biomedicina slovenica


"Diagnostika" : 2778

 1. Triller Nadja
  Bronhiektazije
  2017
 2. Košnik Mitja; Marčun Robert
  Zbornik sestanka Urtikarija v vsakdanji praksi, Ljubljana, Medicinska fakulteta, 10. april 2015
  2015
 3. Bizjak Mojca
  Pruritus ali srbež
  2016
 4. Bizjak Mojca
  Kronični dermatitis rok
  2016
 5. Bizjak Mojca
  Kontaktni dermatitis
  2016
 6. Bizjak Mojca
  Atopijski dermatitis
  2016
 7. The ESHG 2017 programme
  2017
 8. Pottel Hans; Dubourg Laurence; Schaeffner Elke; Eriksen Bj; Melsom Toralf; Lamb Edmund J.; Rule Andrew D.; Turner Stephen T.; Glassock Richard J.; Souza Vandréa De; Selistre Luciano; Goffin Karolien; Pauwels Steven; Mariat Christophe; Flamant Martin; Bevc Sebastjan; Delanaye Pierre; Ebert Natalie
  The diagnostic value of rescaled renal biomarkers serum creatinine and serum cystatin C and their relation with measured glomerular filtration rate
  2017
 9. Kramberger Urška; Kecelj Nada; Jeras Matjaž
  Kronična urtikarija in njen vpliv na kakovost življenja bolnikov
  [Chronic urticaria and its influence on patients' quality of life]
  2017
 10. Tibau Martorell Ariadna; Díez-González Laura; Navarro Beatriz; Galán-Moya Eva M.; Templeton Arnoud J.; Šeruga Boštjan; Pandiella Atanasio; Amir Eitan; Ocaña Alberto
  Impact of availability of companion diagnostics on the clinical development of anticancer drugs
  2017
 11. Bešić Nikola; Hočevar Marko; Bergant Damijan; Vidergar-Kralj Barbara; Blatnik Olga; Kloboves-Prevodnik Veronika; Dremelj Marta
  Povzetek smernic diagnostike in zdravljenja diferenciranega raka ščitnice
  [Summary guidelines of diagnosis and treatment of differented thyroid cancer]
  2017
 12. Gaberšček Simona; Zaletel Katja
  Bolezni ščitnice
  2017
 13. Primic-Žakelj Maja; Ivanuš Urška; Pogačnik Ana; Poljak Mario; Strojan Fležar Margareta; Smrkolj Špela; Kloboves-Prevodnik Veronika; Noč Gorazd
  Zbornik predavanj
  2017
 14. Perinetti Giuseppe; Sossi Riccardo; Primožič Jasmina; Ierardo Gaetano; Contardo Luca
  Diagnostic reliability of mandibular second molar maturation in the identification of the mandibular growth peak
  2017
 15. Salapura Vladka
  Radiološka diagnostika tumorskih sprememb mišično-kostnega sistema
  2016
 16. Salapura Vladka
  Slikovna diagnostika ožilja
  2016
 17. Černilec Maja
  Molekularna diagnostika hemokromatoze
  2017
 18. Smrekar Boštjan; Trampuš-Bakija Alenka
  Metabolizem železa in laboratorijska diagnostika biokemičnih parametrov
  2017
 19. Krhin Blaž
  Kakovostna laboratorijska diagnostika ščitničnih bolezni
  2017
 20. Pohar-Marinšek Živa
  FNAC of pediatric tumours
  2015
 21. Grmek-Košnik Irena; Dermota Urška
  Mikrobiološka diagnostika bakteriemije z infekcijo sečil
  [Microbiological diagnostics of bacteremia by the urinary tract infection]
  2017
 22. Adonis Marta
  A global scientific vision prevention, diagnosis, and treatment of lung cancer
  2017
 23. Terčelj-Zorman Marjeta
  Endobronhialni ultrazvok
  2008
 24. Terčelj-Zorman Marjeta
  Bronhoskopija
  2014
 25. Terčelj-Zorman Marjeta
  Diagnostika in zgodnje odkrivanje pljučnega raka
  2014
 26. Petek Šter Marija
  Diagnostika, zdravljenje in spremljanje kroničnega bolnika
  2017
 27. Petek Šter Marija
  Diagnostika, zdravljenje in spremljanje kroničnega bolnika
  2017
 28. Ravnik Maja
  Febrilna nevtropenija in obravnava onkološkega bolnika
  [Febrile neutropenia and the treatment of cancer patients]
  2017
 29. Unuk Sibila
  Okužbe pri otrocih, ki jih ne smemo spregledati
  [Infections in children which shoud not be overlooked]
  2017
 30. Ekart-Koren Ksenija; Kolar Sandra; Koren Zoran
  Nekrotizantni fasciitis
  [Necrotizing fasciitis]
  2017
 31. Novak Zmago
  Sepsa - nujno stanje
  [Sepsis - urgent situation]
  2017
 32. Golle Andrej; Lorenčič Robnik Slavica; Kotnik-Kevorkijan Božena
  Kaj lahko pričakujemo od mikrobiologa pri nujnih stanjih v infektologiji
  [What to expect from microbiologists in infectious diseases emergencies]
  2017
 33. Ogrin Maja
  Disfagija pri bolnikih z visoko okvaro vratne hrbtenjače
  [Dysphagia in patients with a cervical spinal cord injury]
  2017
 34. Šekoranja Daja; Repše-Fokter Alenka
  Triaging atypical squamous cells - cannot exclude high-grade squamous intraepithelial lesion with p16/Ki67 dual stain
  2017
 35. Avberšek-Lužnik Ivica; Bratož Saša; Meško-Brguljan Pika; Homšak Evgenija
  Priporočeni postopki za laboratorijske preiskave blata
  2017
 36. Hauptman Jasmina; Žontar Darja; Preložnik-Zupan Irena
  Paroksizmalna nočna hemoglobinurija - pregled populacije bolnikov v Sloveniji
  [Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria - the characteristics of the patient population in Slovenia]
  2016
 37. Božanič Nina; Battelino Saba
  Akutna idiopatska zaznavna izguba sluha
  2017
 38. Mavrič Noemi; Jensterle Sever Mojca
  Nezdravljeni bolniki imajo deset let krajšo življensko dobo
  2017
 39. Pokrovskij V. I.
  Sbornik trudov
  2017
 40. Rordorf Tamara; Hassan Azza Adel; Azim Hamdy; Alexandru Eniu; Er Ozlem; Gokmen Erhan; Güral Zeynep; Mardiak Jozef; Minchev Velko; Peintinger Florentia; Takač Iztok
  Bone health in breast cancer patients
  2014
 41. Rozman Aleš; Fležar Matjaž; Kovač Viljem; Terčelj-Zorman Marjeta; Šurlan Popović Katarina; Crnjac Anton
  Ugotavljanje zasevanja karcinoma pljuč v mediastinalne bezgavke na osnovi elastičnosti mediastinalnih bezgavk pri bolnikih s sumom na karcinom pljuč
  [Detection of lung cancer metastases in mediastinal lymph nodes based on the elasticity of mediastinal lymph nodes in patients with suspected lung cancer]
  2017
 42. Battelino Saba
  Avdiometrija, vestibulometrija in avdiološka elektroakustika v vsakdanji praksi
  2017
 43. Milojević Vesna; Homar Vesna; Klemenc-Ketiš Zalika; Petek Šter Marija
  Delež pravilnih diagnoz pri obravnavi akutno zbolelih otrok v ambulanti Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Domžale
  2017
 44. Bizjak Jolanda; Battelino Saba
  VNG - videonistagmografija
  2017
 45. Božanič Nina; Battelino Saba
  Tinitus
  2017
 46. Osredkar Joško
  Izvajanje hitrih laboratorijskih testov v ambulantah in lekarnah za spremljanje zdravljenja z zdravili
  2017
 47. Triller Nadja; Marčun Robert
  Zbornik sestanka Možnosti presejalnega testiranja v pulmologiji, Ljubljana, Medicinska fakulteta, 14. maj 2016
  2016
 48. Bregant Tina; Rot Uroš; Dolenc-Grošelj Leja
  Lumbalna punkcija
  [Lumbar punction]
  2017
 49. Janić Miodrag; Šabovič Mišo; Drevenšek Gorazd
  Pleiotropni učinki nizkih odmerkov zaviralcev sistema renin-angiotenzin in statinov na arterijsko steno
  2016
 50. Matos Erika; Zakotnik Branko
  Ugotavljanje okvare srčne mišice pri bolnicah z rakom dojk na dopolnilnem zdravljenju s kemoterapijo in trastuzumabom
  2016
 51. Pokorn Marko; Čižman Milan
  Vpliv virusnih okužb na pojav vročinskih krčev
  [Influence of viral infections on the occurrence of febrile seizures]
  2016
 52. Šoba Barbara; Skvarč Miha
  Programme and abstract book
  2016
 53. Rožman Primož
  Predgovor II
  2016
 54. Xu L.; Oštrbenk Anja; Poljak Mario; Arbyn Marc
  Assessment of Roche linear array hpv genotyping test using the VALGENT framework
  2017
 55. Ferluga Dušan; Kojc Nika; Pleško Jerica; Vizjak Alenka
  Diagnostic significance of kidney biopsy in humoral rejection
  [Pomen biopsije ledvice v diagnostiki humoralne zavrnitve]
  2016
 56. Kukovič Nadja; Šavc Helena; Kardoš Mohorko Ksenija; Takač Iztok
  Patofiziološke osnove diagnostičnih preiskav za ugotavljanje anemije pri plodu s prikazom primera
  [Pathophysiological basis for diagnostic tests for detecting fetal anemia with case report]
  2017
 57. Webber L.; Davies Melanie C.; Anderson R.; Bartlett J.; Braat D.; Cartwright B.; Cifkova R.; Muinck Keizer-Schrama S. de; Hogervorst E.; Janse F.; Vlaisavljević Veljko
  ESHRE guideline
  2016
 58. Klar Helena; Sotošek Nika; Košnik Mitja; Korošec Peter
  Profil tolerance za nesteroidne antirevmatike pri bolnikih z anafilaksijo po enem od NSAID in diagnostično vrednost BAT pri tej entiteti
  2016
 59. Kokelj Špela; Kolar Petra; Fležar Matjaž; Rijavec Matija
  Idiopatska anafilaksija
  2016
 60. Krajnc Zmago; Drobnič Matej; Rupreht Mitja
  Osne deformacije spodnjih udov pri nogometaših
  2016
 61. Beharić Amer; Hawlina Marko
  Morfološke in funkcionalne spremembe na mrežnici pri bolnikih z multiplo sklerozo
  2016
 62. Žiberna Eva; Neubauer David
  Stresni dejavniki pri starših ob ugotavljanju motnje avtističnega spektra pri njihovem otroku
  2016
 63. Škreblin Ulčar Mateja; Tul Nataša
  Vpliv nekaterih biokemičnih označevalcev na porodniške zaplete
  2016
 64. Majcen Natalija; Jevtič Vladimir; Šurlan Popović Katarina
  Ocena hemisferične spondiloskleroze z magnetnoresonančno preiskavo
  2016
 65. Bovha Katja; Kersnik-Levart Tanja
  Vpliv trajanja ambulantnega merjenja krvnega tlaka z avtomatskim merilnikom na vrednosti meritev pri otrocih
  2016
 66. Koršič Marjan; Denišlič Miro
  Somatosenzorni izvabljeni odziv pri otroku s hidrocefalusom
  2016
 67. Gabršček Lucija; Voga Gorazd; Štajer Dušan
  Vpliv začetne transtorakalne ultrazvočne ocene srca na zdravljenje bolnikov na intenzivnem oddelku
  2016
 68. Smarrazzo Andrea; Mišak Zrinjka; Costa Stefano; Mičetić-Turk Dušanka; Abu-Zekry Mona; Kansu Aydan; Abkari Abdelhak; Bouziane-Nedjadi Karim; Hariz M. Ben; Roma Eleftheria; Velmishi Virtut; Legarda Tamara Maria; Attard Thomas; Djurisic Veselinka; Greco Luigi; Magazzu Giuseppe
  Diagnosis of celiac disease and applicability of ESPGHAN guidelines in Mediterranean countries: a real life prospective study
  2017
 69. Pavličević Ivančica; Ivetić Vojislav
  Medicinski nerazjašnjena stanja
  2013
 70. Marolt-Mušič Maja; Šurlan Popović Katarina; Šeruga Tomaž
  Knjiga abstraktov
  [Abstract book]
  2016
 71. Podobnik Janez; Mekiš Nejc; Šurlan Popović Katarina; Salapura Vladka
  Slikanje z magnetno resonanco
  2016
 72. Poljak Mario; Oštrbenk Anja
  Kdaj in zakaj uporabljamo HPV test?
  [When and why are we using the HPV test?]
  2014
 73. Poljak Mario; Lunar Maja M.
  Diagnostika okužbe s HIV in virološko spremljanje bolnikov v letu 2014
  [Laboratory diagnosis of HIV infection and virological monitoring of patients in 2014]
  2014
 74. Ivetić Vojislav; Pavličević Ivančica
  Unexplained medical conditions
  2017
 75. Petek Davorina; Vrca Botica Marija
  Diabetes
  2017
 76. Petek Šter Marija; Diminić-Lisica Ines
  Arterial hypertension
  2017
 77. Tušek-Bunc Ksenija; Soldo Drago; Bajc Irena
  Uncomplicated urinary tract infection
  2017
 78. Kopčavar Guček Nena; Kašuba Lazić Ðurđica; Homar Vesna
  Acute respiratory infections
  2017
 79. Kranjčević Ksenija; Žorž Gojimir
  Acute low back pain
  2017
 80. Kranjčević Ksenija; Žorž Gojimir
  Akutna križobolja
  2013
 81. Brodnjak Anja; Breznik Silva
  Anevrizma vene [i]liake komunis - prikaz primera
  [Common iliac vein aneurysm - case report]
  2016
 82. Bradač Metka; Šumer Mayer Pija; Frangež Tomaž; Čas-Sikošek Nina
  Slikovne diagnostične metode za prikaz mucinoznega karcinoma dojke
  [Imaging modalities for mucinous breast carcinoma]
  2016
 83. Pirnat Maja; Petrun Gregor
  Trdota aorte
  2016
 84. Sedonja Ivana; Friedrich Tomaž
  Ultrazvočna diagnostika mehkotkivnih zatrdlin v poplitealni regiji
  [Soft tissue lumps in the popliteal region diagnosed by ultrasound]
  2016
 85. Caglič Iztok; Breznik Silva; Matela Jožef
  Multiparametrična magnetna resonanca prostate in usmerjena transglutealna biopsija pri pacientih s prehodno abdominoperinealno resekcijo in sumom na rak prostate
  [Multiparametric prostate MRI and cognitively targeted transglueal biopsy in patients with previous abdominoperineal resection and suspicion of prostate cancer]
  2016
 86. Vrzel Dejan; Rudolf Saša
  MR s hepatospecifičnim kontrastnim sredstvom - pomembna vloga v diagnostiki jetrnih adenomov
  [MRI with hepatospecific contrast agent - a valuable tool for diagnosis of hepatocellular adenomas]
  2016
 87. Glušič Mojca; Kenig Tone; Ključevšek Damjana
  Slikovna diagnostika pri prirojenih napakah sečil z ektopičnim sečevodom
  [Imaging of congenital urinary anomalies with ectopic ureter]
  2016
 88. Pečanac Olivera; Glušič Mojca; Ključevšek Damjana
  Radiološka diagnostika volvulusa ob različnih kliničnih slikah
  [Different clinical appearances of volvulus and importance of radiological diagnosis]
  2016
 89. Gabrijelčič Jasmina; Pongrac Barlovič Draženka; Hojs Radovan
  Sladkorna bolezen tipa 2 in obstruktivna apneja v spanju
  2016
 90. Šurlan Popović Katarina
  MR negativna supramagnetna kontrastna sredstva v diagnostiki okužb in vnetij
  2016
 91. Hertl Kristijana
  Slikovne novosti v 2016
  2016
 92. Sobočan Monika; Turk Neja; Dinevski Dejan; Hojs Radovan; Pečovnik-Balon Breda
  Problem-based learning in internal medicine
  2017
 93. Žigon Polona; Ambrožič Aleš; Tomšič Matija; Sodin-Šemrl Snežna; Čučnik Saša
  Antiprothrombin antibodies in the diagnosis of APS
  2016
 94. Zupan Gašper; Vranič Andrej
  Case report of neurocysticercosis with unclear radiological diagnosis and awake neurosurgery procedure
  2015
 95. Maček Marjeta
  Avtoimunske hemolitične anemije - imunohematološka diagnostika
  2016
 96. Sodja Eva; Ažman Sandra; Žolnir-Dovč Marija
  Laboratorijska diagnostika latentne tuberkuloze - 11 letne izkušnje s testom QuantiFERON
  [Laboratory diagnosis of latent tuberculosis - 11-years' experience with QuantiFERON testing]
  2016
 97. Kern Izidor
  Optimized lung cancer diagnostic and testing for targeted treatment
  2015
 98. Kern Izidor
  Comparison between cyto- and histopathological findings
  2015
 99. Kveder Tanja; Lakota Katja; Švec Tinka; Čučnik Saša; Žigon Polona; Ambrožič Aleš; Sodin-Šemrl Snežna; Božič Borut; Tomšič Matija
  Fluorometric immunoassay for detection of anti-dsDNA antibodies
  [Dosage immunologique fluorométrique pour la détection d'anticorps anti-adndb]
  2015
 100. Hojski Aljaž; Crnjac Barbara; Vuletić Filip; Crnjac Anton
  Complications of gastroesophageal reflux disease
  [Zapleti gastroezofagealne refluksne bolezni, 10-letne izkušnje]
  2016

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics