biomedicina slovenica


"Dermatomycoses" : 110

 1. Pal Marjetka
  Možnosti zdravljenja najpogostejših dermatomikoz pri odraslih in mladostnikih
  [Treatment possibilities for the most common dermatomycoses in adults and adolescents]
  2014
 2. Kotnik Tina
  Dermatophytoses in domestic animals and their zoonotic potential
  2007
 3. Demšar J; Dragoš V
  Glivična okužba kože obraza pri otroku - prikaz primera
  [Dermatophytic infection of the facial skin in a child - case report]
  2008
 4. Bogovič Petra; Matičič Mojca; Dolenc-Voljč Mateja
  Sodobna ambulantna raba antimikotikov
  [Current outpatient use of antimycotics]
  2008
 5. Brunskole Mojca; Lanišnik-Rižner Tea; Stojan Jure
  Encimi vključeni v biosintezo glivnega melanina ‐ potencialne tarče za razvoj novih antimikotikov
  [Enzymes involved in fungal melanin biosynthesis ‐ potential targets for the development of new antimicotic drugs]
  2008
 6. Daoud M; Ezzine-Sebai N; Badri T; Mokhtar I; Fazza B; Kamoun MR
  Mycetoma: retrospective study of 13 cases in Tunisia
  2005
 7. Kecelj-Leskovec Nada
  Mikrosporija pri otrocih
  2003
 8. Dolenc-Voljč Mateja
  Dermatophyte infections in the Ljubljana region, Slovenia, 1995-2002
  2005
 9. Anonymous ;
  Več kot le estetski problem: intervju z dermatologinjo mag. Metko Adamič
  2005
 10. Bartenjev Igor
  Vedno od znotraj navzven
  2005
 11. Dolenc-Voljč Mateja
  Vlaga - raj za glivice
  2005
 12. Dolenc-Voljč Mateja
  Glivične okužbe kože: v skrbi za naše zdravje
  2005
 13. Dolenc-Voljč Mateja; Belič Mirjam
  Zdravljenje glivičnih okužb kože
  [Treatment of fungal cutaneous infections]
  2004
 14. Dolenc-Voljč Mateja
  Glivična obolenja kože
  [Fungal skin infections]
  2004
 15. Belič M
  Najpogostejše povrhnje glivične okužbe
  [The most common superficial fungal infections]
  2003
 16. Dolenc-Voljč Mateja
  Glivične okužbe stopal pri bolnikih s sladkorno boleznijo
  2003
 17. Godić Aleksandar
  Okužbe kože
  2002
 18. Brajac I; Prpić-Massari L; Stojnić-Soša L; Simonić E; Stašić A; Gruber F
  Microsporum canis infections in Rijeka area, Croatia
  2002
 19. Podrumac B
  Glivične okužbe kože in lasišča v otroški dobi
  [Fungal infections of the skin and scalp in childhood]
  2002
 20. Kansky Aleksej; Dolenc-Voljč Mateja
  Bolezni vročih predelov
  2002
 21. Dolenc-Voljč Mateja
  Glivične kožne bolezni
  2002
 22. Matos Tadeja
  Glive, ki povzročajo okužbe kože in podkožja
  2002
 23. Česnik Ardea
  Kožne bolezni
  2002
 24. Majstorović Tamara
  Mikrobiološka kakovost kopalnih vod - onesnaženje, okužbe z mikroorganizmi v vodi in preprečevanje teh okužb
  2002
 25. Korsika-Mrak Jadranka
  Prvič pri dermatologu
  2002
 26. Podrumac Božena
  Lokalno zdravljenje kožnih bolezni otrok in mladostnikov
  2001
 27. Acebes L Olmos; Intxaurraga MA Gonzales
  Dermatoses in the AIDS
  2001
 28. Kužner J; Kožuh-Eržen N; Drobnič-Košorok M
  Determination of the terbinafine hydrochloride levels in hair of cats and children infected with microsporum canis and treated with lamisil tablets
  [Določanje nivoja terbinafinijevega hidroklorida v dlaki mačk in v laseh otrok, obolelih za mikrosporozo in zdravljenih s tabletami lamisil]
  2000
 29. Kožuh-Eržen Nevenka; Kužner Jernej; Drobnič-Košorok Marinka
  The development of the method for the determination of terbinafine in cat's plasma and hair
  2000
 30. Kotnik T
  Treatment with terbinafine of experimentally infected cats with M. canis: tolerability and side effects of the drug
  [Stranski učinki terbinafina (lamisil) pri zdravljenju eksperimentalno povzročene mikrosporoze mačk]
  2000
 31. Dolenc-Voljč M
  Epidemiologic aspects of dermatomycoses in the Ljubljana area during last decades
  2000
 32. Golouh Radko; Špiler Marko
  A paraungual tumor? - No, just tungiasis
  [Paraungvalni tumor? - Ne, samo tungiaza]
  2000
 33. Zagoričnik Blanka
  Pogostejše kožne bolezni v tropih
  [Common skin diseases in tropics]
  1999
 34. Zdovc I; Bole-Hribovšek V; Ocepek M
  Primerjava fluorescenčne in svetlobne mikroskopije z gojiščno preiskavo v diagnostiki živalskih dermatofitoz
  [A comparison of fluorescent and light microscopy with fungal culture for the diagnosis of animal dermatophytosis]
  1999
 35. Kansky A
  Patofiziologija kože
  1998
 36. Vujasinovič Slobodan
  Glivične bolezni kože in lasišča. (2. del)
  1998
 37. Bartenjev Igor
  Glivična obolenja kože
  1997
 38. Vujasinovič Slobodan
  Glivične bolezni kože in lasišča. (1. del)
  1998
 39. Dragoš Vlasta
  Posebnosti pri obravnavi sprememb na koži stopal pri mladostnikih
  1998
 40. Beović Bojana
  Bolnišnične glivične okužbe
  1998
 41. Orožim E
  Treatment of Microsporum canis infected cats with terbinafine
  1998
 42. Prelog I; Dolenc-Voljč M
  Intermittent itraconazole in the treatment of distolateral onychomycosis - our experience
  1998
 43. Korošec L
  The pharmacokinetic properties of current systemic antifungal agents
  1998
 44. Zdovc I
  Epidemiological and diagnostic features of animal dermatophytosis
  1998
 45. Dolenc-Voljč M; Lunder M
  Epidemic of Microsporum canis infection in the region of Ljubljana
  1998
 46. Jarc Marjeta; Sršen Irena
  Mikroskopija pri psih in mačkah na mariborskem območju
  [Microsporum canis infection in cats and dogs in Maribor]
  1998
 47. Zrimšek Petra; Drobnič-Košorok Marinka
  Diagnostično vrednotenje testov ELISA za ugotavljanje dermatofitoz pri živalih
  [Diagnostic evaluation of ELISA tests in diagnosis of dermatophytosis in animals]
  1998
 48. Zdovc Irena
  Diagnostične identifikacijske metode pri živalskih dermatofitozah
  [Diagnostic and identification methods in animal dermatophytosis]
  1998
 49. Dolenc-Voljč M
  Glivične okužbe kože
  [Dermatomycosis]
  1997
 50. Bartenjev I; Potočnik M
  Kožne spremembe pri bolnikih okuženih s HIV
  [Skin manifestations in HIV infected patients]
  1997
 51. Rogl-Butina Mirjam; Dolenc-Voljč Mateja; Potočnik Marko; Bartenjev Igor
  Kožne spremembe pri bolnikih, okuženih s HIV
  [Skin manifestations in HIV infected patients]
  1997
 52. Dolenc-Voljč Mateja; Dragoš Vlasta
  Mikrosporija
  1997
 53. Orožim E
  Uporabnost serološke metode ELISA za diagnostiko mikrosporije pri mačkah
  [The applicability of serological method ELISA in diagnostics of M. canis infection in cats]
  1996
 54. Rott T; Koselj M; Skralovnik A; Bren AF; Kandus A
  Aspergillosis in renal transplant recipients
  [Aspergiloza kod primatelja bubrežnih transplantata]
  1996
 55. Zrimšek P; Zdovc I; Orožim E; Krt B; Drobnič-Košorok M
  Serological diagnosis of dermatophytosis
  1996
 56. Orožim E
  Uporabnost serološke metode ELISA za diagnostiko mikrosporije pri mačkah
  [The applicability of serological method ELISA in diagnostics of M. canis infection in cats]
  1996
 57. Orožim E
  Epizootiološka situacija mikrosporije v Sloveniji
  1995
 58. Lunder M; Kraigher A
  Model interdisciplinarne obravnave mikrosporije zaradi obvladovanja njenega širjenja
  1996
 59. Lunder Majda; Kraigher Alenka; Simčič Vjekoslav; Marinič-Fišer Nataša; Orožim Erna; Dolenc-Voljč Mateja
  Epidemija mikrosporije v Sloveniji
  [Epidemic of Microsporum canis infection in Slovenia]
  1996
 60. Orožim E
  Zdravljenje mikrosporije pri mačkah s terbinafinom
  [Cats treatement of M. canis infection with terbanifine]
  1995
 61. Popovič R
  Okužbe s kandido v dermatologiji
  [Candida infections in dermatology]
  1995
 62. Ginter G; Rieger E
  State of the art in diagnosis and treatment of cutaneous mycoses
  1996
 63. Dragoš V
  Gnojne infekcije kože pri otrocih
  1995
 64. Marinič-Fišer N; Hočevar-Grom A; Kraigher A; Lunder M; Simčič V
  Mikrosporija - javnozdravstveni problem
  [Microsporia - public health problem]
  1995
 65. Marschalko M; Preisz K; Harsing J; Horvath A
  Pyoderma vegetans. Report on a case and review of data on pyoderma vegetans and cutaneous botryomycosis
  1995
 66. Veller-Fornasa C; Scarpa S; Belloni-Fortina A; Biasinutto C; Peserico A
  A three-year observation of skin mycoses at the Padua University dermatology department
  1994
 67. Glavač J
  Enoletna epidemiološka (epizootiološka) raziskava mikrosporije v ljubljanski regiji (avgust 1991-julij 1992)
  [One year epidemiological (epizootiological) research in Microsporum canis infection in the Ljubljana area (August 1991-July 1992)]
  1994
 68. Simčič V; Lunder M; Brglez I; Kraigher A; Glavač J; Orožim E
  Model interdisciplinarne obravnave mikrosporije
  [The model of interdisciplinary approach of Microsporum canis infection managing]
  1994
 69. Lunder M; Podrumac B; Dragoš V; Smrkolj A; Lunder T
  Naše izkušnje pri zdravljenju mikrosporije, 1985-1992
  [The treatment of microsporum canis infection, 1985-1992]
  1995
 70. Brčić A; Derganc M
  Vloga antibiotikov pri zdravljenju opeklin
  1994
 71. Kotnik J
  Lokalno zdravljenje glivičnih infekcij kože
  [Local treatment of fungal skin infections]
  1993
 72. Lunder M
  Dermatomikoze
  1993
 73. Brglez I; Mehle J; Železnik Z
  Živalske kužne bolezni v Sloveniji: pregled stanja v zadnjem obdobju
  [Animal infectious diseases in Slovenia: a survey of the situation in the last period]
  1993
 74. Soyer HP; Cerroni L
  The significance of histopathology in the diagnosis of dermatomycoses
  1992
 75. Čajkovac V
  Infekcije kože
  1991
 76. Aglić V; Filipović M; Vanjaka K
  Utjecaj topički primijenjenog ciklopiroksolamina na klinički tijek superficijalnih dermatomikoza
  [Influence of topically applied cyclopyroxolamine on clinical course of superficial dermatomycoses]
  1990
 77. Karadaglić Ð; Joković B; Radulović Š
  Savremeni pristup dijagnozi i terapiji dermatofitija
  [Modern approaches in diagnosis and therapy of dermatophytoses]
  1989
 78. Kansky A; Kastelic M; Budimčić D; Skerlev M
  Liječenje dermatomikoza ciklopiroksolaminom (obytin)
  [Treatment of dermatomycoses with ciclopirox olamine (obytin)]
  1989
 79. Kastelic M; Skerlev M; Kansky A; Pavičić Ž; Cerjak N
  Učestalost zoofilne mikrosporoze u Zagrebačkoj regiji u razdoblju od 1978. do 1987. godine
  [The frequency of microsporum canic infection in Zagreb area between 1978 and 1987]
  1988
 80. Bokonjić M; Macanović K; Gvozdenović B
  Naše izkušnje z oronazolom v zdravljenju površinskih mikoz
  1986
 81. Simić Lj; Otašević S
  Način delovanja in merila za vrednotenje učinkovitosti antimikotičnih učinkovin v primerjavi z derivati imidazola
  1987
 82. Brglez I
  Prispevek izolaciji dermatofitov pri mesojedih
  [A contribution to the isolation of dermatophytes in dogs and cats]
  1991
 83. Jerina M; Jurčec M
  Spremembe na koži in okončinah pri diabetikih
  1990
 84. Lunder M; Banič S
  Komparacija liječenja mikrosporoze grizeofulvinom i ketokonazolom i liječenja samim grizeofulvinom
  [Comparison of the combined treatment of Microsporum canis infection with griseofulvin and ketoconazole and monotherapy with griseofulvin]
  1989
 85. Lunder Majda
  Zdravljenje dermatomikoz v otroški dobi
  [Treatment of dermatomycoses in childhood]
  1991
 86. Lunder Majda
  Možnosti parazitarnih in mikotičnih bolnišničnih okužb v dermatologiji
  1989
 87. Banič S; Lunder Majda
  Osetljivost gljive Microsporum canis na grizeofulvin i ketokonazol in vitro
  [Sensitivity of Microsporum canis to griseofulvin and ketoconazole in vitro]
  1988
 88. Rems D
  Kožne bolezni
  1989
 89. Lalošević J
  1% rastvor obytina u lečenju gljivičnih oboljenja kože
  1987
 90. Bokonjić M; Regoje Ð
  Površinske mikoze i njihova lokalna eradikacija novim preparatom batrafen
  [Superfitial dermatomycoses and their local eradication by the new preparation batrafen]
  1987
 91. Simić Lj
  Ispitivanje obytina (cyclopiroxolamina) u lečenju gljivičnih oboljenja kože kod dece predškolskog i školskog uzrasta
  [Investigation of obytin (cyclopiroxolamin) in the treatment of dermatomycotic diseases with infants and juniors]
  1987
 92. Dohčev K; Miloševski P; Jovanovski S; Pangovski I; Dimitrovski D
  Duplo slepo kliničko ispitivanje ketokonazola kod pacijenata sa površnim dermatomikozama u komparaciji sa grizeofulvinom-M
  [Double-blind clinical trial of ketokonazol with the patients of superficial dermatomycoses in comparison with grizeofulvin-M]
  1987
 93. Bunta S; Stefanović I
  Naša iskustva u preveniranju gljivičnih infekcija stopala ciklopiroksolamin (obytin) puderom
  [Our experience in prevention of dermatomycotic infections at the feet by cyclopiroxolamin (obytin) powder]
  1987
 94. Ratković R
  Obytin - novi put u lečenju dermatomikoza
  [Obytin - a new way to combat skin fungi]
  1987
 95. Čajkovac V; Gregurek-Novak T
  Naša iskustva u liječenju površinskih dermatoza 1% otopinom cyclopiroxolamina (batrafena)
  [Our experiences with the treatment of superficial dermatomycoses by 1% solution cyclopiroxolamin (batrafen)]
  1987
 96. Konstantinov D; Dohčev K; Dimitrovski D; Stanoeva Lj; Zaharieva L
  Obytin (1% cyclopiroxolamin) u lečenju gljivičnih obolenja kože - naša iskustva
  [Obtyn (1% cyclopiroxolamin) in the treatment of fungal infections of the skin]
  1987
 97. Adamčič M; Strojan J
  Naftifin - novi antimikotik
  [Naftifine - a new antimycotic]
  1987
 98. Andrejević L; Bojović M; Ćulafić M; Orović M
  Vrednost uporednih laboratorijskih ispitivanja u dijagnostici gljivičnih oboljenja kože i njenih adneksa
  [Evaluation of the comparative laboratory investigations in diagnosis of dermatomycoses]
  1987
 99. Banič S; Lunder Majda
  Osetljivost gljive Microsporum canis za grizeofulvin i ketokonazol in vitro
  [Sensitivity of Microsporum canis to griseofulvin and ketoconazol in vitro]
  1987
 100. Berčič M
  Štetni utjecaj opterećenja kao provokacija za nastanak simptomatskih palmoplantarnih keratodermija
  [Harmful influence of working conditions as a provocation the occurrence of symptomatic palmoplantar keratodermas]
  1987

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics