biomedicina slovenica


"Diptera" : 49

 1. Loew Hermann; Meigen Johann Wilhelm
  Beschreibungen europäischer Dipteren
  1869
 2. Kalan Katja; Kostanjšek Rok; Merdić Enrich; Trilar Tomi
  A survey of Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) distribution in Slovenia in 2007 and 2010
  [Pregled razširjenosti tigrastega komarja Aedes albopictus (Diptera: Culicidae)v Sloveniji v letih 2007 in 2010]
  2011
 3. Jaklič Domen
  Protimikrobno delovanje izločkov ličink muhe Lucilia sericata (Meigen 1826)
  2012
 4. Kogoj Meta; de Groot Maarten
  Factors influencing the abundance of the hoverfly Cheilosia fasciata (Diptera: Syrphidae) on ramson Allium ursinum
  [Vpliv različnih dejavnikov na pojavljanje muhe trepetavke Cheilosia fascinata (Diptera: Syrphidae) na čemažu Allium ursinum]
  2012
 5. de Groot Maarten
  The effects of altitude on seasonal dynamics and species composition in hoverflies (Diptera: Syrphidae) in beech forest
  [Vpliv nadmorske višine na sezonsko dinamiko in vrstno sestavo muh tretetavk (Diptera: Syrphidae) v bukovih gozdovih]
  2012
 6. de Groot Maarten
  Hoverflies (Diptera: Syrphidae) of Brdo
  2009
 7. Meglič Andrej; Belušič Gregor; Zupančič Gregor
  Using carbon fibre microelectrodes to monitor the oxidative metabolism of blowfly eyes
  [Uporaba mikroelektrod iz ogljikovih vlaken za spremljanje oksidativnega metabolizma mušjih oči]
  2009
 8. Kolenc Matej; Zupančič Klemen; Balažic Jože; Dobrecovič Srečko
  Razpad prašičjih trupel v ruralno-urbanem habitatu v Republiki Sloveniji v poletnem času leta 2004, s poudarkom na razvoju muhe zelene blestivke Lucilia sericata (Diptera: Calliohoridae)
  [Decomposition of pig carcass in semi-urban habitat in Republic of Slovenia during sunmmer 2004 with special reference to green bottle blowfly Lucilia sericata (Diptera: Calliphoridae)]
  2009
 9. Logar Jernej; Marinič-Fišer Nataša
  Cutaneous myiasis caused by Hypoderma lineatum
  2008
 10. de Groot Maarten; Govedič Marijan
  Checklist of the hoverflies (Diptera: Syrphidae) of Slovenia
  [Seznam muh trepetavk (Diptera: Syrphidae) Slovenije]
  2008
 11. Jaklič Domen; Zupančič Klemen; Lapanje Aleš; Smrke Dragica; Cimerman Matej; Parać Zlatko; Arnež Zoran; Gunde-Cimerman Nina
  Uvedba zdravljenja kroničnih ran z ličinkami muh Lucilia sericata v Slovenijo
  [Introduction of chronical wounds healing with Lucilia sericata larvae in Slovenia]
  2008
 12. de Groot M
  A checklist of hoverflies (Diptera: Syrphidae) of Slovenia
  2007
 13. De Groot Maarten
  Faunistic notes on hoverflies (Diptera: Syrphidae) in Slovenia
  [Favnistični podatki o muhah trepetavkah (Diptera: Syrphidae) v Sloveniji]
  2007
 14. de Groot Maarten
  Pregled trepetavk (Diptera, Syrphidae) Slovenije
  [An overview of hoverflies (Diptera: Syrphidae) of Slovenia]
  2006
 15. Logar Jernej; Šoba Barbara; Parać Zlatko
  Cutaneous myiasis caused by Cordylobia anthropophaga
  2006
 16. Zupančič Klemen; Kolenc Matej; Dobrecovič Srečko
  Forenzična entomologija - čas določanja nastopa smrti po razvojnem ciklusu muh
  2005
 17. Mori Nataša; Brancelj Anton
  Macroinvertebrate communities of karst springs of two river catchments in the Southern Limestone Alps (the Julian Alps, NW Slovenia)
  2006
 18. Zupančič Gregor; Čehovin Ana; Lah Ljerka; Stušek Peter
  Dynamics of respiratoty chain responses to rapid Po2 steps in vivo
  2005
 19. Pangršič Tina; Stušek Peter; Belušič Gregor; Zupančič Gregor
  Light dependence of oxygen consumption by blowfly eyes recorded with a magnetic diver balance
  2005
 20. Brilly Mitja; Štravs Luka; Petkovšek Gregor; Toman Mihael J
  Ekohidrološki procesi na zajemnem objektu za Hidroelektrarno Plave, Slovenija
  [Ecohydrological processes on the intake structure of the Plave hydropower plant, Slovenia]
  2003
 21. de Groot Maarten
  Insect responses to invasive plant species: a case study about the effect of Solidago canadensis on the butterfly, hoverfly and carabid beetle diversity in the surroundings of Ljubljana
  2003
 22. Zupančič Gregor
  A method for dynamic spectrophotometric measurements in vivo using principal component analysis-based spectral deconvolution
  2003
 23. Pangršič Tina
  Analiza faz povišane porabe kisika v očesu muhe (Calliphora erythrocephala - chalky)
  [Analysis of the phases of increased oxygen consumption in the eye of the blowfly Calliphora erythrocephala - chalky during illumination]
  2001
 24. Vrezec Al
  Veliki košeninar
  2002
 25. Logar Jernej; Beović Bojana; Triller Ciril; Rakovec Slavko
  Subcutaneous myiasis caused by Dermatobia hominis
  2001
 26. Jenežič F
  CONTARINIA ISTRIANA SP. N. ( DIPTERA, CECIDOMYIIDAE ) V CVETNIH ŠIŠKAH CORONILLIA EMERUS L. IN C. EMEROIDES BOISS. ET SPR.
  1980
 27. Tovornik D
  PODATKI O PREHRANJEVANJU KOMARJEV ( DIPTERA:CULICIDAE ) ZBRANIH V KMETIJSKIH NASELJIH V LJUBLJANSKI OKOLICI
  1980
 28. Tovornik D
  DODATNE BIO-EKOLOŠKE RAZISKAVE O FAVNI KOMARJEV (DIPTERA : CULICIDAE) V LJUBLJANSKI OKOLICI. 3. O EKOLOGIJI LARVALNIH KOMARJEV V STOJEčI VODI IZSUŠEVALNEGA JARKA NA LJUBLJANSKEM BARJU
  1980
 29. Simova-Tošič D; Sivec I
  PRISPEVEK K POZNAVANJU FAVNE KOŠENINARJEV (TIPULIDAE, DIPTERA) V SLOVENIJI
  1978
 30. Tovornik D
  DODATNE BIO-EKOLOŠKE RAZISKAVE O FAVNI KOMARJEV (DIPTERA : CULICIDAE) V LJUBLJANSKI OKOLICI. 2. PREGLED PLENILCEV KOMARSKIH LIčINK IZ MANJŠIH STOJEčIH VODA, IZDELAN S POMOčJO LABORATORIJSKIH OPAZOVANJ
  1978
 31. Janežič F
  DASYNEURA COTINI SP. N. (DIPTERA, CECIDOMYIIDAE) V LISTNIH ŠIŠKAH COTINUS COGGYGRIA SCOP. IN CONTARINIA CORONILLAE SP. N. (DIPTERA, CECIDOMYIIDAE) V LISTNIH ŠIŠKAH CORONILLA EMERUS 1. IN C. EMEROIDES BOISS. ET SPR.
  1978
 32. Tovornik D
  DODATNE BIO-EKOLOŠKE RAZISKAVE O FAVNI KOMARJEV (DIPTERA: CULICIDAE) V LJUBLJANSKI OKOLICI
  1977
 33. Trilar Tomi
  Poročilo o delu skupine za ektoparazite ptic in sesalcev
  2000
 34. Pišot Janez
  Nezaželjene in strupene živali v človekovem okolju
  2000
 35. Toman MJ; Podgornik Samo; Mavri Urška; Kosi Gorazd
  Fizikalno kemijske in biološke analize v Bagrskem jezeru: maj 1999
  1999
 36. Martinović N; Gajić M
  Cutaneous myiasis due to Dernmatobia hominis
  1999
 37. Cotič Dominik; Krušnik Ciril; Klemenčič Janez; Možina Franc
  Muharjenje
  1997
 38. Toman Michael J; Dall Peter C
  The diet of Erpobdella octoculata (Hidrudinea: Erpobdelliadae) in two Danish lowland streams
  1997
 39. Černač Barbara; Brancelj Anton
  Vpliv ličink Chaoborus flavicans (Insecta: Diptera) v četrtem razvojnem stadiju na pojav obrambnih oblik Daphnia pulex (Crustacea: Cladocera)
  [Influence of fourth instar Chaoborus flavicans (Insecta: Diptera) larvae on appearance of defense forms of Daphnia pulex (Crustacea: Cladocera)]
  1996
 40. Caserman S
  Vloga Ca2+ pri indukciji oksidativnega metabolizma v očesu muhe Calliphora erythrocephala (Meigen): respirometrične meritve izolirane retine muhe
  [Calcium dependent induction of oxygen consumption in the eye of Calliphora erythrocephala (Meigen)]
  1994
 41. Pehani Š
  Prispevek antenskega pigmenta k spektralni občutljivosti rdečeglave brenčačke Calliphora erythrocephala (Meigen) v odvisnosti od temperature, koncentracije vidnega pigmenta in svetlo-temne adaptacije
  [Contribution of sensitizing pigment to spectral sensitivity of blowfly Calliphora erythrocephala (Meigen) in dependence of temperature, concentration of visual pigment and light-dark adaptation]
  1994
 42. Kunaver K
  Biologija in ekologija ličinke Chaoborus sp. (Diptera: Chaoboridae)
  1994
 43. Zamuda D
  Razmerje med mezoartropodskimi predatorji in plenom v gobah
  1990
 44. Horvat B
  Vodne muhe poplesovalke so plenilski dvokrilci
  [The aquatic dance flies are predatory Diptera]
  1992
 45. Brancelj A
  Pregled zooplanktonskih rakov (Crustacea: Copepoda, Cladocera) in žuželk (Insecta: Diptera) v večjih stoječih vodah Slovenije
  [A review of zooplankton crustaceans (Crustacea: Copepoda, Cladocera) and insects (Insecta: Diptera) in standing waters in Slovenia]
  1992
 46. Merdić E
  Aedes riparius (Dyar & Knab, 1907), a newly recorded species of Mosquitoes (Dipt., Culicidae) in Croatia
  1992
 47. Tovornik D
  O ekologiji larvalnih komarjev (Diptera: Culicidae) v manjši mirujoči mlaki na Ljubljanskem barju
  [On the ecology of larval mosquitoes (Diptera: Culicidae) in a small stagnant pool in the Ljubljansko barje]
  1990
 48. Simova-Tosić D; Vukovič M; Sivec I
  Addendum to the fauna Tipulidae (Diptera) of Yugoslavia (4)
  1990
 49. Janežič F
  Pirannea spartii gen. n. sp. n. (Diptera, Cecidomyiidae) in den geschlossenen Blueten von Spartium junceum L
  1990New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics