biomedicina slovenica


"Diafragma" : 16

 1. Kurila Peter; Plaskan Lidija
  Postural function of a thoracolumbar diaphragm
  2010
 2. Kremesec Milena
  Nujni posegi v neonatalnem obdobju (prvih 30 dni po rojstvu). Prirojena diafragmalna kila
  2009
 3. Premru-Sršen Tanja
  Ultrazvočno ugotavljanje nepravilnosti v razvoju plodovih dihal
  [Ultrasound diagnosis of fetal respiratory system abnormalities]
  2005
 4. Pinter Bojana
  Scheringov kontracepcijski kotiček: diafragma
  2003
 5. Požlep B
  Diafragma
  2002
 6. Eržen Janez; Grosek Štefan; Vidmar Stanko; Primožič Janez
  Novi pogledi na obravnavo novorojenčkov s prirojeno diafragmalno kilo
  2001
 7. Benedik Martin; Kornhauser Pavle; Žakelj Vladimir
  Prirojena diafragmalna kila
  1969
 8. Weber G; Schneeweiss S
  Primarna oskrba in anestezija pri novorojenčku z diafragmalno hernijo in atrezijo ezofagusa
  1985
 9. Eržen J
  Travmatske diafragmalne hernije
  1984
 10. Hrabar B
  Inkarcerirane diafragmalne hernije
  1984
 11. Vidmar S
  Kongenitalne diafragmalne hernije
  1984
 12. Orel J
  Nujne operacije pri diafragmalnih hernijah. Uvodne misli
  1984
 13. Kinkela K; Hrabar B
  Primer rupture kongenitalne diafragmalne hernije pri otroku po neznatni travmi
  1981
 14. Hrabar B
  Diagnostika akutnega mediastinitisa, perforacije požiralnika in zadrgnjene diafragmalne kile
  1978
 15. Orel J; Hrabar B
  Operativna terapija subkostosternalne diafragmalne hernije
  1989
 16. Kopriva S; Orel J; Vidmar S; Primožič J; Grasselli M
  Naša iskustva u lečenju težke respiratorne insuficijencije kod novorođenčadi sa urođenom diafragmalnom hernijom i kasni rezultati
  1990New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics