biomedicina slovenica


"Distrofija" : 42

 1. Mavrič Noemi; Osredkar Damjan; Krivec Uroš
  Prebojna terapija znova povezala pediatre
  2017
 2. Golli Tanja; Osredkar Damjan
  Novosti v zdravljenju spinalne mišične atrofije
  2017
 3. Glavač Damjan; Jarc-Vidmar Martina; Vrabec Katarina; Ravnik-Glavač Metka; Fakin Ana; Hawlina Marko
  Clinical and genetic heterogeneity in Slovenian patients with BEST disease
  2016
 4. Kurent Alma; Stirn-Kranjc Branka; Brecelj Jelka
  Mrežnične distrofije v povezavi z nistagmusom pri otrocih
  2015
 5. Zidar Janez
  Mišične distrofije
  [Muscular dystrophies]
  2016
 6. Zupan Anton; Plevnik Matej
  Plavanje distrofikov
  [Swimming of muscular dystrophy patients]
  2009
 7. Kacin Alan; Tanšek Nina
  Učinkovitost aerobne vadbe in vadbe proti uporu pri bolnikih z mišičnimi distrofijami - pregled literature
  [Effectiveness of cardiorespiratory and resistance training in muscula dystrophies - literature review]
  2015
 8. Meznarič Marija
  Molekularna terapija nesmiselnih mutacij pri Duchennovi mišični distrofiji
  2014
 9. Jarc-Vidmar Martina; Popović Petra; Lenassi Eva; Brecelj Jelka; Glavač Damjan; Hawlina Marko
  Avtoflourescenca očesnega ozadja in optična koherentna tomografija pri distrofijah makule
  [Fundus autoflourescence and OCT imaging in macular dystrophies]
  2012
 10. Mavrica aktivnega življenja
  1999
 11. Scheuerbrandt Günter; Meznarič Marija
  Pismo dr. Günter Scheuerbrandta DMD srenji 18. novembra 2013
  2013
 12. Meznarič Marija
  Izhodišča za molekularno terapijo Duchenove mišične distrofije
  2013
 13. Strmecki Lana; Hudler Petra; Benedik-Dolničar Majda; Komel Radovan
  De novo mutation in DMD gene in a patient with combined hemophilia A and Duchenne muscular dystrophy
  2013
 14. Leonardis Lea; Zidar Janez
  Motnje dihanja med spanjem pri bolnikih z živčnomišičnimi boleznimi
  2013
 15. Meznarič Marija
  Udno-pojasne mišićne distrofije
  2013
 16. Schollmayer Petra; Veselica Andreja; Štunf Špela; Pfeifer Vladimir
  Preskrba s tkivi na Očesni kliniki v Ljubljani
  [Eye banking at Ljubljana Eye hospital]
  2012
 17. Lenassi Eva
  Optična koherentna tomografija in mikroperimetrija pri distrofijah in degeneracijah mrežnice
  [Optical coherence tomography and microperimetry in retinal dystrophies and degenerations]
  2011
 18. Šmid E
  Distrofija pri otroku in pomen pravilne prehrane - prikaz primera
  [Failure to thrive in a child and the importance of proper diet - a case report]
  2010
 19. Trpin Simon; Vrhovec Levin; Beharić Amer; Pahor Dušica
  Konfokalna mikroskopija v oftalmologiji
  2009
 20. Pečovnik-Balon Breda; Krajnc Mitja
  Kostne spremembe in koronarne kalcifikacije pri bolnikih s sladkorno boleznijo in pri bolnikih, zdravljenih s hemodializo
  [Bones disease and coronary calcifications in diabetic patients and in patients, treated with haemodialysis]
  2009
 21. Jakopin Eva; Pečovnik-Balon Breda
  Vitamin D in kronična ledvična bolezen
  2008
 22. Avberšek-Lužnik Ivica; Pečovnik-Balon Breda; Adamlje Anton; Rus Igor; Marc Janja
  Citokinski sistem OPG/RANKL/RANK pri ledvični osteodistrofiji
  [OPG/RANKL/RANK cytokine system in renal osteodystrophy]
  2007
 23. Brecelj Jelka; Stirn-Kranjc Branka
  Vidna elektrofiziologija pri otroku
  [Visual electrophysiology in children]
  2005
 24. Cetin-Lovšin Irena
  Otrok matere s kronično nevrološko boleznijo
  [A child born to mother with chronic neurologic disease]
  2005
 25. Peterlin Borut
  Genetsko svetovanje pri epilepsiji in drugih nevroloških boleznih
  [Genetic counseling for epilepsy and other neurological diseases]
  2005
 26. Battelino Tadej; Kranjc Natalija; Trebušak Katarina; Kržišnik Ciril
  X-vezana adrenolevkodistrofija
  2002
 27. Neubauer David; Šušteršič Breda; Paro-Panjan Darja; Peterlin Borut; Zidar Janez
  Kongenitalna miotonična distrofija - prikaz primera
  [Congenital myotonic dystrophy - case report]
  2001
 28. Gnidovec B; Kopač Š
  Krabbejeva levkodistrofija
  [Krabbe leukodystrophy]
  2000
 29. Logar Dušan
  Zunajsklepni revmatizem
  [Extraarticular rheumatism]
  2001
 30. Kopač Š; Vandot Š; Frelih J
  Metakromatska levkodistrofija
  1979
 31. Vandot Š; Kopač Š; Frelih J
  KRABBEJEVA LEVKODISTROFIJA
  1979
 32. Šibanc Branko; Lešničar Gorazd
  Sudeckova distrofija pri lymski boreliozi
  2000
 33. Glavač D; Ravnik-Glavač M
  Pomen izsledkov projekta človeški genom za diagnosticiranje bolezni v prihodnje
  [The impact of the human genome project on the future diagnostics of diseases]
  2000
 34. Stirn-Kranjc Branka
  Retinalne distrofije
  [Retinal dystrophies]
  1998
 35. Hoefferle-Felc Alenka
  Refleksna simpatična distrofija - zdaj kompleksni regionalni bolečinski sindrom (KRBS): mehanizem nastanka in mesto rehabilitacijske obravnave pri zdravljenju
  1998
 36. Šimić Z; Mertz M
  Mrljasta i rešetkasta distrofija rožnice: klinika, histopatologija i diferencijalna diagnoza
  1995
 37. Satler J; Glišić Lj
  Lipodistrofija
  1990
 38. Kaplan-Pavlovčič S; Drinovec J; Koselj M; Jevtić V; Vizjak A; Ponikvar R
  Dializna artropatija pri bolnikih več let zdravljenih s kronično hemodijalizo
  [Dialysis arthropathy in patients treated by chronic hemodialysis for several years]
  1989
 39. Bren A; Drinovec J; Guček A; Lindič J; Kandus A; Ponikvar R; Kveder R; Varl J; Benedik M
  Osteodistrofija kod bolesnika na kontinuiranoj ambulatornoj peritonealnoj dializi (CAPD)
  [Renal osteodystrophy in patients treated by continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD)]
  1989
 40. Benedik M; Drinovec J; Ponikvar R; Kandus A; Koselj M
  Aluminijska osteopatija
  [Aluminum-related bone disease]
  1989
 41. Lazović M; Kojović Z; Kostić O
  Algodistrofija kao posledica povrede donjih ekstremiteta
  1987
 42. Polović A; Pavan G; Vitas B; Bobić Ž; Bobić G
  Renalna osteodistrofija u bolesnika liječenih kroničnom intermitentnom hemodijalizom
  [Renal osteodystrophy in patients treated by regular hemodialysis]
  1988New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics