul; Majeed Azeem; Doherty Gavin; Morrison Cecily; Car Josip
  A bespoke mobile application for the longitudinal assessment of depression and mood during pregnancy
  2017
 3. Zhang Melvyn WB; Ho Roger CM; Loh Alvona; Wing Tracey; Wynne Olivia; Chan Sally Wai Chi; Car Josip; Fung Daniel Shuen Sheng
  Current status of postnatal depression smartphone applications available on application stores
  2017
 4. Marcano Belisario José S; Gupta Ajay; O'Donoghue John; Ramchandani Paul; Morrison Cecily; Car Josip
  Implementation of depression screening in antenatal clinics through tablet computers
  2017
 5. Rifel Janez
  Depresija
  2017
 6. Rifel Janez
  Preventivni pregled na področju depresije
  2017
 7. Kobal Straus Klavdija
  V znanju je moč
  2017
 8. Kopčavar Guček Nena
  Praktične možnosti zdravljenja blage depresije s fitoterapijo v primarnem zdravstvu
  2016
 9. Battelino Tadej; Kotnik Primož; Neubauer David; Paro Panjan Darja; Štabuc Borut; Tepeš Bojan; Tomori Martina
  Pediatrična gastroenterologija
  2017
 10. Prugger Christoff; Wellmann Jürgen; Heidrich Jan; De Bacquer Dirk; De Smedt Delphine; De Backer Guy; Reiner Željko; Empana Jean-Philippe; Fras Zlatko
  Regular exercise behaviour and intention and symptoms of anxiety and depression in coronary heart disease patients across Europe
  2017
 11. Denišlič Miro
  Psihične motnje
  2006
 12. Švab Vesna
  Depresija pri starejših
  2011
 13. Rovčanin Jasna; Selič Polona; Klemenc-Ketiš Zalika
  Somatoformne motnje pri bolnikih z depresijo v ambulanti družinske medicine
  2017
 14. Debeljak Jelena; Rifel Janez; Klemenc-Ketiš Zalika; Petek Davorina
  Depresija in kardiovaskularne bolezni
  2017
 15. Drnovšek Rok; Milavec Kapun Marija; Švab Vesna
  Spletni izobraževalni moduli za izvajanje kognitivne vedenjske terapije pri depresivno anksioznih motnjah
  2017
 16. Arnež Maruša; Badić Nina
  Ozaveščenost otročnic o pojavu poporodne depresije
  [Awareness of mothers after childbirth about the occurrence of the postpartum depression]
  2017
 17. Kobentar Radojka
  Rezultati presejalnega testa za depresivnost pri starostnikih živečih v domačem okolju
  [The results of a screening test for depression in the eldery living at home]
  2017
 18. Golobič Antonović Sanja; Selič Polona; Petek Šter Marija; Rifel Janez
  Primerjava obravnave bolnikov z depresijo, ki se zdravijo pri zdravniku družinske medicine, in tistih, ki jih obravnava psihiater
  2017
 19. Križanec Špela; Klemenc-Ketiš Zalika; Selič Polona
  Uporaba lestvice za samo-oceno žilavosti v družinski medicini
  [The resilience self-assessment scale in family medicine practice]
  2017
 20. Klemenc-Ketiš Zalika
  Do elderly people who live alone at home differ from those who live with someone?
  2017
 21. Ihan Alojz
  Posttranzicijska depresija
  2016
 22. Laganà Antonio Simone; La Rosa Valentina Lucia; Rapisarda Agnese Maria Chiara; Valenti Gaetano; Sapia Fabrizio; Chiofalo Benito; Rossetti Diego; Ban Helena; Vrtačnik-Bokal Eda; Vitale Salvatore Giovanni
  Anxiety and depression in patients with endometriosis
  2017
 23. Korošec Jagodič Helena; Pregelj Peter
  Razpoložljivost psihiatričnih zdravstvenih storitev in samomorilnost po izbranih regijah Slovenije
  2017
 24. Železnik Danica; Golub Dijana; Hideg Mateja; Železnik Uroš; Blažun Helena
  Pojavnost depresije kod starih osoba korisnika patronažne službe
  2016
 25. Rifel Janez; Stojanović-Špehar Stanka
  Depression
  2017
 26. Radulović Radovan; Rifel Janez; Klemenc-Ketiš Zalika; Rotar-Pavlič Danica
  Zdravljenje depresij v ambulanti zdravnika družinske medicine
  2016
 27. Salobir Barbara; Praprotnik Marina; Potočnik Darja; Terčelj-Zorman Marjeta; Krivec Uroš
  Successful transition of cystic fibrosis patient with low treatment complience snd frequent exacerbations of lung infections from pediatric to adult care
  2015
 28. Novak Šarotar Brigita; Lainščak Mitja
  Psychocardiology in the elderly
  2016
 29. Repar Bornšek Simona
  Spolne motnje v ambulanti družinske medicine
  [Sexual dysfunction in primary care setting]
  2012
 30. Kokalj Anja; Radež Jerica; Ucman Saša; Lainščak Mitja; Novak Šarotar Brigita
  Depresija pri bolnikih s koronarno srčno boleznijo
  2016
 31. Belščak Andreja; Tomšič Sonja; Mihevc Ponikvar Barbara
  Posodobljen preventivni program patronažnih obiskov novorojenčkov, dojenčkov in otročnic - pilotna izvedba
  [Updated prevention - program of community health nursing of newborns, infants and mothers - pilot implementation]
  2016
 32. Zupanič Saša; Šćepanović Darija; Globevnik Velikonja Vislava
  Vpliv sprostitvenih metod na duševno in fiziološko stanje zdravih nosečnic z visokim tveganjem
  [Relaxation methods impact on psycho-physiological state in healthy and high risk pregnant women]
  2016
 33. Zupančič David; Fink Natalija; Petek Davorina
  Vodenje bolnika z depresijo v ambulanti družinskega zdravnika nudi večjo korist bolniku
  [Depressed patients managed by their family doctor benefit significantly from primary care approach]
  2016
 34. Radež Jerica; Kokalj Anja; Rampre Mirjana; Ucman Saša; Lainščak Mitja; Novak Šarotar Brigita
  Screening for depression in Slovenian patients with coronary heart disease
  2016
 35. Ežbegović Viktorija; Marček Ivana; Pope-Gajić Ozana; Pajnkihar Majda; Vrbnjak Dominika
  Theory of postpartum depression
  2016
 36. Plemelj Mohorič Alenka; Gros Ana; Lulić Zerina; Omerčević Enisa; Tratnjek Janja
  Stres in aktivnosti za lajšanje stresa
  [Stress and activities for relieve stress]
  2016
 37. Škodlar Borut
  Depression and schizophrenia
  2016
 38. Škodlar Borut
  Different aspects of depression
  2016
 39. Mivšek Ana Polona; Hundley Vanora; Kiger Alice M.
  Slovenian midwives' and nurses' views on post-natal depression
  2008
 40. Selič Polona; Ivetić Vojislav
  Samoocena zdravja pri pacientih z medicinsko nepojasnjenimi stanji na primarni ravni zdravstvenega varstva
  [Self-rated health in patients with medically unexplained symptoms at the primary level of healthcare]
  2016
 41. Kores-Plesničar Blanka
  Kako do dobre remisije oziroma okrevanja v zdravljenju depresije
  2009
 42. Konec Juričič Nuša; Roškar Saška; Lunder Leonarda; Mihelič-Moličnik Petra; Lavrenčič Katić Anita; Lunder Dušan; Tančič Grum Alenka; Kašnik-Janet Marijana; Konec Juričič Nuša; Roškar Saška; Jelenko-Roth Petra; Dernovšek Mojca Zvezdana; Rotar-Pavlič Danica
  Prepoznavanje in obravnava depresije in samomorilnosti pri pacientih v ambulanti družinskega zdravnika
  2016
 43. Firenze Alberto; Aleo Nicola; Ferrara Clara; Maranto Marianna; La Cascia Caterina; Restivo Vincenzo
  The occurrence of diseases and related factors in a center for asylum seekers in Italy
  [Pojav bolezni in z njimi povezanih dejavnikov v centru za prosilce za azil v Italiji]
  2016
 44. Mivšek Ana Polona
  Rojstvo otroka lahko sproži tudi občutja žalosti
  2007
 45. Kopčavar Guček Nena
  Bolečina kot simptom depresije
  2016
 46. Zupanič Saša; Šćepanović Darija; Globevnik Velikonja Vislava
  Vpliv sprostitvenih metod na psiho-fiziološko stanje zdravih nosečnic in nosečnic z visokim tveganjem
  [Relaxation methods impact on psycho-physiological state in healthy and high-risk pregnant women]
  2015
 47. Rifel Janez
  Depresija in sladkorna bolezen pri starostniku
  2015
 48. Pekarović-Džakulin Vesna
  Depresija in sladkorna bolezen pri aktivni populaciji
  2015
 49. Štuhec Matej
  Excessive sweating induced by interaction between agomelatine and duloxetine: a cooperation with clinical pharmacist
  2014
 50. Dolenc-Grošelj Leja
  Program in zbornik prispevkov
  [Programme and proceedings]
  2012
 51. Vinko Matej; Brecelj Špela
  Obravnava bolnice z neopredeljeno kronično bolečino v trebuhu: maskirana depresija
  [Management of a patient with unexplained chronical abdominal pain: masked depression]
  2014
 52. Lipar Tina
  Depresija pri starejših
  2013
 53. Gamse Jožica
  Depresija
  2014
 54. Razboršek Vincenc
  Depresije
  2000
 55. Slana Mojca
  Spregovorimo o depresiji in samomoru med starejšimi
  2011
 56. Novak Šarotar Brigita
  Depresija in bolezni srca
  2015
 57. Hvalič Touzery Simona; Pihlar Tanja
  Varovanje in krepitev duševnega zdravja starih ljudi
  2009
 58. Ramovš Jože
  Mali žepni priročnik za samopomoč v depresiji
  2007
 59. Ramovš Jože
  Knjiga, ki razkriva depresijo od znotraj in od zunaj
  2007
 60. Oražem Barbara
  Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje
  2007
 61. Kovačič Stepišnik Anita
  Timska obravnava pacientov z demenco in timska obravnava pacientov z depresijo
  2006
 62. Regvat Jurij
  Anksioznost in depresivnost pri bolnikih s KOPB
  [Anxiety and depression in patients with COPD]
  2010
 63. Dolenc Barbara; Dernovšek Mojca Zvezdana; Šprah Lilijana; Tavčar Rok; Perugi Giulio; Akiskal Hagop S.
  Relationship between affective temperaments and aggression in euthymic patients with bipolar mood disorder and major depressive disorder
  2015
 64. Kocjan Tomaž
  Predstavitev novih smernic za zdravljenje osteoporoze
  [Introduction of new guidelines for the treatment of osteoporosis]
  2012
 65. Bregar Branko; Mesarič Jurij; Čuk Vesna
  Celostna obravnava pacientov z depresijo
  [Comprehensive treatment of patients with depression]
  2011
 66. Ferjan Ilonka; Kržan Mojca; Lipnik-Štangelj Metoda; Žiberna Lovro; Stanovnik Lovro; Černe Katarina
  Farmakologija kanabinoidov
  [Pharmacology of cannabinoids]
  2015
 67. Kokalj Nataša; Kores-Plesničar Blanka; Turk Zmago
  Depresija pri starostnikih v bolnišnici
  2010
 68. Herceg Kristijan; Pišlar Milena; Čuček-Trifkovič Klavdija
  Informiranost mladih o depresivni motnji
  [Informing young people about depressive disorder]
  2015
 69. Pavšič Gerenčer Dragica; Podgornik Nevenka
  Osebe z duševno motnjo depresija ter njihovo vključevanje v socialno in delovno okolje
  2014
 70. Strniša Jana; Praper Peter; Globevnik Velikonja Vislava
  Depresivnost in anksioznost žensk, ki so zanosile po zdravljenju neplodnosti z biomedicinskimi postopki, med nosečnostjo in v poporodnem obdobju
  2014
 71. Pap Zoltan; Habjanič Ana; Belović Branislava
  Kakovost življenja starostnikov z depresijo v domskem varstvu
  [Quality of life of older people with depression in residential care]
  2015
 72. Klemenčič Simona; de Wit Maartje; Rutar Miha; Battelino Tadej; Bratina Nataša
  Annual psychological screening in youth and young adults with type 1 diabetes
  [Letno presejalno psihološko testiranje pri mladostnikih in mladih odraslih s sladkorno boleznijo tipa 1]
  2015
 73. Milakić-Snoj Zvezdana; Primic-Žakelj Maja; Vučko Miklavčič Ilonka; Ličina Milan; Pregelj Peter
  Treatment of breast cancer patients with comorbid serious anxiety and depression
  2010
 74. Globevnik Velikonja Vislava; Jelenko-Roth Petra; Mihevc Ponikvar Barbara; Tomšič Sonja
  Pomen in način zgodnjega odkrivanja obporodne depresije
  [Importance and method of early detection for perinatal depression]
  2013
 75. Strbad Ervin
  Ali depresija boli?
  [Does depression hurts?]
  2012
 76. Anderluh Marko
  Pregled zdravilnih učinkovin za zdravljenje depresije
  [Drugs for the treatment of depression]
  2010
 77. Sitar Sara; Šprah Lucija; Verbančič Jure; Zadravec Klementina
  Bolnica s celiakijo
  [Patient with coeliac disease]
  2012
 78. Zavratnik Andrej
  Novosti v zdravljenju pomenopavzalne osteoporoze
  [Novelties in the treatment of postmenopausal osteoporosis]
  2012
 79. Miljković Jovan
  Posebne oblike luskavice
  [Isolated psoriasis]
  2012
 80. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Vloga opioidnih agonistov in antagonistov pri zdravljenju kronične bolečine
  [The role of opioid agonist and antagonists in pain treatment]
  2012
 81. Magdič Jožef
  Zdravljenje bolnika z AF po preboleli možganski kapi
  [Secondary stroke prevention in AF]
  2012
 82. Kanič Vojko
  Antikogulacijsko zdravljenje AF, novejši pristopi, prednosti in možnosti
  2012
 83. Koprivšek Jure
  Antidepresivi - kako izbrati, da bo izid zdravljenja najbolj ugoden?
  [How to choose antidepressant for the most positive outcome of treatment?]
  2012
 84. Podvornik Nuša; Globevnik Velikonja Vislava; Praper Peter
  Depression and anxiety in women during pregnancy in Slovenia
  [Depresija in anksioznost pri ženskah med nosečnostjo v Sloveniji]
  2015
 85. Janša Rado
  Omejitve pri zdravljenju z opioidi
  2012
 86. Hočevar-Boltežar Irena
  Specialistov pregled-obravnava okužb žrela in grla ob dodatni pomoči zdravil rastlinskega izvora
  2012
 87. Radoš Maja; Šćepanović Darija
  Telesna dejavnost in zdravje žensk v pomenopavzi
  [Physical activity and women's health in postmenopause]
  2014
 88. Čelofiga Andreja
  Depresija in zimski meseci
  2012
 89. Kodrič Jana
  Psihološki vidiki dojenja
  [Psychological aspects of breastfeeding]
  2013
 90. Žvan Bojana
  Predgovor
  2012
 91. Blinc-Pesek Marjeta
  Psihofarmakologija psihiatričnih motenj v nosečnosti
  [Pharmacological treatment of prenatal psychiatric disorders]
  2012
 92. Luskovec Sara; Pandel Mikuš Ruža; Peterka-Novak Jožica
  Vpliv antidepresivne terapije na pojav debelosti in vloga zdravstvene nege
  [Influence of antidepressant therapy on obesity phenomenon and the role of health care]
  2014
 93. Šprah Lilijana; Pregelj Peter; Sedlar Nataša; Pišljar Marko; Zupanič Milena
  Zaradi depresivnosti četrtina delovnih dni izgubljenih
  2010
 94. Škodlar Borut
  How a therapist survives the suicide of a psychotic vs. a non-psychotis patient
  2009
 95. Škodlar Borut
  Depresija in anksioznost po transplantaciji
  2014
 96. Arensman Ella; Arensman Ella; Coffey Claire; Griffin Eve; Audenhove Chantal van; Scheerder Gert; Gusmäo Ricardo; Costa Susana; Larkin Celine; Szekely Andras; Koburger Nicole; Maxwell Margaret; Harris Fiona; Poštuvan Vita; Ibelshäuser Angela; Feltz-Cornelis Christina M; Hegerl Ulrich
  Effectiveness of depression and suicidal behaviour gatekeeper training among police officers in three European regions
  2014
 97. Larkin Celine; Arensman Ella; Audenhove Chantal van; Scheerder Gert; Gusmäo Ricardo; Costa Susana; Koburger Nicole; Szekely Andras; Maxwell Margaret; Harris Fiona; Poštuvan Vita; Varnik Airi; Ibelshäuser Angela; Feltz-Cornelis Christina M; Hegerl Ulrich
  Self-reported exposure to depression in eight European regions
  2014
 98. Podlogar Tina; Poštuvan Vita; Tančič Grum Alenka; De Leo Diego
  Participants' time perspective upon enrolment in MBCT intervention - NARA program
  2014
 99. Blejc Urša; Drglin Zalka
  Nosečnice ne vzdihujejo le od sreče
  2010
 100. Drglin Zalka
  Ne spomnim se, kdaj sem se nazadnje smejala
  2010

1 101 201 301 401  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics