biomedicina slovenica


"Digestion" : 125

 1. Dolenšek Jurij; Pohorec Viljem; Rupnik Marjan; Stožer Andraž
  Pancreas physiology
  2017
 2. Pirkmajer Sergej
  Funkcija in vloga tankega črevesa
  [Function of the small intestine]
  2018
 3. Strokovno izobraževanje Malabsorpcijski sindromi, 13. 3. 2018
  2018
 4. Orel Rok; Murch Simon H.; Dias Jorge Amil; Vandenplas Yvan; Homan Matjaž
  Eosinophilic esophagitis that develops during therapy with proton pump inhibitors
  2016
 5. Pajič Tadej; Vučković Joško; Goriek L.; Appleton C.; Mlakar Uroš
  Comparison of the results for the JAK2 V617F mutation detection by two methods; allele specific PCR and restriction digestion assay on polycythemia vera and essential thrombocythemia DNA samples
  2006
 6. Duvnjak Marko
  Dyspepsia in clinical practice
  2011
 7. Dajčman Davorin
  Probiotiki kot del uradne in komplementarne medicine
  2010
 8. Janša Rado
  Eksokrina insuficienca trebušne slinavke pri različnih bolezenskih stanjih
  [Exocrine pancreatic insufficiency in different diseases]
  2012
 9. Mičetić-Turk Dušanka; Ðokić Zdenka
  Astronavti so dokazali izjemnost probiotikov
  2010
 10. Jež Mojca; Ambady Sakthikumar; Kashpur Olga; Grella Alexandra R.; Malcuit Christopher; Vilner Lucy; Rožman Primož; Dominko Tanja
  Expression and differentiation between OCT4A and its pseudogenes in human escs and differentiated adult somatic cells
  2014
 11. Dvorakova Eva; Vranac Tanja; Janouskova Olga; Černilec Maja; Koren Simon; Lukan Anja; Nováková Jana; Matej Radoslav; Holada Karel; Čurin-Šerbec Vladka
  Detection of the GPI-anchorless prion protein fragment PrP226* in human brain
  2013
 12. Stožer Andraž; Dolenšek Jurij; Rupnik Marjan
  Fiziologija prebavne cevi, 2. del
  [Gastrointestinal physiology, part 2]
  2010
 13. Stožer Andraž; Dolenšek Jurij; Rupnik Marjan
  Fiziologija prebavne cevi, 1. del
  [Gastrointestinal pjysiology, part 1]
  2010
 14. Mičetić-Turk Dušanka; Šikić-Pogačar Maja
  Prehranska modulacija imunske funkcije in nutrigenomika
  [Nutritional modulation of immune function and nutrigenomics]
  2010
 15. Dajčman Davorin
  Vloga dodajanja pankreasnih encimov pri bolnikih po resekciji želodca
  [The role of adding pancreatic enzymes after gastric resections]
  2009
 16. Salobir B; Medica I; Terčelj M; Kastrin A; Šabovič M; Peterlin B
  Association of angiotensin-converting enzyme/DD genotype with sarcoidosis susceptibility in Slovenian patients
  2007
 17. Froehlich M; Maličev E; Gorenšek M; Knežević M; Kregar-Velikonja N
  Evaluation of rabbit auricular chondrocyte isolation and growth parameters in cell culture
  2007
 18. Mičović Elizabeta
  Prebiotik inulin
  [Prebiotic inulin]
  2006
 19. Semolič-Valič Andreja; Bohnec Milena
  Zdrava in uravnotežena prehrana
  2006
 20. Jagrič Tomaž; Marš Tomaž; Grubič Zoran; Jagrič Timotej; Geršak Borut
  Kulture človeških endotelnih celic, izoliranih iz arterije mamarije interne
  [Human endothelial cell cultures isolated from internal mammary artery]
  2006
 21. Poklar-Ulrih Nataša; Skrt Mihaela; Veranič Peter; Galvani Vesna; Vranac Tanja; Čurin-Šerbec Vladka
  Oligomeric forms of peptide fragment PrP(214-226) in solution are preferentially recognized by PrPSc-specific antibody
  2006
 22. Kobe Modrica
  Preiskava blata na prebavljenost hrane
  1994
 23. Štiblar-Martinčič Draga
  Fiziologija prebavnega traku
  2005
 24. Rotovnik-Kozjek Nada
  Prehrana bolnikov po operaciji na želodcu
  [Nutrition after the gastric surgery]
  2006
 25. Karas N; Gobec L; Pfeifer V; Mlinar B; Battelino T; Lukač-Bajalo J
  Mutations in galactose-1-phosphate uridyltransferase gene in patients with idiopathic presenile cataract
  2003
 26. Klemenc P; Skalerič U; Artnik B; Nograšek P; Marin J
  Prevalence of some herpesviruses in gingival crevicular fluid
  2005
 27. Hruškovičova Helena; Milanez Tomaž; Kobal Jan; Peterlin-Potisk Karmen; Petrovič Danijel; Peterlin Borut
  Hemochromatosis-causing mutations C282Y and H63D are not risk factors for atherothrombotic cerebral infarction
  2005
 28. Dajčman Davorin
  Osnove fiziologije želodca
  2005
 29. Herlič Majda; Herlah Barbara
  Prehrana in dietetika: študijsko gradivo: 1.letnik
  2004
 30. Kodba Biba
  Učenje veščin pravilne uporabe tehničnih pripomočkov pri bolnikih s sladkorno boleznijo
  [Learning the skills of using appropriate technical devices for diabetes mellitus]
  2004
 31. Štabuc Borut
  Posthepatic cirrhosis and liver tumors
  2004
 32. Mičetić-Turk Dušanka
  Vloga prebiotikov pri zdravljenju bolezni prebavil
  2004
 33. Čučnik S; Kveder T; Rozman B; Božič B
  Binding of high-avidity anti-beta2-glycoprotein I antibodies
  2004
 34. Žegura Bojana
  Vloga reaktivnih kisikovih zvrsti pri genotoksičnem delovanju mikrocistinov
  2004
 35. Breskvar Katja; Črešnar Bronislava; Dolžan Vita; Plemenitaš Ana; Rozman Damjana; Žakelj-Mavrič Marija
  Biokemija 2: navodila za vaje
  2003
 36. Žegura Bojana; Lah Tamara T; Filipič Metka
  The role of reactive oxygen species in microcystin-LR-induced DNA damage
  2004
 37. Bratanič Borut; Novosel-Sever Marjeta; Paro-Panjan Darja
  Prehrana in dojenje v neonatalnem obdobju
  2004
 38. Vodušek David B
  Anatomy and neurocontrol of the pelvic floor
  2004
 39. Avbelj Magdalena; Hočevar Marko; Trebušak-Podkrajšek Katarina; Kržišnik Ciril; Battelino Tadej
  A novel L94Q mutation in the CDKN2A gene in a melanoma kindred
  2003
 40. Osredkar Joško
  Dihalni test s sečnino - njegovo mesto v diagnostiki
  [Urea breath test - its role in diagnostics]
  2004
 41. Kajič Petra; Milošev Ingrid; Pihlar Boris; Pišot Venčeslav
  Determination of trace cobalt concentrations in human serum by adsorptive stripping voltammetry
  2003
 42. Mazej Darja; Falnoga Ingrid; Stibilj Vekoslava
  Selenium determination in whole blood, plasma and selenoprotein P by hydride generation atomic fluorescence spectrometry
  2003
 43. Šlejkovec Zdenka; van Elteren Johannes T; Woroniecka Urszula D
  Underestimation of the total arsenic concentration by hydride generation techniques as a consequence of the incomplete mineralization of arsenobetaine in acid digestion procedures
  2001
 44. Stibilj V; Mazej D; Falnoga I
  A study of low level selenium determination by hybride generation atomic fluorescence spectrometry in water soluble protein and peptide fractions
  2003
 45. Gobec Ivan
  Higienski in sanitarni vidiki rabe kompostov in proizvodnje bioplina
  [Hygienic and sanitary view of use compost and biogas]
  2003
 46. Dajćman Davorin
  Lažje je pojesti, kakor prebaviti
  2003
 47. Lukač-Bajalo J; Marc J; Mlinar B; Karas N; Kržišnik C; Battelino T
  Frequencies of Q188R and N314D mutations and IVS5-24g>A intron variation in the galactose-1-phosphate uridyl transferase (GALT) gene in the Slovenian population.
  2002
 48. Žegura Bojana; Sedmak Bojan; Filipič Metka
  Microcystin-LR induces oxidative DNA damage in human hepatoma cell line HepG2
  2003
 49. Sok Mihael
  Naše izkušnje pri odpravljanju ustnega zadaha
  [Our experience in halitosis treatment]
  2002
 50. Mlinarič Aleš
  Bršljan
  [Ivy]
  2001
 51. Orel R; Rogelj I
  Črevesna mikroflora in možnosti njenega spreminjanja s probiotiki
  [Modification of the intestinal flora with probiotics]
  2001
 52. Salobir Janez; Salobir Barbara
  Funkcionalnost prehranske vlaknine
  [Functionality of dietary fiber]
  2001
 53. Bresjanac Mara
  Prehrana in prebava
  2002
 54. Kokalj-Vokač N; Seme-Ciglenečki P; Erjavec A; Zagradišnik B; Zagorac A
  Partial Xp duplication in a girl with dysmorphic features: the change in replication pattern of late-replicating dupX chromosome
  2002
 55. Pestevšek U; Žust J; Vengušt A
  Vpliv obroka z velikim deležem voluminozne krme na potek vampove fermentacije ter količino in kakovost mleka pri kravah
  [Influence of a high roughage diet for dairy cows on rumen fermentation, milk production and quality of milk]
  2001
 56. Trček Janja; Teuber Michael
  Genetic and restriction analysis of the 16S-23S rDNA internal transcribed spacer regions of the acetic acid bacteria
  2002
 57. Ružić-Sabljić Eva; Lotrič-Furlan Stanka; Maraspin Vera; Cimperman Jože; Pleterski-Rigler Dušica; Strle Franc
  Analysis of Borrelia burgdorferi sensu lato isolated from cerebrospinal fluid
  2001
 58. Minovič A; Milošev I; Pišot V; Coer A; Antolič V
  Isolation of polyacetal wear particles from periprosthetic tissue of isoelastic femoral stems (vol B)
  2001
 59. Zadnik T; Mesarič M; Reichel P
  A review of abomasal displacement - clinical and laboratory experiences at the Clinic for ruminants in Ljubljana
  [Pregled dislokacij siriščnika - klinične in laboratorijske izkušnje na Kliniki za prežvekovalce v Ljubljani]
  2001
 60. Ružić-Sabljić E; Arnež M; Lotrič-Furlan S; Maraspin V; Cimperman J; Strle F
  Genotypic and phenotypic characterisation of Borrelia burgdorferi sensu lato strains isolated from human blood
  2001
 61. Brauch H; Weirich G; Brieger J; Glavač D; Rodl H; Eichinger M; Feurer M; Weidt E; Puranakanitstha C; Neuhaus C; Mašera A
  VHL alterations in human clear cell renal cell carcinoma: association with advanced tumor stage and a novel hot spot mutation
  2000
 62. Benko Helena; Obreza Pavla; Burger Helena
  FES as an orthotic aid in patients with spinal injury
  2001
 63. Logar-Car Gordana; Sedmak Marjeta; Orel Rok; Zupančič Mirjana; Jereb Janez; Cerar Anton
  Določanje protiteles IgA proti tkivni transglutaminazi poveča ugotavljanje pogostnosti celiakije pri ožjih družinskih članih bolnikov s celiakijo
  [Determination of IgA antibodies to tissue transglutaminase increase the prevalence of celiac disease at immediate family members of celiac patients]
  2001
 64. Fangshi Li; Rossipal E; Mičetić-Turk Dušanka
  Determination of selenium in serum by FI-HG-AAS and calculation of dietary intake
  2000
 65. Minovič Aleksandra; Milošev Ingrid
  Primerjava obrabnih delcev polietilena in poliacetala, izoliranih iz tkiva ob izoelastičnih kolčnih protezah
  [Comparison of polyacetal and polyethylene wear particles isolated from periprosthetic tissues of isoelastic prostheses]
  2001
 66. Breznik Matej; Planinšek Odon; Kikelj Danijel
  Struktura aktivnih mest nekaterih serinskih proteaz kot osnova za načrtovanje inhibitorjev
  [Structures of serine protease active sites as basis for rational design of inhibitors]
  2000
 67. Fidler Nataša
  Mikroorganizmi v prebavnem traktu zdravih ljudi
  [Intestinal microflora of healthy humans]
  1996
 68. Coer Abdrej
  The relationship between DNA methylation and expression of three different DNA methyltransferases in ovarian cancer
  [Odnos med stopnjo metilacije DNA in izražanjem treh različnih DNA metiltransferaz pri ovarijskem karcinomu]
  2000
 69. Jurkovič J; Janežič L
  Anaerobic pre-treatment plant for pig slurry
  1998
 70. Jurkovič J; Janežič Lidija
  Okolju prijazna farmska reja prašičev
  [Enviroment friendly farm raising of pigs]
  1998
 71. Krachler Michael; Rossipal Erich; Mičetić-Turk Dušanka
  Concentrations of trace elements in sera of newborns, young infants, and adults
  1999
 72. Ružić-Sabljić E; Strle F; Cimperman J; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Pleterski-Rigler D
  Characterisation of Borrelia burgdorferi sensu lato strains isolated from patients with skin manifestations of Lyme borreliosis residing in Slovenia
  2000
 73. Levine Mark; Rimsey Steven C; Daruwala Rushad; Park Jae B; Wang Yaohui
  Merila in priporočila za uživanje vitamina C
  [Criteria and recommendations for vitamin C intake]
  1999
 74. Fikon Radivoj; Ožbolt Aleksandra
  Vsebnost arzena in živega srebra v školjkah, glavonožcih in ribah slovenskega morja
  [The amount of arsenic and mercury in bivalve molluscs, cephalopod molluscs and fish of the Slovene sea]
  1997
 75. Luzar B; Ferlan-Marolt V; Coer A; Poljak M; Seme K; Lešničar G; Brinovec V; Markovič S
  Correlation between hepatitis C genotypes and liver pathology
  1998
 76. Sepčić Kristina; Poklar Nataša; Vesnaver Gorazd; Fournier Didier; Turk Tom; Maček Peter
  Interaction of 3-alkylpyridinium polymers from the sea sponge Reniera sarai with insect acetylcholinesterase
  1999
 77. Hren-Božič Marjeta
  Ženske in staranje - vloga estrogenov v preprečevanju in zdravljenju starostnih obolenj
  [Woman and ageing - the role of estrogens in the prevention and treatment of the age related disease]
  1999
 78. Milačič Radmila; Ščančar Janez; Horvat Milena
  Uporaba različnih postopkov razkroja in ekstrakcije pri določanju težkih kovin v sedimentih
  1998
 79. Juvan R; Repše S; Jelenc F; Omejc M
  Lymph node metastasis ratio - another prognostic factor in gastric cancer
  1998
 80. Repše A; Juvan O; Omejc M
  Applicability of endoscopic treatment in EGC patients - analysis of our 10-year series
  1998
 81. Pestevšek U; Pitamic S; Žust J
  Vpliv dodatka kulture kvasovk v obroku na potek vampove fermentacije, spremembo telesne teže ter mlečno proizvodnjo pri kravah po porodu
  [Influence of addition of yeast culture to diets of dairy cows in postpartal period on body weight, ruminal fermentation and milk production]
  1998
 82. Sketelj Janez
  Motnje prebave
  1998
 83. Bresjanac Mara
  Prehrana in prebava
  1998
 84. Logar-Car G; Gubina M; Ferlan-Marolt V; Avšič-Županc T
  Roxithromycine, tinidazole and omeprazple: 10-day effective eradication treatment at children
  1998
 85. Ružić-Sabljić E; Strle F; Lotrič-Furlan S; Maraspin-Čarman V; Cimperman J; Zore A
  Fenotipi in genotipi bakterije Borrelia burgdorferi sensu lato v SLoveniji
  1998
 86. Zdovc Irena
  Diagnostične identifikacijske metode pri živalskih dermatofitozah
  [Diagnostic and identification methods in animal dermatophytosis]
  1998
 87. Minovič Aleksandra; Milošev Ingrid; Antolič V; Herman S
  Izolacija in identifikacija polietilenskih in kovinskih delcev iz tkiva ob kolčnih endoprotezah
  [Isolation and identification of UHMWPE and metal wear particles from periprosthetic tissues]
  1998
 88. Everts Vincent; Delaisse Jean-Marie; Korper Wolf; Beertsen Wouter
  Matrix metalloproteinases and cysteineproteinases in the degradation of the bone matrix
  [Vloga matriksnih metalo proteinaz in cisteinskih proteinaz v razgradnji kostnega matriksa]
  1998
 89. Matko Ivan
  Zdravstvena navodila
  1988
 90. Jereb Janez; Markovič Saša
  Bolezni tankega črevesa
  1998
 91. Koren Anton
  Anatomija in fiziologija prebavil
  1997
 92. Matko Ivan; Pirc Jožica
  Dieta pri jetrnih in žolčnih obolenjih
  1988
 93. Lavrenčak Jaka
  Molekularna epidemiologija hantavirusnih infekcij malih sesalcev
  1995
 94. Prosenc Katarina; Avšič-Županc Tatjana; Trilar Tomi; Petrovec Miroslav; Poljak Mario
  The fat dormouse Myoxus glis as a natural host of medically important microorganisms
  1997
 95. Horvat Milena; Bloom Nicolas S; Liang Lian
  Comparison of distillation with other current isolation methods for the determination of menthyl mercury compounds in low level environmental samples. Part 1. Sediments
  1993
 96. Horvat M; Mandić V; Liang L; Bloom NS; Padberg S; Lee Y-H; Hintelmann H; Benoit J
  Certification of methylmercury compounds concentration in marine sediment reference material, IAEA-356
  1994
 97. Horvat M; Liang L; Azemard S; Mandić V; Villeneuve J-P; Coquery M
  Certification of total mrecury and methylmercury concentrations in mussel homogenate (Mytilus edulis) reference material, IAEA-142
  1997
 98. Pokorn Dražigost
  Praznjenje čvrste in neprebavljive hrane iz želodca
  [Gastric emptying of the hard and undigested food]
  1997
 99. Liang Lian; Bloom Nicolas S; Horvat Milena
  Simultaneous determination of mercury speciation in biological materials by GC/CVAFS after ethylation and room-temperature precollection
  1994
 100. Lenasi H; Hudnik-Plevnik T
  Identification and partial characterization of cytosolic progesterone-binding sites in the filamentous fungus Rhizopus nigricans
  1996

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics