biomedicina slovenica


"Doping" : 112

 1. Grubič Zoran; Jevnikar Peter; Geršak Ksenija
  Študentsko raziskovalno delo
  [Student research work]
  2018
 2. Žiberna Lovro; Hristovski Dimitar
  Identifikacija novih snovi s potencialom za zlorabo kot doping v športu
  [Identification of novel substances with doping potential in sports]
  2018
 3. Malovrh Tadej
  Doping in prehranska dopolnila
  2017
 4. Žiberna Lovro
  What should doctors know about doping?
  2017
 5. Žiberna Lovro
  Doping and prohibited substances in sports
  2017
 6. Crawley Francis P.; Hoyer Peter; Mazur Artur; Siderius Liesbeth; Grosek Štefan; Stiris Tom; Neubauer David
  Health, integrity, and doping in sports for children and young adults
  2017
 7. Žiberna Lovro
  Doping in uporaba prehranskih dopolnil v rekreativnem športu
  2017
 8. Žiberna Lovro
  Doping in uporaba prehranskih dopolnil v športu
  [Doping and use of nutritional supplements in sports]
  2017
 9. Žiberna Lovro
  The types and prevalence of doping in professional and recreational sports
  2016
 10. Žiberna Lovro; Makuc Nina; Dvoršak Janko
  Šport in doping
  2016
 11. Žiberna Lovro; Žiberna Marjan
  V Sloveniji je premalo nadzora
  2015
 12. Malovrh Tadej; Badovinac Vanja
  Ali postaja doping kralj športa?
  2007
 13. Žiberna Lovro
  Prehranska dopolnila in zdravila BRp - nevarnost za športnike
  2016
 14. Žiberna Lovro; Lorenci Glorija
  Nevarno blizu dobi genskega dopinga
  2015
 15. Auersperger Irena; Doupona Topič Mojca; Maver Petra; Pušnik Vika; Osredkar Joško; Lainščak Mitja
  Doping awareness, views, and experience: a comparison between general practitioners and pharmacists
  [Gewahrsein, Ansichten und Erfahrung mit Doping: ein Vergleich zwischen Allgemein Praktikern und Apothekern]
  2012
 16. Žiberna Lovro
  Doping in srčno-žilne bolezni
  2015
 17. Žiberna Lovro
  Namerni doping v športu
  2015
 18. Dvoršak Janko; Ilešič Irena; Javornik Nika; Makuc Nina; Osredkar Joško; Žiberna Lovro
  Svetovni protidopinški kodeks
  2014
 19. Dvoršak Janko; Ilešič Irena; Javornik Nika; Makuc Nina; Osredkar Joško; Žiberna Lovro
  Svetovni protidopinški kodeks
  2014
 20. Dvoršak Janko; Ilešič Irena; Javornik Nika; Makuc Nina; Osredkar Joško; Žiberna Lovro
  Svetovni protidopinški kodeks
  2014
 21. Dvoršak Janko; Ilešič Irena; Javornik Nika; Makuc Nina; Osredkar Joško; Žiberna Lovro
  Svetovni protidopinški kodeks
  2014
 22. Dvoršak Janko; Ilešič Irena; Javornik Nika; Makuc Nina; Osredkar Joško; Žiberna Lovro
  Svetovni protidopinški kodeks
  2014
 23. Ažman-Juvan Katja; Jug Borut; Fras Zlatko; Blinc Aleš
  Športna kardiologija
  2014
 24. Žiberna Lovro
  Nevarnosti uporabe kontaminiranih prehranskih dopolnil za športnika
  2014
 25. Žiberna Lovro; Žiberna Klemen
  Stranski učinki uporabe dopinga na srčno-žilni sistem
  2014
 26. Žiberna Lovro
  Nenamerni doping v športu
  [Inadvertent doping in sport]
  2014
 27. Faganeli Nataša
  Doping
  2013
 28. Žiberna Lovro
  Boj proti dopingu v kolesarstvu
  2014
 29. Journal of sports medicine & doping studies
  2011
 30. Osredkar Joško
  Začetki boja proti dopingu v Sloveniji
  2014
 31. Osredkar Joško; Košir Andreja
  Doping v športu
  2013
 32. Osredkar Joško
  Novi trendi v dopingu
  2010
 33. Žiberna Lovro
  Doping z biološkimi zdravili
  2014
 34. Pustovrh Toni
  Brain doping at the university
  2013
 35. Osredkar Joško
  Učinkovine na Listi prepovedanih snovi in postopkov v športu
  2013
 36. Žiberna Lovro; Dvoršak Jani; Mijatović Zoran
  Čas za pregon nekolesarskega dopinga
  2013
 37. Žiberna Lovro
  Primeri dobre prakse v svetu in Sloveniji
  2011
 38. Žiberna Lovro
  Posledice uporabe dopinga za zdravje športnika
  2012
 39. Žiberna Lovro
  Pregled liste prepovedanih snovi in postopkov
  2012
 40. Žiberna Lovro
  Podoba UKD z različnih vidikov
  2012
 41. Žiberna Lovro
  Program testiranj in tekmovanj
  2012
 42. Žiberna Lovro
  Lista prepovedanih snovi in postopkov in terapevtske izjeme
  2012
 43. Žiberna Lovro
  Farmakološki vidiki modernega dopinga v vrhunskem športu
  2012
 44. Žiberna Lovro
  Doping z novimi ergogenimi učinkovinami
  2013
 45. Žiberna Lovro
  Drug (re) discovery
  2012
 46. Dvoršak Janko; Žiberna Lovro; Makuc Nina; Čemažar Luka; Jug Tadej
  Doping, kronično obolenje športnega sveta
  2013
 47. Žiberna Lovro
  Doping risk of using nutritional supplements in performance athletes
  2012
 48. Dvoršak Jani; Žiberna Lovro; Španinger Klemen; Vodičar Janez; Okorn Andreja
  Športni izziv
  2013
 49. Žiberna Lovro
  Gostje o aferi Lance Armstrong
  2013
 50. Okorn Andreja; Žiberna Lovro; Osredkar Joško
  Prihaja tudi genski doping
  2012
 51. Okorn Andreja; Žiberna Lovro; Dvoršak Jani; Osredkar Joško
  Uspešen boj proti dopingu
  2012
 52. Žiberna Lovro; Dvoršak Jani
  Kako poteka boj proti dopingu v Sloveniji?
  2012
 53. Modrić Sanja; Dvoršak Jani; Žiberna Lovro
  Londonski vrtiljak
  2012
 54. Lorenčič Danica; Žiberna Lovro; Dvoršak Jani; Benedičič Maja; Zajelšnik Miha
  Doping? Ne, Hvala!
  2012
 55. Postružnik Tanja; Žiberna Lovro; Brankovič Likozar Tadeja; Rus Jure; Janković Gregor
  Dobro jutro
  2012
 56. Žiberna Lovro; Dvoršak Jani
  Rekreativci desetkrat pogosteje posegajo po steroidih in poživilih
  2012
 57. Žiberna Lovro; Dvoršak Jani
  V četrtek klepet s protidopinškima strokovnjakoma
  2012
 58. Žiberna Lovro; Bertoncelj Maja
  Kolesarjev biološki potni list
  2010
 59. Osredkar Joško
  Podeljevanje terapevtskih izjem slovenskim športnikom v obdobju 2007-2011
  [Therapeutic use exemption granting to Slovenian athletes in the period 2007-2011]
  2013
 60. Ferlež Mitja; Osredkar Joško
  Biološki potni list v boju proti dopingu
  [Biological passport in the fight against doping]
  2012
 61. Debeljak Nataša; Sytkowski Arthur J
  Erythropoietin and erythropoiesis stimulating agents
  2012
 62. Auersperger I; Doupona-Topič M; Maver P; Osredkar J; Lainščak M
  Doping in clinical practice: a cross-sectional national survey
  2010
 63. Ferlež Mitja; Žiberna Lovro
  Genski doping
  2009
 64. Lainščak Mitja; Osredkar Joško
  Doping and the Olympic games: the good, the bad, and the ugly
  2009
 65. Žiberna Lovro; Žiberna Klemen; Štrukelj Borut; Mlinarič-Raščan Irena
  Možnosti uporabe genskega dopinga in problemi njegove detekcije
  [An overview of gene doping applications and problems of its detection]
  2007
 66. Malovrh Tadej
  Zloraba nekaterih zdravil in drog za namen dopinga
  2007
 67. Osredkar Joško
  O dopingu in njegovih nevarnostih
  2007
 68. Lainščak Mitja
  Vrste in škodljivi učinki dopinga
  [Types and harmful effects of doping]
  2007
 69. Stražar Klemen
  Poškodbe, nujna bolezenska stanja in prva pomoč v športu
  2006
 70. Korošec Ladko
  Lista prepovedanih snovi: peptidni hormoni, mimetiki in analogi
  2006
 71. Osredkar Joško
  Endokrinološko testiranje športnika ob sumu na zlorabo testosterona oziroma njegovih analogov
  2006
 72. Kreft Samo
  Substance naravnega izvora kot doping
  2006
 73. Terčelj Marjeta
  Kriteriji za diagnozo astme, astma ob naporu in bronhomotorna preodzivnost
  2006
 74. Balažic Jože; Rott Tomaž
  Zastrupitve in druge nevarnosti kemičnih snovi, ki se uporabljajo kot doping
  2006
 75. Osredkar Joško
  Kontaminacija prehrambenih dodatkov s prohormoni
  2006
 76. Lainščak Mitja
  Terapevtske izjeme
  2006
 77. Lainščak Mitja
  Kontrole, posledice kršitev, sankcije ter potencialne pasti
  2006
 78. Osredkar Joško
  Doping, definicija, lista prepovedanih snovi in postopkov
  2006
 79. Balažic Jože
  Medicinska deontologija s filozofijo: priročnik predavanj
  2006
 80. Šabovič Mišo
  Nenadna srčna smrt pri športnikih
  2004
 81. Osredkar Joško
  Kontaminacija prehrambenih dodatkov s prohormoni
  [Contamination of nutritional supplements with prohormones]
  2005
 82. Osredkar Joško
  Lista prepovedanih snovi in tehnik: (veljavna od 1. januarja 2003)
  2003
 83. Vučko-Miklavčič Ilonka; Kastelic Andrej
  Doping pri aktivnem športniku
  2004
 84. Preložnik-Zupan Irena; Lenart Katarina
  Klinični pomen novih metod (količina hemoglobina v retikulocitih in hipokromni eritrociti) za oceno pomanjkanja železa v telesu
  [Clinical utility of new diagnostic approaches (reticulocyte hemoglobin content and hypochromic red cells) for iron deficiency states]
  2004
 85. Osredkar Joško
  Doping, kaj je to in kdaj?
  [Doping, what is it and when?]
  2003
 86. Stergar Eva
  Trendi v razširjenosti uporabe drog med všolanimi mladostniki v Sloveniji 1995-1999
  [Trends of drug use dissemination at Slovenian secondary school students in the time period 1995-1999]
  2003
 87. Osredkar Joško
  Endokrinološko testiranje športnika ob sumu na zlorabo testosterona oziroma njegovih analogov
  [Endocrine evaluation of athlete for testosterone or its analogues abuse]
  2003
 88. Osredkar Joško
  Doping
  2002
 89. Osredkar Joško
  Kdaj govorimo o dopingu in kje so nevarnosti dopinga?
  [What doping is and why is it dangerous?]
  2002
 90. Vuga Vanja
  S športom pogojena patološka stanja lokomotornega sistema
  [Pathologic conditions of the locomotor system associated with sports]
  2002
 91. Preželj Andrej; Obreza Aleš; Pečar Slavko
  Abuse of clenbuterol and its detection
  2003
 92. Preželj Andrej; Pečar Slavko
  Zloraba učinkov klenbuterola
  [Abuse of clenbuterol effects]
  2001
 93. Osredkar Joško
  Substance naravnega izvora - kdaj je to doping?
  2001
 94. Kocijančić M; Ivanković D; Vircburger M
  PRIMENA KOMBINOVANIH ELEKTROLITSKIH PREPARATA KAO 'FIZIOLOŠKOG DOPINGA' U SPORTU
  1977
 95. Marsel J
  ANALITSKI ASPEKTI KONTROLE DOPINGOV
  1977
 96. Prokop L
  SPORTSKO-MEDICINSKI ASPEKTI DOPINGA
  1977
 97. Nikolin B; Nikolin A; Kneževič-Grujić R; Vrčević S
  HROMATOGRAFSKO ISPITIVANJE SUPSTANCI SA STIMULATIVNIM DJELOVANJEM I NJIHOVIH DERIVATA U ANTIDOPING KONTROLI
  1977
 98. Jović D; Brdarić R; Marković P
  SPROVODJENJE DOPING-KONTROLE NA IX EVROPSKOM PRVENSTVU U ODBOJCI ZA MUŠKARCE I žENE - EPO - 75
  1976
 99. Pfeifer Marija
  Telesna dejavnost in rastni hormon
  2000
 100. Pinter Žarko
  Doping
  2001

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics