biomedicina slovenica


"Dispneja" : 58

 1. Turel Matjaž
  Dispneja-diagnostični in terapevtski izziv
  2016
 2. Klemen Petra; Golub Mirjam; Grmec Štefek
  Combination of quantitative capnometry, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, and clinical assessment in differentiating acute heart failure from pulmonary disease as cause of acute dyspnea in pre-hospital emergency setting: study of diagnostic accuracy
  2009
 3. Grmec Štefek; Golub Mirjam; Klemen Petra; Čander Darko
  Utility of the quantitative capnometry (QC) and rapid bedside test for N-terminal pro-brain natriuretic peptide (pro-BNP) in the evaluation of respiratory distress in prehospital setting - preliminary results
  2007
 4. Rajer Mirjana
  Motnje v delovanju pljuč, srca in ledvic v zadnjih dneh življenja
  2009
 5. Grmec Štefek
  Aplikacija zdravil s hitrim delovanjem v nujni medicinski pomoči
  2011
 6. Pintarić Karlo; Hočevar-Boltežar Irena
  Motena gibljivost glasilk- etiologija in simptomi
  [Impaired mobility of the vocal cords-etiology and symptoms]
  2015
 7. Sket Dušan
  Kašelj, dispneja in cianoza
  2015
 8. Eržen Barbara
  Dispneja in akutna ishemija uda-znak paradoksne embolije
  2015
 9. 95 let Bolnišnice Topolšica
  2014
 10. Rotar-Pavlič Danica
  Kako nas dispneja lahko zavede?
  2015
 11. Jerše Maja
  Diffuse alveolar damage
  [(Laesio alveolaris diffusa)]
  2013
 12. Jerše Maja
  Asbestosis
  [(Asbestosis)]
  2013
 13. Debevec Lučka
  Dihalna stiska pri bolniku v končnem stadiju raka
  [[Respiratory distress in the end-stage cancer patient]]
  2014
 14. Tomšič Urška
  Dispneja kot simptom bolezni
  2013
 15. Balevski Igor; Kanič Vojko; Kompara Gregor; Berro Marcel
  Perkutano balonsko širjenje aortne zaklopke
  [Percutaneous aortic valve balloon valvuloplasty]
  2013
 16. Červek Jožica; Pahole Goličnik Jana
  Obravnava dispneje
  2013
 17. Košnik Mitja
  Dispneja
  2011
 18. Golob-Gulič Tatjana
  Ultrazvok srca v urgentni medicini
  [Echocardiography in emergency medicine]
  2010
 19. Fležar Matjaž
  Akutna dispneja in akutno respiratorno popuščanje
  [Acute dyspnea and acute respiratory failure]
  2009
 20. Mohorčič Katja
  Dispneja pri bolnikih v paliativni oskrbi
  2009
 21. Triller Nadja
  Lajšanje najpogostejših simptomov pri pljučnem raku: dispneja in kašelj
  2009
 22. Marin Aleksander
  Težko dihanje ali dispneja
  2009
 23. Osolnik Katarina
  Novo nastala dispneja pri nosečnici: diagnostični pristop
  2009
 24. Regvat Jurij
  Dispneja pri astmi in KOPB
  2008
 25. Eržen Renato; Mušič Ema; Marin Aleksander; Kopač Peter; Vivoda Martina; Tonkli Alenka
  Dispneja ob okužbah
  2008
 26. Osolnik Katarina
  Dispneja pri bolniku z intersticijsko pljučno boleznijo
  2008
 27. Fležar Matjaž
  Dispneja - kako nam jo bolnik opiše in kako jo izmerimo
  2008
 28. Jošt Jožica
  Bolečina, dispneja, hemoptize in hemoptoe pri pacientu s pljučnim rakom
  2008
 29. Marčun Robert
  Dispneja pri pljučnih in srčnih bolnikih
  2008
 30. Golob-Gulič Tatjana
  Ultrazvok srca v urgentni medicini
  [Heart ultrasound in emergency medicine]
  2007
 31. Sever Mojca; Vidovič Dušanka
  Kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB)
  2007
 32. Škrgat-Kristan Sabina
  Dispneja pri starostniku: kdaj je še normalno
  2007
 33. Osolnik Katarina
  Dispneja, ovirano dihanje
  2007
 34. Triller Nadja
  Dispneja in kašelj
  2007
 35. Ambrožič Jana; Bunc Matjaž
  Electrical and lightning injuries
  [Poškodbe z električnim tokom in strelo]
  2006
 36. Mušič Ema
  Sodobna načela antibiotičnega zdravljenja akutne eksacerbacije kroničnega obstruktivnega bronhitisa
  [Contemporary approach to antibiotic therapy of acute COPD exacerbation]
  2006
 37. Murnik Mateja
  Primerjava šestminutnega testa hoje in stopenjskega testa hoje pri bolnikih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo
  [Comparison of six minute walk test and incremental shuttle walk test in patient with chronic obstructive pulmonary disease]
  2005
 38. Ivetić Vojislav
  Medicinsko nepojasnjena stanja
  [Medically unexplained symptoms]
  2005
 39. Fležar Matjaž; Marčun Robert
  Dispneja
  2005
 40. Triller Nadja
  Dispneja in kašelj
  2005
 41. Keber Irena; Jug Borut; Šebeštjen Miran
  Dispneja in srčno popuščanje
  2004
 42. Fležar Matjaž; Marčun Robert
  Dispneja
  2004
 43. Salobir Barbara; Možina Hugon; Šabovič Mišo; Praprotnik Sonja; Turel Matjaž; Terčelj-Zorman Marjeta
  Predstavitev treh primerov bolnikov z neprepoznano pljučno arterijsko hipertenzijo
  [Presentation of threee cases of patients with unrecognized pulmonary arterial hypertension]
  2003
 44. Booth Christopher M; Matukas Larissa M; Tomlinsom George A; Rachlis Anita R; Rose David B; Dwosh Hy A; Walmsley Sharon L; Mazzuli Tony; Avendano Monica; Derkach Peter
  Različne klinične slike in kratkoročni izidi 144 bolnikov, ki so zboleli zaradi sarsa v širšem območju Toronta
  [Clinical features and short-term outcomes of 144 patients with SARS in the greater Toronto area]
  2003
 45. Ocepek Andreja; Skok Pavel; Tošovič Zdravko
  Akutna dispneja zaradi pljučne trombembolije pri bolniku z bronhopnevmonijo in prirojenim pomanjkanjem proteina C
  [Acute dyspnea due to pulmonary thromboembolism in a patient with bronchopneumonia and protein C deficiency]
  2003
 46. Fležar Matjaž
  Akutna dispneja
  [Acute dyspnea]
  2003
 47. Trampuž Andrej; Rezar Leopold; Tomič Viktorija; Muzlovič Igor
  SARS (hudi akutni respiratorni sindrom) - nov izziv za človeštvo
  [SARS (severe acute respiratory syndrome) - a new challenge for the mankind]
  2003
 48. Kajba-Veninšek Simona
  Dispneja
  2002
 49. Sket Dušan
  Kašelj, dispneja in cianoza
  2002
 50. Anderluh Franc
  Lymphangioleiomyomatosis
  [Limfangioleiomiomatoza]
  2002
 51. Lopert Anton; Kern Izidor
  Kronična eozinofilna pljučnica z neznačilnim potekom pri bolniku s srčnim popuščanjem - prikaz primera
  [Chronic eosinophilic pneumonia with atypical presentation in patient with heart failure - case report]
  2001
 52. Kandare Franc
  Diferencialna diagnoza dispneje
  [Differential diagnosis of dyspnea]
  2001
 53. Fležar Matjaž
  Pljučni bolnik in gorniška aktivnost
  [Mountaineering and pulmonary patients]
  2000
 54. Pust B
  Dispneja in cianoza
  1985
 55. Mušič Ema; Vencelj Barbara; Bajrovič Nisera; Kern Izidor; Debeljak Andrej; Gabrijelčič Jasmina
  Limfangioleiomiomatoza kot vzrok spontanih pnevmotoraksov
  [Lymphanigleiomyomatosis causing spontaneous pneumothoraces]
  2000
 56. Sket Dušan
  Kašelj, dispneja in cianoza
  1999
 57. Sket Dušan
  Kašelj, dispneja in cianoza
  1998
 58. Šorli J
  Dispneja
  1994New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics