biomedicina slovenica


"Droga" : 160

 1. Kadenšek Klavdija; Bregar Branko
  Življenjski slog posameznikov zasvojenih s prepovedanimi drogami in vloga medicinskih sester pri obravnavi posameznikov
  [Lifestyle of substance abusers and the role of nurses in their treatment]
  2017
 2. Škafar Mojca; Varl Tanja; Brvar Miran
  Zastrupitve z gama-hidroksibutiratom
  2017
 3. Gams Polona; Brvar Miran
  Mladi in zastrupitev z drogami - od terena do hospitalizacije
  [Recreational drugs in young users - from mild symptoms to hospitalisation]
  2016
 4. Škafar Mojca; Grenc Damjan; Koželj Gordana; Brvar Miran
  Zastrupitve z gama-hidroksibutiratom v Ljubljani med letoma 2000 in 2014
  [Gamma-hydroxybutirate poisoning in Ljubljana between the years 2000 and 2014]
  2016
 5. Fujs Nada
  Zastrupitev otroka z drogami in predstavitev testov
  [Child poisoning with drugs and presentation of tests]
  2013
 6. Dolenc Sašo
  Hiperokusna hrana kot droga
  2011
 7. Celin Mateja
  Dravograd noče dodeliti sredstev za odvisnike
  2008
 8. Ucman Saša; Šegrec Nuša
  Psychological indicators of treatment program for drug addicted adults
  2013
 9. Peterlin-Mašič Lucija
  Nevarne kombinacije ter trendi zlorabe zdravil in novih drog
  2013
 10. Ilaš Janez
  Zloraba zdravil na recept: opioidni analgetiki, pomirjevala, uspavala in stimulanti
  2013
 11. Štokelj Romana; Lavtar Darja
  Anketa o tobaku, alkoholu in drugih drogah (Slovenija, 2011-2012)
  [Survey on tobacco, alcohol and other drugs (Slovenia, 2011-2012)]
  2013
 12. Programme
  2011
 13. Kastelic Andrej
  Prisoners also have human rights
  2011
 14. Kastelic Andrej; Horvat Žnidaršič Zvone; Gruden Mateja
  Starši ne morejo biti nikoli preveč zaskrbljeni
  2011
 15. Kastelic Andrej; Šegrec Nuša
  Liječenje ovisnosti o drogama u jugoistočnoj Europi u zajednicama i zatvorima
  [Drug addiction treatment in SE Europe in communities and custodial settings]
  2012
 16. Muscat Richard
  Treatment systems overview
  2010
 17. Droga-Mazovec Gabriela; Kavčič Nežka; Turk Boris
  #The # interplay beetwen the ubiquitin proteasome system and autophagy in HeLa cells treated with resveratrol or rilmenidine
  2013
 18. Dular Katja
  Dinamika in funkcioniranje družine kot dejavnika tveganja za razvoj odvisnosti od psihoaktivnih snovi
  2012
 19. Šarc Lucija; Jamšek Marija
  Etanol - dovoljena droga in zastrupitve
  [Ethanol - permitted drug and overdoses]
  2011
 20. Poplas-Susič Tonka
  Romi in droga: vloga zdravstvenega tima - kvalitativna raziskava
  [Gipsies and drugs: the role of a health care team - a qualitative research]
  2011
 21. Drnovšček-Hafner Nataša
  Socialna reintegracija
  2006
 22. Horvat-Žnidaršič Zvone; Potočnik Helena; Perše Mateja
  Droga in moja odgovornost. Zbornik strokovnega seminarja ob 10. obletnici skupnosti Srečanje v Novi Gorici
  2006
 23. Hovnik-Keršmanc Marjetka; Hafner Alenka; Lesjak Katra
  Raziskava o alkoholu in ostalih drogah med dijaki gorenjskih srednjih šol
  2009
 24. Kastelic Andrej; Kostnapfel-Rihtar Tatja
  Supstituciona terapija u zatvorskim uslovima
  2009
 25. Vučković Nikola
  Droga i društvo
  2009
 26. Milanović Milan
  Dejavniki, ki vplivajo na abstinenco bolnikov zasvojenih s prepovedanimi drogami, vključenih v substitucijski program Ambulante za bolezni odvisnosti Nova Gorica
  2009
 27. Šarc Lucija; Lipnik-Štangelj Metoda
  Vpliv etanola in njegovega metabolita acetaldehida na osrednji živčni sistem
  [Influence of ethanol and its first methabolite acetaldehyde on the central nervous system]
  2009
 28. Droga-Mazovec Gabriela
  Role of cysteine cathepsins in the regulation of activities of the oncogene Bcl-2 and its homologues in apoptosis: doctoral thesis
  2008
 29. Kastelic Andrej
  Testemunhos
  2007
 30. Anonymous ;
  Dependencias. 20 Encontro Taipas, 5 congresso international, Junho 2007
  2007
 31. Jelen Nejc
  Zasvojenost z drogami: nevrobiologija obnašanja, ki je šlo po zlu
  2007
 32. Lovrečič Mercedes
  Evropsko informacijsko omrežje za droge in zasvojenosti z drogami
  2007
 33. Lovrečič Mercedes
  Evropske agencije in Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami - European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)
  2007
 34. Lovrečič Mercedes; Lovrečič Barbara
  Povpraševanje po zdravljenju zaradi težav s prepovedanimi drogami
  2007
 35. Drobne Manca; Lovrečič Mercedes
  Kazniva dejanja in prekrški, povezani s prepovedanimi drogami
  2007
 36. Šprah Lilijana
  Ocenjevanje in vrednotenje programov na področju preprečevanja zasvojenosti s prepovedanimi drogami
  2007
 37. Bojc Nina; Rozman Suzana
  Obravnava bolnika na intenzivnem oddelku po predoziranju s psihoaktivnimi drogami in prikaz primera
  [Treatment of patient with drug intoxication in the intensive care unit]
  2007
 38. Stergar Eva; Hafner Alenka; Stanojevič- Jerkovič Olivera; Valič Sonja
  Evropska raziskava o alkoholu in preostalih drogah med šolsko mladino: poročilo ESPAD 1999 za Republiko Slovenijo
  2001
 39. Jamšek Marija
  Zdravljenje najpogostejših kombiniranih zastrupitev z drogami
  [Treatment of commonest combined drug intoxications]
  2007
 40. Brvar Miran
  Zastrupitve s stimulanti amfetaminskega tipa
  2007
 41. Sande Matej
  Na spidu
  2007
 42. Stergar Eva
  ESPAD - evropska raziskava o alkoholu in preostalih drogah med šolsko mladino
  2006
 43. Turel Matjaž
  Kajenje, KOPB, odvajanje in še kaj
  [Smoking, COPB, smoking cessation and more]
  2006
 44. Drev Andreja; Sever Maja; Kamin Tanja
  Prepovedane droge v slovenskih množičnih medijih
  [Illicit drugs in Slovene mass media]
  2005
 45. Kastelic Andrej; Mikulan Marija
  Mladostnik in droga: priročnik za starše in učitelje
  2006
 46. Zorec-Karlovšek Majda; Kuštrin-Samba Alenka; Bregant Lev
  Najmanjše žrtve nasilja - problematika intrauterine ekspozicije drogam
  2006
 47. Petelin Ana; Bojič Lea; Droga-Mazovec Gabriela; Romih Rok; Stoka Veronika; Turk Vito; Turk Boris
  The Bcl-2 family members: mediators of cathepsin-induced apoptosis
  2006
 48. Bojič Lea; Petelin Ana; Droga-Mazovec Gabriela; Romih Rok; Stoka Veronika; Turk Vito; Turk Boris
  Involvement of cysteine cathepsins in apoptosis
  2006
 49. Klančar Uroš; Kac Javor; Mlinarič Aleš; Krbavčič Aleš
  Vsebnost atropina in skopolamina v strupenih rastlinah razhudnikovk na Slovenskem
  [Content of atropine and scopolamine in poisonous solanaceae plants from Slovenia]
  2006
 50. Hovnik-Keršmanc Marjetka; Hafner Alenka; Stergar Eva
  Razširjenost tobaka, alkohola in drugih drog med gorenjskimi mladostniki na podlagi raziskave RSPAD
  [ESPAD survey on the use of tobacco, alcohol and other drugs among adolescents in the Gorenjska region]
  2006
 51. Stergar Eva; Pucelj Vesna; Scagnetti Nina
  ESPAD. Evropska raziskava o alkoholu in preostalih drogah med šolsko mladino, Slovenija 2003
  2005
 52. Kariž Stojan; Grom Igor; Rupnik Erik
  Pregled hospitalizacij na internem oddelku bolnišnice Izola zaradi zastrupitev z drogami od 1997 do septembra 2001
  2005
 53. Jamšek Marija; Šarc Lucija
  Problemi pri diagnostiki in zdravljenju kombiniranih zastrupitev z drogami
  2005
 54. Jamšek Marija; Prijon Ticijana; Bručan andrej; Štrus Katja
  Pregled akutnih zastrupitev z drogami v 24-urni bolnišnici internistične prve pomoči (IPP) Kliničnega centra (KC) v Ljubljani
  2005
 55. Šelb-Šemerl Jožica
  Umrljivost povezana z nedovoljenimi drogami - zbiranje podatkov in analiza umrljivosti
  2005
 56. Todorovič Mirjana; Kanič Zlatka; Miksič Mirjana; Roškar Zdravko; Pogorevc Robert; Bračič Katarina
  Novorojenček matere, ki je odvisna od drog
  2005
 57. Lovrečič Mercedes; Lovrečič Barbara; Drobne Manca
  Ekstazi: zdravstvena (ne)škodljivost
  [Ecstasy: (no)harmfulness to health]
  2005
 58. Pavlin-Klemenc Maja; Šinigoj Damijana; Mišigoj-Krek Jelka; Spazzapan Bernardo
  Sporazumevanje ob zastrupitvah s prepovedanimi drogami je lahko problem
  [Communication with drug addicted persons in the case of intoxication may be a problem]
  2005
 59. Šavs-Požek T; Najdenov P; Brecelj-Kobe M
  Ecstasy
  2005
 60. Kuraja Antonela
  Izpostavljenost drogam udeležencev v cestnem prometu v Republiki Sloveniji v letih 1999/2000
  [The incidence of drugs among apprehended traffic participations in Republic of Slovenia in years 1999/2000]
  2001
 61. Lovrečič Mercedes; Drobne Manca; Vegnuti Miljana
  Ženske in prepovedane droge
  [Women and illicit drug use]
  2004
 62. Zorec-Karlovšek Majda; Sollner-Dolenc Marija; Klajderič Mateja; Kuštrin-Samba Alenka; Bregant Lev
  Odkrivanje intrauterine ekspozicije ilegalnim drogam - pomen analize mekonija
  [Detection of intrauterine ilicit drug exposure - the importance of meconium analysis]
  2004
 63. Čebašek-Travnik Zdenka
  Pogovorimo se o drogah
  1999
 64. Lovrečič Barbara; Lovrečič Mercedes
  Sociodemographic and clinical characteristics of heroin users at first or repeated outpatient treatment
  2003
 65. Stergar Eva
  Trendi v razširjenosti uporabe drog med všolanimi mladostniki v Sloveniji 1995-1999
  [Trends of drug use dissemination at Slovenian secondary school students in the time period 1995-1999]
  2003
 66. Miletić-Medved Marica; Markotić Alemka; Kuzman Ilija; Marić Zorana; Avšič-Županc Tatjana
  Epidemija hemoragijske vrućice s bubrežnim sindromom u zajednici liječenih ovisnika o psihoaktivnim drogama u Ivanovcu
  [An outbreak of hemorrhagic fever with renal syndrome in the Ivanovac drug therapeutic community]
  2003
 67. Turel Matjaž
  Kajenje, KOPB, odvajanje in še kaj
  [Smoking, COPD, cessation of smoking and more]
  2003
 68. Cirman Tina; Orešić Kristina; Droga-Mazovec Gabriela; Turk Vito; Reed John C; Myers Richard M; Salvesen Guy S; Turk Boris
  A role of cathepsin-cleaved Bid in triggering apoptosis
  2003
 69. Jamšek Marija; Šarc Lucija
  Najpogostejše zastrupitve z drogami: klinična slika, zapleti, ukrepi zdravljenja
  [Commonest drug poisonings: clinical presentation, complications, management]
  2003
 70. Solovjev Aleksander; Jurgec Danila
  Predstavitev projekta "Kdo sem jaz - jaz v svetu odvisnosti"
  2003
 71. Pucelj Vesna
  Program spodbujanja nekajenja v osnovnih šolah
  2003
 72. Čeh Fani
  Vloga šole pri preprečevanju zasvojenosti
  2003
 73. Podkrajšek Damjana
  Pomen pozitivne samopodobe mladostnika
  2003
 74. Perger Drago
  Etiologija odvisnosti
  2003
 75. Stanojević-Jerković Olivera
  Nekatere pomembne ugotovitve ESPAD 1999 v regiji Maribor
  2003
 76. Anonymous ;
  Izobraževalni program iz javnega zdravja Tema 1: "Kako obvarovati otroka pred drogami". Zbornik strokovnih prispevkov srečanja z učnimi delavnicami; 2003 apr 4; Pekre
  2003
 77. Cirman Tina; Droga-Mazovec Gabriela; Orešič Kristina; Trstenjak-Prebanda Mojca; Rozman-Pungerčar Jerica; Klemenčič Ivica; Turk Vito; Salvesen Guy S; Turk Boris
  Cleavage of bid by lysosomal cathepsins B, H, L, K and S, but not by cathepsins C and X: possible implications for apoptosis
  2002
 78. Švigelj Viktor
  Obravnavanje bolnikov z možgansko kapjo na terenu
  [Prehospital management of patients with cerebovascular diseases]
  2002
 79. Maslo Milica
  Stališča slovenskih osmošolcev zdravih šol in drugih šol do vzgoje in izobraževanja o drogah
  1995
 80. Nolimal Dušan
  Celovit spopad z drogami: država potrebuje informacijsko enoto za prepovedane droge
  2002
 81. Brvar Miran; Grenc Damjan; Možina Martin; Bunc Matjaž
  Zastrupitve z gama-hidroksibutiratom, gama-butirolaktonom in 1,4-butandiolom
  [Poisoning with gamma-hydroxybutyrate, gamma-butyrolactone and 1,4-butandiol]
  2002
 82. Hočevar Ladislav
  Program za prevencijo zasvojenosti z nedovoljenimi drogami
  2002
 83. Orešić Kristina; Droga-Mazovec Gabriela; Cirman Tina; Trstenjak-Prebanda Mojca; Rozman-Pungerčar Jerica; Štefe Ivica; Vassiljeva Olga S; Stoka Veronika; Turk Vito; Reed John C; Salvesen Guy S; Turk Boris
  Cleavage of Bid by lysosomal cathepsins induces cytochrome c release from mitochondria and caspase-3 activation
  2002
 84. Cirman Tina; Droga-Mazovec Gabriela; Orešić Kristina; Trstenjak-Prebanda Mojca; Rozman-Pungerčar Jerica; Klemenčič Ivica; Turk Vito; Salvesen Guy S; Turk Boris
  Cleavage of Bid by lysosomal cathepsins B, H, L, K and S, but not by cathepsins C and X: possible implications for apoptosis
  2002
 85. Kostnapfel-Rihtar Tatja
  Kakovost storitve vzdrževalnega metadonskega programa v letih 1995 in 1997
  [Quality of methadone maintenance programme in Slovenia in 1995 and 1997]
  2001
 86. Droga-Mazovec Gabriela; Orešić Kristina; Cirman Tina; Trstenjak-Prebanda Mojca; Rozman-Pungerčar Jerica; Klemenčič Ivica; Turk Vito; Salvesen Guy S; Turk Boris
  Cleavage of pro-apoptotic Bcl-2 homologue Bid by lysosomal cathepsins: possible implications for apoptosis
  2001
 87. Stergar Eva
  O drogah - tobak
  2000
 88. Vrhovšek Danijel; Bulc Tjaša; Zupančič Maja
  Idejna rešitev za čiščenje odpadnih voda obrata Droga d.d. Portorož / PC Zlato polje z rastlinsko čistilno napravo
  2001
 89. Ogrizek B
  Nekaj o psihofarmakologiji in nekaterih novih psihotropnih drogah
  1959
 90. Tušnik P; Fanuko N
  Preiskava kakovosti obalnega morja na področju Strunjanskega zaliva in zaliva Sv. Jerneja
  1985
 91. Sedmak B; Maček P
  Analiza vzorcev školjk ("Droga" Portorož) na vsebnost dinoflagelatskih toksinov
  1984
 92. Avčin A
  Ekološko in naravovarstveno mnenje na priglasitev vzdrževalnih in melioracijskih del v Sečoveljskih solinah
  1984
 93. Štangl B; Bizjak M
  BRONHIJALNI ODGOVOR NA INHALIRANJEBETA2 ADRENERGIčNIH DROGA U ZDRAVIH OSOBA
  1981
 94. Požarnik H
  TOKSIKOMANIJE. ZASVOJENOST Z DROGAMI
  1980
 95. Milčinski L
  UžIVAOCI DROGA U SLOVENIJI
  1979
 96. Milčinski L
  NAJOSNOVNEJŠE O DROGAH
  1976
 97. Žvelc Maša; Kastelic Andrej
  Droga - samopomoč ali samopoguba?
  2001
 98. Mlinarič Aleš
  Stranski učinki zdravilnih rastlin in drog
  [Side effects of herbs and herbal drugs]
  2000
 99. Jamšek Marija; Šarc Lucija
  Napake in zapleti pri zdravljenju zastrupitev z drogami
  2000
 100. Šarc Lucija; Jamšek Marija
  Kombinirane zastrupitve z drogami
  2000

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics