biomedicina slovenica


"Diagnoza" : 730

 1. Gunčar Gregor; Kukar Matjaž; Notar Mateja; Brvar Miran; Černelč Peter; Notar Manca; Notar Marko
  An application of machine learning to haematological diagnosis
  2018
 2. Kunej Tanja; Fink Martina; Pajič Tadej; Anžej Saša; Černelč Peter; Komel Radovan; Preložnik-Zupan Irena; Debeljak Nataša
  New molecular-genetic diagnosis for familial erythrocytosis in Slovenia
  2017
 3. Kurnik Matej; Kopač Igor
  Načrtovanje in protetična oskrba delno brezzobega pacienta s prizadetimi obzobnimi tkivi - prikaz kliničnega primera restavracij
  [Treatment planning and prosthetic care of partially edentulous periodontally affected patient - a case report]
  2017
 4. Ješe Rok
  Napotna diagnoza
  2017
 5. Aharony L.; De Cock J.; Nuotio M. S.; Pedone Carlo; Rifel Janez; Vande Walle J.; Velghe A.; Vella A.
  Consensus document on the detection and diagnosis of urinary incontinence in older people
  2017
 6. Denišlič Miro
  Srečanje z diagnozo multiple skleroze
  2006
 7. Denišlič Miro; Hojs-Fabjan Tanja
  Bolezni, podobne multipli sklerozi
  2006
 8. Denišlič Miro
  Diagnoza multiple skleroze
  2006
 9. Meh Duška
  Multipla skleroza ... Diagnoza. Besedi.
  2006
 10. Strgar Mojca; Skela-Savič Brigita
  Ali znanje o negovalnih diagnozah in njihova uporabnost v praksi vplivata na profesionalizacijo v zdravstveni negi?
  [Can professionalism in nursing be influenced by knowledge of nursing diagnosis and by their usefulness in nursing practice?]
  2017
 11. Pišljar Mateja; Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor; Bulc Mateja
  Pogostost pravilne interpretacije elektrokardiograma pri specializantih družinske medicine
  2017
 12. Ovsenik Ana; Podbregar Matej
  Intensive care unit acquired weakness
  2017
 13. Stopar Anja; Klemenc-Ketiš Zalika
  Diagnosis of COPD in smokers in family medicine practice
  2017
 14. Klemen Špela; Čamernik Petra; Dolinar Drago; Kocjančič Boštjan; Sluga Boštjan; Lejko-Zupanc Tatjana; Müller-Premru Manica; Nagy Elisabeth; Jeverica Samo
  Is prolonged 14-days incubation really necessary for accurate diagnosis of implant-associated infection?
  2017
 15. Harris Michael; Frey Peter; Esteva Magdalena; Gašparović-Babić Svjetlana; Marzo-Castillejo Mercè; Petek Davorina; Petek Šter Marija; Thulesius Hans
  How the probability of presentation to a primary care clinician correlates with cancer survival rates
  2017
 16. Škrgat-Kristan Sabina; Triller Nadja; Košnik Mitja; Poplas-Susič Tonka; Petek Davorina; Vodopivec Jamšek Vlasta; Hudoklin Irena; Ogrič Lapajne Ana; Letonja Saša; Šorli Jurij; Rozman Sinur Irma; Koterle Marjan; Edelbaher Natalija; Regvat Jurij; Birtič Damjan; Slaček Simona; Zidarn Mihaela; Triller Katja; Turel Matjaž; Osolnik Katarina; Marčun Robert; Fležar Matjaž
  Priporočila za obravnavo bolnika s kronično obstruktivno pljučno boleznijo na primarni in specialistični pulmološki ravni v Sloveniji
  [Recommendations for the management of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) at primary and specialist pulmonary levels in Slovenia]
  2017
 17. Ziherl Kristina
  Central sleep apnea - to treat or not to treat?
  2015
 18. Burja Blaz; Lakota Katja; Kuret Tadeja; Žigon Polona; Ješe Rok; Tomšič Matija; Rotar Žiga; Praprotnik Sonja; Švec Tinka; Čučnik Saša; Sodin-Šemrl Snežna; Hočevar Alojzija
  Utilization of Multiple Acute Phase Proteins and Biomarkers for Giant Cell arteritis - insight into diagnosis and clinical complications
  2016
 19. Zaletel Marjan
  Disekcija znotrajlobanskih arterij
  2016
 20. Boltežar Lučka; Žagar Ivana; Jezeršek Novaković Barbara
  Granulomatosis after autologous stem cell transplantation in nonHodgkin lymphoma
  2016
 21. Seme Katja; Tomič Viktorija
  Mikrobiološka diagnostika bakterijskih okužb dihal
  [Microbiological diagnostics of bacterial respiratory tract infections]
  2016
 22. Štucin Gantar Irena
  Diagnoza in zdravljenje hipotenzije pri novorojenčku
  [Evaluation and management of hypotension in preterm infants]
  2016
 23. Šilar Mira; Zidarn Mihaela; Rupnik Helena; Korošec Peter
  In vitro release of IL-2, IL-5 and IL-13 in diagnosis of patients with delayed-type nickel hypersensitivity
  2016
 24. Rataj Andreja; Strnad Matej; Rečnik Gregor
  Spondilodiscitis - še ena bolečina v križu
  [Spondilodiscitis - another low back pain]
  2016
 25. Klemen Petra; Čander Darko
  Crush sindrom - pasti in zmote pri oskrbi
  [Pitfalls and mistakes in treatment of crush syndrome]
  2016
 26. Vezzetti Enrico; Speranza Domenico; Marcolin Federica; Fracastoro Giulia
  Diagnosing cleft lip pathology in 3D ultrasound
  2016
 27. Seme Katja
  Mikrobiološka diagnostika najpogostejših okužb vsadkov
  [Microbiologic diagnosis of most frequent implant-associated infections]
  2016
 28. Benedik Jernej; Globokar Tina; Čufer Tanja; Červek Jožica
  Rak sečil
  2005
 29. Červek Jožica
  Principi paliativne oskrbe bolnika
  2005
 30. Globokar Tina; Benedik Jernej; Červek Jožica; Čufer Tanja
  Rak ledvic
  2005
 31. Grašič-Kuhar Cvetka
  Kolorektalni rak
  2005
 32. Breznik Radovan; Borko Elko; Dolenc Nada
  Laparoskopija pri infertilni pacientki
  [The use of the laparoscope with infertile patients]
  1981
 33. Jamnik Helena
  Miofascialni bolečinski sindrom
  [Myofascial pain syndrome]
  2009
 34. Flis Vojko; Matela Jože
  Akutna ishemija zgornje mezenterične arterije
  2009
 35. Leonardis Lea; Novak Pihler Dominika; Zupan Matija; Vizjak Alenka; Lebič Belcijan Neža; Jurčić Vesna; Popović Mara
  Fatal recurrent dermatoneuro syndrome associated with systemic AL amyloidosis
  2016
 36. Živanović Milanka; Savšek Lina; Poljak Mario; Popović Mara
  Possible pitfalls in the diagnostic of progressive multifocal leukoencephalopathy
  2016
 37. Lipovec Aljoša; Babič Mateja
  Izkušnje uvajanja negovalnih diagnoz na enoti za intenzivno psihiatrijo PK Ljubljana
  2005
 38. Harley Stef James R.
  Vloga neorganskih znakov v fizioterapevski oceni in obravnavi mladega športnika z bolečino v spodnjem delu hrbta
  [The role of non-organic signs in the physiotherapeutic assessment and management of young athletes with low back pain]
  2015
 39. Novak Janez
  Zmote v diagnostiki mehkotkivnih sarkomov
  1995
 40. Frković-Grazio Snježana
  Node-negative breast cancer
  2006
 41. Zidar Nina; Ferkolj Ivan; Petrovec Miroslav
  Kolitis, povzročen z virusom citomegalije
  [Cytomegalovirus colitis]
  2015
 42. Marc-Malovrh Mateja; Adamič Katja; Šubic Tjaša; Rozman Aleš
  Can pH help in differentiating paramalignant from malignant pleural effusions
  2015
 43. Adamič Katja; Marc-Malovrh Mateja; Šubic Tjaša; Rozman Aleš
  Follow up of non-determined exudative pleural effusions
  2015
 44. Korošec Peter
  Basophil degranulation test in allergy diagnosis
  2015
 45. Ješe Rok; Tomšič Matija
  Psoriatični artritis - kaj naj pomislimo in koga zdravilo?
  2015
 46. Ekart Robert
  Malignom in bolnik s končno ledvično odpovedjo
  [Malignancy in the end-stage renal disease patient]
  2014
 47. Flis Vojko
  Razpočenje anevrizme abdominalne aorte
  2009
 48. Koželj Miran
  Obstrukcijski ileus debelega črevesa
  2009
 49. Potrč Stojan
  Akutni pankreatitis
  2009
 50. Vidergar-Kralj Barbara; Horvat Rika; Žagar Ivana
  Mesto PET/RT v diagnostiki pri razsejanem raku debelega črevesa in danke
  [The role of PET/RT in assesment of disseminated colorectal cancer]
  2008
 51. Klemen Petra
  Sinkope s povečanim tveganjem za nenadno srčno smrt
  [Syncope with higher risk for sudden cardiac arrest]
  2015
 52. Strnad Matej; Rataj Andreja
  Pilotski projekt prvih posredovalcev na Štajerskem
  [Pilot project for first responders in Štajerska region]
  2015
 53. Vujanović Vitka; Strnad Matej
  Vpliv RSI na hemodinamske parametre v prehospitalnem okolju pri poškodovancih z izolirano hudo poškodbo glave
  [Impact of RSI on haemodynamic in patients with traumatic brain injury (TBI) in prehospital environment]
  2015
 54. Gorenjak Nejc; Strnad Matej
  EKG spremembe pri subarahnoidalni krvavitvi
  [ECG changes in subarachnoid hemorrhage]
  2015
 55. Omerović Metin; Prosen Gregor
  Kako visoki odmerki benzodiazepinov so potrebni pri zastrupitvi z ekstazijem? Prikaz primera
  [Proper dosage of benzodiazepines in exctasy poisoning? A case report]
  2015
 56. Prosen Gregor; Omerović Metin
  Najpogostejše zmote pri obravnavi šoka - kdaj nas klinična slika lahko zapelje
  [The most common misconceptions in the treatment of shock - when clinical picture seduces us]
  2015
 57. Zelko Erika
  Zlatenica
  2009
 58. Fošnarič Lidija
  Urgentna stanja v kirurgiji
  2012
 59. Turk Zmago; Palfy Miroslav; Sužnik Zvezdana; Jesenšek Papež Breda
  Pomen diferencialne diagnoze revmatičnih sprememb na rokah
  2010
 60. Glaser Marjana; Glaser Andrej
  Diagnostika in zdravljenje primarne imune trombocitopenije odraslih
  [Diagnostics and treatment of adult primary immune thrombocytopenia]
  2010
 61. Kralj Tina; Kastelic Andrej; Šegrec Nuša
  Letos nadgradnja programa za obravnavo bolnikov z dvojno diagnozo
  2015
 62. Tomšič Matija; Hočevar Alojzija; Trebušak Gregor
  Gigantocelični arteritis
  2015
 63. Kocjan Tomaž
  Osteoporoza
  2011
 64. Limonšek Ivanka; Jagarinec Petra
  Celostna oskrba v zavodih zagotavlja varno zdravstveno nego
  2010
 65. Krajnc Petra; Takač Iztok
  Zmrzli rez in končna histopatološka diagnoza mejno malignih tumorjev jajčnikov
  2010
 66. Stanivuk Špiro; Kert Suzana
  Analiza obravnave bolnikov s težavami iz zgornjih prebavil v ambulanti družinske medicine, utemeljenost napotovanja na ezofagogastroduodenoskopijo ter skladnost med napotno klinično in končno endoskopsko diagnozo
  2015
 67. Zidar Nina; Ferkolj Ivan; Tepeš Katja; Štabuc Borut; Kojc Nika; Uršič Tina; Petrovec Miroslav
  Diagnosing cytomegalovirus in patients with inflammatory bowel disease - by immunohistochemistry or polymerase chain reaction?
  2015
 68. Mohar Košir Andreja; Stirn-Kranjc Branka
  Kongenitalni nistagmus
  [Congenital nystagmus]
  2015
 69. Krivec Uroš; Praprotnik Marina
  Astma-diferencialna diagnoza in zdravljenje akutnega poslabšanja
  [Asthma-differencial diagnosis and treatment of acure exacerbation]
  2015
 70. Tomšič Matija; Rebrnik Jadranka
  Revmatična obolenja
  2015
 71. Sedonja Irena; Starc Iztok; Vengust Rok
  Kostnosklepna tuberkuloza - prikaz primera
  [Osteoarticular tuberculosis - a case report]
  2008
 72. Sedonja Irena; Šutar Boštjan; Potočnik Cvetka; Čopi Simona
  Torzija organov - diagnoza z ultrazvokom
  [Torsion of organs - the diagnosis by ultrasound]
  2008
 73. Sedonja Irena
  Pasti v slikovni diagnostiki pri motnji strjevanja krvi - prikaz primera
  [Diagnostic difficulties in a patient with blood coagulation disorders - a casereport]
  2008
 74. Zidar Nina; Jeruc Jera
  Differential diagnosis of enterocolitis
  2014
 75. Ješe Rok; Tomšič Matija
  Pravočasno prepoznavanje psoriatičnega artritisa - preprečevanje invalidnosti
  [Timely recognition od psoriatic arthritis - preventing disability]
  2015
 76. Knavs Nina; Gasar Jaka
  Nova urgenca - hitrejša diagnoza in ukrepanje
  2014
 77. Miljković Jovan
  Posebne oblike luskavice
  [Isolated psoriasis]
  2012
 78. Nolde Nataša; Drev Primož; Kloboves-Prevodnik Veronika; Pohar-Marinšek Živa; Frković-Grazio Snježana; Gazić Barbara
  Immunocytochemical assessment of HER2 protein on cytological specimens of breast cancer
  2009
 79. Bešić Nikola; Bergant Damijan; Pompe Franc; Hočevar Marko; Brecelj Erik; Pilko Gašper; Petrič Rok
  Rate of lymph node metastases in 254 patients with papillary thyroid microcarcinoma
  2008
 80. Hajdinjak Emina; Markota Andrej; Mally Štefan; Križmarić Miljenko
  Neinvazivno merjenje ogljikovega monoksida v krvi in zgodnje odkrivanje zastrupitev z njim v predbolnišničnem okolju s prikazom primera
  [Noninvasive measuring of carbon monoxide in blood and early detection of carbon monoxide poisoning in pre-hospital setting with a case report]
  2012
 81. Rojko Tereza
  Diagnoza humane granulocitne anaplazmoze-klinični kriteriji
  2014
 82. Strle Franc
  Diagnoza klopnega meningoencefalitisa pri bolnikih, ki so bili cepljeni proti tej bolezni
  2014
 83. Ogrinc Katarina
  Diagnoza klopnega meningoencefalitisa-klinične definicije
  2014
 84. Maraspin-Čarman Vera
  Diagnoza klopnega meningoencefalitisa-klinični kriteriji
  2014
 85. Maček Jerneja; Brecelj Anderluh Marija
  Klinični intervju DAWBA
  2012
 86. Hočevar Alojzija; Tomšič Matija
  Gigantocelični arteritis - klinična slika, diagnoza in zdravljenje - naše izkušnje
  2014
 87. Golle Andrej; Lorenčič Robnik Slavica; Dobnik Sarah; Takač Iztok
  Osamitev bakterije Streptococcus agalactiae pri bolnicah s simptomi vnetja nožnice
  [Isolation of Streptococcus agalactiae from women diagnosed with vaginitis]
  2014
 88. Hojs-Fabjan Tanja
  Multipla skleroza in osnovni pristopi k zgodnjemu odkrivanju bolnikov
  [Multiple sclerosis and basic approaches to early detection]
  2012
 89. Hočevar Marko; Zajec Diana
  Prepozno odkrit melanom je slepo črevo onkologije
  2010
 90. Lorenčič Mojca; Zwitter Matjaž; Triller Nadja; Vegelj-Pirc Marija
  Pri večini bolnikov raka pljuč še vedno odkrijejo prepozno
  2009
 91. Lah Katja; Pelcl Tine
  Prikaz primera: perikarditis ali benigna zgodnja repolarizacija?
  [Pericarditis or benign early repolarisation - a case report]
  2014
 92. Rukavina Taja; Strnad Matej
  Bolnik s sinkopo in sumom na sindrom Brugada - predstavitev primera
  [Patient with syncope and suspected Brugada syndrome - case report]
  2014
 93. Prosen Gregor; Rataj Andreja
  Izvenmaternična nosečnost - začetna obravnava iz stališča urgentnega zdravnika
  [Ectopic pregnancy - initial evaluation from emergency medicine perspective]
  2014
 94. Popovič Milan
  Epileptični status
  [The status epilepticus]
  2014
 95. Darovec Jože; Kogoj Aleš; Kores-Plesničar Blanka; Muršec Mojca; Pišljar Marko; Pregelj Peter; Stokin Gorazd Bernard
  Smernice za obravnavo bolnikov z demenco
  [Guidelines for the treatment of patients with dementia]
  2014
 96. Usenik Peter; Bürmen Miran; Fidler Aleš; Pernuš Franjo; Likar Boštjan
  Near-infrared hyperspectral imaging of water evaporation dynamics for early detection of incipient caries
  2014
 97. Štuhec Matej
  Identifikacija in ozadje neželenih učinkov zdravil pri psihiatričnih bolnikih
  [An identification of the adverse drug reactions and its background in psychiatric patients]
  2014
 98. Valenčak Zdravko
  Prašičji reprodukcijski in respiratorni sindrom (PRRS) preventiva, kontrola in diagnoza - novosti
  2011
 99. Vrbančič Saša; Matos Erika; Milakić-Snoj Zvezdana
  Diagnoza rak
  2008
 100. Vrbančič Saša; Matos Erika; Milakić-Snoj Zvezdana
  Diagnoza rak
  2008

1 101 201 301 401 501 601 701  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics