biomedicina slovenica


"Documentation" : 299

 1. Goljar Nika; Bizovičar Nataša; Adlešič Barbara; Čanč Tanja
  Ali novi načini zdravljenja v akutnem obdobju možganske kapi prinašajo spremembe pri rehabilitaciji bolnikov?
  [Are new treatment methods in the acute phase of stroke bringing changes in the rehabilitation of those patients?]
  2018
 2. Čemažar Maja; Serša Gregor; Frey Wolfgang; Miklavčič Damijan; Teissié Justin
  Recommendations and requirements for reporting on applications of electric pulse delivery for electroporation of biological samples
  2018
 3. Ahačič Maruša; Kadivec Saša; Farkaš-Lainščak Jerneja
  Dokumentiranje navodil o življenjskem slogu in samoobvladovanju bolezni pri pacientih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo
  [Documenting lifestyle and disease self-management recommendations for chronic obstructive pulmonary disease patients]
  2018
 4. Brockow K.; Aberer W.; Atanaskovic-Markovic M.; Bavbek S.; Bircher Andreas J.; Bilò M. Beatrice; Blanca M.; Bonadonna P.; Burbach G.; Zidarn Mihaela; Mosbech H.
  Drug allergy passport and other documentation for patients with drug hypersensitivity - an ENDA/EAACI Drug Allergy Interest Group Position Paper
  2016
 5. Butenko Tita; Jeverica Samo; Orel Rok; Homan Matjaž
  Antibacterial resistance and the success of tailored triple therapy in Helicobacter pylori strains isolated from Slovenian children
  2015
 6. Novak Anja; Šenk Irena; Bahun Mateja; Bijol Alenka
  Kakovost dokumentiranja pri pacientih po vstavljenem stalnem srčnem spodbujevalniku v Splošni bolnišnici Jesenice
  [The quality of documentation for patients after implanted permanent cardiac pacemaker in Jesenice General Hospital]
  2017
 7. Krel Cvetka; Rajkovič Vladislav; Benedik Peter; Bevc Sebastjan
  Model of electronic nursing care record for patients with vascular access malfunction
  2016
 8. Černoga Andreja; Kregar-Velikonja Nevenka; Rodica Barbara
  Dokumentiranje zdravstvene obravnave v bolnišnici
  2016
 9. Marinič Milena
  Dokazna vrednost zdravstvene dokumentacije
  [The probative value of health documentation]
  2016
 10. Ambrožič Bogdan; Novak Samo
  The influence of medial patellofemoral ligament reconstruction on clinical results and sports activity level
  2016
 11. Krizman Laura
  Pojav bolnišničnih okužb pri pacientih z zunanjo likvorsko drenažo
  [Emergence nosocomial infections in patients with external cerebrospinal fluid drainage]
  2009
 12. Pušnik Danijela
  Predaja pacienta - pomemben element zagotavljanja varne in kakovostne kontinuirane zdravstvene nege
  [Nursing handoff - an important element to provide safe and quality continuous nursing]
  2009
 13. Lampret Anja; Locatelli Igor; Rezar Leopold; Mrhar Aleš
  Vpliv uvedbe restriktivne liste protimikrobnih zdravil na izide zdravljenja
  [Impact of restrictive antimicrobial drug formulary implementation on treatment outcomes]
  2009
 14. Grošelj Dušan; Jurič Rok; Grošelj Peter Emil; Krašovec Damjan
  Računalniško podprt sistem za uporabo v dentalni medicini
  [Computer-aided system for use in dental medicine]
  2015
 15. Vujasinović Miroslav; Tepeš Bojan
  Percutaneous endoscopic gastrostomy
  2014
 16. Zupančič Daša; Erdani-Kreft Mateja; Mitev Dimitar; Pramatarova Lilyana; Presker Radina; Iglič Aleš; Veranič Peter
  Detonation nanodiamonds represent a promising nontoxic delivery system for urothelial cells
  2016
 17. BioNanoMed 2016
  2016
 18. Bišćević Mirza; Bišćević Šejla; Ljuca Farid; Rejec Smrke Barbara Urška; Kapur Eldan; Tezer Mehmet; Smrke Dragica
  Clinical and radiological morphometry of posterior parts of thoracic and lumbal vertebras
  [Klinička i radiološka morfometrija stražnjih dijelova grudinih i slabinskih kralježaka]
  2012
 19. Perbil Lazič Katja; Šega Marija
  Izkušnje po vpeljanem standardu SIST ISO 9001:2000 v centru za transfuzijsko medicino v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor
  2007
 20. Marinič Milena
  Documentation and archiving in the health demands amendment
  2016
 21. Krivec Štefka
  Ugotavljanje motenj hemostaze z metodo trombelastometrije
  [Detection of haemostatic disorders through ThrombElastoMetry method]
  2015
 22. Rajkovič Uroš; Šušteršič Olga; Zupančič Jože; Rajkovič Vladislav
  Organizacijsko-informacijska rešitev dokumentiranja zdravstvene nege
  [Nursing documentation reengineering based on organization and information approach]
  2007
 23. Rajkovič Uroš; Šušteršič Olga; Zupančič Jože; Rajkovič Vladislav
  Organizacijsko-informacijska rešitev dokumentiranja zdravstvene nege
  [Nursing documentation ree[!n]gineering based on organization and information approach]
  2007
 24. Ison Jon; Rapacki Kristoffer; Ménager Hervé; Kalaš Matúš; Rydza Emil; Chmura Piotr; Anthon Christian; Beard Niall; Berka Karel
  Tools and data services registry
  2015
 25. Marinič Milena
  Health documentation in the age of information systems
  2015
 26. Pušnik Danijela
  Predaja pacienta - pomemben element zagotavljanja varne in kakovostne kontinuirane zdravstvene nege
  2010
 27. Krampl Daniela
  Dokumentiranje zdravstvene nege na Oddelku za očesne bolezni UKC Maribor
  2010
 28. Petkovšek Gregorin Romana; Skela-Savič Brigita
  Nurses' perceptions and attitudes towards documentation in nursing
  [Stališča medicinskih sester o pomembnosti dokumentiranja v zdravstveni negi]
  2015
 29. Marinič Milena
  The importance of health records
  2015
 30. Videnšek Simona
  Pomen odgovornosti fizioterapevta pri vodenju dokumentacije v zdravstvu
  2011
 31. Mesti Tanja; Ebert Moltara Maja; Boc Marko; Reberšek Martina; Ocvirk Janja
  Bevacizumab and irinotecan in recurrent malignant glioma, a single institution experience
  2015
 32. Brulc Urban
  Razkrivanje podatkov iz zdravstvene dokumentacije drugim zdravnikom, bolniku in njegovim svojcem
  [Disclosure of data derived from medical documentation to other physicians, the patient and the patient's relatives]
  2012
 33. Vrankar Katja; Robida Andrej
  Priložnosti za izboljšave v procesu predaje pacienta
  2014
 34. Osolnik Sabina; Majdič Neža; Groleger Katja
  Možnost uporabe vprašalnika za oceno funkcijskih sposobnosti pri načrtovanju aktivnosti zdravstvene nege otrok s cerebralno paralizo
  [Potential usability of paediatric evaluation of disability inventory in activities of health care planning]
  2014
 35. Prijon Ticijana; Ermenc Branko
  Morphology and risk factors for blunt aortic trauma in car accidents - an autopsy study
  2014
 36. Zemljič Aleš
  Predstavitev dokumentacije zdravstvene nege ob premestitvi pacienta
  [Presentation of nursing documentation upon the transfer of a patient]
  2014
 37. Brilej Drago; Komadina Radko; Vlaović Miodrag
  Register hudo poškodovanih
  [The trauma registry]
  2008
 38. Kaker Maja; Panić Zorica
  Pomen kakovostne timske predaje pacienta med enoto intenzivne terapije in oddelkom
  [Significance of quality teamwork transferring the patient to the icu between the unit and the department]
  2013
 39. Marinič Milena; Čebulj Janez
  Zdravstvena dokumentacija kot pravno pomembna zbirka
  [Medical documentation as a legal matters set]
  2014
 40. Videnšek Simona
  Proces dokumentiranja v fizioterapiji
  2011
 41. Pust Blanka; Rajkovič Vladislav; Zaletel Marija
  Dokumentiranje in informatizacija klinične poti
  [Documentation and computerization of clinical pathways]
  2014
 42. Hussein Mohsen; Van Eck Carola F.; Čretnik Andrej; Dinevski Dejan; Fu Freddie H.
  Individualized anterior cruciate ligament surgery
  2012
 43. Pust Blanka; Rajkovič Vladislav; Zaletel Marija
  Model e - dokumentacije klinične poti za srčno operacijo
  [E-documentation model of clinical pathway for heart surgery]
  2013
 44. Štinek Jerneja; Mivšek Ana Polona; Prelec Anita
  Pritisk na fundus med drugo porodno dobo
  [Fundal pressure during the second stage of labour]
  2013
 45. Brdar Ajda; Žvanut Boštjan; Štemberger Kolnik Tamara
  Elektronski zdravstveni zapis edukacij pacienta s sladkorno boleznijo
  [Electronic health record of education of the patient with diabetes]
  [development of prototype information system]
  2013
 46. Alzolibani Abdullateef
  Documentation of vancomycin-resistant Staphylococcus aureus (VRSA) among children with atopic dermatitis in the Qassim region, Saudi Arabia
  2012
 47. Krel Cvetka; Tomažič Jožica; Rajkovič Vladislav; Habjanič Ana; Benedik Peter
  Oblikovanje modela elektronskega zapisa zdravstvene nege
  [Building a model of electronic nursing care records]
  2013
 48. Pust Blanka; Rajkovič Vladislav; Zaletel Marija
  Model e-dokumentacije klinične poti za srčno operacijo
  [#The #e-documentation model of the clinical pathway for heart surgery]
  2013
 49. Fokter Samo K.; Strahovnik Andrej; Kos Darjan; Dovnik Andraž; Fokter Dovnik Nina
  Long term results of operative treatment of knee osteochondritis dissecans
  [Langzeitergebnisse der operativen Behandlung der Osteochondritis dissecans am Kniegelenk]
  2012
 50. Petkovšek Gregorin Romana; Vidmar Gaj; Križnar Agata; Drole Simon; Prešern-Štrukelj Metka
  Izid rehabilitacije pri pacientih po obojestranski amputaciji spodnjega uda
  [Rehabilitation outcome of patients after bilateral lower limb amputation]
  2012
 51. Mlakar Maja; Burger Helena
  Pogled diplomiranega inženirja ortotike in protetike na Mednarodno klasifikacijo funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (MKF)
  [The International classification of functioning, disability and health (ICF) in the eyes of certified prosthetists and orthotists]
  2012
 52. Goljar Nika; Ivanovski Matic
  Motnje občutljivosti, zaznavnih in spoznavnih sposobnosti in izid rehabilitacije po možganski kapi
  [Sensory, perceptual and cognitive deficits and rehabilitation outcome after stroke]
  2012
 53. Schollmayer Petra; Veselica Andreja; Štunf Špela; Pfeifer Vladimir
  Preskrba s tkivi na Očesni kliniki v Ljubljani
  [Eye banking at Ljubljana Eye hospital]
  2012
 54. Medvedšek-Zakojč Vesna; Skela-Savič Brigita
  Kakovost dokumentiranja perifernega venskega kanala
  [Quality of peripheral iv access documentation]
  2012
 55. Hussein Mohsen; van Eck Carola F; Čretnik Andrej; Dinevski Dejan; Fu Freddie H
  Prospective randomized clinical evaluation of conventional single-bundle, anatomic single-bundle, and anatomic double-bundle anterior cruciate ligament reconstruction: 281 cases with 3- to 5-year follow-up
  2012
 56. Strban Grega; Gradišek Anton; Balažic Jože
  Izmenjava medicinske dokumentacije med izbranimi osebnimi zdravniki in pooblaščenimi zdravniki delodajalca
  [Medical data exchange between family physicians and specialists of occupational medicine]
  2011
 57. Goljar Nika; Burger Helena; Vidmar Gaj; Leonardi Matilde; Marinček Črt
  Measuring patterns of disability using the International Classification of Functioning, Disability and Health in the post-acute stroke rehabilitation setting
  2011
 58. Ludt Sabine; Petek Davorina; Laux Gunter; van Lieshout Jan; Campbell Stephen M; Kuenzi Beat; Glehr Mathias; Wensing Michel
  Recording of risk-factors and lifestyle counselling in patients at high risk for cardiovascular diseases in European primary care
  2012
 59. Kavčič Barbara; Burger Helena; Goljar Nika
  Preizkus seznama izbranih kategorij MKF v ambulanti za protetiko in ortotiko
  [Testing the list of ICF categories in an outpatient service for prosthetics and orthotics]
  2010
 60. Jamnik Helena
  Evidentiranje kronične bolečine, ki ni posledica raka, v bazah medicinskih podatkov
  [Evidence of chronic pain in medical documentation]
  2010
 61. Goljar Nika; Burger Helena; Vidmar Gaj; Marinček Črt; Jeraj Jerneja; Chatterji Somnath; Raggi Alberto; Leonardi Matilde; Bickenbach Jerome Edmond
  Functioning and disability in stroke
  2010
 62. Štih A
  Lestvica Braden Q - ocena tveganja za nastanek razjed zaradi pritiska pri otrocih
  [Braden Q scale - ulcer risk assessment scale for children]
  2010
 63. Prijon Ticijana,; Ermenc Branko
  Classification of blunt aortic injuries a new systematic overview of aortic trauma
  2010
 64. Vidmar Vesna; Zabukovec Marina
  Klinične, imunološke in genetske značilnosti bolnikov z avtoimunskim limfoproliferativnim sindromom v Sloveniji?
  [Clinical, immunological and genetic characteristics of patients with autoimmune lymphoproliferative syndrome in Slovenia]
  2009
 65. Režonja Renata; Knez Lea; Šuškovič Stanislav; Košnik Mitja; Mrhar Aleš
  Quality of documentation and continutity of care with drug therapy in hospitalized patients
  2009
 66. Kersnik J; Poplas-Susič T; Kolšek M; Švab I
  What may stimulate general practitioners to undertake screening and brief intervention for excess alcohol consumption in Slovenia? A focus group study
  2009
 67. Knez Lea; Režonja Renata; Šuškovič Stanislav; Košnik Mitja; Mrhar Aleš
  Evaluation of the current practice of medicine information in hospital documentation on the way to implement new pharmacy services
  2009
 68. Cerar-Kornhauser Lilijana; Scirica Christina V; Štucin-Gantar Irena; Osredkar Damjan; Neubauer David; Kinane Bernard T
  A comparison of respiratory patterns in healthy term infants placed in car safety seats and beds
  2009
 69. Fokter Nina; Možina Martin; Brvar Miran
  Potential drug-drug interactions and admissions due to drug-drug interactions in patients treated in medical departments
  2009
 70. Vrhovec Levin; Pahor Dušica
  Ophthalmologisches Informationssystem
  [Information system in ophthalmology]
  2008
 71. Vrabl Miran
  Interes in upravičenost zavarovalnic do vpogleda v medicinsko dokumentacijo svojih zavarovancev
  [Interest and right of insurance companies to insight the medical documentation of their insureds]
  2008
 72. Pivec Gregor
  Klinični oddelek za onkologijo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor
  2008
 73. Sajovic Matjaž; Strahovnik Andrej; Komadina Radko; Dernovšek Mojca Zvezdana
  The effect of graft choice on functional outcome in anterior cruciate ligament reconstruction
  2008
 74. Brezovar Anton; Burger Helena
  Quality of technical documentation: is it important?
  2008
 75. Mayr-Kanhaeuser S; Kranke B; Aberer W
  Efficacy of octenidine dihydrochloride and 2-phenoxyethanol in the topical treatment of inflammatory acne
  2008
 76. Horvat Marija
  Zdravstvena nega na področju ginekološke onkologije v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor včeraj, danes in jutri
  [Nursing in the field of gynecologic oncology at University Clinical Centre Maribor - yesterday, today and tomorrow]
  2008
 77. Petek-Šter Marija
  Cepljenje proti gripi in pnevmokoku pri starostnikih v domovih starejših občanov
  [Influenza and pneumoccocal vaccination of elderly nursing home residents]
  2008
 78. Žmuc-Veranič Lea; Pregelj Peter
  Alcohol abuse and suicidal behaviour
  2008
 79. Pregelj Peter; Ziherl Slavko
  Antidepressants and suicidal behaviour in the Psychiatric emergency clinic - preliminary report
  2008
 80. Šegrec Nuša; Delić Mirjana; Pregelj Peter
  Patients with anxiety disorders, stress related disorders and somatoform disorders in the psychiatric emergency out-patient clinic
  2008
 81. Takach Thomas J; Reul George J; Cooley Denton A; Duncan J Michael; Livesay James J; Ott David A; Gregorič Igor D
  Myocardial thievery: the coronary-subclavian steal syndrome
  2006
 82. Šušteršič Olga; Rajkovič Uroš; Rajkovič Vladislav
  Challenges of e-documentation in community nursing from the perspective of quality assurance and patient involvement
  2008
 83. Kobal Alenka; Kosmač Blaž
  Analiza možnih vzrokov za moten govorni razvoj pri otrocih širšega ljubljanskega področja
  [Analysis of the possible causes of speach development disorders in children in Ljubljana and its surroundings]
  2007
 84. Zorko Martin; Matoic Branka; Burger Helena
  Padci na oddelku za rehabilitacijo bolnikov po travmi, z revmatskimi obolenji in okvarami perifernega živčevja Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo v letu 2006
  [Falls at the department for rehabilitation of patients after bone fractures, with rheumatoid diseases and peripheral nerve lesions at The Institute for Rehabilitation, Republic of Slovenia, in 2006]
  2007
 85. Eržen Damjan
  Documentation of bronchoscopic findings
  2007
 86. Malnarič Vlasta; Kaplan-Pavlovčič Staša
  Ali arterijsko hipertenzijo pri bolnikih z IgA nefropatijo dobro zdravimo
  [Is arterial hypertension of patients with IgA nephropathy well controlled]
  2007
 87. Ziherl Slavko; Čebašek-Travnik Zdenka; Zupanič-Slavec Zvonka
  The extermination of psychiatric patients in occupied Slovenia in 1941
  2007
 88. Boltežar Gašper; Pavlovec Fedja; Hočevar-Boltežar Irena; Fischinger Janez
  Vpliv načina sporazumevanja na kakovost življenja pri bolnikih po odstranitvi grla
  [The impact of communication mode on quality of life in laryngectomees]
  2007
 89. Ul Katja; Volčanšek Gabriele; Gorenšek Samo
  Vpliv zelo učinkovitega protiretrovirusnega zdravljenja, hunanega virusa imunske pomanjkljivosti (HIV) in drugih znanih dejavnikov tveganja na pojavnost osteopenije in osteoporoze pri slovenskih bolnikihm okuženih s HIV
  2006
 90. Bokal Urška; Skralovnik Ajda; Pikelj Franjo
  Učinkovitost protimalarične kemoprofilakse - analiza obolevanja študentov medicine Sekcije za tropsko in potovalno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani na humanitarnih odpravah v trope v letih 1990-2005
  [Efficiency of antimalarial chemoprophylaxis - an analysis of malaria morbidity among members of Section for tropical medicine, Medical faculty of Ljubljana on electives in third world countries 1990-2005]
  2007
 91. Šušteršič Olga; Rajkovič Vladislav; Rajkovič Uroš
  Z e-dokumentacijo do kakovostnejše zdravstvene nege
  [E-documentation as a tool for quality improvement in nursing]
  2007
 92. Bigec Martin
  Predpisovanje zdravil v pediatriji na primarni ravni
  [Prescribing of prescription drugs in primary care paediatrics]
  2007
 93. Rajkovič Uroš; Šušteršič Olga; Zupančič Jože
  Model e-dokumentiranja patronažne zdravstvene nege
  [A model for e-documenting in community nursing]
  2006
 94. Lubajnšek Nadja; Krajnc Andreja; Mlaker Suzana; Peserl Tanja
  Obravnava in dokumentacija v procesu zdravstvene nege bolnic pri aplikaciji citostatske terapije
  [Treatment and documentation in the process of nursing care of patients after the application of citostatic therapy]
  2006
 95. Logar Mateja; Bogovič Petra; Cerar Daša; Avšič-Županc Tatjana; Strle Franc
  Tick-borne encephalitis in Slovenia from 2000 to 2004: comparison of the course in adult and elderly patients
  2006
 96. Ramšak-Pajk Jožica
  Dokumentacija v zdravstveni negi: pregled literature
  [Documentation in nursing care: literature review]
  2006
 97. Pavlič Miran; Markič Mirko
  Prioriteti u nacionalnom programu sigurnosti i zdravlja pri radu u Republici Sloveniji
  [Priorities in the national programme for safety at work and health protection in the Republic of Slovenia]
  2006
 98. Borovšak Zvonko; Matkovič-Lonzarić Nives
  Zdravljenje neobvladljive krvavitve z rFVIIa (NovoSevenR) v SB Maribor - naše izkušnje
  [Treatment of uncontrollable hemorrhage with rFVIIa (NovoSevenR) at Maribor teaching hospital - our experience]
  2006
 99. Šega Marija; Gašperlin Tanja
  Standard kakovosti ISO 9001:2000 in izpolnjevanje zahtev pravilnika v medicinskih laboratorijih v hemostaziološkem laboratoriju
  [Quality standard ISO 9001:2000 and the fullfilment of regulations in laboratory medicine in the hemostaseologic laboratory]
  2006
 100. Sajovic Matjaž; Vengust Vilibald; Komadina Radko; Tavčar Rok; Skaza Katja
  A prospective randomized comparison of semitendinosus and gracilis tendon versus patellar tendon autografts for anterior cruciate ligament reconstruction: five-year follow-up
  2006

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics