biomedicina slovenica


"Diagnostika" : 2849

 1. Amnon Ariel; Fležar Matjaž
  Inhaled therapies in patients with moderate COPD in clinical practice
  2018
 2. Žvan Bojana; Zupan Matija; Zaletel Marjan; Tetičkovič Erih
  Akutna možganska kap XI
  2017
 3. 5. slovenski psihiatrični kongres, [14.-17. november 2012, Portorož]
  2012
 4. Hribar Manja; Zgonc Vid
  Zmedena bolnica, ki nič ne vidi ali PRES
  2013
 5. Šoba Barbara
  Paraziti - grožnja ali priložnost?
  2017
 6. Klotz Christian; Šoba Barbara; Skvarč Miha; Gabriël Sarah; Robertson Lucy J.
  A European network for food-borne parasites (Euro-FBP)
  2017
 7. Rojko Tereza; Tomažič Janez; Maver Vodičar Polona; Petrovec Miroslav; Poljak Mario
  Diagnostična obravnava okužb z virusom Epstein-Barr
  [Diagnostic management of Epstein-Barr virus infections]
  2017
 8. Seme Katja; Pečavar Blaž; Petrovec Miroslav
  Mikrobiološka diagnostika okužb dihal
  [Microbiological diagnosis of respiratory tract infection]
  2017
 9. Rojko Tereza; Žakelj-Mavrič Marija; Lotrič-Furlan Stanka; Jeverica Samo; Švent-Kučina Nataša
  Diagnostika, antibiotično zdravljenje in raven obravnave okužbe in mehkih tkiv
  [Diagnostics, antibiotic treatment and management levels of skin and soft tissue infections]
  2017
 10. Ravnik Janez
  Ni vsak okcipitalni glavobol povezan z obrabo vratne hrbtenice
  2018
 11. Skok Pavel; Knehtl Maša
  Whipplova bolezen
  [Whipple's disease]
  2017
 12. Logar Mateja; Nadrah Kristina; Lindič Jelka; Taskovska Milena; Smrkolj Tomaž; Beović Bojana
  Antibiotično zdravljenje okužbe sečil v Sloveniji
  [Antibiotic treatment of urinary tract infections in Slovenia]
  2017
 13. Velenik Vaneja; Oblak Irena; Brecelj Erik; Ocvirk Janja; Edhemović Ibrahim; Jeromen Ana; Anderluh Franc; Omejc Mirko; Potrč Stojan; Štabuc Borut; Marolt-Mušič Maja; Popović Peter; Reberšek Martina; Zadnik Vesna; But-Hadžić Jasna; Trotovšek Blaž; Krajc Mateja; Ebert Moltara Maja; Benedik Jernej; Volk Neva; Petrič Rok; Bračko Matej; Frković-Grazio Snježana; Rotovnik-Kozjek Nada
  Priporočila za obravnavo bolnikov z rakom debelega črevesa in danke
  [Reccomandations for the treatment of patients with colorectal cancer]
  2017
 14. Homšak Evgenija; Meško-Brguljan Pika; Možina Barbara; Kozmelj Mojca; Božnar Alič Elizabeta
  Končni program
  [Final programme]
  2016
 15. Fras Zlatko; Poredoš Pavel
  Izbrana poglavja iz interne medicine 2017
  2017
 16. Rotar-Pavlič Danica; Yaphe John
  Diagnostika v negotovem svetu
  2017
 17. Ribič Helena; Lugovski Marica; Dermota Urška; Kavka Daša
  Novosti v mikrobiološki diagnostiki okužbe sečil
  2017
 18. Petek Davorina
  Diagnostika, zdravljenje in spremljanje bolnika s kronično obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB)
  2017
 19. Bulc Mateja
  Diagnostika, zdravljenje in spremljanje sladkorne bolezni tipa 2
  2017
 20. Wagner-Kovačec Jožica
  Obporodna krvavitev
  2017
 21. Smrkolj Tomaž
  Stopnje nujnosti pri najpogostejših nenujnih uroloških boleznih
  [Triage of nonemergency urologic diseases]
  2017
 22. Kuhelj Dimitrij
  Endovascular management of patients with CLI
  2015
 23. Boc Nina
  Diagnostika karcinoze peritoneja
  2017
 24. Milenković Jana; Dalmiş Mehmet Ufuk; Žgajnar Janez; Platel Bram
  Textural analysis of early-phase spatiotemporal changes in contrast enhancement of breast lesions imaged with an ultrafast DCE-MRI protocol
  2017
 25. Brilej Drago; Simoniti Jure
  Uporaba računalniške tomografije celotnega telesa (WBCT) za oskrbo hudo poškodovanih v fazi reanimacije - retrospektivna analiza registra hudo poškodovanih v Splošni bolnišnici Celje
  [Whole-body multislice computed tomography (WBCT) as the primary diagnostic tool in patients with major trauma - retrospective analysis of major injuries in General hospital Celje]
  2017
 26. Beović Bojana; Lejko-Zupanc Tatjana; Tomažič Janez; Strle Franc; Čižman Milan
  Stopenjska diagnostika in zdravljenje pogostih okužb
  2017
 27. Merlo Sebastjan; Šegedin Barbara; Hočevar Marko
  Rak zunanjega spolovila
  2017
 28. Tul Nataša; Mujezinović Faris; Meglič Leon; Verdenik Ivan
  Ultrazvočne preiskave v ginekologiji in perinatologiji
  2017
 29. Čokolič Miro; Pečovnik-Balon Breda; Komadina Radko; Zavratnik Andrej
  VI. osteološki dnevi
  2017
 30. Štrumbelj Iztok; Pirš Mateja; Berce Ingrid; Fišer Jerneja; Golle Andrej; Harlander Tatjana; Jeverica Samo; Kavčič Martina; Lorenčič Robnik Slavica; Mioč Verica; Müller-Premru Manica; Paragi Metka; Piltaver-Vajdec Irena; Ribič Helena; Seme Katja; Štorman Alenka; Tomič Viktorija; Zdolšek Barbara
  Občutljivost pogostih bakterij na antibiotike v Sloveniji po podatkih SKUOPZ, 2015-2016
  [Antibiotic susceptibility of common bacteria in Slovenia, according to data from SKUOPZ, 2015-2016]
  2017
 31. Pečavar Blaž; Lejko-Zupanc Tatjana; Vodopivec Jamšek Vlasta; Osolnik Katarina; Seme Katja; Tomič Viktorija; Eržen Renato; Beović Bojana
  Izkustveno antibiotično zdravljenje doma pridobljene pljučnice pri odraslih v Sloveniji
  [Empiric antibiotic treatment of community acquired pneumonia in adults in Slovenia]
  2017
 32. Rebol Janez; Lanišnik Boštjan; Ravnik Janez; Jevšek Marko; Ložar Miha
  Zdravljenje jugularnih paragangliomov v UKC Maribor
  [Jugular paraganglioma treatment at the UMC Maribor]
  2017
 33. Čretnik Andrej; Novak Ivan
  Osteoporozni zlomi
  [Osteoporotic fractures in theory and praxis]
  2017
 34. Rakuša Matej
  Denzitometrična ocena vretenčnih zlomov
  [Denzitometric vertebral fracture assessment]
  2017
 35. Čokolič Miro
  Stranpoti interpretacije DXA meritev
  [Devious paths in DXA interpretation]
  2017
 36. Holc Iztok
  Luskavični artritis
  [Psoriatic arthritis]
  2017
 37. Zorko Brodnik Aleksandra
  Smotrna uporaba antibiotikov pri obravnavi povečanih bezgavk
  [Rational use of antibiotics in the treatment of enlarged lymph nodes]
  2017
 38. Veninšek Gregor; Gabrovec Branko
  Joint Action Advantage, clinical management of frailty
  [Projekt skupnega ukrepanja Advantage, klinična obravnava krhkosti]
  2017
 39. Matičič Mojca; Vidmar Vovko Darja; Petrovec Miroslav; Vrtačnik-Bokal Eda; Klavs Irena; Planinšek Ručigaj Tanja
  Diagnostika in zdravljenje spolno prenosljivih okužb v Sloveniji
  [Diagnosis and treatment of sexuallytransmitted infections in Slovenia]
  2017
 40. Sočan Maja
  Epidemiologija pogostih okužb v Sloveniji
  [Epidemiology of common infections in Slovenia]
  2017
 41. Marolt-Mušič Maja
  Slikovna diagnostika raka zunanjega spolovila
  2017
 42. Grubelnik Gašper; Štampar Martina
  Rak
  2017
 43. Bešić Nikola; Vegelj-Pirc Marija; Vidergar-Kralj Barbara
  Rak ščitnice
  2017
 44. Zaletel Marjan; Žvan Bojana; Vintar Neli
  Življenje brez glavobola
  2017
 45. Zavrl Miha; Sok Mihael
  Pnevmotoraks
  [Pneumothorax]
  2012
 46. Kejžar Nataša
  The three-zone diagnostic decisions in rare events settings
  2017
 47. Skok Pavel
  Whipplova bolezen
  [Whipple's disease]
  2017
 48. Alfirević Žarko; Navaratman Kate; Mujezinović Faris
  Amniocentesis and chorionic villus sampling for prenatal diagnosis
  2017
 49. Rudolf Gorazd; Tul Nataša; Verdenik Ivan; Volk Marija; Brezigar Anamarija; Kokalj-Vokač Nadja; Jeršin Nataša; Prosenc Bernarda; Premru-Sršen Tanja; Peterlin Borut
  Impact of prenatal screening on the prevalence of Down syndrome in Slovenia
  2017
 50. Plagou Athena; Teh James; Grainger Andrew; Schueller-Weidekamm Claudia; Sudoł-Szopińska Iwona; Rennie Winston; Åström Gunnar; Feydy Antoine; Giraudo Chiara; Guerini Henri; Rupreht Mitja
  Recommendations of the ESSR Arthritis Subcommittee on ultrasonography in inflammatory joint disease
  2016
 51. Sudoł-Szopińska Iwona; Jurik Anne Grethe; Eshed Iris; Lennart Jans; Grainger Andrew; Østergaard Mikkel; Klauser Andrea; Cotten Anne; Wick Marius C.; Maas Mario; Rupreht Mitja
  Recommendations of the ESSR arthritis subcommittee for the use of magnetic resonance imaging in musculoskeletal rheumatic diseases
  2015
 52. Klopčič Ulrika; Lavrenčak Jaka; Gašljević Gorana; Kloboves-Prevodnik Veronika
  Classification of nodal small cell lymphomas in cytopathology
  2017
 53. Gašljević Gorana; Gazić Barbara; Grčar-Kuzmanov Biljana; Gjidera Mojca; Klopčič Ulrika; Kloboves-Prevodnik Veronika
  ALK + large B-cell lymphoma
  2017
 54. Snoj Žiga; Salapura Vladka; Zupanc Oskar
  Degenerativne spremembe kolena po rekonstrukciji sprednje križne vezi
  [Degenerative changes of the knee after anterior cruciate ligament reconstruction]
  2017
 55. Antolič Bor; Šinkovec Matjaž
  EKG priročnik s prikazom primerov
  2016
 56. Salapura Vladka; Limpel Novak Katja; Ključevšek Damjana
  Radiologija v revmatologiji
  2015
 57. Salapura Vladka
  Diagnostika in zdravljenje poškodb kolena in šola ultrazvočnega pregleda kolena
  2013
 58. Salapura Vladka
  Poškodba hrbtenice
  2017
 59. Torkar Andrej
  Kristalopatije
  2015
 60. Regvat Jaka
  Periferni spondiloartritis
  2015
 61. Vogel Helena
  Aksialni spondiloartritis
  2015
 62. Markota Jelena
  Rentgenske značilnosti revmatoidnega artritisa
  2015
 63. Salapura Vladka; Regvat Jaka; Torkar Andrej
  Pomen MR pri oceni sprememb meniskusov
  [The role of MR imaging in menisceal pathology]
  2013
 64. Rupreht Mitja
  Magnetnoresonančno slikanje po rekonstrukciji sprednje križne vezi
  [MRI after anterior cruciate ligament reconstruction]
  2013
 65. Snoj Žiga; Salapura Vladka
  Radiološke diagnostične metode
  2015
 66. Tonin Katarina
  Konzervativno zdravljenje patelofemoralne bolečine
  [Conservative treatment of patellofemoral pain]
  2013
 67. Novak Primož
  Konzervativno zdravljenje osteoartroze kolena
  [Conservative treatment of knee osteoarthritis]
  2013
 68. Šurlan Popović Katarina
  Neuroradiologija
  [Neuroradiology]
  2014
 69. Popović Peter
  Abdominalna radiologija
  [Abdominal radiology]
  2014
 70. Salapura Vladka
  Mišičnoskeletna radiologija
  [Musculoskeletal radiology]
  2014
 71. Salapura Vladka
  Radiologija mišično-kostnih tumorjev in tumorjem podobnih sprememb
  2009
 72. Triller Nadja
  Bronhiektazije
  2017
 73. Košnik Mitja; Marčun Robert
  Zbornik sestanka Urtikarija v vsakdanji praksi, Ljubljana, Medicinska fakulteta, 10. april 2015
  2015
 74. Bizjak Mojca
  Pruritus ali srbež
  2016
 75. Bizjak Mojca
  Kronični dermatitis rok
  2016
 76. Bizjak Mojca
  Kontaktni dermatitis
  2016
 77. Bizjak Mojca
  Atopijski dermatitis
  2016
 78. The ESHG 2017 programme
  2017
 79. Pottel Hans; Dubourg Laurence; Schaeffner Elke; Eriksen Bj; Melsom Toralf; Lamb Edmund J.; Rule Andrew D.; Turner Stephen T.; Glassock Richard J.; Souza Vandréa De; Selistre Luciano; Goffin Karolien; Pauwels Steven; Mariat Christophe; Flamant Martin; Bevc Sebastjan; Delanaye Pierre; Ebert Natalie
  The diagnostic value of rescaled renal biomarkers serum creatinine and serum cystatin C and their relation with measured glomerular filtration rate
  2017
 80. Kramberger Urška; Kecelj Nada; Jeras Matjaž
  Kronična urtikarija in njen vpliv na kakovost življenja bolnikov
  [Chronic urticaria and its influence on patients' quality of life]
  2017
 81. Tibau Martorell Ariadna; Díez-González Laura; Navarro Beatriz; Galán-Moya Eva M.; Templeton Arnoud J.; Šeruga Boštjan; Pandiella Atanasio; Amir Eitan; Ocaña Alberto
  Impact of availability of companion diagnostics on the clinical development of anticancer drugs
  2017
 82. Bešić Nikola; Hočevar Marko; Bergant Damijan; Vidergar-Kralj Barbara; Blatnik Olga; Kloboves-Prevodnik Veronika; Dremelj Marta
  Povzetek smernic diagnostike in zdravljenja diferenciranega raka ščitnice
  [Summary guidelines of diagnosis and treatment of differented thyroid cancer]
  2017
 83. Gaberšček Simona; Zaletel Katja
  Bolezni ščitnice
  2017
 84. Primic-Žakelj Maja; Ivanuš Urška; Pogačnik Ana; Poljak Mario; Strojan Fležar Margareta; Smrkolj Špela; Kloboves-Prevodnik Veronika; Noč Gorazd
  Zbornik predavanj
  2017
 85. Perinetti Giuseppe; Sossi Riccardo; Primožič Jasmina; Ierardo Gaetano; Contardo Luca
  Diagnostic reliability of mandibular second molar maturation in the identification of the mandibular growth peak
  2017
 86. Salapura Vladka
  Radiološka diagnostika tumorskih sprememb mišično-kostnega sistema
  2016
 87. Salapura Vladka
  Slikovna diagnostika ožilja
  2016
 88. Černilec Maja
  Molekularna diagnostika hemokromatoze
  2017
 89. Smrekar Boštjan; Trampuš-Bakija Alenka
  Metabolizem železa in laboratorijska diagnostika biokemičnih parametrov
  2017
 90. Krhin Blaž
  Kakovostna laboratorijska diagnostika ščitničnih bolezni
  2017
 91. Pohar-Marinšek Živa
  FNAC of pediatric tumours
  2015
 92. Grmek-Košnik Irena; Dermota Urška
  Mikrobiološka diagnostika bakteriemije z infekcijo sečil
  [Microbiological diagnostics of bacteremia by the urinary tract infection]
  2017
 93. Adonis Marta
  A global scientific vision prevention, diagnosis, and treatment of lung cancer
  2017
 94. Terčelj-Zorman Marjeta
  Endobronhialni ultrazvok
  2008
 95. Terčelj-Zorman Marjeta
  Bronhoskopija
  2014
 96. Terčelj-Zorman Marjeta
  Diagnostika in zgodnje odkrivanje pljučnega raka
  2014
 97. Petek Šter Marija
  Diagnostika, zdravljenje in spremljanje kroničnega bolnika
  2017
 98. Petek Šter Marija
  Diagnostika, zdravljenje in spremljanje kroničnega bolnika
  2017
 99. Ravnik Maja
  Febrilna nevtropenija in obravnava onkološkega bolnika
  [Febrile neutropenia and the treatment of cancer patients]
  2017
 100. Unuk Sibila
  Okužbe pri otrocih, ki jih ne smemo spregledati
  [Infections in children which shoud not be overlooked]
  2017

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics