biomedicina slovenica


"Diarrhea" : 269

 1. Kofol Romina; Matos Tadeja; Berce Ingrid; Milanič Koron Tanja; Pirš Mateja
  Campylobacter concisus pathotypes isolated from diarrheal stool samples
  2017
 2. Kurent Tina; Štabuc Borut
  Diareja
  [Diarrhea]
  2018
 3. Steyer Andrej; Konte Tilen; Sagadin Martin; Kolenc Marko; Škoberne Andrej; Germ Julija; Dovč Tadeja; Arnol Miha; Poljšak-Prijatelj Mateja
  Intrahost norovirus evolution in chronic infection over 5 years of shedding in a kidney transplant recipient
  2018
 4. Homan Matjaž
  Probiotics in antibiotic associated diarrhea in children
  [Preprečevanje driske zaradi zdravljenja z antibiotiki s probiotiki pri otrocih]
  2013
 5. Orel Rok
  Antibiotic-associated diarrhea and Clostridium difficile-associated diarrhea
  2014
 6. Thallinger Christiane; Lang Istvan; Grašič-Kuhar Cvetka; Bartsch Rupert; Singer Christian F.; Petruželka Luboš; Melichar Bohuslav; Knittelfelder Regina; Brodowicz Thomas; Zielinski Christoph C.
  Phase II study on the efficacy and safety of Lapatinib administered beyond disease progression and combined with vinorelbine in HER-2/neu- positive advanced breast cancer
  2016
 7. Forgetta Vincenzo; Rupnik Maja
  Fourteen-genome comparison identifies DNA markers for severe-disease-associated strains of Clostridium difficile
  2011
 8. Ocaña Alberto; Ethier Josee-Lyne; Díez-González Laura; Corrales-Sanchez Verónica; Srikanthan Amirrtha; Gascón-Escribano María J.; Templeton Arnoud J.; Vera-Badillo Francisco Emilio; Šeruga Boštjan; Niraula Saroj; Pandiella Atanasio; Amir Eitan
  Influence of companion diagnostics on efficacy and safety of targeted anti-cancer drugs
  2015
 9. Kokalj Matej; Šoba Barbara; Grilc Eva; Svetičič Marinko Jana; Skvarč Miha
  Povečano število primerov drisk pri otrocih zaradi okužbe s praživaljo rodu Cryptosporidium spp.
  [Increased number of diarrhea cases in children due to infection with protozoan Cryptosporidium spp.]
  2015
 10. Tomažič Janez; Pirš Mateja; Skvarč Miha
  Driska pri bolnikih z imunsko motnjo
  [Diarrhea in immunocompromised patients]
  2015
 11. Pirš Mateja; Cerar Kišek Tjaša; Guzej Jernej; Stalowsky Barbara; Plankar Srovin Tina; Lejko-Zupanc Tatjana
  Napredki pri diagnostiki klasičnih črevesnih bakterijskih patogenov
  [New approaches in detection of classical bacterial diarrheal pathogens]
  2015
 12. Trkov Marija; Žohar Čretnik Tjaša; Pirš Mateja; Berce Ingrid; Ravnik Mateja; Paragi Metka
  Problematika odkrivanja bakterij Escherichia coli, ki povzročajo črevesne okužbe
  [Problems of diarrheagenic Escherichia coli detection]
  2015
 13. Jeruc Jera
  Lymphocytic colitis
  2014
 14. Zhang Yanfeng; Wu Qiong; van Velthoven Michelle HMMT; Chen Li; Car Josip; Li Ye; Wang Wei; Scherpbier Robert
  Care-seeking and quality of care for outpatient sick children in rural Hebei, China
  2013
 15. Mičetić-Turk Dušanka
  Driska pri otrocih
  2012
 16. Obvladovanje vročinskih stanj in driske pri otrocih v lekarni
  2012
 17. Tucci Francesca; Astarita Luca; Abkari Abdelhak; Abu-Zekry Mona; Attard Thomas; Hariz M. Ben; Bilbao José Ramon; Boudraa Ghazalia; Boukthir Samir; Costa Stefano; Mičetić-Turk Dušanka
  Celiac disease in the Mediterranean area
  2014
 18. Niraula Saroj; Šeruga Boštjan; Ocaña Alberto; Shao Tiffany; Goldstein Robyn; Tannock Ian; Amir Eitan
  The price we pay for progress
  2012
 19. Trkov Marija; Grilc Eva; Andlovic Alenka; Paragi Metka
  Laboratorijsko in epidemiološko spremljane patogenih sevov Escherichia coli, ki povzročajo črevesne okužbe, v Sloveniji v letih 2010 in 2011
  [Laboratory and epidemiological surveillance Of diarrheagenic Escherichia Coli in Slovenia in 2010 and 2011]
  2013
 20. Grilc Eva; Sočan Maja
  Breme akutne driske v Sloveniji
  [The burden of self-reported acute diarrhea in Slovenia]
  2013
 21. Radšel Anja; Andlovic Alenka; Neubauer David; Osredkar Damjan
  Infant botulism
  2013
 22. Marovt Maruška; Dragoš Vlasta
  Acquired zinc deficiency
  2013
 23. Kolenc Matej; Kobal Jan; Podnar Simon
  No electrophysiological evidence for Onuf's nucleus degeneration causing bladder and bowel symptoms in Huntington's disease patients
  2013
 24. Ekart-Koren Ksenija; Kolar Sandra; Unuk Sibila
  Pristop k bolniku z drisko
  [Approach to the patient with diarrhea]
  2013
 25. Vujasinović Miroslav; Mojškerc Klemen; Pospihalj Boris
  Klinične in demografske značilnosti bolnikov z mikroskopskim kolitisom
  [Clinical and demographic features of patients with microscopic colitis]
  2012
 26. Szajewska Hania; Weizman Zvi; Abu-Zekry Mona; Jaklin Kekez Alemka; Braegger Christian P.; Kolaček Sanja; Mičetić-Turk Dušanka; Ruszczyński Marek; Vukavic Tamara
  Inulin and fructo-oligosaccharides for the prevention of antibiotic-associated diarrhea in children: report by the ESPGHAN working group on probiotics and prebiotics
  2012
 27. Rotovnik-Kozjek Nada; Kompan Lidija; Soeters Peter B; Oblak Irena; Mlakar-Mastnak Denis; Možina Barbara; Zadnik Vesna; Anderluh Franc; Velenik Vaneja
  Oral glutamine supplementation during preoperative radiochemotherapy in patients with rectal cancer: a randomised double blinded, placebo controlled pilot study
  2011
 28. Milanič-Koron Tanja; Berce Ingrid
  Chronic diarrhea and malnutrition in a one-year-old girl due to Enterocytozoon bieneusi enteric infection: case report
  2011
 29. Mladenova Zornitsa V; Steyer Andrej; Fratnik-Steyer Adela; Petrov Petar; Tchervenjakova Tanja; Korsun Neli
  Etiology spectrum of infantile acute diarrhea in Bulgaria
  2011
 30. Trkov M; Andlovic A; Berce I; Štorman A; Ravnik M; Drinovec B; Orešič N; Šmerc A; Paragi M
  Importance of diarrheagenic escherichia coli detection and identification
  2011
 31. Petric Vlasta; Rotdajč Romana; Šeruga Maja
  Avtoimuni citopeniji pri bolniku z navadno spremenljivo imunsko pomanjkljivostjo
  [Autoimmune cytopenias related to common variable immunodeficiency]
  2011
 32. Petruša Katja; Ećimović Patricija
  Huda akutna hiponatriemija pri transuretralni resekciji prostate - prikaz primera in pregled literature
  [Severe acute hyponatriemia and transurethral resection of the prostate - case presentation and overview of literature]
  2011
 33. Zabukovec Marina; Vidmar Vesna; Mičetić-Turk Dušanka
  Celiakija v severovzhodni Sloveniji v obdobju 1999-2009
  [Celiac disease in North-East Slovenia between 1999-2009]
  2011
 34. Vega-Ruiz Arturo; Cortes Jorge E; Sever Matjaž; Manshouri Taghi; Quintas-Cardama Alfonso; Luthra Raja; Kantarjian Hagop M; Verstovsek Srdan
  Phase II study of imatinib mesylate as therapy for patients with systemic mastocytosis
  2009
 35. Lejko-Zupanc Tatjana
  Infekcijska driska
  [Infectious diarrhea]
  2010
 36. Skok Pavel
  Neobičajen zaplet pri Crohnovi bolezni - predstavitev bolnice
  [Unusual complication in Crohn's disease - case presentation]
  2010
 37. Kelly Ciaran P
  76-letni moški s ponavljajočo se drisko zaradi okužbe z bakterijo Clostridium difficile: pregled okužb z bakterijo C. difficile
  [A 76-year-old man with recurrent Clostridium difficile-associated diarrhea. Review of C difficile infetzion]
  2009
 38. Reuter Gabor; Zimšek-Mijovski Janet; Poljšak-Prijatelj Mateja; Di Bartolo Ilaria
  Incidence, diversity, and molecular epidemiology of sapoviruses in swine across Europe
  2010
 39. Steyer Andrej; Bajželj Mojca; Žnuderl Martina; Berce Ingrid; Drinovec Bojan; Harlander Tatjana; Orešič Nadja; Ravnik Mateja; Štorman Alenka; Trkov Marija; Poljšak-Prijatelj Mateja
  Molecular epidemiology of rotaviruses during rotavirus vaccine introduction in Slovenia
  [Molekularna epidemiologija rotavirusov v obdobju uvajanja rotavirusnega cepiva v Sloveniji]
  2009
 40. Godič Torkar K; Seme K
  Antimicrobial susceptibility, beta-lactamase and enterotoxin production in Bacillus cereus isolates from clinical and food samples
  2009
 41. Vintar-Spreitzer M; Čižman M; Orel R
  Akutna driska pri otroku
  [Acute diarrhoea in children]
  2009
 42. Možina Martin; Grenc Damjan
  Antidoti
  [Antidotes]
  2009
 43. Možina Martin; Jamšek Marija
  Dekontaminacija in eliminacija strupov
  [Decontamination and elimination of poisons]
  2009
 44. Dajčman Davorin
  Vloga kolonoskopske preiskave pri kronični vnetni črevesni bolezni (KVČB)
  [The role of a colonoscopy in inflammatory bowel disease (IBD)]
  2008
 45. Trkov Marija; Berce Ingrid; Dovečar Darja; Grilc Eva; Bujko Marina; Kraigher Alenka
  Odkrivanje nekaterih genov, povezanih z virulenco, pri sevih E. coli, ki povzročajo črevesne okužbe
  [Detection of some virulence related genes of diarrheagenic E. coli strains]
  2008
 46. Steyer Andrej; Poljšak-Prijatelj Mateja; Barlič-Maganja Darja; Marin Jožica
  Human, porcine and bovine rotaviruses in Slovenia: evidence of interspecies transmission and genome reassortment
  2008
 47. Gutierrez-Aguirre Ion; Steyer Andrej; Boben Jana; Gruden Kristina; Poljšak-Prijatelj Mateja; Ravnikar Maja
  Sensitive detection of multiple rotavirus genotypes with a single RT-qPCR assay
  2008
 48. Reberšek-Gorišek Jelka; Rejc-Marko Jana; Rupnik Maja; Baklan Zvonko
  Značilnosti driske povzročene z bakterijo Clostridium difficile v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, od junija 2006 do decembra 2007
  [Clostridium difficiele associated disease in patuients treated at University clinical center Maribor between June 2006 and December 2007]
  2008
 49. Calderon M; Reul GJ; Gregorič ID; Jacobs MJ; Duncan JM; Ott DA; Livesay JJ; Cooley DA
  Long-term results of the surgical management of symptomatic chronic intestinal ischemia
  1992
 50. Poljak Mario
  Cepiva proti rotavirusnim okužbam
  [Rotavirus vacciens]
  2007
 51. Simonović Zoran; Turk Karl; Kovačević Marko
  Cepiva proti črevesnim okužbam
  [Vaccines against enteric infections]
  2007
 52. Orel Rok
  Probiotiki in njihova vloga pri črevesnih okužbah
  [Probiotics and their role in intestinal infections]
  2007
 53. Tomažič Janez; Gorišek-Miksić Nina; Logar Jernej
  Driska pri bolnikih, okuženih s HIV
  [Diarrhea in patients infected with HIV]
  2007
 54. Logar Mateja
  Driska pri popotnikih
  [Travellers' diarrhea]
  2007
 55. Božiček Franc
  Bolnik s črevesno okužbo in zdravnik družinske medicine
  [Assessment of patients with intestinal infection by family medicine practitioner]
  2007
 56. Andlovic Alenka
  Redki povzročitelji gastroenteritisa v Sloveniji - primer vnosa bakterije Vibrio cholerae v Slovenijo
  [Rare cause of gastroenteritis in Slovenia - a case of imported vibrio cholerae infection in Slovenia]
  2007
 57. Lotrič-Furlan Stanka
  Najpogostejši zunajčrevesni zapleti pri okužbah s črevesnimi patogeni
  [The most common extraintestinal complications caused by intestinal pathogens]
  2007
 58. Rupnik Maja
  Clostridium difficle in z antibiotiki povezana driska
  [Clostridium difficle and antibiotic associated diarrhea]
  2007
 59. Berce Ingrid; Mozetič-Wedom Breda; Keše Darja; Grmek-Košnik Irena
  Ali obstaja povezava med kolitisom dojenčkov zdravljenih z antibiotiki in bakterijo Klebsiella species?
  [Is there any correlation between infantile colitis after antibiotic therapy and bacteria Klebsiella species?]
  2007
 60. Ahčan Jerneja; Andlovic Alenka; Radšel Anja
  Okužbe z neprilagojenimi salmonelami pri otrocih
  [Nontyphoidal salmonella infections in children]
  2007
 61. Lejko-Zupanc Tatjana; Lužnik-Bufon Tatjana
  Obravnava bolnika z drisko
  [Management of patient with diarrhea]
  2007
 62. Grilc Eva; Koren Nadja; Blaško Mateja
  Epidemiološko spremljanje črevesnih nalezljivih bolezni v Sloveniji v letih od 1997 do 2006
  [Surveillance of enteral communicable diseases in Slovenian from 1997 to 2006]
  2007
 63. Baklan Zvonko; Rejc-Marko Jana; Rupnik Maja; Orešič Nadja
  Okužbe s Clostridium difficile: zapleti, zdravljenje in diagnostika
  [Clostridium difficile associated disease: a new characteristics and therapy]
  2007
 64. Trkov Marija; Dovečar Darja; Grilc Eva; Bujko Marina; Berce Ingrid
  Odkrivanje nekaterih genov, povezanih z virulenco, pri sevih E. coli, ki povzročajo okužbe prebavil
  [Detection of some virulence related genes of diarrheagenic E. coli strains]
  2007
 65. Ocepek Andreja; Skok Pavel
  Sindrom kratkega črevesa kot zaplet Crohnove bolezni
  [Short bowel syndrom as a complication of Crohn's disease]
  2006
 66. Ferkolj I; Hočevar A; Golouh R; Dolenc-Voljč M
  Infliximab for treatment of resistant pyoderma gangrenosum associated with Crohn's disease
  2006
 67. Kotar Tadeja
  Okužbe in obolevanje slovenskih popotnikov v tropska in subtropska področja
  2006
 68. Baklan Zvonko; Rejc-Marko Jana; Gorišek-Reberšek Jelka; Orešič Nadja
  Driske in Clostridium difficile - nove značilnosti
  2006
 69. Blejc Urša
  Kaj vas zvija?
  2006
 70. Hoog GS; Matos T; Sudhadham M; Luijsterburg KF; Haase G
  Intestinal prevalence of the neurotropic black yeast Exophiala (Wangiella) dermatitidis in healthy and impaired individuals
  2005
 71. Berger Tatjana; Jordan-Markočič Ondina
  Zdravi na pot in nazaj
  2006
 72. Steyer Andrej; Poljšak-Prijatelj Mateja; Bufon Tatjana; Sedmak Marjeta; Vidmar Ludvik; Zimšek-Mijovski Janet; Marin Jožica
  First detection of group C rotavirus in patients with gastroenteritis in Slovenia
  2006
 73. Kotar Tadeja
  Nevarnosti in ukrepi na potovanjih
  2006
 74. Sonc Monika
  Svetovanje bolniku s težavami po kemoterapiji
  2002
 75. Jelenc F; Brenčič E
  Laparoscopically assisted resection of an ascending colon lipoma causing intermittent intussusception
  2005
 76. Ambrožič Davorin
  Prevalenca driske in vpliv antibiotikov na njen pojav v Bolnišnici Golnik
  [Prevalence of diarrhea and impact of antibiotic therapy on its occurence in Golnik hospital]
  2006
 77. Skok Pavel
  Neobičajen zaplet salmonelne okužbe - predstavitev bolnice
  [Unusual complication of salmonellosis - a case report]
  2006
 78. Malešič Z
  Prehrana dojenčka pri gastroenteroloških boleznih
  [Infant nutrition in gastroenterological diseases]
  2006
 79. Lužnik-Bufon Tatjana
  Stopenjska obravnava otroka z drisko
  [Diarrhoe management of children]
  2006
 80. Bogovič Petra; Lejko-Zupanc Tatjana; Reberšek-Gorišek Jelka; Šibanc Branko
  Stopenjska obravnava odraslega bolnika z infekcijsko drisko
  [Stepwise management of adult patient with infectious diarrhoea]
  2006
 81. Orel Rok
  Probiotiki (koristne bakterije) - lajšanje simptomov pri boleznih prebavil
  2005
 82. Orel Rok
  Koristne bakterije (probiotiki) in njihova uporaba
  2004
 83. Mičetić-Turk Dušanka
  Mjesto parenteralne rehidracije u liječenju akutnog proljeva
  2005
 84. Slavić Irena; Palčevski Goran; Peršić Mladen
  Simpozij Akutni proljev: trenutna saznanja i nepoznanice na početku tisućljeća; 2005 stu 4-5; Opatija
  2005
 85. Štabuc Borut
  Stopnje nujnosti in potrebne preiskave pri bolniku pred napotitvijo na specialistični pregled h gastroenterologu
  2005
 86. Lobnik-Zorko Alenka
  Ko se upre želodec ...
  2004
 87. Kotar Tadeja; Pikelj Franjo
  Potovalna medicina - medicina v divjini
  [Travel medicine - wilderness medicine]
  2005
 88. Hočevar-Grom Ada
  Potovanje v visokogorje in zaščita pred nalezljivimi boleznimi
  [Infectious diseases risk for travelers to the high altitude]
  2005
 89. Bilban-Jakopin Cvetka; Zakotnik Branko
  Najpogostejše zdravstvene težave po radioterapiji in kemoterapiji
  [Most frequent side effects of radiotherapy and chemotherapy]
  2005
 90. Logar Mateja
  Sodobni pristop k bolniku po vrnitvi iz tropskih krajev
  [New approaches to the patient after the return from tropical destinations]
  2005
 91. Unuk Sibila; Gorišek-Miksić Nina; Melink Alenka; Turk Karel
  Pristop k otroku pred potovanjem - priporočila in ukrepi
  [Childrens traveling]
  2005
 92. Ekart-Koren Ksenija; Urlep-Žužej Darja; Orešič Nadja
  Črevesne nalezljive bolezni pri otrocih
  [Gastrointestinal tract infections in children]
  2005
 93. Medvešček Marko
  Bolnik s sladkorno boleznijo v posebnih okoliščinah
  2005
 94. Šoba Barbara; Logar Jernej
  Molekularna epidemiologija humane kriptosporidioze
  [Molecular epidemiology of human cryptosporidiosis]
  2005
 95. Barbut F; Delmee M; Brazier JS; Petit JC; Poxton IR; Rupnik M; Lalande V; Schneider C; Mastrantonio P; Alonso R
  A European survey of diagnostic methods and testing protocols for Clostridium difficiel
  2003
 96. Pituch Hanna; Rupnik Maja; Obuch-Woszczatynski Piotr; Grubešič Ana; Meisel-Mikolajczyk Felicija; Luczak Miroslaw
  Detection of binary-toxin genes (cdtA and cdtB) among Clostridium difficile strains isolated from patients with C. difficile-associated diarrhoea (CDAD) in Poland
  2005
 97. Ploj Tom; Košnik Mitja; Štabuc Borut; Markovič Saša; Lindič Jelka; Pajek Jernej; Možina Hugon; Štajer Dušan
  Simptomi in znaki bolezni
  2005
 98. Štrukelj Borut
  Gastrointestinalni sistem
  2003
 99. Bizjak Jure
  Indijska podcelina
  [Indian subcontinent]
  2004
 100. Grčar Liza Lea
  Afrika
  [Africa]
  2004

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics