biomedicina slovenica


"Disfagija" : 48

 1. Ogrin Maja
  Disfagija pri bolnikih z visoko okvaro vratne hrbtenjače
  [Dysphagia in patients with a cervical spinal cord injury]
  2017
 2. Lešnik Amadeus; Bevc Sebastjan; Železnik Danica
  Motnje požiranja - dejavnik tveganja za podhranjenost in dehidracijo starostnika
  [Swallowing disorders - a risk factor for malnutrition and dehydration of elderly people]
  2016
 3. Zidar-Zupan Alenka; Musić Dursuma; Lovrenčič Tadeja; Zupanc Vlasta
  Prepoznava disfagije z uporabo testa požiranja pri pacientih z možgansko kapjo
  [Recognizing dysphagia by using of swallow screening test in patients with stroke]
  2015
 4. Horvat-Pinterić Gordana; Karničnik Katja; Kodela Aleš
  Prehranski status bolnikov po možganski kapi
  [Nutritional status after stroke]
  2016
 5. Brvar Mirjana; Jamar Breda
  Faringealna disfagija pri motnjah motilitete požiralnika
  [Pharyngeal dysphagia in the disorders of pharyngeal motility]
  1996
 6. Žvan Bojana; Zaletel Marjan
  Akutna možganska kap
  2015
 7. Šifrer Robert; Fošnarič Iztok; Rainer Katja; Urbančič Jure; Grošelj Aleš; Žargi Miha
  Bilateral dysfunction of superior laryngeal nerves as a consequence of cervical necrotising fasciitis
  [Obojestranska disfunkcija zgornjih grlnih živcev kot posledica cervikalnega nekrozantnega fasciitisa]
  2015
 8. Zupanc Vlasta
  Disfagija pri starejših odraslih
  2011
 9. Pintarić Karlo; Hočevar-Boltežar Irena
  Motena gibljivost glasilk- etiologija in simptomi
  [Impaired mobility of the vocal cords-etiology and symptoms]
  2015
 10. Petkovšek Gregorin Romana
  Motnje požiranja in načini hranjenja
  2012
 11. Sedej Irena
  Ocena prehranskega stanja nevrološkega bolnika
  2011
 12. Gačevski Goran; Hojski Aljaž; Crnjac Anton
  Zagotavljanje prehranske poti bolnikom s karcinomom požiralnika
  2014
 13. Ogrin Maja; Žemva Nada
  Dragocenost sodelovanja logopeda in foniatra pri nevrogenih motnjah požiranja
  [The importance of cooperation between the speech therapist and otolaryngologist in neurogenic swallowing disorders]
  2012
 14. Kravos Alenka
  Motnje požiranja pri starostnikih
  2013
 15. Oštir Barbara
  Motnje požiranja in rehabilitacijska zdravstvena nega v Zdravilišču Laško - potrebe, želje in možnosti
  2011
 16. Pražnikar Aleš
  Motnje požiranja po možganski kapi in možganska plastičnost
  2011
 17. Kogoj Aleš
  Duševne spremembe, ki vplivajo na rehabilitacijo bolnikov z disfagijo pri možganski kapi
  2011
 18. Mofardin Serđo
  Paliativna oskrba disfagičnega bolnika po možganski kapi
  2011
 19. Zupanc-Isoski Vlasta
  Nova metoda zdravljenja disfagije pri bolniku z možgansko kapjo
  2011
 20. Janša Jelka
  Delovna terapija pri bolniku z disfagijo v zgodnjem obdobju po možganski kapi
  2011
 21. Hafner Bernarda
  Pomen respiratornega fizioterapevta pri disfagiji pri bolnikih po možganski kapi
  2011
 22. Tušar Helena
  Ustna nega disfagičnega bolnika z možgansko kapjo v bolnišnični oskrbi
  2011
 23. Musić Dursuma; Švigelj Marjeta
  Ocena disfagije bolnikov z možgansko kapjo z vidika medicinske sestre
  2011
 24. Sedej Irena; Zupanc-Isoski Vlasta Ivana; Bizjak Mojca
  Prehranska podpora bolnika po možganski kapi in disfagične diete
  2011
 25. Zupanc-Isoski Vlasta
  Uporaba Gussovega testa pri bolniku z disfagijo po možganski kapi
  2011
 26. Vujasinović Miroslav; Tepeš Bojan
  Enteralno hranjenje nevroloških bolnikov z motnjami požiranja preko perkutane endoskopske gastrostome
  2011
 27. Fister Nina; Todosijević Marija
  Klinične smernice pri bolnikih z disfagijo z nazogastrično sondo ali perkutano endoskopsko gastrostomo pri možganski kapi
  2011
 28. Zaletel Marjan
  Zdravljenje z zdravili pri možganski kapi z disfagijo
  2011
 29. Magdič Jožef; Hojs-Fabjan Tanja
  Diagnostika in zdravljenje bolnikov z Wallenbergovim sindromom
  2011
 30. Terčelj Marjeta
  Dihanje in požiranje pri bolnikih z možgansko kapjo
  2011
 31. Zupan Matija
  Zdravljenje bolnika z apracijsko pljučnico pri možganski kapi
  2011
 32. Zupan Marko
  Preventiva aspiracijske pljučnice s cervikalno avskultacijo in pulzno oksimetrijo pri možganski kapi
  2011
 33. Zaletel Majda; Pretnar-Oblak Janja
  Slinjenje pri bolniku z možgansko kapjo
  2011
 34. Ožek Branka; Švigelj Viktor
  Pojavnost disfagije po endotrahealni intubaciji bolnikov z možgansko kapjo
  2011
 35. Hočevar-Boltežar I
  Anatomija in fiziologija normalnega požiranja ter motnje požiranja po možganski kapi
  2011
 36. Žvan Bojana
  Možgansko kap je mogoče preprečiti in zdraviti
  2011
 37. Zupanc-Isoski Vlasta; Pražnikar Aleš
  Disfagija in možganska kap
  2011
 38. Marušič Tamara; Berger Blaž
  Disfagija kot vodilni simptom pljučnega raka: prikaz primera
  2006
 39. Bahovec Andreja
  Obravnava bolnika v terminalni fazi bolezni, ko ne more več odločati o sebi
  2006
 40. Tepeš Bojan
  Gastroezofagealna refluksna bolezen
  [Gastroesophageal reflux disease]
  2004
 41. Zupanc Vlasta I
  Nepravilnosti požiranja pri Parkinsonovi bolezni - disfagija
  2004
 42. Pernat Cvetka
  Simptomi GERB
  2003
 43. Golubović Slavica; Puškaš Laslo
  Disfagija i poremećaji govora
  2003
 44. Hočevar-Boltežar Irena; Pirtošek Zvezdan
  Zdravljenje laringealne distonije z botulinom: prikaz bolnice
  [Treatment of laryngeal dystonia with botulinum toxin: a case report]
  2002
 45. Kocijančič B
  Disfagija
  1985
 46. Pernat Cvetka; Pocajt Milan
  Vloga laserja v paliativnem zdravljenju raka požiralnika
  [The role of laser therapy in the palliative treatment of esophageal cancer]
  1999
 47. Jamar B
  Kinoradiografija požiranja - funkcijska rentgenska preiskava
  [Cineradiography of swallowing - functional radiologic examination]
  1995
 48. Kocijančič B
  Disfagija
  1994New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics