biomedicina slovenica


"Depression" : 754

 1. Kneževič Ivan; Zalar Bojan
  Pre-transplant depression in lung recipients - a lost battle?
  2018
 2. Milovanović Milica; Bajc Irena; Petek Šter Marija
  Depresivnost in anksioznost negovalcev terminalnih bolnikov
  2018
 3. Kopčavar Guček Nena; Selič Polona
  Depression in intimate partner violence victims in Slovenia
  2018
 4. Marcano Belisario José S; Doherty Kevin; O'Donoghue John; Ramchandani Paul; Majeed Azeem; Doherty Gavin; Morrison Cecily; Car Josip
  A bespoke mobile application for the longitudinal assessment of depression and mood during pregnancy
  2017
 5. Posadzki Paul; Mastellos Nikolaos; Ryan Rebecca; Gunn Laura H; Felix Lambert M; Pappas Yannis; Gagnon Marie-Pierre; Julious Steven A; Xiang Liming; Oldenburg Brian; Car Josip
  Automated telephone communication systems for preventive healthcare and management of long-term conditions
  2016
 6. Zhang Melvyn WB; Ho Roger CM; Loh Alvona; Wing Tracey; Wynne Olivia; Chan Sally Wai Chi; Car Josip; Fung Daniel Shuen Sheng
  Current status of postnatal depression smartphone applications available on application stores
  2017
 7. Yan Ho Andy Hau; Car Josip; Ringo Ho Moon-Ho; Tan-Ho Geraldine; Ying Choo Ping; Patinadan Paul Victor; Chong Poh Heng; Ong Wah Ying; Fan Gilbert; Pin Tan Yee
  A novel Family Dignity Intervention (FDI) for enhancing and informing holistic palliative care in Asia
  2017
 8. Marcano Belisario José S; Gupta Ajay; O'Donoghue John; Ramchandani Paul; Morrison Cecily; Car Josip
  Implementation of depression screening in antenatal clinics through tablet computers
  2017
 9. Dernovšek Mojca Zvezdana; Tančič Grum Alenka; Sedlar Nataša
  Psihoedukativne delavnice v zdravstvenovzgojnih centrih in centrih za krepitev zdravja
  [Psych oeducational workshops in health education centres and centres for health promotion : coping with depression, anxiety and stress]
  2017
 10. Moharić Metka
  Research on prevalence of secondary conditions in individuals with disabilities
  2017
 11. Barzilay Shira; Brunstein Klomek Anat; Apter Alan; Carli Vladimir; Wasserman Camilla; Hadlaczky Gergö; Hoven Christina W.; Sarchiapone Marco; Poštuvan Vita; Podlogar Tina
  Bullying victimization and suicide ideation and behavior among adolescents in Europe
  2017
 12. Savšek Lina; Šoštarič Podlesnik Marija
  Novonastali glavoboli z vidnimi in spominskimi motnjami ter depresijo: znanilci možganske anevrizme, povezane z limbičnim sistemom?
  [Could a combination of new onset headache with visual and memory disturbances and depression be a sign of brain aneurysm affecting the limbic system?]
  2017
 13. Prugger Christoff; Wellmann Jürgen; Heidrich Jan; De Bacquer Dirk; De Smedt Delphine; De Backer Guy; Reiner Željko; Empana Jean-Philippe; Fras Zlatko
  Regular exercise behaviour and intention and symptoms of anxiety and depression in coronary heart disease patients across Europe
  2017
 14. Rovčanin Jasna; Selič Polona; Klemenc-Ketiš Zalika
  Somatoformne motnje pri bolnikih z depresijo v ambulanti družinske medicine
  2017
 15. Debeljak Jelena; Rifel Janez; Klemenc-Ketiš Zalika; Petek Davorina
  Depresija in kardiovaskularne bolezni
  2017
 16. Drnovšek Rok; Milavec Kapun Marija; Švab Vesna
  Spletni izobraževalni moduli za izvajanje kognitivne vedenjske terapije pri depresivno anksioznih motnjah
  2017
 17. Kostnapfel Rihtar Tatja; Jelenc Marjetka; Gabrovec Branko; Lovrečič Barbara; Korošec Aleš; Lovrečič Mercedes; Tavčar Rok
  The significance of increase of the antidepressant/anxiolytic ratio in the treatment of depressive and anxiety disorders
  2017
 18. Malhotra Rakesh; Peršič Vanja; Zhang Weifang; Brown Jill; Tao Xia; Rosales Laura; Thijssen Stephan; Finkelstein Fredric O.; Unruh Mark L.; Ikizler Alp
  Tryptophan and kynurenine levels and its association with sleep, nonphysical fatigue, and depression in chronic hemodialysis patients
  2017
 19. Arnež Maruša; Badić Nina
  Ozaveščenost otročnic o pojavu poporodne depresije
  [Awareness of mothers after childbirth about the occurrence of the postpartum depression]
  2017
 20. Kobentar Radojka
  Rezultati presejalnega testa za depresivnost pri starostnikih živečih v domačem okolju
  [The results of a screening test for depression in the eldery living at home]
  2017
 21. Golobič Antonović Sanja; Selič Polona; Petek Šter Marija; Rifel Janez
  Primerjava obravnave bolnikov z depresijo, ki se zdravijo pri zdravniku družinske medicine, in tistih, ki jih obravnava psihiater
  2017
 22. Križanec Špela; Klemenc-Ketiš Zalika; Selič Polona
  Uporaba lestvice za samo-oceno žilavosti v družinski medicini
  [The resilience self-assessment scale in family medicine practice]
  2017
 23. Selič Polona
  Dejavniki, povezani z depresivnostjo pri doma živečih starejših
  [Cross-sectional study exploring factors associated with depression in elderly living at home]
  2017
 24. Klemenc-Ketiš Zalika
  Do elderly people who live alone at home differ from those who live with someone?
  2017
 25. Laganà Antonio Simone; La Rosa Valentina Lucia; Rapisarda Agnese Maria Chiara; Valenti Gaetano; Sapia Fabrizio; Chiofalo Benito; Rossetti Diego; Ban Helena; Vrtačnik-Bokal Eda; Vitale Salvatore Giovanni
  Anxiety and depression in patients with endometriosis
  2017
 26. Sedlar Nataša; Lainščak Mitja; Mårtensson Jan; Strömberg Anna; Jaarsma Tiny; Farkaš-Lainščak Jerneja
  Factors related to self-care behaviours in heart failure
  2017
 27. Rifel Janez; Stojanović-Špehar Stanka
  Depression
  2017
 28. Radulović Radovan; Rifel Janez; Klemenc-Ketiš Zalika; Rotar-Pavlič Danica
  Zdravljenje depresij v ambulanti zdravnika družinske medicine
  2016
 29. Perellón Alfonso Ruben; Heriban Miroslav Henry; Pileckyte Indre; Hegedič Matjaž; Kojović Maja; Bon Jurij
  Theta burst transcranial magnetic stimulation in the treatment of depression
  2014
 30. Novak Šarotar Brigita; Lainščak Mitja
  Psychocardiology in the elderly
  2016
 31. Tušek-Bunc Ksenija; Petek Davorina
  Comorbidities and characteristics of coronary heart disease patients: their impact on health-related quality of life
  2016
 32. Zupančič David; Fink Natalija; Petek Davorina
  Vodenje bolnika z depresijo v ambulanti družinskega zdravnika nudi večjo korist bolniku
  [Depressed patients managed by their family doctor benefit significantly from primary care approach]
  2016
 33. Tahirović Elvis; Lashki D. J.; Trippel Tobias D.; Tscholl Verena; Fritschka M.; Musial-Bright Lindy; Busjahn A.; Kolip P.; Störk Stefan; Rauchfuß M.; Lainščak Mitja
  Validation of the FEW16 questionnaire for the assessment of physical well-being in patients with heart failure with reduced ejection fraction: results from the CIBIS-ELD study
  2015
 34. Rener-Sitar Ksenija; John Mike T.; Pusalavidyasagar Snigdha S.; Bandyopadhyay Dipankar; Schiffman Eric L
  Sleep quality in temporomandibular disorder cases
  2016
 35. Radež Jerica; Kokalj Anja; Rampre Mirjana; Ucman Saša; Lainščak Mitja; Novak Šarotar Brigita
  Screening for depression in Slovenian patients with coronary heart disease
  2016
 36. Ežbegović Viktorija; Marček Ivana; Pope-Gajić Ozana; Pajnkihar Majda; Vrbnjak Dominika
  Theory of postpartum depression
  2016
 37. Plemelj Mohorič Alenka; Gros Ana; Lulić Zerina; Omerčević Enisa; Tratnjek Janja
  Stres in aktivnosti za lajšanje stresa
  [Stress and activities for relieve stress]
  2016
 38. Bučić Marina; Pregelj Peter; Zupanc Tomaž; Videtič Paska Alja
  Completed suicide, depression, and RELN polymorphisms
  2016
 39. Škodlar Borut
  Depression and schizophrenia
  2016
 40. Škodlar Borut
  Different aspects of depression
  2016
 41. Mivšek Ana Polona; Hundley Vanora; Kiger Alice M.
  Slovenian midwives' and nurses' views on post-natal depression
  2008
 42. Selič Polona; Ivetić Vojislav
  Samoocena zdravja pri pacientih z medicinsko nepojasnjenimi stanji na primarni ravni zdravstvenega varstva
  [Self-rated health in patients with medically unexplained symptoms at the primary level of healthcare]
  2016
 43. Kores-Plesničar Blanka
  Kako do dobre remisije oziroma okrevanja v zdravljenju depresije
  2009
 44. Škafar Mojca; Grenc Damjan; Koželj Gordana; Brvar Miran
  Zastrupitve z gama-hidroksibutiratom v Ljubljani med letoma 2000 in 2014
  [Gamma-hydroxybutirate poisoning in Ljubljana between the years 2000 and 2014]
  2016
 45. Groleger Urban; Štrukelj Urša
  Male depression and testosterone
  2007
 46. Tavčar Rok; Dernovšek Mojca Zvezdana
  What happens in the first week of treatment of depression in primary care setting?
  2007
 47. Firenze Alberto; Aleo Nicola; Ferrara Clara; Maranto Marianna; La Cascia Caterina; Restivo Vincenzo
  The occurrence of diseases and related factors in a center for asylum seekers in Italy
  [Pojav bolezni in z njimi povezanih dejavnikov v centru za prosilce za azil v Italiji]
  2016
 48. Marcano Belisario José S; Gupta Ajay; O'Donoghue John; Morrison Cecily; Car Josip
  Tablet computers for implementing NICE antenatal mental health guidelines
  2016
 49. Aarsland Dag; Gregorič Kramberger Milica
  Neuropsychiatric symptoms in Parkinson's disease
  2015
 50. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Focus points in prevention actions against legal substances' abuse
  2015
 51. Kolenc Matej; Kobal Jan; Podnar Simon
  Male sexual function in presymptomatic gene carriers and patients with Huntington's disease
  2015
 52. The melatonergic approach in depression
  2006
 53. Pregelj Peter
  Suicidal behaviour and psychopharmacotherapy in urgent psychiatry outpatients department
  2006
 54. Becner Anja; Bečić Turkanović Anela; But Igor
  Regret following female sterilization in Slovenia
  2015
 55. Pregelj Peter
  Sleep disorders and depression
  2012
 56. Vinko Matej; Brecelj Špela
  Obravnava bolnice z neopredeljeno kronično bolečino v trebuhu: maskirana depresija
  [Management of a patient with unexplained chronical abdominal pain: masked depression]
  2014
 57. Razboršek Vincenc
  Depresije
  2000
 58. Slana Mojca
  Spregovorimo o depresiji in samomoru med starejšimi
  2011
 59. Hvalič Touzery Simona; Pihlar Tanja
  Varovanje in krepitev duševnega zdravja starih ljudi
  2009
 60. Ramovš Jože
  Mali žepni priročnik za samopomoč v depresiji
  2007
 61. Ramovš Jože
  Knjiga, ki razkriva depresijo od znotraj in od zunaj
  2007
 62. Oražem Barbara
  Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje
  2007
 63. Kovačič Stepišnik Anita
  Timska obravnava pacientov z demenco in timska obravnava pacientov z depresijo
  2006
 64. Regvat Jurij
  Anksioznost in depresivnost pri bolnikih s KOPB
  [Anxiety and depression in patients with COPD]
  2010
 65. Korošec Jagodič Helena; Jagodič Klemen; Podbregar Matej
  Long-term outcome and quality of life of patients treated in surgical intensive care: a comparison between sepsis and trauma
  2006
 66. Bregar Branko; Mesarič Jurij; Čuk Vesna
  Celostna obravnava pacientov z depresijo
  [Comprehensive treatment of patients with depression]
  2011
 67. Ferjan Ilonka; Kržan Mojca; Lipnik-Štangelj Metoda; Žiberna Lovro; Stanovnik Lovro; Černe Katarina
  Farmakologija kanabinoidov
  [Pharmacology of cannabinoids]
  2015
 68. Kokalj Nataša; Kores-Plesničar Blanka; Turk Zmago
  Depresija pri starostnikih v bolnišnici
  2010
 69. Rodríguez José J.; Noristani Harun N.; Verkhratsky Alexei
  The serotonergic system in ageing and Alzheimer's disease
  2012
 70. Illes Peter; Verkhratsky Alexei; Burnstock Geoffrey; Franke Heike
  P2X receptors and their roles in astroglia in the central and peripheral nervous system
  2012
 71. Vrhovnik Katja; Tušak Matej; Jakovljević Miroljub
  Učinki relaksacijske tehnike postopnost na anksioznost, depresijo, arterijski krvni tlak in utrip srca pri srčno-žilnih bolnikih
  [Effects of relaxation technique step-by-step on anxiety, depression, arterial blood pressure and heart rate on patients with cardiovascular disease]
  2008
 72. Herceg Kristijan; Pišlar Milena; Čuček-Trifkovič Klavdija
  Informiranost mladih o depresivni motnji
  [Informing young people about depressive disorder]
  2015
 73. Pavšič Gerenčer Dragica; Podgornik Nevenka
  Osebe z duševno motnjo depresija ter njihovo vključevanje v socialno in delovno okolje
  2014
 74. Strniša Jana; Praper Peter; Globevnik Velikonja Vislava
  Depresivnost in anksioznost žensk, ki so zanosile po zdravljenju neplodnosti z biomedicinskimi postopki, med nosečnostjo in v poporodnem obdobju
  2014
 75. Verkhratsky Alexei; Rodríguez José J.; Steardo Luca
  Astrogliopathology
  2014
 76. Pap Zoltan; Habjanič Ana; Belović Branislava
  Kakovost življenja starostnikov z depresijo v domskem varstvu
  [Quality of life of older people with depression in residential care]
  2015
 77. Ren Jienan; Song Dan; Bai Qiufang; Verkhratsky Alexei; Peng Liang
  Fluoxetine induces alkalinization of astroglial cytosol through stimulation of sodium-hydrogen exchanger 1
  2015
 78. Verkhratsky Alexei; Parpura Vladimir
  Astrogliopathology in neurological, neurodevelopmental and psychiatric disorders
  2015
 79. Klemenčič Simona; de Wit Maartje; Rutar Miha; Battelino Tadej; Bratina Nataša
  Annual psychological screening in youth and young adults with type 1 diabetes
  [Letno presejalno psihološko testiranje pri mladostnikih in mladih odraslih s sladkorno boleznijo tipa 1]
  2015
 80. Milakić-Snoj Zvezdana; Primic-Žakelj Maja; Vučko Miklavčič Ilonka; Ličina Milan; Pregelj Peter
  Treatment of breast cancer patients with comorbid serious anxiety and depression
  2010
 81. Enache Daniela; Cavallin Lena; Lindberg Olof; Farahmand Bahman; Gregorič Kramberger Milica; Westman Eric; Jelic Vesna; Eriksdotter Jönhagen Maria; Ballard Clive; Winblad Bengt; Wahlund Lars-Olof; Aarsland Dag
  Medial temporal lobe atrophy and depressive symptoms in elderly patients with and without Alzheimer disease
  2015
 82. Globevnik Velikonja Vislava; Jelenko-Roth Petra; Mihevc Ponikvar Barbara; Tomšič Sonja
  Pomen in način zgodnjega odkrivanja obporodne depresije
  [Importance and method of early detection for perinatal depression]
  2013
 83. Strbad Ervin
  Ali depresija boli?
  [Does depression hurts?]
  2012
 84. Kos Mitja; Bečan Darja
  Sistematični pregled raziskav vrednotenja koristi klinične farmacije in farmacevtske skrbi
  [Systematic review of studies evaluating benefits of clinical pharmacy and pharmaceutical care services]
  2012
 85. Anderluh Marko
  Pregled zdravilnih učinkovin za zdravljenje depresije
  [Drugs for the treatment of depression]
  2010
 86. Koprivšek Jure
  Antidepresivi - kako izbrati, da bo izid zdravljenja najbolj ugoden?
  [How to choose antidepressant for the most positive outcome of treatment?]
  2012
 87. Podvornik Nuša; Globevnik Velikonja Vislava; Praper Peter
  Depression and anxiety in women during pregnancy in Slovenia
  [Depresija in anksioznost pri ženskah med nosečnostjo v Sloveniji]
  2015
 88. Rus-Makovec Maja; Vintar Neli; Makovec Samo
  Self-reported depression, anxiety and evaluation of own pain in clinical sample of patients with different location of chronic pain
  [Samoocenjena depresivnost in anksioznost ter evalvacija lastne bolečine v kliničnem vzorcu pacientov z različno lokacijo kronične bolečine]
  2015
 89. Zelko Erika; Švab Igor; Rotar-Pavlič Danica
  Quality of life and patient satisfaction with family practice care in a roma population with chronic conditions in northeast Slovenia
  [Kakovost življenja v povezavi s kroničnimi boleznimi in z zadovoljstvom z oskrbo zdravnika družinske medicine med romskim prebivalstvom v SV Sloveniji]
  2015
 90. Plemenitaš Anja; Kastelic Matej; Porcelli Stefano; Serretti Alessandro; Rus-Makovec Maja; Kores-Plesničar Blanka; Dolžan Vita
  Genetic variability in CYP2E1 and catalase gene among currently and formerly alcohol-dependent male subjects
  2014
 91. Radoš Maja; Šćepanović Darija
  Telesna dejavnost in zdravje žensk v pomenopavzi
  [Physical activity and women's health in postmenopause]
  2014
 92. Poplas-Susič Tonka
  Kronične bolezni in referenčne ambulante (RA)
  2014
 93. Čelofiga Andreja
  Depresija in zimski meseci
  2012
 94. Luskovec Sara; Pandel Mikuš Ruža; Peterka-Novak Jožica
  Vpliv antidepresivne terapije na pojav debelosti in vloga zdravstvene nege
  [Influence of antidepressant therapy on obesity phenomenon and the role of health care]
  2014
 95. Šprah Lilijana; Pregelj Peter; Sedlar Nataša; Pišljar Marko; Zupanič Milena
  Zaradi depresivnosti četrtina delovnih dni izgubljenih
  2010
 96. Arensman Ella; Arensman Ella; Coffey Claire; Griffin Eve; Audenhove Chantal van; Scheerder Gert; Gusmäo Ricardo; Costa Susana; Larkin Celine; Szekely Andras; Koburger Nicole; Maxwell Margaret; Harris Fiona; Poštuvan Vita; Ibelshäuser Angela; Feltz-Cornelis Christina M; Hegerl Ulrich
  Effectiveness of depression and suicidal behaviour gatekeeper training among police officers in three European regions
  2014
 97. Larkin Celine; Arensman Ella; Audenhove Chantal van; Scheerder Gert; Gusmäo Ricardo; Costa Susana; Koburger Nicole; Szekely Andras; Maxwell Margaret; Harris Fiona; Poštuvan Vita; Varnik Airi; Ibelshäuser Angela; Feltz-Cornelis Christina M; Hegerl Ulrich
  Self-reported exposure to depression in eight European regions
  2014
 98. Podlogar Tina; Poštuvan Vita; Tančič Grum Alenka; De Leo Diego
  Participants' time perspective upon enrolment in MBCT intervention - NARA program
  2014
 99. Pucer Nastja; Kodrič Jana; Gubanc Albina; Paro Panjan Darja
  Prepoznavanje mam s poporodno depresijo in pomen ocenjevanja vedenja novorojenčka za spodbujanje njihovega odnosa s starši na enoti intenzivne nege novorojenčkov
  2014
 100. Vrbančič Saša; Matos Erika; Milakić-Snoj Zvezdana
  Diagnoza rak
  2008

1 101 201 301 401 501 601 701  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics