biomedicina slovenica


"Dinoprost" : 14

 1. Grulovič Bojan; Ribič-Pucelj Martina
  Vpliv prostaglandina F2-alfa in tumor nekrotizirajočega faktorja na bolečino pri ablaciji endometrija s toplotnim balonom
  2014
 2. Brownlee Michael; Hirsch Irl B
  Spremenljivost glikemije: hemoglobin A1c - neodvisni dejavnik tveganja za zaplete sladkorne bolezni: ameriški komentar
  [Glycemic variability: a hemoglobin A16 - independent risk factor for diabetic complications]
  2007
 3. Kotnik Primož; Nielsen Jakob; Kwon Tae-Hwan; Kržišnik Ciril; Frokiaer Jorgen; Nielsen Soren
  Altered expression of COX-1, COX-2, and mPGES in rats with nephrogenic and central diabetes insipidus
  2005
 4. Cvenkel Barbara
  Glavkom in njegovo zdravljenje
  [Glaucoma and its treatment]
  1999
 5. Reveane A; Gervasi MT; Amici GP; Bortolini V; De Sena C; Cancemi V; Marsoni V
  Trial of labour after prostaglandins E2 administration for cervical ripening in pregnancies with a previous cesarean section
  1998
 6. Blejec Tanja
  Indukcija poroda s prostaglandinom E2 - Porodnišnica Ljubljana
  1998
 7. Guzej Zdenka
  Načini dozorevanja materničnega vratu - preindukcija
  1998
 8. Ribič-Pucelj M; Novak-Antolič Ž; Tomaževič T; Zupan P; Vogler A
  Klinička upotreba prostaglandina E2 u liječenju rane ektopične trudnoče
  [Clinical use of prostaglandin E2 in the treatment of early ectopic pregnancy]
  1990
 9. Štalc A
  Drugs for peptic ulcers: a short overview
  1987
 10. Vrtačnik-Bokal E; Cerar V
  Usporedba prostaglandina E2 i oksitocina u infuziji za indukciju porođaja u prvorotkinja u terminu sa nezrelim cerviksom i preranim prsnućem vodenjaka
  [Comparison of prostaglandin E2 and oxytocin in infusion for labor induction in nulliparas with unripe cervix and premature rupture of the membranes]
  1991
 11. Vogler A
  Primerjava dinoprostona in karboprosta za predoperativno dilatacijo cervikalnega kanala pred umetno prekinitvijo nosečnosti pri primigravidah
  [Preoperative cervical dilatation prior to early pregnancy termination in primigravid women: a comparison of carboprost and dinoprostone]
  1991
 12. Vogler A
  Predoperativna aplikacija dinoproston gela za dovršenje rane trudnoće u primigravida
  [Preabortion cervical dilatation with dinoprostone intracervical gel in early pregnancy]
  1990
 13. Stanimirović B; Marković A; Pažin V; Popović V; Nikolić B
  Maturacija grlića materice sa PGE2 pre arteficijalnog prekida trudnoće kod primigravida
  1990
 14. Berić B; Tomčova A; Vukelić J; Stojić S; Belopavlović Z
  Transcervikalna ekstraamnijalna primena dinoprostona (prostin E2) u prekidu trudnoće u drugom trimestru, kao metoda regulacije fertiliteta
  1990New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics