biomedicina slovenica


"Diaphragm" : 155

 1. Leonardis Lea; Podnar Simon
  Template-operated MUP analysis is not accurate in the diagnosis of myopathic or neuropathic changes in the diaphragm
  [L'analyse quantifiée automatisée des PUM n'est pas appropriée audiagnostic des anomalies myopathiques ou neuropathiques dans le diaphragme]
  2017
 2. Gugić Kevo Jasenka; Zadravec-Zaletel Lorna; Oblak Irena
  Treatment-related cardiovascular toxicity in long-term survivors of testicular cancer
  2017
 3. Camlek Luka
  Can we reverse negative impact of prolonged mechanical ventilation on respiratory muscles?
  2016
 4. Meznarič Marija; Cvetko Erika
  Size and proportions of slow-twitch and fast-twitch muscle fibers in human costal diaphragm
  2016
 5. Podnar Simon; Doorduin Jonne
  Safety of needle electromyography of the diaphragm
  2016
 6. Toplišek Janez; Pernat Andrej; Ružič-Medvešček Nadja; Robič Boris; Šinkovec Matjaž; Cvijić Marta; Geršak Borut
  Improvement of atrial and ventricular remodeling with low atrial fibrillation burden after hybrid ablation of persistent atrial fibrillation
  2016
 7. Pejković Božena
  Odnos simpatičnog stabla i slabinskog dela prečage
  1981
 8. Kurila Peter; Plaskan Lidija
  Postural function of a thoracolumbar diaphragm
  2010
 9. Kaparić Tina; Štupnik Tomaž; Pavčnik Arnol Maja
  Congenital diaphragmatic hernia: experience of 8 years
  2014
 10. Podnar Simon
  Pneumothorax after needle electromyography of the diaphragm: a case report
  2013
 11. Simončič Milanka; Kopriva Silvester; Zupančič Živa; Jerše Maja; Babnik Janez; Srpčič Matevž; Grosek Štefan
  Mediastinal teratoma with hydrops fetalis in a newborn and development of chronic respiratory insufficiency
  2014
 12. Pfeifer Vladimir
  Lens iris diaphragm retropulsion syndrome
  2012
 13. Ghodsizad Ali; Kar Biswajit; Loyalka Pranav; Okur Abdullah; Gonzales Jose; Bara Christoph; Ungerer Matthias N.; Gregorič Igor; Ruhparwar Arjang
  Less invasive off-pump implantation of axial flow pumps in chronic ischemic heart failure
  2011
 14. Segura Ana Maria; Radovančević Rajko; Aguayo Alberto; Frazier O.H.; Buja L. Maximilian
  Variability in fibrosis in tissue samples obtained during diaphragmatic and apical LVAD implantation
  2014
 15. Gregorič Igor; Cohn William E.; Frazier O.H.
  Diaphragmatic implantation of the HeartWare ventricular assist device
  2011
 16. Bošnjak Roman; Benedičič Mitja; Vittori Alenka
  Early outcome in endoscopic extended endonasal approach for removal of supradiaphragmatic craniopharyngiomas
  2013
 17. Leonardis Lea; Zidar Janez
  Motnje dihanja med spanjem pri bolnikih z živčnomišičnimi boleznimi
  2013
 18. Podnar Simon; Harlander Matevž
  Phrenic nerve conduction studies in patients with chronic obstructive pulmonary disease
  2013
 19. Vidovič Damjan; Hojski Aljaž
  Želodčno-plevralna fistula, redek vzrok za vztrajanje popoškodbenega pnevmotoraksa
  2010
 20. Meznarič M
  Muscle fiber diameters of normal human diaphragm
  2011
 21. Kiser Andy C; Landers Mark D; Boyce Ker; Šinkovec Matjaž; Pernat Andrej; Geršak Borut
  Simultaneous catheter and epicardial ablations enable a comprehensive atrial fibrillation procedure
  2011
 22. Rozman Aleš; Debeljak Andrej; Kern Izidor
  Torakoskopija - analiza 129 posegov
  [Thoracoscopy, a study of 129 procedures]
  2011
 23. Zadel Sabina; Strnad Matej; Grmec Štefek
  Dokazovanje endotrahealne intubacije s kapnometrijo in ultrazvokom
  [Confirming of the endotracheal intubation with capnometry and ultrasound]
  2011
 24. Požar-Lukanović Neva; Grad Irena; Lukanović Nina; Kompan Janez
  Novi pogledi na mišično relaksacijo pri endoskopskih posegih
  [Recent views on muscle relaxation during endoscopic procedures]
  2011
 25. Mlakar Gorazd; Grosek Štefan; Mole Helena; Kopriva Silvester; Zupančič Živa; Primožič Janez; Eržen Janez
  Platypnea-orthodeoxia-like syndrome in a septic newborn with late appearance of right congenital diaphragmatic hernia
  2011
 26. Smrkolj Š; Rakar S; Štolfa A; Kobal B
  Giant pelvic retroperitoneal liposarcoma: case report
  2010
 27. Podnar S
  Pneumotorax after needle electromyography of the diaphragm: a case report and critical analysis
  2010
 28. Podnar S
  Quantitative EMG of the diaphragm and genioglossus muscles
  2010
 29. Kiser Andy C; Landers Mark; Horton Rodney; Hume Andrew; Natale Andrea; Geršak Borut
  The convergent procedure: a multidisciplinary atrial fibrillation treatment
  2010
 30. Pavčnik-Arnol M; Bonač B; Grošelj-Grenc M; Derganc M
  Changes in serum procalcitonin, interleukin 6, interleukin 8 and C-reactive protein in neonates after surgery
  2010
 31. Roškar Zdravko; Umek Bradač Stanislava; Miksić Mirjana; Kanič Zlatka; Pogorevc Robert; Homšak Matjaž
  Slikovna diagnostika obolenj pljuč in prsnega koša v enoti za intenzivno terapijo otrok
  [Diagnostic imaging procedures for lung and chest diseases in the paediatric intensive care unit]
  2009
 32. Smerdu Vika
  Bursa omentalis
  [Lesser sac (Bursa omentalis)]
  2008
 33. Podnar S; Rigler I
  Electromyography of the diaphragm and phrenic nerve sonduction studies in patients with ALS
  2008
 34. Vogrin Matjaž; Bajec Tomaž; Kuhta Matevž
  Sindrom boleče prepone
  2007
 35. Grosek Štefan; Osredkar Damjan; Derganc Metka; Neubauer David; Primožič Janez
  Detection of seizures with amplitude-integrated electroencephalography in a neonate treated with extracorporeal membrane oxygenation
  2008
 36. Frazier OH; Gregorič ID; Cohn WE
  Initial experience with non-thoracic, extraperitoneal, off-pump insertion of the Jarvik 2000 Heart in patients with previous median sternotomy
  2006
 37. Chandra D; Gupta S; Reddy RM; Gregoric ID; Kar B
  Gastric volvulus after ventricular assist device explantation and cardiac transplantation
  2007
 38. Cohn William E; Gregorič Igor D; Frazier OH
  Reinforcement of left ventricular assist device outflow grafts to prevent kinking
  2007
 39. Podnar S; Resman-Gašperšič A
  Quantitative motor unit potential analysis in the diaphragm: a normative study
  2008
 40. Mirkovič T; Paver-Eržen V; Klokočovnik T; Gursahaney A; Hernandez P; Gottfried SB
  Tracheal pressure regulated volume assist ventilation in acute respiratory failure
  2007
 41. Stopar-Pintarič Tatjana; Hočevar Marko; Jereb Simona; Casati A; Novak-Jankovič Vesna
  A prospective, randomized comparison between combined (deep and superficial) and superficial cervical plexus block with levobupivacaine for minimally invasive parathyroidectomy
  2007
 42. Podnar Simon; Resman-Gašperšič Anita
  Normative study of the quantitative motor unit potential analysis in a diaphragm
  2007
 43. Mirković Tomislav
  Vpliv sorazmerne podpore predihavanju (SPP) na dihalni napor pri bolnikih v akutni dihalni stiski
  2006
 44. Koritnik B; Andrew C; Williams S; Leigh N
  The diaphragm dip: mapping the cortical representation of the diaphragm using functional magnetic resonance imaging
  2006
 45. Eržen Janez
  Poškodbe prsnega koša
  2006
 46. Štupnik Tomaž; Srpčič Matevž; Jerman Jože; Vidmar Stanko; Eržen Janez; Sok Mihael
  Iatrogeni kontralateralni pnevmotoraks po pnevmonektomiji
  [Iatrogenous contralateral pneumothorax following pneumonectomy]
  2006
 47. Vidovič Dušanka
  Uvod v bolezni plevre
  [Introduction to pleural disorders]
  2006
 48. Kolodziejczak Malgorzata; Sudol-Szopinska Iwona; Grochowicz Maciej; Bochenek Anna; Swiatlowska Magdalena
  The estimation of the value and mobility of Parks' angle in case-series of patients with defectory disorders - prospective clinical examination supplemented with the defecographic examination
  [Ocena Parksovega kota pri bolnikih z motnjami odvajanja blata - prospektivna raziskava z defekografijo]
  2006
 49. Hribernik Marija
  Anatomija ledvic
  [Renal anatomy]
  2005
 50. Kljajić Milka; Zalar Jurij
  Radiologija prsnega koša pri poškodbah in drugih urgentnih stanjih brez poškodbe
  [Radiology of the chest in trauma and other urgent nontraumatic conditions]
  2005
 51. Hermann Dejan; Srpčič Matevž; Bitenc Marko
  Subakutna manifestacija spontanega pretrganja trebušne prepone: predstavitev primera
  [Subacute presentation of spontaneous diaphragmal rupture: case report]
  2005
 52. Požek Igor; Drinovec Igor; Cesar Rok
  Pogostost rentgenskih sprememb in nekaterih kliničnih kazalcev pri akutni pljučni emboliji - povezava s stopnjo pljučne arterijske obstrukcije
  [Frequency of plain film abnormalities and some clinical findings of acute pulmonary embolism - correlation with severity of pulmonary arterial obstruction]
  2005
 53. Gold Douglas G; Miller Robert C
  Metastatic thymoma: a case report of an isolated, intra-abdominal metastasis causing asymptomatic spinal cord compression
  [Prikaz bolnice z metastatskim timomom: solitarna metastaza je povzročila asimptomatsko utesnitev hrbtenjače]
  2005
 54. Crnjac Anton
  Poškodbe prepone pri starostniku
  2004
 55. Premru-Sršen Tanja
  Ultrazvočno ugotavljanje nepravilnosti v razvoju plodovih dihal
  [Ultrasound diagnosis of fetal respiratory system abnormalities]
  2005
 56. Hvalec Eva; Horvat Carmen
  Prosti zrak (pnevmoperitonej) na pregledni sliki trebuha
  [Free air (pneumoperitoneum) on plain abdominal film]
  2004
 57. Repše Stane
  Klasična splenektomija in lastna 15-letna serija splenektomij zaradi hematoloških bolezni
  [Open splenectomy and own 15-year series of splenectomy for hematologic diseases]
  2004
 58. Sodja Eveline; Brenčič Erika
  Računalniškotomografska diagnostika poškodbe prepone
  [Computerised tomography in the diagnosis of diaphragmatic injuries]
  2000
 59. Višnar-Perovič Alenka; Černelč Bojana; Sever Marko
  Travmatska raztrganina leve prepone s herniacijo trebušnih organov, diagnosticirana z ultrazvočno preiskavo
  [Traumatic rupture of the left diaphragm accompanied by herniation of the abdominal organs - an ultrasonographic diagnosis]
  2000
 60. Bešić Nikola; Žgajnar Janez; Kocijančič Igor
  Pneumomediastinum, pneumopericardium, and pneumoperitoneum caused by peridiverticulitis of the colon: report of a case
  2004
 61. Skaza A; Gršković B; Pleština S; Božina N; Potočnik M; Waugh MA
  Prevalence of asymptomatic chlamydial urethritis in military recruits in the Celje region, Slovenia
  2003
 62. Primožič Janez; Grosek Štefan; Vidmar Ivan; Kalan Gorazd; Lazar Inka; Kosin Miro; Kovač Anica; Janičijevič Zdenka; Petreska Mirjana
  Dolgotrajna zunajtelesna membranska oksigenacija (ECMO) pri otrocih
  2003
 63. Vidovič Damjan; Gadžijev Eldar M
  Tope poškodbe trebuha
  2003
 64. Klemen Petra
  Poškodbe prsnega koša na terenu
  2003
 65. Lewis MI; Li H; Huang ZS; Biring MS; Čerček B; Fournier M
  Influence of varying degrees of malnutrition on IGF-1 expression in the rat diaphragm
  2003
 66. Fournier M; Huang ZS; Li H; Da X; Čerček B; Lewis MI
  Insulin-like growth factor-I prevents corticosteroid-induced diaphragm muscle atrophy in emphysematous hamsters
  2003
 67. Crnjac Anton
  Torakalna kirurgija
  2003
 68. Kandare Franc; Stanič Uroš; Jeraj Janez; Exner Gerhard; Šorli Jurij; Jaeger Robert; Pedotti Antonio; Aliverti Andrea; Dellaca Raffaele
  Functional electrical stimulation of abdominal muscles (FESAM) in spinal cord injury during phrenic nerve stimulation
  2001
 69. Grosek Štefan; Primožič Janez; Kalan Gorazd
  Umetno predihavanje novorojenčkov in otrok
  2003
 70. Pinter B
  Continuation and compliance of contraceptive use
  2002
 71. Tušek-Bunc Ksenija
  Boleča rama
  [Painful shoulder]
  2002
 72. Pinter Bojana
  Novosti v kontracepciji pri mladostnicah
  [Update on contraception practice in adolescents]
  2002
 73. Bešlić Š
  Ratne povrede grudnog koša
  2002
 74. Frković Marija; Klapan Tatjana; Moscatello Ines; Frković Marijan
  Diagnostic value of pneumoperitoneum on plain abdominal film
  [Diagnostična vrednost pneumoperitoneja pri rentgenskem slikanju abdomna na prazno]
  2001
 75. Mirković Tomislav
  Nove oblike mehanske ventilacije: nevralno uravnavana dihalna podpora
  2001
 76. Miletić Damir; Uravić Miljenko; Fučkar Željko; Glavaš Robert; Topljak-Polić Dubravka
  Percutaneous drainage of abdominal fluid collections that require laparotomy or relaparotomy with ultrasound giudance
  [Ultrazvočno vodena perkutana drenaža trebušne tekočine namesto laparotomije ali relaparotomije]
  2001
 77. Bitenc Marko; Eržen Janez
  Poškodbe prsnega koša v prometu
  [Chest trauma in traffic accidents]
  2000
 78. Bitenc Marko; Eržen Janez
  Poškodbe prsnega koša v prometu
  [Chest trauma in traffic accidents]
  2001
 79. Kandare F; Stanič U; Jeraj J; Exner G; Šorli J; Jaeger R; Pedotti A; Aliverti A
  Ventilatory support by diaphragmatic pacing and functional electrical stimulation of abdominal muscles (FESAM) in SCI patients
  2001
 80. Eržen Janez; Grosek Štefan; Vidmar Stanko; Primožič Janez
  Novi pogledi na obravnavo novorojenčkov s prirojeno diafragmalno kilo
  2001
 81. Tekavčič Manca
  Korelacija med tipom težke verige miozina in energetsko presnovo v mišičnem vlaknu podgane
  1994
 82. Milatović D; Radič Z; Živin M; Dettbarn WD
  Atypical effect of some spin trapping agents: reversible inhibition of acetylcholinesterase
  2000
 83. Adamič Š
  The action of acetylcholine on potassium permeability of denervated rat diaphragm
  1965
 84. Adamič Š; Župančič AO
  The influence of tepp and BW 284C51 on the increase of potassium permeability induced by acetylcholine in the denervated rat diaphragm
  1965
 85. Adamič Š
  Sodium influx into denervated rat diaphragm muscle fibre
  1968
 86. Adamič Š
  Accumulation of choline by the rat diaphragm
  1970
 87. Adamič Š
  Mutual inhibition between the entry of choline and acetylcholine into the rat diaphragm muscle fibre
  1969
 88. Adamič Š
  Accumulation of acetylcholine by the rat diaphragm
  1970
 89. Adamič Š
  Effect of exterrnal pH on the choline entrry into the at diaphragm muscle fibre
  1973
 90. Adamič Š
  Atropine uptake by the rat diaphragm muscle fibre
  1978
 91. Brzin Miro; Sketelj Janez; Tennyson Virginia M; Kiauta Tomaž; Budininkas-Schoenebeck Mary
  Activity, molecular forms, and cytochemistry of cholinesterases in developing rat diaphragm
  1981
 92. Grubić Z; Sketelj J; Klinar B; Brzin M
  RECOVERY OF ACETYLCHOLINESTERASE IN THE DIAPHRAGM, BRAIN AND PLASMA OF THE RAT AFTER IRREVERSIBLE INHIBITION BY SOMAN: A STUDY OF CYTOCHEMICAL LOCALIZATION AND MOLECULAR FORMS OF THE ENZYME IN THE MOTOR END PLATE
  1981
 93. Kiauta T; Brzin M
  THE ULTRASTRUCTURAL LOCALIZATION OF ACHE IN THE RAT DIAPHRAGM REGENERATED AFTER IRREVERSIBLE INHIBITION IN VIVO
  1981
 94. Sketelj J; Brzin M
  16 S ACETYLCHOLINESTERASE IN ENDPLATE-FREE REGIONS OF DEVELOPING RAT DIAPHRAGM
  1980
 95. Kiauta T; Brzin M
  SYNTHESIS OF ACETYLCHOLINESTERASE IN INNERVATED AND DENERVATED RAT DIAPHRAGM
  1980
 96. Kovačič J; Rainer S; Levičnik A; Cizelj T
  CYTOLOGY OF BENIGN OVARIAN LESIONS IN CONNECTION WITH LAPAROSCOPY
  1979
 97. Brzin Miro; Kiauta Tomaž
  Cholinesterases of the motor endplate of the rat diaphragm
  1979
 98. Sketelj J; Brzin M
  MOLECULAR FORMS AND ULTRASTRUCTURAL LOCALIZATION OF ACHE AND BUCHE IN DEVELOPING DIAPHRAGM OF RAT
  1979
 99. Kiauta T; Brzin M
  LOCALIZATION AND ACTIVITY OF CHOLINESTERASES IN THE RAT DEVELOPING DIAPHRAGM
  1978
 100. Albert-Stepanek M; Adamič Š
  THE INFLUENCE OF MERCURY ON THE ENTRY OF CHOLINE INTO THE RAT DIAPHRAGM MUSCLE FIBRE
  1977

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics